Return to Video

Giới thiệu về Giá Trị Hiện Tại (PV)

 • 0:01 - 0:06
  Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học thuật ngữ rất quan trọng trong lĩnh vực tài chính
 • 0:06 - 0:09
  đó là giá trị hiện tại (present value)
 • 0:09 - 0:11
  Việc hiểu PV
 • 0:11 - 0:12
  sẽ giúp bạn dễ dàng nắm bắt các khái niệm
 • 0:12 - 0:15
  về giá trị hiện tại ròng (NPV),
  dòng tiền chiết khấu (discounted cash flow)
 • 0:15 - 0:17
  và suất sinh lời nội bộ (IRR)
 • 0:17 - 0:18
  và chúng ta sẽ bất đầu học những khái niệm đó ngay bây giờ
 • 0:18 - 0:21
  Vậy PV là gì?
 • 0:23 - 0:25
  PV
 • 0:25 - 0:29
  Để minh họa, chúng ta sẽ làm một bài tập nhỏ
 • 0:29 - 0:33
  Hôm nay, tôi trả bạn 100 đô la
 • 0:33 - 0:37
  Vì thế hãy nói hôm nay
 • 0:37 - 0:42
  Tôi có thể trả bạn một trăm đô la
 • 0:42 - 0:50
  Hoặc có thể tôi sẽ trả bạn khoản tiền đó 1 năm sau
 • 0:50 - 0:59
  tôi không chắc, nhưng có thể tôi sẽ trả bạn một khoản 110 đô la
 • 0:59 - 1:01
  và câu hỏi của tôi cho các bạn
 • 1:01 - 1:03
  cũng chính là câu hỏi căn bản của tài chính
 • 1:03 - 1:04
  và mọi việc đều dựa trên ý tưởng này
 • 1:04 - 1:07
  đó là bạn thích nhận khoản tiền của ngày hôm nay hay một năm sau
 • 1:07 - 1:08
  và đó là sự đảm bảo
 • 1:08 - 1:10
  Tôi đảm bảo với bạn, tôi trả bạn 100 đô ngày hôm nay
 • 1:10 - 1:14
  thì khoản tiền của bạn sẽ không gặp bất cứ rủi ro nào ngay cả khi tôi bị xe tải đâm
 • 1:14 - 1:16
  tuy nhiên, nếu tôi còn tồn tại sau một năm, tôi sẽ trả bạn 110 đô la vào năm tới
 • 1:21 - 1:24
  đây là điều được đảm bảo và không có bất kì rủi ro nào
 • 1:24 - 1:25
  vì vậy, đây đơn thuần chỉ là vấn đề về khái niệm
 • 1:25 - 1:28
  bạn lựa chọn giữa việc chắc chắn có 100 đô la hôm nay
 • 1:28 - 1:34
  hay chắc chắn sở hữu 110 đô la trong một năm tới
 • 1:34 - 1:36
  bạn sẽ so sánh hai lựa chọn này thế nào?
 • 1:36 - 1:38
  khái niệm giá trị hiện tại của dòng tiền sẽ giúp chúng ta giải quyết vấn đề
 • 1:38 - 1:40
  Điều gì sẽ xảy ra
 • 1:40 - 1:42
  khi bạn nói 110 đô la
 • 1:42 - 1:45
  một đảm bảo 110 đô la trong tương lai
 • 1:45 - 1:46
  Điều gì sẽ xảy ra khi nói
 • 1:46 - 1:49
  Nó đáng giá bao nhiêu vào hôm nay?
 • 1:49 - 1:52
  Khoản tiền đó có giá trị bao nhiêu nếu tính theo giá trị hiện tại
 • 1:52 - 1:55
  Để tôi cung cấp cho các bạn một ví dụ
 • 1:55 - 1:57
  giả sử bạn có tiền
 • 1:57 - 2:01
  và bạn gửi số tiền đó vào ngân hàng
 • 2:01 - 2:03
  ngày nay, ngân hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro
 • 2:03 - 2:05
  nhưng hãy coi rằng, bạn gửi số tiền đó vào ngân hàng an toàn nhất thế giới
 • 2:05 - 2:10
  ví dụ như kho bạc nhà nước
 • 2:10 - 2:11
  - những nơi được coi là không có rủi ro
 • 2:11 - 2:15
  do chính phủ Mỹ, bộ Tài chính
 • 2:15 - 2:18
  luôn luôn có thể gián tiếp in tiền
 • 2:18 - 2:20
  Chúng tôi sẽ làm một ngày điều toàn bộ điều trên việc cung cấp tiền.
