Return to Video

Násobenie 4: Dvojciferné čísla krát jednociferné čísla

 • 0:01 - 0:02
  Ak ste si precvičovali
 • 0:02 - 0:05
  a dúfajme že aj zapamätali násobilku,
 • 0:05 - 0:09
  tak teraz zistíte, že ste pripravení vyriešiť takmer akýkoľvek problém s násobením.
 • 0:09 - 0:11
  Stačí, aby ste pochopili,
 • 0:11 - 0:13
  ako by som to najlepšie povedal,
 • 0:13 - 0:14
  spôsob akým to urobiť.
 • 0:14 - 0:16
  My Vás ale nenaučíme iba spôsob akým to urobiť,
 • 0:16 - 0:18
  ale ukážeme Vám aj prečo to funguje.
 • 0:18 - 0:20
  Takže, začnime s problémom s násobením,
 • 0:20 - 0:23
  o ktorom si myslíte, že by ste ho nevedeli vyriešiť.
 • 0:23 - 0:30
  Ukážme si 16 krát 9.
 • 0:30 - 0:32
  Šestnásť krát deväť.
 • 0:32 - 0:33
  A okamžite môžete povedať,
 • 0:33 - 0:36
  "Ja som si ale nezapamätal násobilku šestnástimi,
 • 0:36 - 0:39
  v žiadnom prípade nebudem vedieť vyriešiť tento problém."
 • 0:39 - 0:41
  A moja odpoveď je, že to určite dokážeš
 • 0:41 - 0:43
  pretože môžeme celý tento problém rozdeliť na dva menšie,
 • 0:43 - 0:45
  ktoré už vyriešiť vieš.
 • 0:45 - 0:47
  Spôsob, akým môžeš vyriešiť tento problém
 • 0:47 - 0:50
  je, že najskôr vynásobíš deväťkrát číslicu na mieste jednotiek, tu.
 • 0:50 - 0:52
  Takže, násobíš 9 krát 6.
 • 0:52 - 0:55
  A myslím, že už vieš koľko je 9 krát 6.
 • 0:55 - 0:57
  Napíšem to celé sem.
 • 0:57 - 1:01
  Takže, 9 krát 6 je 54.
 • 1:01 - 1:03
  Toto už vieš z násobilky.
 • 1:03 - 1:06
  Takže, čo musíš urobiť je, napísať 54,
 • 1:06 - 1:09
  ale napíšeš iba štvorku sem na miesto jednotiek,
 • 1:09 - 1:12
  a päťku si akoby prenesieš.
 • 1:12 - 1:14
  Prenesieš - to je v skutočnosti to, čo robíš.
 • 1:14 - 1:17
  Slovíčko "prenesieš" používame tiež vtedy, keď sčítame
 • 1:17 - 1:20
  a zostane nám akoby jedna päťka naviac, s ktorou musíme počítať,
 • 1:20 - 1:21
  ale nazvime to teda jednoducho prenášanie.
 • 1:21 - 1:24
  Nemám na to lepšie slovo.
 • 1:24 - 1:28
  Teraz, vynásobíme 9 krát 1.
 • 1:28 - 1:29
  9 krát 1.
 • 1:29 - 1:31
  To musí byť jasné.
 • 1:31 - 1:33
  Deväť krát jeden rovná sa deväť.
 • 1:34 - 1:36
  Akékoľvek číslo násobené jednotkou sa rovná sebe samému.
 • 1:36 - 1:39
  Ale nám tu ešte zostala táto päťka hore, takže k 9 krát 1
 • 1:39 - 1:41
  musíme pripočítať túto päťku.
 • 1:41 - 1:45
  Takže pripočítame plus 5.
 • 1:45 - 1:47
  A čo dostaneme?
 • 1:47 - 1:50
  Deväť krát jeden plus päť
 • 1:50 - 1:56
  je deväť plus päť, čo sa rovná 14.
 • 1:56 - 1:58
  Zapíšeme to sem.
 • 1:58 - 2:00
  14.
 • 2:00 - 2:01
  A máme to.
 • 2:01 - 2:04
  16 krát 9 rovná sa 144.
 • 2:04 - 2:07
  A pokiaľ si si zapamätal násobilku po dvanástku
 • 2:07 - 2:08
  je ti zrejmé, že tomu istému sa rovná 12 krát 12.
 • 2:08 - 2:12
  Stačili nám však dve malé informácie k tomu,
 • 2:12 - 2:15
  aby sme boli schopní vyriešiť tento ťažší problém.
 • 2:15 - 2:17
  Teraz môžeš povedať, "Dobre, to je taký malý pekný trik, čo si teraz urobil,
 • 2:17 - 2:19
  ale ako to celé funguje?"
 • 2:19 - 2:21
  A vždy by si sa to mal opýtať.
 • 2:21 - 2:22
  Nemal by si to len tak vziať --
 • 2:22 - 2:25
  nemal by si sa iba naspamäť naučiť spôsob a myslieť si, že funguje.
 • 2:25 - 2:28
  Aby som to vysvetlil, prepíšem znovu tieto čísla.
 • 2:28 - 2:33
  Môžem prepísať 16 ako 10 - napíšem to sem...
 • 2:33 - 2:35
  10 plus 6.
 • 2:35 - 2:37
  To je 16.
 • 2:37 - 2:38
  A môžem prepísať 9,
 • 2:38 - 2:41
  vlastne, napíšem jednoducho deviatku ako deviatku. Priamo tu.
 • 2:41 - 2:44
  A teraz vyriešim problém s násobením.
 • 2:44 - 2:47
  Napíšem malý znak násobenia sem.
 • 2:47 - 2:51
  Takže, najskôr chcem vynásobiť 9 krát 6.
 • 2:51 - 2:53
  A môžeš sa opýtať, "Hej, prečo si to rozdelil týmto spôsobom?"
 • 2:53 - 2:56
  To preto, že som chcel oddeliť jednotky od desiatok.
 • 2:56 - 3:00
  Táto číslica tu, v druhom stĺpci,
 • 3:00 - 3:01
  to nie sú jednotky, to sú desiatky.
 • 3:01 - 3:03
  Takže, je to 10 plus 6,
 • 3:03 - 3:04
  takže preto som to chcel zapísať týmto spôsobom.
 • 3:04 - 3:06
  V každom prípade, poďme vyriešiť tento problém.
 • 3:06 - 3:08
  Urobíme to presne rovnakým spôsobom ako predtým.
 • 3:08 - 3:11
  Zoberieme 9 krát 6 --
 • 3:11 - 3:12
  zapíšem to sem
 • 3:12 - 3:15
  9 krát 6 rovná sa 54.
 • 3:15 - 3:17
  Ale namiesto toho, že napíšem 54,
 • 3:17 - 3:22
  napíšem to tak, že sa to rovná 50 plus 4.
 • 3:22 - 3:25
  9 krát 6 sa rovná 50 plus 4.
 • 3:25 - 3:27
  Takže, toto je môj stĺpec s jednotkami.
 • 3:27 - 3:29
  Nakreslím sem bodkovanú čiaru.
 • 3:29 - 3:31
  Toto je môj jednotkový stĺpec.
 • 3:31 - 3:33
  Takže sem môžem zapísať iba štvorku,
 • 3:33 - 3:35
  ale musím niečo urobiť aj so zostávajúcou 50-kou.
 • 3:35 - 3:37
  Musím ju niekam zapísať.
 • 3:37 - 3:40
  a zvyk je taký, lepšie povedané, spôsob akým som sa to ja naučil je,
 • 3:40 - 3:41
  že 50-ku zapíšeš tu hore
 • 3:41 - 3:42
  Mohol by som ju zapísať aj sem dolu,
 • 3:42 - 3:47
  ale dôležité je zapamätať si, že patrí do tohto stĺpca.
 • 3:47 - 3:48
  Takže môžeme pripísať 50-ku sem.
 • 3:48 - 3:50
  To je presne to, čo sme robili v prvom videu.
 • 3:50 - 3:52
  Napísal som len 5-ku.
 • 3:52 - 3:56
  V tom prvom videu som zapísal iba 5-ku sem
 • 3:56 - 3:58
  pretože tá patrila na miesto desiatok.
 • 3:58 - 4:00
  Päťka na tomto mieste v skutočnosti znamená 50.
 • 4:00 - 4:02
  Jednotka na tomto mieste v skutočnosti znamená 10.
 • 4:02 - 4:03
  Teraz to celé rozpíšem,
 • 4:03 - 4:07
  aby ti bolo jasné, že v skutočnosti znamenajú 50 a 10.
 • 4:07 - 4:10
  Potom môžeš povedať, "Koľko je 9 krát 10?"
 • 4:10 - 4:15
  9 krát 10.
 • 4:15 - 4:16
  To už si pamätáš.
 • 4:16 - 4:19
  Čiže akékoľvek číslo vynásobené desiatkou je to isté číslo s pripísanou nulou.
 • 4:19 - 4:20
  Takže je to 90.
 • 4:20 - 4:23
  9 krát 10 rovná sa 90,
 • 4:23 - 4:25
  a teraz k tomu chceme pripočítať ešte 50.
 • 4:25 - 4:27
  Chceme pričítať 50-ku.
 • 4:27 - 4:29
  Koľko je 90 plus 50?
 • 4:29 - 4:34
  Je to 140.
 • 4:34 - 4:36
  9 krát 10 je 90,
 • 4:36 - 4:39
  plus 50 je dohromady 140.
 • 4:39 - 4:41
  Mohli by sme prepísať 140
 • 4:41 - 4:46
  ako 100 plus 40, keby sme chceli byť dôslední.
 • 4:46 - 4:51
  Takže, čo ideme spraviť je, že zapíšeme 40-ku sem,
 • 4:51 - 4:52
  a akoby si prenesieme tú jednu stovku,
 • 4:52 - 4:53
  ale ona v skutočnosti nikam neodíde.
 • 4:53 - 4:55
  Môžeme si ju zapísať sem hore.
 • 4:55 - 4:57
  Môžeme je dať sem --
 • 4:57 - 4:59
  Mohli by sme ju zapísať napríklad sem,
 • 4:59 - 5:00
  alebo sem.
 • 5:00 - 5:02
  Je niekoľko rôznych miest, kam môžeme zapísať našu "prenášanú" stovku,
 • 5:02 - 5:06
  ale dôležité je, že trčí tu z tohto ďalšieho stĺpca,
 • 5:06 - 5:07
  ktorý som zatiaľ nenakreslil.
 • 5:07 - 5:09
  Potom môžeš zapísať 100-ku sem.
 • 5:09 - 5:13
  Takže náš výsledok je 100 plus 40 plus 4,
 • 5:13 - 5:16
  čo je dohromady 144.
 • 5:16 - 5:19
  Dúfam, že Vám to príde rozumne vysvetlené.
 • 5:19 - 5:22
  Vyskúšajme niektoré ďalšie problémy,
 • 5:22 - 5:25
  pretože si myslím, že celé je to o objavovaní príkladov.
 • 5:25 - 5:35
  Skúsme 55 krát 8.
 • 5:35 - 5:38
  55 krát 8.
 • 5:38 - 5:39
  To isté cvičenie.
 • 5:39 - 5:41
  Po prvé, začneš s osmičkou.
 • 5:41 - 5:42
  8 krát 5.
 • 5:42 - 5:43
  Zapíšem to sem.
 • 5:43 - 5:47
  Vieme, že 8 krát 5 je 40.
 • 5:47 - 5:50
  8 krát 5, a nulu zapíšeš sem dolu.
 • 5:50 - 5:53
  Je to 0 plus 40.
 • 5:53 - 5:55
  Ďalej, znovu 8 krát 5.
 • 5:55 - 5:56
  To je 40.
 • 5:56 - 6:00
  K tomu ale pripočítaš 4-ku, takže to je dohromady 44.
 • 6:00 - 6:02
  Celé dohromady je to teda 440.
 • 6:02 - 6:04
  Môžeš to skúsiť rovnakým spôsobom, akým som to ukazoval v poslednom prípade
 • 6:04 - 6:07
  kde som to rozdelil na 50 plus 5 a potom 8.
 • 6:07 - 6:08
  Ale myslím, že s viacerými príkladmi,
 • 6:08 - 6:12
  ti to príde celé veľmi prirodzené.
 • 6:12 - 6:15
  Takže, skúsme ďalší s --
 • 6:15 - 6:19
  skúsme ďalší s touto lososovou farbou. Touto svetlo červenou, lososovou farbou.
 • 6:19 - 6:27
  Povedzme, že máme 78 krát -- skúsme krát 7.
 • 6:27 - 6:29
  8 krát 7.
 • 6:29 - 6:31
  8 krát 7 je 56.
 • 6:31 - 6:33
  Zapíšem to -- toto je iný príklad teraz.
 • 6:33 - 6:37
  Takže 8 krát 7 rovná sa 56.
 • 6:37 - 6:40
  Zapíšeme 6-ku sem dolu a 5-ku naopak sem hore.
 • 6:40 - 6:44
  7 krát 7 je 49.
 • 6:44 - 6:47
  7 krát 7 rovná sa 49.
 • 6:47 - 6:50
  Ale k tomu musíme pripočítať ešte túto 5-ku zhora.
 • 6:50 - 6:52
  Koľko je 49 plus 5?
 • 6:52 - 6:53
  Je to 54.
 • 6:53 - 6:56
  Takže 7 krát 7 je 49.
