YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Vietnamese subtitles

← Giới thiệu về Giá Trị Hiện Tại (PV)

So sánh các khoản tiền ở những thời điểm khác nhau.

Get Embed Code
23 Languages

Showing Revision 8 created 08/14/2015 by Helen Mika Thao Nguyen.

 1. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học thuật ngữ rất quan trọng trong lĩnh vực tài chính
 2. đó là giá trị hiện tại (present value)
 3. Việc hiểu PV
 4. sẽ giúp bạn dễ dàng nắm bắt các khái niệm
 5. về giá trị hiện tại ròng (NPV),
  dòng tiền chiết khấu (discounted cash flow)
 6. và suất sinh lời nội bộ (IRR)
 7. và chúng ta sẽ bất đầu học những khái niệm đó ngay bây giờ
 8. Vậy PV là gì?
 9. PV
 10. Để minh họa, chúng ta sẽ làm một bài tập nhỏ
 11. Hôm nay, tôi trả bạn 100 đô la
 12. Vì thế hãy nói hôm nay
 13. Tôi có thể trả bạn một trăm đô la
 14. Hoặc có thể tôi sẽ trả bạn khoản tiền đó 1 năm sau
 15. tôi không chắc, nhưng có thể tôi sẽ trả bạn một khoản 110 đô la
 16. và câu hỏi của tôi cho các bạn
 17. cũng chính là câu hỏi căn bản của tài chính
 18. và mọi việc đều dựa trên ý tưởng này
 19. đó là bạn thích nhận khoản tiền của ngày hôm nay hay một năm sau
 20. và đó là sự đảm bảo
 21. Tôi đảm bảo với bạn, tôi trả bạn 100 đô ngày hôm nay
 22. thì khoản tiền của bạn sẽ không gặp bất cứ rủi ro nào ngay cả khi tôi bị xe tải đâm
 23. tuy nhiên, nếu tôi còn tồn tại sau một năm, tôi sẽ trả bạn 110 đô la vào năm tới
 24. đây là điều được đảm bảo và không có bất kì rủi ro nào
 25. vì vậy, đây đơn thuần chỉ là vấn đề về khái niệm
 26. bạn lựa chọn giữa việc chắc chắn có 100 đô la hôm nay
 27. hay chắc chắn sở hữu 110 đô la trong một năm tới
 28. bạn sẽ so sánh hai lựa chọn này thế nào?
 29. khái niệm giá trị hiện tại của dòng tiền sẽ giúp chúng ta giải quyết vấn đề
 30. Điều gì sẽ xảy ra
 31. khi bạn nói 110 đô la
 32. một đảm bảo 110 đô la trong tương lai
 33. Điều gì sẽ xảy ra khi nói
 34. Nó đáng giá bao nhiêu vào hôm nay?
 35. Khoản tiền đó có giá trị bao nhiêu nếu tính theo giá trị hiện tại
 36. Để tôi cung cấp cho các bạn một ví dụ
 37. giả sử bạn có tiền
 38. và bạn gửi số tiền đó vào ngân hàng
 39. ngày nay, ngân hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro
 40. nhưng hãy coi rằng, bạn gửi số tiền đó vào ngân hàng an toàn nhất thế giới
 41. ví dụ như kho bạc nhà nước
 42. - những nơi được coi là không có rủi ro
 43. do chính phủ Mỹ, bộ Tài chính
 44. luôn luôn có thể gián tiếp in tiền
 45. Chúng tôi sẽ làm một ngày điều toàn bộ điều trên việc cung cấp tiền.
 46. Nhưng cuối cùng trong ngày
 47. chính phủ Hoa Kỳ có quyền trên báo chí in ấn, vv.
 48. trong thực tế, mọi thức phức tạp hơn rất nhiều, nhưng để phục vụ mục đích học, chúng ta giả sử