 • 2:20 - 2:21
  Nhưng cuối cùng trong ngày
 • 2:21 - 2:23
  chính phủ Hoa Kỳ có quyền trên báo chí in ấn, vv.
 • 2:26 - 2:27
  trong thực tế, mọi thức phức tạp hơn rất nhiều, nhưng để phục vụ mục đích học, chúng ta giả sử
 • 2:28 - 2:30
  kho bạc Mỹ,
 • 2:30 - 2:32
  nơi bạn cho chính phủ Mỹ vay tiền
 • 2:33 - 2:34
  không tồn tại bất cứ rủi ro nào
 • 2:34 - 2:35
  vì thế
 • 2:35 - 2:36
  bạn có thể cho vay tiền
 • 2:36 - 2:40
  Hãy nói rằng hôm nay, tôi có thể cung cấp cho bạn $100
 • 2:40 - 2:41
  và bạn có thể đầu tư nó
 • 2:41 - 2:45
  ở mức lãi suất không rủi ro 5%
 • 2:45 - 2:49
  Vì vậy, bạn có thể đầu tư nó 5% nguy cơ miễn phí.
 • 2:49 - 2:52
  vậy sau một năm khoản tiền đó sẽ có giá trị là bao nhiêu?
 • 2:52 - 2:54
  sau một năm
 • 2:54 - 2:58
  nó sẽ có giá trị 105 đô la
 • 2:58 - 3:03
  tôi sẽ viết 110 đô la ở đây
 • 3:03 - 3:06
  Vì vậy, đây là một cách tốt để suy nghĩ về nó.
 • 3:06 - 3:09
  nếu bạn chấp nhận cách này thì bạn sẽ không thay vì nhận tiền
 • 3:09 - 3:11
  của tôi 1 năm sau
 • 3:11 - 3:13
  tương đương với 110 đô la
 • 3:13 - 3:16
  Nếu tôi có 100 đô la hôm nay và gửi vào nơi nào đó không có rủi ro
 • 3:16 - 3:19
  tôi sẽ nhận lại 105 đô la
 • 3:19 - 3:23
  Vì thế, nếu giả sử tôi không phải tiêu tiền bây giờ
 • 3:23 - 3:27
  thì việc gửi tiền sẽ là lựa chọn hợp lý
 • 3:27 - 3:28
  nếu tôi đầu tư hôm nay
 • 3:28 - 3:30
  ở mức lãi suất không rủi ro 5%
 • 3:30 - 3:32
  tôi sẽ có 105 đô la vào cuối năm
 • 3:32 - 3:34
  Tuy nhiên, nếu bạn bảo tôi
 • 3:34 - 3:36
  1 năm sau trả lại 110 đô la cho ạn
 • 3:36 - 3:40
  bạn sẽ có nhiều lãi hơn
 • 3:40 - 3:42
  Bạn sẽ kết thúc với $110.
 • 3:42 - 3:44
  và đây chính là cách để trả lời câu hỏi
 • 3:44 - 3:48
  và hãy ghi nhớ một điều là mọi thứ đều không có rủi ro.
