Return to Video

Dividing Fractions

 • 0:00 - 0:01
 • 0:01 - 0:05
  จงหารและเขียนคำตอบเป็นจำนวนคละ.
 • 0:05 - 0:08
  แล้วเรามี 3/5 หารด้วย 1/2.
 • 0:08 - 0:10
  ทีนี้ เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหาร
  เศษส่วน คุณแค่ต้องนึก
 • 0:10 - 0:14
  ว่าการหารเศษส่วนก็เหมือนกับ
 • 0:14 - 0:17
  การคูณส่วนกลับของมัน.
 • 0:17 - 0:23
  อันนี้ตรงนี้ เหมือนกับ 3/5 คูณ--
 • 0:23 - 0:26
  นี่คือ 3/5 ตรงนี้ แทนที่จะเป็นเครื่องหมาย
 • 0:26 - 0:28
  หาร คุณจะใช้เครื่องหมายคูณ
 • 0:28 - 0:32
  แล้วแทนที่จะเป็น 1/2, คุณ
  จะหาส่วนกลับของ 1/2,
 • 0:32 - 0:37
  ซึ่งก็คือ 2/1-- คูณ 2/1.
 • 0:37 - 0:40
  หารด้วย 1/2 ก็เหมือนกับ
 • 0:40 - 0:42
  คูณด้วย 2/1.
 • 0:42 - 0:45
  และที่เราต้องทำ กลายเป็นการคูณ
 • 0:45 - 0:46
  ตรงๆ แล้ว.
 • 0:46 - 0:50
  3 คูณ 2 ได้ 6, ตัวเศษใหม่ของเราคือ 6.
 • 0:50 - 0:53
  5 คูณ 1 เป็น 5.
 • 0:53 - 0:57
  แล้ว 3/5 หารด้วย 1/2
  ได้เศษเกินเท่ากับ 6/5.
 • 0:57 - 1:01
  ทีนี้ เขาอยากให้เราเขียน
  มันเป็นจำนวนคละ.
 • 1:01 - 1:04
  แล้วเราเอา 5 ไปหาร 6,
 • 1:04 - 1:05
  ดูว่าได้กี่ครั้ง.
 • 1:05 - 1:08
  นั่นคือส่วนของจำนวนเต็ม
  ในจำนวนคละ.
 • 1:08 - 1:10
  แล้วสิ่งที่เหลือ คือ
 • 1:10 - 1:14
  เศษที่เหลือส่วน 5.
 • 1:14 - 1:18
  สิ่งที่ผมจะทำคือเอา 5 ไปหาร 6.
 • 1:18 - 1:21
  5 ไปหาร 6 ได้หนึ่งครั้ง.
 • 1:21 - 1:23
  1 คูณ 5 ได้ 5. ลบ.
 • 1:23 - 1:23
 • 1:23 - 1:26
  คุณจะได้เศษ 1.
 • 1:26 - 1:34
  6/5 จึงเท่ากับหนึ่งเต็ม
  หรือ 5/5 กับ 1/5.
 • 1:34 - 1:39
 • 1:39 - 1:43
  1 นี่มาจากสิ่งที่เหลือ.
 • 1:43 - 1:44
  แล้วก็เสร็จแล้ว!
 • 1:44 - 1:47
  3/5 หารด้วย 1/2 ได้ 1 กับ 1/5.
 • 1:47 - 1:49
  ทีนี้ สิ่งหนึ่งที่ไม่ชัดเจนคือว่า
  ทำไมถึงเป็นอย่างนี้?
 • 1:49 - 1:54
  ทำไมการหารด้วย 1/2
  จึงเหมือนกับการคูณ
 • 1:54 - 1:55
  ด้วย 2.
 • 1:55 - 1:57
  2/1 เหมือนกับ 2.
 • 1:57 - 2:00
  และเพื่อหาคำตอบ ผมจะยก
  ตัวอย่าง -- ง่ายๆ--
 • 2:00 - 2:04
  ข้างล่างนี้ หวังว่าจะช่วย
  ให้เข้าใจมากขึ้น.
 • 2:04 - 2:06
  ขอผมวาดของ 4 ชิ้น.
 • 2:06 - 2:09
  เรามีของ 4 ชิ้น: 1, 2, 3, 4.
 • 2:09 - 2:14
  ผมมีของ 4 ชื้น และถ้า
  ผมแบ่งมันเป็นกลุ่ม
 • 2:14 - 2:17
  กลุ่มละสอง, ผมอยากแบ่ง
  เป็นกลุ่มกลุ่มละสอง.
 • 2:17 - 2:21
  นั่นคือ หนึ่งกลุ่มกลุ่มละสอง
  และอีกกลุ่ม
 • 2:21 - 2:24
  กลุ่มละสอง แล้วผมมีกี่กลุ่ม?
 • 2:24 - 2:27
  4 หารด้วย 2, ผมมี 2 กลุ่ม
  กลุ่มละสอง นั่นจึง
 • 2:27 - 2:29
  เท่ากับ 2.
 • 2:29 - 2:31
  ทีนี้ ถ้าเกิดผมเอาของ 4 อย่างมา:
 • 2:31 - 2:34
  1, 2, 3, 4.
 • 2:34 - 2:36
  ผมเอาของ 4 อย่างนั้นมา.
 • 2:36 - 2:39
  แทนที่จะแบ่งเป็นกลุ่ม
  กลุ่มละสอง ผมอยาก
 • 2:39 - 2:45
  แบ่งมันเป็นกลุ่มกลุ่มละ 1/2,
  ซึ่งหมายความว่าแต่ละกลุ่ม
 • 2:45 - 2:47
  มีของอยู่ครึ่งชิ้นในนั้น.
 • 2:47 - 2:50
  สมมุติว่ามีหนึ่งกลุ่มตรงนี้.
 • 2:50 - 2:52
  นี่คือกลุ่มที่สอง.
 • 2:52 - 2:53
  นี่คือกลุ่มที่สาม.
 • 2:53 - 2:57
  ผมว่าคุณคงเห็นว่าแต่ละกลุ่ม
  มีวงกลมครึ่งวง.
 • 2:57 - 2:58
  นั่นคือกลุ่มที่สี่.
 • 2:58 - 3:00
  นั่นคือกลุ่มที่ห้า.
 • 3:00 - 3:01
  นั่นคือกลุ่มที่หก.
 • 3:01 - 3:04
  นั่นคือกลุ่มที่เจ็ด แล้วก็
  นั่นคือกลุ่มที่แปด.
 • 3:04 - 3:09
  คุณมี 8 กลุ่มกลุ่มละ 1/2,
  นี่จึงเท่ากับ 8.
 • 3:09 - 3:13
  แล้วสังเกต ตอนนี้แต่ละกลุ่ม
  กลายเป็นสองกลุ่ม.
 • 3:13 - 3:15
  คุณจึงตอบได้ว่า คุณมีกี่กลุ่ม.
 • 3:15 - 3:17
  ทีนี้ คุณมีสี่กลุ่ม และ
 • 3:17 - 3:21
  แต่ละกลุ่มกลายเป็นสองกลุ่ม.
 • 3:21 - 3:22
  ผมพยายามหาอีกสีนึง.
 • 3:22 - 3:25
  แต่ละตัวกลายเป็นสองกลุ่ม
 • 3:25 - 3:27
  คุณจึงมี 8.
 • 3:27 - 3:31
  การหารด้วย 1/2 จึงเหมือนกับ
  การคูณด้วย 2.
 • 3:31 - 3:32
  แล้วคุณคิดถึงเลขอื่นได้
 • 3:32 - 3:35
  แต่หวังว่า นี่คงช่วยให้คุณ
  ได้สัญชาตญาณเรื่องนี้ไปนะ.
 • 3:35 - 3:35
Title:
Dividing Fractions
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:36

Thai subtitles

Incomplete

Revisions