 49. kho bạc Mỹ,
 50. nơi bạn cho chính phủ Mỹ vay tiền
 51. không tồn tại bất cứ rủi ro nào
 52. vì thế
 53. bạn có thể cho vay tiền
 54. Hãy nói rằng hôm nay, tôi có thể cung cấp cho bạn $100
 55. và bạn có thể đầu tư nó
 56. ở mức lãi suất không rủi ro 5%
 57. Vì vậy, bạn có thể đầu tư nó 5% nguy cơ miễn phí.
 58. vậy sau một năm khoản tiền đó sẽ có giá trị là bao nhiêu?
 59. sau một năm
 60. nó sẽ có giá trị 105 đô la
 61. tôi sẽ viết 110 đô la ở đây
 62. Vì vậy, đây là một cách tốt để suy nghĩ về nó.
 63. nếu bạn chấp nhận cách này thì bạn sẽ không thay vì nhận tiền
 64. của tôi 1 năm sau
 65. tương đương với 110 đô la
 66. Nếu tôi có 100 đô la hôm nay và gửi vào nơi nào đó không có rủi ro
 67. tôi sẽ nhận lại 105 đô la
 68. Vì thế, nếu giả sử tôi không phải tiêu tiền bây giờ
 69. thì việc gửi tiền sẽ là lựa chọn hợp lý
 70. nếu tôi đầu tư hôm nay
 71. ở mức lãi suất không rủi ro 5%
 72. tôi sẽ có 105 đô la vào cuối năm
 73. Tuy nhiên, nếu bạn bảo tôi
 74. 1 năm sau trả lại 110 đô la cho ạn
 75. bạn sẽ có nhiều lãi hơn
 76. Bạn sẽ kết thúc với $110.
 77. và đây chính là cách để trả lời câu hỏi
 78. và hãy ghi nhớ một điều là mọi thứ đều không có rủi ro.
 79. Risk free hay phi rủi ro là vấn đề rất quan trọng. Khi bạn nói về rủi ro
 80. chúng ta sẽ bàn về các mức lãi suất khác nhau
 81. ở các mức xác suất khác nhau- nhưng sẽ nói về chúng ở phần cuối
 82. bây giờ tôi muốn cung cấp một ví dụ rất đơn giản
 83. giả sử bạn đã quyết định đầu tư
 84. và chúng ta vẫn chưa biết giá trị hiện tại là gì
 85. vì thế
 86. khi bạn cầm 100 đô la
 87. và quyết định cho Chính phủ vay
 88. hoặc cho một số ngân hàng vay ở mức lãi suất phi rủi ro 5%
 89. 1 năm sau đó, bạn nhận được 105 đô la
 90. và 105 đô la sau 1 năm là cách diễn tả giá trị hiện tại của 100 đô la ngày hôm nay
 91. vậy, có gì khác biệt nếu tiếp cận giá trị hiện tại theo hướng khác
 92. Nếu chúng ta có 1 khoản tiền chắc chắn
 93. làm cách nào để chúng ta chỉ ra
 94. giá trị hiện tại của chúng?
 95. Từ kết quả trên xuống kết quả dưới, chúng ta đã tính thế nào
 96. Ban đầu, chúng ta có 100 đô la
 97. và chúng ta nhân với 1+5%
 98. hay 100 x 1.05
 99. Vì vậy,
 100. để tìm ra số tiền cần có ở hiện tại
 101. để sau một năm chúng ta có 110 đô la, lãi suất 5%
 102. chúng ta chỉ cần lấy 110: 1.05
 103. và đó chính là giá trị hiện tại
 104. kí hiệu là PV
 105. chúng ta sẽ tìm PV của 110 đô la sau 1 năm
 106. Vì vậy, $110 năm kể từ bây giờ.
 107. giả sử có 110 đô la vào năm 2009
 108. hiện tại là năm 2008
 109. tôi không biết thời điểm các bạn xem video này
 110. nhưng hi vọng, nó vẫn được xem vào thiên niên kỉ sau