 • 3:48 - 3:51
  Risk free hay phi rủi ro là vấn đề rất quan trọng. Khi bạn nói về rủi ro
 • 3:51 - 3:54
  chúng ta sẽ bàn về các mức lãi suất khác nhau
 • 3:54 - 3:56
  ở các mức xác suất khác nhau- nhưng sẽ nói về chúng ở phần cuối
 • 3:56 - 4:01
  bây giờ tôi muốn cung cấp một ví dụ rất đơn giản
 • 4:01 - 4:03
  giả sử bạn đã quyết định đầu tư
 • 4:03 - 4:05
  và chúng ta vẫn chưa biết giá trị hiện tại là gì
 • 4:05 - 4:07
  vì thế
 • 4:07 - 4:08
  khi bạn cầm 100 đô la
 • 4:08 - 4:10
  và quyết định cho Chính phủ vay
 • 4:10 - 4:12
  hoặc cho một số ngân hàng vay ở mức lãi suất phi rủi ro 5%
 • 4:12 - 4:14
  1 năm sau đó, bạn nhận được 105 đô la
 • 4:14 - 4:19
  và 105 đô la sau 1 năm là cách diễn tả giá trị hiện tại của 100 đô la ngày hôm nay
 • 4:25 - 4:26
  vậy, có gì khác biệt nếu tiếp cận giá trị hiện tại theo hướng khác
 • 4:28 - 4:29
  Nếu chúng ta có 1 khoản tiền chắc chắn
 • 4:29 - 4:31
  làm cách nào để chúng ta chỉ ra
 • 4:31 - 4:33
  giá trị hiện tại của chúng?
 • 4:33 - 4:35
  Từ kết quả trên xuống kết quả dưới, chúng ta đã tính thế nào
 • 4:35 - 4:40
  Ban đầu, chúng ta có 100 đô la
 • 4:40 - 4:44
  và chúng ta nhân với 1+5%
 • 4:44 - 4:48
  hay 100 x 1.05
 • 4:48 - 4:49
  Vì vậy,
 • 4:49 - 4:51
  để tìm ra số tiền cần có ở hiện tại
 • 4:51 - 4:53
  để sau một năm chúng ta có 110 đô la, lãi suất 5%
 • 4:53 - 4:58
  chúng ta chỉ cần lấy 110: 1.05
 • 5:02 - 5:05
  và đó chính là giá trị hiện tại
 • 5:05 - 5:07
  kí hiệu là PV
 • 5:07 - 5:12
  chúng ta sẽ tìm PV của 110 đô la sau 1 năm
 • 5:12 - 5:21
  Vì vậy, $110 năm kể từ bây giờ.
 • 5:21 - 5:23
  giả sử có 110 đô la vào năm 2009
 • 5:30 - 5:32
  hiện tại là năm 2008
 • 5:32 - 5:34
  tôi không biết thời điểm các bạn xem video này
 • 5:34 - 5:37
  nhưng hi vọng, nó vẫn được xem vào thiên niên kỉ sau
 • 5:37 - 5:41
  PV là 110 đô vào năm 2009
 • 5:45 - 5:48
  giả sử hiện tại là 2008,
 • 5:48 - 5:53
  thì PV là 110: 1.05
 • 5:53 - 5:57
  và bằng
 • 5:57 - 6:03
  mà có lẽ là quá mức cần thiết cho vấn đề này-hãy để tôi rõ ràng tất cả mọi thứ.
 • 6:03 - 6:12
  OK, vì vậy tôi muốn làm 110 chia bởi 1,05
 • 6:12 - 6:17
  và bằng 104.76 (đã làm tròn)
 • 6:17 - 6:25
  Vì vậy, nó tương đương với $104,76.