 • 6:56 - 6:58
  Plus 5 je 54.
 • 6:58 - 7:02
  546.
 • 7:02 - 7:03
  Pred desiatimi minútami,
 • 7:03 - 7:06
  si si pravdepodobne nemyslel, že dokážeš niekedy vyriešiť násobilku až po 78,
 • 7:06 - 7:08
  ale ako vidíš, že to celkom jednoduchý postup.
 • 7:08 - 7:10
  Skúsme niekoľko ďalších.
 • 7:10 - 7:14
  Budem tu písať príklady až dovtedy, dokedy všetci neskolabujeme.
 • 7:14 - 7:17
  Neskolabujeme vyčerpaním z násobenia.
 • 7:17 - 7:26
  Skúsme 89 krát -- krát 3.
 • 7:26 - 7:28
  Koľko je 3 krát 9?
 • 7:28 - 7:31
  3 krát 9 rovná sa 27.
 • 7:31 - 7:33
  Zapíšeme 7-ku sem na miesto jednotiek.
 • 7:33 - 7:35
  Dvojku zapíšeme sem hore na miesto desiatok,
 • 7:35 - 7:37
  pretože je to 20 plus 7.
 • 7:37 - 7:38
  Dve desiatky je dokopy 20.
 • 7:38 - 7:40
  Plus 7 je 27.
 • 7:40 - 7:43
  Ďalej, 3 krát 8 je 24.
 • 7:43 - 7:46
  3 krát 8 rovná sa 24.
 • 7:46 - 7:48
  Ale ešte tu hore mám stále dvojku
 • 7:48 - 7:49
  takže ju k tomu pripočítam.
 • 7:49 - 7:50
  Dostávam 26.
 • 7:50 - 7:52
  3 krát 8 je 24.
 • 7:52 - 7:55
  Plus 2 je 26.
 • 7:55 - 7:58
  267.
 • 7:58 - 7:59
  Teraz urobím ďalší príklad,
 • 7:59 - 8:04
  ale trošku to pozmením.
 • 8:04 - 8:07
  Práve teraz, keď si myslíš, že to začalo byť príjemné,
 • 8:07 - 8:09
  spravím to nepríjemným!
 • 8:09 - 8:20
  Skúsme 239 krát 6.
 • 8:20 - 8:23
  Najskôr som myslel, že toto video bude o násobení dvojciferných čísel jednocifernými.
 • 8:23 - 8:25
  No, vlastne to stále tak aj je, len Vám ukážem
 • 8:25 - 8:28
  že dokážete násobiť akékoľvek veľké číslo týmto jednociferným,
 • 8:28 - 8:30
  a v skutočnosti je to ten istý postup.
 • 8:30 - 8:32
  Mohol by si uhádnuť ako vypočítať.
 • 8:32 - 8:34
  Takže, koľko je 6 krát 9?
 • 8:34 - 8:36
  Napíšem to sem.
 • 8:36 - 8:38
  6 krát 9.
 • 8:38 - 8:39
  Toto sme už robili predtým.
 • 8:39 - 8:42
  To je 54.
 • 8:42 - 8:45
  Štvorku zapíšeme sem dole a päťku sem na miesto desiatok
 • 8:45 - 8:49
  pretože 50-ka v čísle 54 je v skutočnosti päť desiatok.
 • 8:49 - 8:50
  Jasné.
 • 8:50 - 8:52
  Ďalej urobíme 6 krát 3.
 • 8:52 - 8:54
  6 krát 3,
 • 8:54 - 8:57
  to sa rovná 18.
 • 8:57 - 8:59
  Stále nám tu zostala päťka,
 • 8:59 - 9:02
  takže ju k tomu pripočítame a dostaneme --
 • 9:02 - 9:04
  koľko je 18 plus 5?
 • 9:04 - 9:10
  6 krát 3 je 18, plus 5 je 23.
 • 9:10 - 9:11
  Aby to bolo jasné,
 • 9:11 - 9:14
  nenásobili sme 6 krát 3 a pripočítali 5.
 • 9:14 - 9:15
  Vlastne,
 • 9:15 - 9:18
  ak sa pozriete v ktorej časti nášho príkladu sme,
 • 9:18 - 9:20
  toto je v skutočnosti 30.
 • 9:20 - 9:21
  Ale zapísal som sem len trojku.
 • 9:21 - 9:24
  Ale toto je 6 krát 3 plus 50.
 • 9:24 - 9:28
  Pretože 39 sú o.i. tri desiatky, alebo 30.