 111. PV là 110 đô vào năm 2009
 112. giả sử hiện tại là 2008,
 113. thì PV là 110: 1.05
 114. và bằng
 115. mà có lẽ là quá mức cần thiết cho vấn đề này-hãy để tôi rõ ràng tất cả mọi thứ.
 116. OK, vì vậy tôi muốn làm 110 chia bởi 1,05
 117. và bằng 104.76 (đã làm tròn)
 118. Vì vậy, nó tương đương với $104,76.
 119. vì thế, giá trị hiện tại của 110 đô trong tương lai
 120. ở mức lãi suất phi rủi ro 5%
 121. sẽ là
 122. 104.76 đô
 123. Một cách khác để tính ra giá trị này là
 124. chiết khấu 110 đô theo tỉ lệ chiết khấu
 125. và tỉ lệ chiết khấu là 1,05
 126. Ở đây, tiền của chúng ta đã lớn lên
 127. bạn nhận được mức lãi 5%
 128. ở bên này, chúng ta chiết khấu lại dòng tiền
 129. vì chúng ta đang đi ngược thời gian
 130. Và đây là lợi tức chúng ta nhận được. Để tính lượng tiền nhận được trong tương lai
 131. chúng ta nhân tiền đầu tư với (1 + lãi suất)
 132. Để chiết khấu tiền trong tương lai về hiện tại
 133. chúng ta chia khoản đó cho (1 + chiết khấu)
 134. (mức chiết khấu ở đây là 5%)
 135. và chúng ta có giá trị hiện tại của dòng tiền
 136. Vậy, điều đó có ý nghĩa gì
 137. Giả sử có ai đó sẵn sàng trả 110 đô
 138. một giả sử quan trọng khác là mức lãi 5%
 139. Tôi trả bạn 110 đô la vào năm sau
 140. hay bạn có thể nhận lãi 5%
 141. 5% là mức chiết khấu, phi rủi ro
 142. thì bạn nên lấy nhận ngay một số tiền nếu khoản tiền này
 143. lớn hơn giá trị hiện tại của 110 đô la
 144. Vì vậy, nếu so sánh
 145. Hãy để tôi chỉ cần di chuyển xuống-vì vậy, hãy nói
 146. cột bên trái là hiện tại, bên phải là 1 năm sau
 147. chúng ta chỉ ra rằng giá trị hiện tại
 148. của 110 đô la - 1 năm sau
 149. bằng 104,76 đô la
 150. với giả thiết là mức chiết khấu 5%
 151. (kí hiệu Đô la hơi khó nhìn)
 152. điều tôi muốn nói là, nếu bạn chọn giữa
 153. nhận 110 đô la sau 1 năm và 100 đô la ngày hôm nay
 154. thì bạn nên chọn 110 đô la trong tương lai
 155. vì sao lại thế?
 156. bởi vì, giá trị hiện tại của 110 đô lớn hơn 100
 157. tuy nhiên, nếu có sự lựa chọn nhận 105 đô la thôm nay
 158. thì nhận 105 đô la sẽ là lựa chọn tốt hơn
 159. vì giá trị hiện tại của 105 đô la hôm nay, chính là 105 đô la
 160. bạn không cần chiết khấu
 161. vì nó đã chính là giá trị hiện tại
 162. 105 đô la hôm nay giá trị hơn giá trị hiện tại của 110 đô la
 163. sau 1 năm (104.76 đô)
 164. Một cách nghĩ khác là, nếu bạn gửi 105 đô la vào ngân hàng
 165. lãi suất 5% và số tiền bạn sẽ có sau 1 năm
 166. sẽ là : 105 x 1.05 = 110.25 đô la
 167. nghĩa là, sau 1 năm, tôi sẽ có lãi thêm 0.25 đô la
 168. Nhưng nếu niềm vui của tôi là được cầm tiền trong một năm
 169. thì sẽ rất khó để định lượng và các công thức sẽ không có nghĩa