Return to Video

Úvod do současné hodnoty

 • 0:02 - 0:04
  Nyní se naučíme, co je pravděpodobně nejužitečnější pojem ve financích
 • 0:05 - 0:07
  a nazývá se to současná hodnota.
 • 0:09 - 0:11
  A pokud znáte současnou hodnotu,
 • 0:11 - 0:12
  pak je velmi jednoduché porozumět
 • 0:12 - 0:15
  čisté současné hodnotě a diskontovanému cash flow
 • 0:15 - 0:17
  a interní míře návratnosti.
 • 0:17 - 0:18
  A v podstatě se naučíme všechny tyhle věci.
 • 0:18 - 0:21
  Ale současná hodnota, co to znamená?
 • 0:23 - 0:25
  Současná hodnota.
 • 0:25 - 0:29
  Uděláme malé cvičení.
 • 0:29 - 0:33
  Mohu vám dnes zaplatit 100 dolarů.
 • 0:33 - 0:37
  Řekněme dnes
 • 0:37 - 0:42
  vám mohu zaplatit 100 dolarů.
 • 0:42 - 0:50
  Nebo, a to záleží na vás, za 1 rok vám zaplatím,
 • 0:50 - 0:59
  nevím, třeba za rok se dohodneme, že vám zaplatím 110 dolarů.
 • 0:59 - 1:01
  A moje otázka je
 • 1:01 - 1:03
  a to je základní finanční otázka,
 • 1:03 - 1:04
  všechno na tomhle staví,
 • 1:04 - 1:07
  které z možností byste dali přednost?
 • 1:07 - 1:08
  A tohle je garantované.
 • 1:08 - 1:10
  Garantuji vám, že vám buď zaplatím 100 dolarů dnes
 • 1:10 - 1:14
  a není tam riziko, i když mě srazí náklaďák nebo cokoli jiného.
 • 1:14 - 1:16
  Tohle se stane, pokud bude existuje Země, zaplatím vám 110 dolarů za rok.
 • 1:21 - 1:24
  Je to garantované, takže v tom není žádné riziko.
 • 1:24 - 1:25
  Jen pro představu,
 • 1:25 - 1:28
  určitě dostane na ruku dnes 100 dolarů
 • 1:28 - 1:34
  nebo určitě dostanete 110 dolarů ode dneška za rok.
 • 1:34 - 1:36
  Jak byste tyhle dvě možnosti porovnali?
 • 1:36 - 1:38
  A zde přichází současná hodnota.
 • 1:38 - 1:40
  Co kdyby byl způsob říct,
 • 1:40 - 1:42
  kolik je 110 dolarů...
 • 1:42 - 1:45
  garantovaných 100 dolarů v budoucnosti?
 • 1:45 - 1:46
  Co kdyby byl způsob říct,
 • 1:46 - 1:49
  jaká je dnešní hodnota?
 • 1:49 - 1:52
  Jaká je hodnota v dnešních podmínkách?
 • 1:52 - 1:55
  Pojďme udělat malý myšlenkový experiment.
 • 1:55 - 1:57
  Řekněme, že vložíte peníze
 • 1:57 - 2:01
  do nějaké banky.
 • 2:01 - 2:03
  A v dnešní době jsou banky docela riskantní.
 • 2:03 - 2:05
  Ale řekněme, že je můžete dát do nejbezpečnější banky na světě.
 • 2:05 - 2:10
  Můžete je vložit do státních pokladničních poukázek,
 • 2:10 - 2:11
  které jsou považovány za bezrizikové,
 • 2:11 - 2:15
  protože vláda USA, ministerstvo financí
 • 2:15 - 2:18
  může vždycky nepřímo vytisknout více peněz.
 • 2:18 - 2:20
  Jednoho dne uděláme všechno o nabídce peněz.
 • 2:20 - 2:21
  Ale na konci dne
 • 2:21 - 2:23
  má vláda USA práva na tiskařské stroje, atd.
 • 2:26 - 2:27
  Je to ale komplikovanější, ale pro tyhle účely, předpokládáme,
 • 2:28 - 2:30
  že ministerstvo financí USA, což jste vlastně
 • 2:30 - 2:32
  vy půjčující vládě USA peníze,
 • 2:33 - 2:34
  je to bezrizikové.
 • 2:34 - 2:35
  Řekněme, že
 • 2:35 - 2:36
  můžete půjčit peníze.
 • 2:36 - 2:40
  Řekněme, dnes vám můžu dát 100 dolarů
 • 2:40 - 2:41
  a vy je můžete investovat
 • 2:41 - 2:45
  za 5% bezrizikový úrok.
 • 2:45 - 2:49
  Takže můžete investovat za 5% bezrizikový úrok.
 • 2:49 - 2:52
  A potom ode dneška za rok, jakou to bude mít hodnotu?
 • 2:52 - 2:54
  Za rok.
 • 2:54 - 2:58
  Za rok to bude mít hodnotu 105 dolarů.
 • 2:58 - 3:03
  Vlastně sem napíšu 110 dolarů.
 • 3:03 - 3:06
  Tohle je dobrý způsob, jak o tom přemýšlet.
 • 3:06 - 3:09
  Řeknete OK. Místo, abyste si vzali peníze od Sala
 • 3:09 - 3:11
  ode dneška za rok
 • 3:11 - 3:13
  a dostali 110 dolarů.
 • 3:13 - 3:16
  Pokud bych byl vy, vezmu si dnes 100 dolarů a vložím je do něčeho bezrizikového
 • 3:16 - 3:19
  a za rok budu mít 105 dolarů.
 • 3:19 - 3:23
  Takže předpokládáme-li, že nemusím ty peníze utratit dnes.
 • 3:23 - 3:27
  Je lepší být v téhle situaci, ne?
 • 3:27 - 3:28
  Pokud si vezmu peníze dnes a investuji je
 • 3:28 - 3:30
  bezrizikově za 5% úrok, skončím
 • 3:30 - 3:32
  za rok se 105 dolary.
 • 3:32 - 3:34
  Místo toho, když mi jen řeknete,
 • 3:34 - 3:36
  Sale dej mi ty peníze za rok a dej mi 110 dolarů.
 • 3:36 - 3:40
  Skončíte za rok s více penězi.
 • 3:40 - 3:42
  Skončíte se 110 dolary.
 • 3:42 - 3:44
  A to je vlastně správný způsob, jak o tom přemýšlet.
 • 3:44 - 3:48
  A pamatujte si, všechno je bezrizikové.
 • 3:48 - 3:51
  Jakmile představíte riziko
 • 3:51 - 3:54
  a musíme začít představovat různé úrokové sazby a
 • 3:54 - 3:56
  pravděpodobnosti a časem se k tomu dostaneme.
 • 3:56 - 4:01
  Ale teď vám chci dát ten nejprostší příklad.
 • 4:01 - 4:03
  Takže už jste udělali rozhodnutí.
 • 4:03 - 4:05
  Stále nevíme, jaká je současná hodnota.
 • 4:05 - 4:07
  Takže do určité míry,
 • 4:07 - 4:08
  když jste si vzali těhle 100 dolarů a
 • 4:08 - 4:10
  řekli jste, když to půjčím vládě
 • 4:10 - 4:12
  nebo když to půjčím nějaké bezrizikové bance za 5%,
 • 4:12 - 4:14
  za rok dostanu 105 dolarů.
 • 4:14 - 4:19
  Těhle 105 dolarů je způsob, jak říct, jaká je jednoroční hodnota 100 dolarů dnes?
 • 4:25 - 4:26
  Takže co když chceme jít opačným směrem?
 • 4:28 - 4:29
  Pokud máme určité množství peněz
 • 4:29 - 4:31
  a chceme zjistit dnešní hodnotu,
 • 4:31 - 4:33
  co můžeme dělat?
 • 4:33 - 4:35
  Co jsme udělali?
 • 4:35 - 4:40
  V podstatě jsme si vzali 100 dolarů
 • 4:40 - 4:44
  a vynásobili 1+5%.
 • 4:44 - 4:48
  Takže to je 1,05.
 • 4:48 - 4:49
  Takže jít opačnou cestou,
 • 4:49 - 4:51
  říct, kolik peněz,
 • 4:51 - 4:53
  pokud je chci nechat zvýšit o 5%,
 • 4:53 - 4:58
  bude 110 dolarů Jen to vydělíme 1,05.
 • 5:02 - 5:05
  A potom dostaneme současnou hodnotu.
 • 5:05 - 5:07
  A označuje se to PV (present value).
 • 5:07 - 5:12
  Dostaneme současnou hodnotu 110 dolarů ode dneška za rok.
 • 5:12 - 5:21
  Takže 110 dolarů ode dneška za rok.
 • 5:21 - 5:23
  Takže současná hodnota 110 dolarů v roce 2009,
 • 5:30 - 5:32
  teď je rok 2008.
 • 5:32 - 5:34
  Nevím, v jakém roce se díváte na tohle video.
 • 5:34 - 5:37
  Doufejme, že se na to budou lidé dívat v příštím tisíciletí.
 • 5:37 - 5:41
  Ale současná hodnota 110 dolarů v roce 2009...
 • 5:41 - 5:48
  předpokládejme, že nyní je rok 2008... za rok ode dneška se to rovná 110 dolarů
 • 5:48 - 5:53
  děleno 1,05.
 • 5:53 - 5:57
  Což se rovná... vyndám kalkulačku,
 • 5:57 - 6:03
  což je pravděpodobně pro tenhle problém zbytečné... všechno to vymažu,
 • 6:03 - 6:12
  OK, takže chci udělat 110 děleno 1,05,
 • 6:12 - 6:17
  děleno 104, zaokrouhlím to,76.
 • 6:17 - 6:25
  Takže se to rovná 104,76 dolarů.
 • 6:25 - 6:29
  Takže současná hodnota 110 dolarů ode dneška za rok,
 • 6:29 - 6:33
  když předpokládáme, že můžeme investovat bezrizikově za 5%... kdybychom to dostali dnes...
 • 6:33 - 6:40
  současná hodnota toho je... udělám to jinou barvou, jen abych rozbil monotónnost...
 • 6:40 - 6:47
  současná hodnota se rovná 104,76 dolarů.