 • 6:25 - 6:29
  vì thế, giá trị hiện tại của 110 đô trong tương lai
 • 6:29 - 6:33
  ở mức lãi suất phi rủi ro 5%
 • 6:33 - 6:40
  sẽ là
 • 6:45 - 6:47
  104.76 đô
 • 6:47 - 6:50
  Một cách khác để tính ra giá trị này là
 • 6:50 - 6:57
  chiết khấu 110 đô theo tỉ lệ chiết khấu
 • 6:57 - 7:00
  và tỉ lệ chiết khấu là 1,05
 • 7:00 - 7:03
  Ở đây, tiền của chúng ta đã lớn lên
 • 7:03 - 7:08
  bạn nhận được mức lãi 5%
 • 7:08 - 7:11
  ở bên này, chúng ta chiết khấu lại dòng tiền
 • 7:11 - 7:13
  vì chúng ta đang đi ngược thời gian
 • 7:13 - 7:18
  Và đây là lợi tức chúng ta nhận được. Để tính lượng tiền nhận được trong tương lai
 • 7:18 - 7:22
  chúng ta nhân tiền đầu tư với (1 + lãi suất)
 • 7:22 - 7:25
  Để chiết khấu tiền trong tương lai về hiện tại
 • 7:25 - 7:30
  chúng ta chia khoản đó cho (1 + chiết khấu)
 • 7:30 - 7:37
  (mức chiết khấu ở đây là 5%)
 • 7:37 - 7:39
  và chúng ta có giá trị hiện tại của dòng tiền
 • 7:39 - 7:41
  Vậy, điều đó có ý nghĩa gì
 • 7:41 - 7:47
  Giả sử có ai đó sẵn sàng trả 110 đô
 • 7:47 - 7:52
  một giả sử quan trọng khác là mức lãi 5%
 • 7:52 - 7:56
  Tôi trả bạn 110 đô la vào năm sau
 • 7:56 - 7:59
  hay bạn có thể nhận lãi 5%
 • 7:59 - 8:02
  5% là mức chiết khấu, phi rủi ro
 • 8:02 - 8:06
  thì bạn nên lấy nhận ngay một số tiền nếu khoản tiền này
 • 8:06 - 8:10
  lớn hơn giá trị hiện tại của 110 đô la
 • 8:10 - 8:15
  Vì vậy, nếu so sánh
 • 8:15 - 8:17
  Hãy để tôi chỉ cần di chuyển xuống-vì vậy, hãy nói
 • 8:17 - 8:24
  cột bên trái là hiện tại, bên phải là 1 năm sau
 • 8:24 - 8:31
  chúng ta chỉ ra rằng giá trị hiện tại
 • 8:31 - 8:40
  của 110 đô la - 1 năm sau
 • 8:40 - 8:46
  bằng 104,76 đô la
 • 8:46 - 8:51
  với giả thiết là mức chiết khấu 5%
 • 8:51 - 8:54
  (kí hiệu Đô la hơi khó nhìn)
 • 8:54 - 8:59
  điều tôi muốn nói là, nếu bạn chọn giữa
 • 8:59 - 9:04
  nhận 110 đô la sau 1 năm và 100 đô la ngày hôm nay
 • 9:04 - 9:09
  thì bạn nên chọn 110 đô la trong tương lai
 • 9:09 - 9:10
  vì sao lại thế?
 • 9:10 - 9:14
  bởi vì, giá trị hiện tại của 110 đô lớn hơn 100
 • 9:14 - 9:17
  tuy nhiên, nếu có sự lựa chọn nhận 105 đô la thôm nay
 • 9:17 - 9:26
  thì nhận 105 đô la sẽ là lựa chọn tốt hơn
 • 9:26 - 9:29
  vì giá trị hiện tại của 105 đô la hôm nay, chính là 105 đô la
 • 9:29 - 9:32
  bạn không cần chiết khấu
 • 9:32 - 9:33
  vì nó đã chính là giá trị hiện tại
 • 9:33 - 9:39
  105 đô la hôm nay giá trị hơn giá trị hiện tại của 110 đô la
 • 9:40 - 9:42
  sau 1 năm (104.76 đô)
 • 9:42 - 9:50
  Một cách nghĩ khác là, nếu bạn gửi 105 đô la vào ngân hàng
 • 9:50 - 9:54
  lãi suất 5% và số tiền bạn sẽ có sau 1 năm
 • 9:54 - 10:05
  sẽ là : 105 x 1.05 = 110.25 đô la
 • 10:05 - 10:09
  nghĩa là, sau 1 năm, tôi sẽ có lãi thêm 0.25 đô la
 • 10:09 - 10:12
  Nhưng nếu niềm vui của tôi là được cầm tiền trong một năm
 • 10:12 - 10:17
  thì sẽ rất khó để định lượng và các công thức sẽ không có nghĩa
Title:
Giới thiệu về Giá Trị Hiện Tại (PV)
Description:

So sánh các khoản tiền ở những thời điểm khác nhau.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
10:19

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions