Return to Video

Multiplication 4: 2-digit times 1-digit number

 • 0:00 - 0:01
  Hvis du har praktisert
 • 0:01 - 0:04
  og forhåpentligvis, memorert gangetabellen,
 • 0:04 - 0:08
  vil du nå finne ut at du er forberedt på å gjøre de fleste helst multiplikasjon problem.
 • 0:08 - 0:11
  Du bare nødt til å forstå,
 • 0:11 - 0:12
  Jeg antar for mangel av et bedre ord,
 • 0:12 - 0:14
  systemet for hvordan du gjør det.
 • 0:14 - 0:15
  Men vi ikke bare kommer til å lære deg systemet,
 • 0:15 - 0:17
  vi skal vise deg hvorfor det fungerer.
 • 0:17 - 0:20
  Så la oss starte med en multiplikasjon problem
 • 0:20 - 0:23
  at du sannsynligvis tror at du ikke vet hvordan du gjør.
 • 0:23 - 0:30
  La oss gjøre seksten ganger ni.
 • 0:30 - 0:31
  Seksten ganger ni.
 • 0:31 - 0:32
  Og du umiddelbart kan si,
 • 0:32 - 0:36
  Sal, jeg har ikke lagret mine seksten ganger tabeller,
 • 0:36 - 0:38
  det er ingen måte jeg kommer til å kunne gjøre det problemet.
 • 0:38 - 0:41
  Og mitt svar til deg er, kan du absolutt gjøre det
 • 0:41 - 0:43
  fordi vi kan bryte det ned i problemer
 • 0:43 - 0:45
  at du vet svaret på.
 • 0:45 - 0:46
  Måten du gjør dette
 • 0:46 - 0:49
  er først multipliserer ni ganger de plass her.
 • 0:49 - 0:52
  Så du multipliserer ni ganger seks.
 • 0:52 - 0:54
  Og jeg tror du vet hva ni ganger seks er.
 • 0:54 - 0:56
  Jeg skal skrive det ned her.
 • 0:56 - 1:01
  Så ni ganger seks er femtifire.
 • 1:01 - 1:03
  Du vet at fra gangetabellen.
 • 1:03 - 1:05
  Og så hva du gjør er at du skriv femti-fire,
 • 1:05 - 1:08
  men du bare skriver de fire her nede i de plass,
 • 1:08 - 1:11
  og du bærer fem.
 • 1:11 - 1:13
  Det er akkurat hva du gjør.
 • 1:13 - 1:17
  Vi bruker også ordet bære når du legger
 • 1:17 - 1:19
  og du typen har en ekstra fem til avtale med,
 • 1:19 - 1:21
  men la oss bare kalle det bærer.
 • 1:21 - 1:24
  I mangel av bedre ord.
 • 1:24 - 1:28
  Nå vi da multipliserer ni ganger ett.
 • 1:28 - 1:29
  Ni ganger ett.
 • 1:29 - 1:31
  Vel, det er ukomplisert.
 • 1:31 - 1:33
  Ni ganger en er lik ni.
 • 1:33 - 1:35
  Alt ganger en er lik seg selv.
 • 1:35 - 1:38
  Men vi har denne fem sitter her oppe, så ni ganger én,
 • 1:38 - 1:40
  vi må legge til at fem.
 • 1:40 - 1:45
  Så vi må legge til at pluss fem.
 • 1:45 - 1:47
  Og så hva får vi?
 • 1:47 - 1:50
  Så ni ganger en pluss fem
 • 1:50 - 1:55
  er ni pluss fem, som er fjorten.
 • 1:55 - 1:57
  La meg skrive det der.
 • 1:57 - 1:59
  Fjorten.
 • 1:59 - 2:00
  Og det du har det.
 • 2:00 - 2:04
  Seksten ganger ni er 144.
 • 2:04 - 2:06
  Og hvis du husket din tider bord opp til tolv
 • 2:06 - 2:08
  du også innse at det tolv ganger tolv.
