Return to Video

Breuken delen

 • 0:00 - 0:01
  -
 • 0:01 - 0:05
  Deel dit en schrijf het antwoord op als een gemengde breuk.
 • 0:05 - 0:08
  En we hebben 3/5 gedeeld door 1/2.
 • 0:08 - 0:10
  Onthoud dat wanneer je breuken deelt
 • 0:10 - 0:14
  dit hetzefde is als dat je de breuk vermenigvuldigt met
 • 0:14 - 0:17
  het omgekeerde.
 • 0:17 - 0:23
  Dus dit hier is hetzelfde als 3/5 maal --
 • 0:23 - 0:26
  dus dit is de 3/5, en in plaats van een deelteken,
 • 0:26 - 0:28
  wil je een vermenigvuldigingsteken, en
 • 0:28 - 0:32
  in plaats van 1/2, wil je het omgekeerde van 1/2,
 • 0:32 - 0:37
  wat 2/1 is -- dus maal 2/1.
 • 0:37 - 0:40
  Dus delen door 1/2 is exact hetzelfde als
 • 0:40 - 0:42
  vermenigvuldigen met 2/1.
 • 0:42 - 0:45
  Dus kunnen we dit probleem nu oplossen als een
 • 0:45 - 0:46
  vermenigvuldigingsprobleem.
 • 0:46 - 0:50
  3 keer 2 is 6, dus onze nieuwe teller is 6.
 • 0:50 - 0:53
  5 maal 1 is 5.
 • 0:53 - 0:57
  Dus 3/5 gedeeld door 1/2 als een onechte breuk is 6/5.
 • 0:57 - 1:01
  Nu willen ze dat we dit opschrijven als een gemengde breuk.
 • 1:01 - 1:04
  Dus delen we 5 door 6 en bekijken
 • 1:04 - 1:05
  hoe vaak dit gaat.
 • 1:05 - 1:08
  Dat zal het hele getal zijn van de gemengde breuk.
 • 1:08 - 1:10
  En wat overblijft zal de teller worden
 • 1:10 - 1:14
  boven de 5.
 • 1:14 - 1:18
  Dus wat we doen is kijken hoe vaak 5 in 6 kan.
 • 1:18 - 1:21
  5 kan eenmaal in 6.
 • 1:21 - 1:23
  1 keer 5 is 5.
 • 1:23 - 1:23
  Trek dat ervan af,
 • 1:23 - 1:26
  Dan houd je 1 over.
 • 1:26 - 1:34
  Dus 6/5 is gelijk aan 1, of 5/5, en 1/5.
 • 1:34 - 1:39
  -
 • 1:39 - 1:43
  Deze 1 komt van wat er nog over was.
 • 1:43 - 1:44
  En we zijn klaar!
 • 1:44 - 1:47
  3/5 gedeeld door 1/2 is 1 en 1/5.
 • 1:47 - 1:49
  Wat nu nog niet duidelijk is is waarom dit zo werkt.
 • 1:49 - 1:54
  Waarom is delen door 1/2 hetzelfde als
 • 1:54 - 1:55
  vermenigvuldigen met 2?
 • 1:55 - 1:57
  2/1 is hetzelfde als 2.
 • 1:57 - 2:00
  En om dit te laten zien laat ik een klein -- vrij simpel --
 • 2:00 - 2:04
  voorbeeld zien, maar hopelijk legt dit het uit.
 • 2:04 - 2:06
  Als voorbeeld neem ik vier objecten.
 • 2:06 - 2:09
  Dus we hebben vier objecten, een, twee, drie, vier.
 • 2:09 - 2:14
  Dus ik heb vier objecten, die ik wil verdelen
 • 2:14 - 2:17
  in groepen van twee.
 • 2:17 - 2:21
  Dus dat is een groep van 2 en dat is een groep van 2,
 • 2:21 - 2:24
  hoeveel groepen heb ik dan?
 • 2:24 - 2:27
  Dat is 4 gedeeld door twee, ik heb 2 groepen van 2,
 • 2:27 - 2:29
  dus dat is gelijk aan 2.
 • 2:29 - 2:31
  Wat als ik nu dezelfde vier objecten neem:
 • 2:31 - 2:34
  Een, twee, drie, vier.
 • 2:34 - 2:36
  Dus ik neem dezelfde vier objecten.
 • 2:36 - 2:39
  In plaats van dat ik ze verdeel in groepjes van 2, wil ik ze
 • 2:39 - 2:45
  nu verdelen in groepen van 1/2, wat betekent dat elke groep
 • 2:45 - 2:47
  dus een half object zal bevatten.
 • 2:47 - 2:50
  Dus laten we zeggen dat dit een groep is.
 • 2:50 - 2:52
  En dit is een tweede groep.
 • 2:52 - 2:53
  En dit is een derde groep.
 • 2:53 - 2:57
  Je ziet nu dat elke groep bestaat uit een halve cirkel.
 • 2:57 - 2:58
  Dat is de vierde.
 • 2:58 - 3:00
  Dat is de vijfde.
 • 3:00 - 3:01
  Dat is de zesde.
 • 3:01 - 3:04
  Dat is de zevende en dat is de achtste.
 • 3:04 - 3:09
  Je hebt 8 groepen van 1/2, dus dit is gelijk aan 8.
 • 3:09 - 3:13
  en let op: elk object is nu 2 groepen geworden.
 • 3:13 - 3:15
  Dus hoe zou je kunnen zeggen hoeveel groepen je hebt?
 • 3:15 - 3:17
  Je hebt dus vier objecten en elk object is
 • 3:17 - 3:21
  twee groepen geworden.
 • 3:21 - 3:22
  Ik ben op zoek naar een nieuwe kleur.
 • 3:22 - 3:25
  Elk object werd twee groepen, en dus kwam
 • 3:25 - 3:27
  je uit op 8.
 • 3:27 - 3:31
  Dus delen door 1/2 is hetzelfde als vermenigvuldigen met 2.
 • 3:31 - 3:32
  En je zou er ook over na kunnen denken met andere getallen,
 • 3:32 - 3:35
  maar ik hoop dat dit alvast een klein beetje een ide geeft.
 • 3:35 - 3:35
  -
Title:
Breuken delen
Description:

U02_L2_T3_we2 Dividing Fractions

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:36
rosannev added a translation

Dutch subtitles

Revisions