 • 9:28 - 9:32
  Takže, toto číslo v skutočnosti, napriek tomu, že sme povedali 6 krát 3 je 18.
 • 9:32 - 9:34
  Plus 5 je 23.
 • 9:34 - 9:36
  Toto číslo je v skutočnosti 230.
 • 9:36 - 9:39
  Zapíšeme trojku na miesto desiatok.
 • 9:39 - 9:41
  Urobím to inou farbou
 • 9:41 - 9:44
  než akou som to robil tu.
 • 9:44 - 9:46
  Toto sa rovná 23.
 • 9:46 - 9:49
  Môžeme zapísať trojku na miesto desiatok
 • 9:49 - 9:53
  a dvojku sem hore.
 • 9:53 - 9:57
  Už sme takmer hotoví, ostáva jedno násobenie.
 • 9:57 - 10:01
  Toto je 6 krát 2.
 • 10:01 - 10:02
  To je ľahké.
 • 10:02 - 10:03
  Výsledok je 12.
 • 10:04 - 10:07
  Ale ostala mi tu hore dvojka,
 • 10:07 - 10:08
  ktorú k tomu musím pripočítať.
 • 10:08 - 10:10
  Takže plus 2.
 • 10:10 - 10:12
  Čomu sa to rovná?
 • 10:12 - 10:15
  Rovná sa to
 • 10:15 - 10:17
  12 plus 2 je 14.
 • 10:17 - 10:19
  Zapíšem teda štvorku.
 • 10:19 - 10:20
  6 krát 2 je 12.
 • 10:20 - 10:22
  Plus 2 je 14.
 • 10:22 - 10:24
  Štvorku zapíšem sem.
 • 10:24 - 10:25
  Ak by mi zostali nejaké číslice, zapísal by som ich sem hore,
 • 10:25 - 10:27
  ale nezostali mi žiadne.
 • 10:27 - 10:29
  Takže jednotku zapíšem priamo sem.
 • 10:29 - 10:35
  Takže 239 krát 6 rovná sa 1434.
 • 10:35 - 10:38
  Skúsme ďalší príklad.
 • 10:38 - 10:41
  Potrebujem si trochu vyčistiť priestor.
 • 10:41 - 10:43
  Hej, keď už stupňujeme úroveň,
 • 10:43 - 10:47
  prečo neskúsiť štvorciferné čísla.
 • 10:47 - 10:53
  Skúsme 7 362 krát --
 • 10:53 - 10:54
  dajme si ťažký príklad.
 • 10:54 - 10:56
  Krát 9.
 • 10:56 - 10:58
  Čomu sa rovná 9 krát 2?
 • 10:58 - 11:00
  Teraz nebudem písať pomocné výpočty tu na okraj.
 • 11:00 - 11:01
  Myslím, že vzor je jasný.
 • 11:01 - 11:03
  Koľko je 9 krát 2?
 • 11:03 - 11:06
  9 krát 2 je 18.
 • 11:06 - 11:08
  18.
 • 11:08 - 11:10
  Ďalej, 9 krát 6.
 • 11:10 - 11:14
  9 krát 6 je 54.
 • 11:14 - 11:19
  54 plus 1 je 55.
 • 11:19 - 11:21
  55.
 • 11:21 - 11:23
  Koľko je 9 krát 3?
 • 11:23 - 11:27
  9 krát 3 je 27 -- pokiaľ si to správne pamätáme.
 • 11:27 - 11:34
  Potom 27 plus 5 je 32.
 • 11:34 - 11:36
  Vymením si farby.
 • 11:36 - 11:39
  32.
 • 11:39 - 11:41
  Ďalej máme 9 krát 7.
 • 11:41 - 11:44
  To je 63, ale ešte nám tu zostala trojka hore.
 • 11:44 - 11:47
  Takže 9 krát 7 je 63,
 • 11:47 - 11:50
  plus 3 je 66.
 • 11:50 - 11:52
  Šestku napíšeš sem,
 • 11:52 - 11:55
  a už nemáš kam napísať desiatkovú šestku,
 • 11:55 - 11:57
  takže ju takisto zapíšeš priamo sem dolu.
 • 11:57 - 12:00
  Takže, 7 362 krát 9
 • 12:00 - 12:05
  rovná sa 66 258.
 • 12:05 - 12:07
  Dúfam, že to pre Vás bude užitočné.
Title:
Násobenie 4: Dvojciferné čísla krát jednociferné čísla
Description:

Násobenie 4: Dvojciferné čísla krát jednociferné čísla

more » « less
Video Language:
English
Duration:
12:08

Slovak subtitles

Revisions Compare revisions