Return to Video

Dividing Fractions

 • 0:00 - 0:04
  Dela och skriv svaret i blandad form
 • 0:04 - 0:08
  Och vi har 3/5 delat med 1/2
 • 0:08 - 0:10
  Nå, när du delar ett bråk behöver du bara-
 • 0:10 - 0:12
  -komma ihåg att dela med ett bråk-
 • 0:12 - 0:15
  -är samma sak som att multiplicera-
 • 0:15 - 0:17
  -med dess inverterade värde
 • 0:17 - 0:23
  Så den här saken är samma sak som 3/5 gånger...
 • 0:23 - 0:25
  Så det här är vårt 3/5 här, och istället-
 • 0:25 - 0:26
  -för ett divisions tecken, vill du ha ett-
 • 0:26 - 0:30
  -multiplications tecken, och istället för 1/2-
 • 0:30 - 0:32
  -vill du ha det inverterade värdet av 1/2-
 • 0:32 - 0:36
  -vilket skulle vara 2/1... Så gånger 2/1
 • 0:36 - 0:39
  Så att dela med 1/2 är exakt samma-
 • 0:39 - 0:42
  -sak som att multiplicera med 2/1
 • 0:42 - 0:44
  Så vi gör det här som ett okomplicerat-
 • 0:44 - 0:46
  -multiplikationstal nu.
 • 0:46 - 0:50
  3 gånger 2 är 6, så vår nya täljer är 6
 • 0:50 - 0:53
  5 gånger 1 är 5
 • 0:53 - 0:57
  Så 3/5 delat med 1/2 är i bråkform 6/5
 • 0:57 - 1:01
  Nu vill de att vi skriver det i blandad form
 • 1:01 - 1:04
  Så vi delar 5 i 6, för att se hur-
 • 1:04 - 1:05
  -många gånger det går i
 • 1:05 - 1:07
  Det är heltalet i det blandade talet
 • 1:07 - 1:09
  Och vad som är kvar kommer vara-
 • 1:09 - 1:14
  -den kvarvarande täljaren över 5
 • 1:14 - 1:18
  Så vi kommer ta 5 i 6
 • 1:18 - 1:20
  5 går i 6 en gång
 • 1:21 - 1:23
  1 gånger 5 är 5
 • 1:23 - 1:23
  Subtrahera
 • 1:23 - 1:26
  Du har en rest på 1
 • 1:26 - 1:39
  Så 6/5 är lika med en hel, eller 5/5, och 1/5
 • 1:39 - 1:42
  Den här 1 är från det som är över
 • 1:42 - 1:43
  Och nu är vi klara!
 • 1:43 - 1:47
  3/5 delat i 1/2 är 1 och 1/5
 • 1:47 - 1:48
  Nu, det som inte är självklart är;
 • 1:48 - 1:50
  Varför fungerade det här?
 • 1:50 - 1:52
  Varför är att dela med 1/2 samma-
 • 1:52 - 1:55
  -sak som att multiplicera - egentligen med 2
 • 1:55 - 1:57
  2/1 är samma sak som 2
 • 1:57 - 1:58
  Och för att göra det ska jag-
 • 1:58 - 2:00
  -göra ett - ganska enkelt - exempel, men-
 • 2:00 - 2:02
  -förhoppningsvis ger det poängen med det
 • 2:02 - 2:06
  Jag tar fyra saker
 • 2:06 - 2:09
  Så vi har fyra saker: en, två, tre, fyra
 • 2:09 - 2:11
  Så jag har fyra saker, och om-
 • 2:11 - 2:15
  -jag skulle dela dem i grupper om två-
 • 2:15 - 2:17
  -så jag vill dela det i grupper om två
 • 2:17 - 2:20
  Så det är en grupp om två, och så är det en-
 • 2:20 - 2:24
  -annan grupp om två, hur många grupper har jag?
 • 2:24 - 2:26
  Tja, 4 delat med 2, jag har två grupper-
 • 2:26 - 2:29
  - om två, så det är lika med 2
 • 2:29 - 2:31
  Nå, om jag hade samma fyra saker;
 • 2:31 - 2:34
  En, två tre fyra
 • 2:34 - 2:36
  Så jag tar samma fyra saker
 • 2:36 - 2:37
  Istället för att dela dem i grupper-
 • 2:37 - 2:41
  -om två vill jag dela dem i grupper-
 • 2:41 - 2:45
  -om 1/2 vilket betyder att varje grupp-
 • 2:45 - 2:47
  -kommer ha en halv sak i sig
 • 2:47 - 2:50
  Så låt oss säga att det är en grupp där
 • 2:50 - 2:52
  Det är en andra grupp
 • 2:52 - 2:53
  Det är en tredje grupp
 • 2:53 - 2:54
  Jag tror att du ser att varje-
 • 2:54 - 2:57
  -grupp har en halv cirkel i sig
 • 2:57 - 2:58
  Det är den fjärde
 • 2:58 - 3:00
  Det är den femte
 • 3:00 - 3:01
  Det är den sjätte
 • 3:01 - 3:04
  Det är den sjunde, och sen så är det den åttonde
 • 3:04 - 3:08
  Du har 8 grupper om 1/2, så det här är lika med 8
 • 3:08 - 3:13
  Och se att varje sak nu blev två grupper
 • 3:13 - 3:15
  Så hur kan du säga hur många grupper du har?
 • 3:15 - 3:18
  Tja, du har fyra saker och varje sak-
 • 3:18 - 3:20
  -blev två grupper
 • 3:20 - 3:21
  Varje...
 • 3:21 - 3:22
  Jag letar efter en annan färg
 • 3:22 - 3:24
  Varje sak blev två grupper, så-
 • 3:24 - 3:27
  -du har också 8
 • 3:27 - 3:29
  Så att dela med 1/2 är samma-
 • 3:29 - 3:31
  -sak som att multiplicera med 2
 • 3:31 - 3:32
  Och du kan tänka så med andra nummer, men-
 • 3:32 - 3:35
  -förhoppningsvis gav det dig en liten ingivelse
Title:
Dividing Fractions
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:36

Swedish subtitles

Revisions Compare revisions