Return to Video

Деление на дроби

 • 0:01 - 0:05
  Раздели и запиши отговора като смесена дроб.
 • 0:05 - 0:08
  Имаме 3/5, делено на 1/2.
 • 0:08 - 0:10
  Всеки път, когато делиш дроби, е достатъчно
 • 0:10 - 0:14
  да запомниш, че деленето с дроб е същото
 • 0:14 - 0:17
  като умножение по нейното реципрочно.
 • 0:17 - 0:23
  Така, записаното е същото като 3/5, умножено по –
 • 0:23 - 0:26
  това е нашето 3/5 тук – и вместо знака за деление,
 • 0:26 - 0:28
  поставяме знака за умножение.
 • 0:28 - 0:32
  Вместо 1/2, искаме да напишем нейното реципрочно,
 • 0:32 - 0:37
  което е 2/1. Така, умножаваме по 2/1.
 • 0:37 - 0:40
  Следователно деленето на 1/2 е абсолютно същото
 • 0:40 - 0:42
  като умножение по 2/1.
 • 0:42 - 0:45
  Това вече го пресмятаме като стандартна
 • 0:45 - 0:46
  задача за умножение.
 • 0:46 - 0:50
  3, умножено по 2, е 6. Следователно нашият числител е 6.
 • 0:50 - 0:53
  5, умножено по 1, е 5.
 • 0:53 - 0:57
  Следователно 3/5, делено на 1/2, като неправилна дроб е 6/5.
 • 0:57 - 1:01
  Задачата ни е да го запишем като смесена дроб.
 • 1:01 - 1:04
  Затова делим 6 на 5, за да видим колко пъти
 • 1:04 - 1:05
  5 е съдържа в 6.
 • 1:05 - 1:08
  Това ще е цялата част от смесеното число.
 • 1:08 - 1:10
  Остатъкът, който се получава,
 • 1:10 - 1:14
  ще бъде оставащият числител върху 5.
 • 1:14 - 1:18
  Затова първо ще разделим 6 на 5,
 • 1:18 - 1:21
  където получаваме 1.
 • 1:21 - 1:23
  1, умножено по 5, е 5.
 • 1:23 - 1:23
  Изваждаме.
 • 1:23 - 1:26
  И получаваме остатък 1.
 • 1:26 - 1:35
  Така, 6/5 е равно на 1 цяло (или 5/5) и 1/5.
 • 1:35 - 1:39
  1 цяло и 1/5.
 • 1:39 - 1:43
  Тази единица се получава от това, което е останало тук.
 • 1:43 - 1:44
  И сме готови.
 • 1:44 - 1:47
  3/5, делено на 1/2, е 1 и 1/5.
 • 1:47 - 1:49
  Това, което остава неясно, е защо това е вярно?
 • 1:49 - 1:53
  Защо делението на 1/2 е абсолютно аналогично
 • 1:53 - 1:55
  на умножението по 2.
 • 1:55 - 1:57
  2/1 е същото като 2.
 • 1:57 - 2:00
  За целта ще направя много прост допълнителен
 • 2:00 - 2:03
  пример, с който се надявам да се изясни.
 • 2:03 - 2:06
  Нека вземем четири предмета.
 • 2:06 - 2:09
  Значи, четири предмета – 1, 2, 3, 4.
 • 2:09 - 2:11
  Имам 4 предмета.
 • 2:11 - 2:17
  И искам да ги разделя на групи по 2.
 • 2:17 - 2:22
  Това е едната група, а това е другата.
 • 2:22 - 2:24
  Колко групи ще получа?
 • 2:24 - 2:27
  4, делено на 2 – имам 2 групи с по 2 елемента.
 • 2:27 - 2:29
  Получаваме 2.
 • 2:29 - 2:31
  Добре, нека взема тези 4 предмета –
 • 2:31 - 2:34
  1, 2, 3, 4.
 • 2:34 - 2:36
  Взимам тези 4 предмета.
 • 2:36 - 2:39
  Този път, вместо да ги разделя на групи от по 2 предмета,
 • 2:39 - 2:43
  искам да ги разделя на групи с по 1/2 предмета всяка,
 • 2:43 - 2:47
  т.е. с по половин предмет във всяка група.
 • 2:47 - 2:50
  Нека това да бъде една група.
 • 2:50 - 2:52
  Това е втората.
 • 2:52 - 2:53
  Това е третата.
 • 2:53 - 2:57
  Виждаш как всяка група има по 1/2 кръг в себе си.
 • 2:57 - 2:58
  Това е четвъртата.
 • 2:58 - 3:00
  Това е петата.
 • 3:00 - 3:01
  Това е шестата.
 • 3:01 - 3:04
  Това е седмата и това е осмата.
 • 3:04 - 3:09
  Получихме 8 групи с по 1/2 предмета във всяка, което прави 8.
 • 3:09 - 3:13
  Забележи как всеки предмет образува 2 групи.
 • 3:13 - 3:15
  Можеш ли да кажеш колко групи имаш?
 • 3:15 - 3:18
  Имаш 4 предмета и всеки един
 • 3:18 - 3:21
  образува 2 групи.
 • 3:21 - 3:22
  Трябва ми друг цвят.
 • 3:22 - 3:25
  Всеки предмет е образувал 2 групи, т.е.
 • 3:25 - 3:27
  получаваме 8.
 • 3:27 - 3:31
  Следователно делението на 1/2 е същото като умножението по 2.
 • 3:31 - 3:32
  Можеш да разгледаш примера и с други числа, но
 • 3:32 - 3:35
  се надявам това да е било достатъчно.
Title:
Деление на дроби
Description:

U02_L2_T3_we2 Деление на дроби

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:36

Bulgarian subtitles

Revisions Compare revisions