 • 6:47 - 6:50
  Jiný způsob, jak o tom mluvit, je dostat
 • 6:50 - 6:57
  současnou hodnotu 110 dolarů ode dneška za rok, diskontujeme hodnotu diskontní sazbou.
 • 6:57 - 7:00
  A diskontní sazba je tohle.
 • 7:00 - 7:03
  Tady jsme navýšili peníze... můžete říct...
 • 7:03 - 7:08
  náš výnos, výnos 5% nebo náš úrok.
 • 7:08 - 7:11
  Tady diskontujeme peníze, protože jdeme v čase zpět...
 • 7:11 - 7:13
  jdeme od 1 roku v budoucnosti do současnosti.
 • 7:13 - 7:18
  A tohle je náš výnos. Pro znásobení částky peněz, kterou investujeme,
 • 7:18 - 7:22
  znásobíme částku, kterou jsme investovali krát 1 plus výnos.
 • 7:22 - 7:25
  Potom, abychom diskontovali peníze v budoucnosti na současnost,
 • 7:25 - 7:30
  vydělíme to 1 plus diskontní sazba... takže tohle je
 • 7:30 - 7:37
  5% diskontní sazba...
 • 7:37 - 7:39
  abychom dostali současnou hodnotu.
 • 7:39 - 7:41
  Takže co nám to říká?
 • 7:41 - 7:47
  Tohle nám říká, že pokud je někdo ochoten zaplatit 110 dolarů... předpokládejmě těhle 5%. Pamatujte si,
 • 7:47 - 7:52
  že tohle je kritický předpoklad... tohle nám říká, že když vám řeknu,
 • 7:52 - 7:56
  že jsem ochoten vám zaplatit 110 dolarů ode dneška za rok
 • 7:56 - 7:59
  a můžete dostat 5%, můžete vlastně říct,
 • 7:59 - 8:02
  že 5% je vaše diskontní sazba, bezriziková.
 • 8:02 - 8:06
  Potom byste měli být ochotni vzít si dnešní peníze, pokud
 • 8:06 - 8:10
  jsem dnes ochoten dát vám víc než je současná hodnota.
 • 8:10 - 8:15
  Takže pokud tohle porovnává... vymažu všechno tohle,
 • 8:15 - 8:17
  posunu to dolů... takže řekněme,
 • 8:17 - 8:24
  že 1 rok... takže dnes, 1 rok...
 • 8:24 - 8:31
  takže jsme zjistili, že 110 dolarů ode dneška za rok,
 • 8:31 - 8:40
  současná hodnota se rovná... současná hodnota 110 dolarů...
 • 8:40 - 8:46
  se rovná 104,76 dolarů.
 • 8:46 - 8:51
  Takže... a to je protože jsem použil 5% diskontní sazbu a to je klíčový předpoklad...
 • 8:51 - 8:54
  co vám tohle říká... tohle je symbol dolaru, vím, že se to dá špatně přečíst...
 • 8:54 - 8:59
  co vám tohle říká, je, že pokud byla vaše volba mezi
 • 8:59 - 9:04
  110 dolary ode dneška za rok a 100 dolary dnes,
 • 9:04 - 9:09
  měli byste si vzít 110 dolarů ode dneška za rok.
 • 9:09 - 9:10
  Proč tomu tak je?
 • 9:10 - 9:14
  Protože současná hodnota má větší hodnotu než 100 dolarů.
 • 9:14 - 9:17
  Nicméně, kdybych vám nabídl 110 dolarů ode dneška za rok nebo
 • 9:17 - 9:26
  105 dolarů dnes. 105 dolarů dnes by byla lepší volba,
 • 9:26 - 9:29
  protože jejich současná hodnota je 105 dolarů dnes.
 • 9:29 - 9:32
  Nemusíte to diskontovat, je to dnes... tohle je současná
 • 9:32 - 9:33
  hodnota.
 • 9:33 - 9:39
  105 dolarů dnes má větší hodnotu než současná hodnota 110 dolarů,
 • 9:40 - 9:42
  což je 104,76 dolarů.
 • 9:42 - 9:50
  Jiný způsob, jak o tom přemýšlet, můžu vzít těhle 105 dolarů do banky,
 • 9:50 - 9:54
  dostanu z toho 5% a potom budu mít... s čím
 • 9:54 - 10:05
  skončím? Skončím se 105 krát 1,05, to se rovná 110,25 dolarů.
 • 10:05 - 10:09
  Takže ode dneška za rok si polepšíte o 25 centů.
 • 10:09 - 10:12
  A budu mít radost, že můžu ke svým penězům po dobu jednoho roku,
 • 10:12 - 10:17
  což je těžké kvantifikovat, takže to z rovnice vynecháme.
Title:
Úvod do současné hodnoty
Description:

Volba mezi penězi nyní a penězi později.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
10:19

Czech subtitles

Revisions Compare revisions