Return to Video

Dividing Fractions

 • 0:00 - 0:01
  ...
 • 0:01 - 0:05
  Поделите и напишите одговоре као мешовите бројеве.
 • 0:05 - 0:08
  И имамо 3/5 подењено са 1/2.
 • 0:08 - 0:10
  Сада, кад год делите неки разломак, само морате
 • 0:10 - 0:14
  да запамтите да је дељење разломком исто што и
 • 0:14 - 0:17
  множење његовом реципрочном вредношћу.
 • 0:17 - 0:23
  Дакле, ово овде је исто што и 3/5 пута...
 • 0:23 - 0:26
  Дакле, ово је наших 3/5 управо овде, и уместо знака за
 • 0:26 - 0:28
  дељење, желите да ставите знак за множење, и
 • 0:28 - 0:32
  уместо 1/2, желите да узмете реципрочну вредност од 1/2,
 • 0:32 - 0:37
  што би било 2/1... Дакле, пута 2/1.
 • 0:37 - 0:40
  Дакле, дељење са 1/2 је исто што и
 • 0:40 - 0:42
  множење са 2/1.
 • 0:42 - 0:45
  И ово сада радимо само као једноставан
 • 0:45 - 0:46
  задатак са множењем.
 • 0:46 - 0:50
  3 пута 2 је 6, дакле, наш нови бројилац је 6.
 • 0:50 - 0:53
  5 пута 1 је 5.
 • 0:53 - 0:57
  Дакле, 3/5 подељено са 1/2 као неправи разломак је 6/5.
 • 0:57 - 1:01
  Сада, желе да то напишемо као мешовити број.
 • 1:01 - 1:04
  Дакле делимо 6 са 5, да израчунамо колико
 • 1:04 - 1:05
  пута се садржи у њему.
 • 1:05 - 1:08
  То ће бити цео број као део мешовитог броја.
 • 1:08 - 1:10
  И затим све што остане биће преостали
 • 1:10 - 1:14
  бројилац кроз 5.
 • 1:14 - 1:18
  Дакле, оно што ћемо урадити је да поделимо 6 са 5.
 • 1:18 - 1:21
  5 се садржи у 6 једном.
 • 1:21 - 1:23
  1 пута 5 је 5.
 • 1:23 - 1:23
  Одузимамо.
 • 1:23 - 1:26
  Имате остатак од 1.
 • 1:26 - 1:34
  Дакле, 6/5 једнако је једно цело, или 5/5, и 1/5.
 • 1:34 - 1:39
  ...
 • 1:39 - 1:43
  Ово 1 долази из чега год што је остало.
 • 1:43 - 1:44
  И сада смо готови!
 • 1:44 - 1:47
  3/5 подељено са 1/2 је 1 и 1/5.
 • 1:47 - 1:49
  Сада, једино што није очигледно је зашто радимо овај посао?
 • 1:49 - 1:54
  Зашто је дељење са 1/2 исто што и множење
 • 1:54 - 1:55
  са, у ствари, 2.
 • 1:55 - 1:57
  2/1 је исто што и 2.
 • 1:57 - 2:00
  И да бисмо то урадили, урадићу, мали, споредни...прилично једноставан...
 • 2:00 - 2:04
  пример, али надам се да ћете схватити поенту за цео задатак.
 • 2:04 - 2:06
  Хајде да узмем четири предмета.
 • 2:06 - 2:09
  Дакле, имамо 4 предмета: 1, 2, 3, 4.
 • 2:09 - 2:14
  Дакле, имамо 4 предмета, и када бисмо их делили у групе
 • 2:14 - 2:17
  од по два, дакле, желим да их поделим у групе од по два.
 • 2:17 - 2:21
  Дакле, то је једна група од два и то је друга група
 • 2:21 - 2:24
  од два, колико група имам?
 • 2:24 - 2:27
  Па, 4 подењено са 2, имам две групе од по 2, дакле, то је
 • 2:27 - 2:29
  једнако 2.
 • 2:29 - 2:31
  Сада, шта ако бих узео та иста 4 предмета:
 • 2:31 - 2:34
  1, 2, 3, 4.
 • 2:34 - 2:36
  Дакле, узимам иста 4 предмета.
 • 2:36 - 2:39
  Уместо да их поделим у групе од по 2, желим да их
 • 2:39 - 2:45
  поделим у групе од по 1/2, што значи да ће свака група
 • 2:45 - 2:47
  имати половину једног предмета у себи.
 • 2:47 - 2:50
  Дакле, рецимо да би ово била једна група управо овде.
 • 2:50 - 2:52
  То је друга група.
 • 2:52 - 2:53
  То је трећа група.
 • 2:53 - 2:57
  Мислим да видите да свака група има по половину круга у себи.
 • 2:57 - 2:58
  То је четврта.
 • 2:58 - 3:00
  То је пета.
 • 3:00 - 3:01
  То је шеста.
 • 3:01 - 3:04
  То је седма, и затим је то осма.
 • 3:04 - 3:09
  Имате 8 група од по 1/2, дакле, ово је једнако 8.
 • 3:09 - 3:13
  И примећујете, сада је сваки предмет постао две групе.
 • 3:13 - 3:15
  Дакле, можете да кажете да имате колико група?
 • 3:15 - 3:17
  Па, имате 4 предмета и сваки од
 • 3:17 - 3:21
  њих постао је две групе.
 • 3:21 - 3:22
  Тражим другу боју.
 • 3:22 - 3:25
  Сваки од њих постао је две групе, и тако
 • 3:25 - 3:27
  такође добијате 8.
 • 3:27 - 3:31
  Дакле, дељење са 1/2 је исто што и множење са 2.
 • 3:31 - 3:32
  И можете да размислите о томе са другим бројевима, али
 • 3:32 - 3:35
  надам се да вам то даје мало наговештаја.
 • 3:35 - 3:35
  ...
Title:
Dividing Fractions
Description:

U02_L2_T3_we2 Dividing Fractions

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:36

Serbian subtitles

Revisions Compare revisions