 • 2:08 - 2:12
  Men bare å kjenne bare disse to biter av informasjon,
 • 2:12 - 2:14
  vi klarte å løse et hardere problem.
 • 2:14 - 2:17
  Nå kan du kanskje si, Ok Sal, det er en pen liten lure deg nettopp gjorde,
 • 2:17 - 2:19
  men hvordan fungerer det?
 • 2:19 - 2:20
  Og du bør alltid spørre det.
 • 2:20 - 2:22
  Du bør ikke bare ta det -
 • 2:22 - 2:25
  du burde ikke bare pugge systemet og anta at det fungerer.
 • 2:25 - 2:27
  Og for å forklare at jeg bare kommer til å skrive disse tallene.
 • 2:27 - 2:32
  Jeg kan skrive seksten som ti - la meg gjøre det riktig her.
 • 2:32 - 2:34
  Ten pluss seks.
 • 2:34 - 2:36
  Dette er seksten.
 • 2:36 - 2:37
  Og jeg kan skrive ni,
 • 2:37 - 2:40
  vel, jeg bare kommer til å skrive ni til ni. Akkurat der.
 • 2:40 - 2:44
  Og nå la meg gjøre multiplikasjon problemet.
 • 2:44 - 2:46
  Jeg skal sette litt multiplikasjonstegnet der ute.
 • 2:46 - 2:50
  Så først vil jeg multiplisere ni ganger seks.
 • 2:50 - 2:52
  Og du kan si, hei Sal, hvorfor du dele det på denne måten?
 • 2:52 - 2:56
  Vel, jeg ønsket å skille de plassen fra titalls sted.
 • 2:56 - 2:59
  Denne her som er i den andre kolonnen
 • 2:59 - 3:00
  det er ikke en, er det en ti.
 • 3:00 - 3:02
  Det er en ti pluss en seks,
 • 3:02 - 3:04
  så det er derfor jeg ville skrive det på den måten.
 • 3:04 - 3:06
  Men uansett, la oss gjøre dette problemet.
 • 3:06 - 3:08
  Så vi gjør det på nøyaktig samme måte som vi gjorde det før.
 • 3:08 - 3:10
  Vi sier ni ganger seks -
 • 3:10 - 3:11
  la meg skrive det ned.
 • 3:11 - 3:15
  Ni ganger seks er lik femtifire.
 • 3:15 - 3:16
  Men i stedet for å skrive femtifire,
 • 3:16 - 3:21
  Jeg skal skrive at likeverdige til femti pluss fire.
 • 3:21 - 3:25
  Ni ganger seks er lik til femti pluss fire.
 • 3:25 - 3:27
  Vel, dette er min de kolonnen til høyre her.
 • 3:27 - 3:29
  La meg gjøre et lite stiplet linje.
 • 3:29 - 3:30
  Dette er mitt de kolonne.
 • 3:30 - 3:32
  Så jeg kan bare sette en fire her nede,
 • 3:32 - 3:35
  men jeg trenger noe å gjøre med femti.
 • 3:35 - 3:36
  Jeg må si det et sted
 • 3:36 - 3:39
  og bare konvensjonen eller i det minste den måten at jeg har lært det,
 • 3:39 - 3:40
  du setter de femti her oppe.
 • 3:40 - 3:42
  Jeg kunne har satt de femti her nede også,
 • 3:42 - 3:46
  så lenge vi husker at dette femti nå går inn i denne kolonnen.
 • 3:46 - 3:48
  Så du kan feste de femti over her.
 • 3:48 - 3:50
  Det er det vi gjorde i den første videoen.
 • 3:50 - 3:52
  Jeg bare skrev et fem.
 • 3:52 - 3:55
  I den første videoen, jeg bare sette en fem her
 • 3:55 - 3:57
  fordi det var i titalls plass.
 • 3:57 - 3:59
  En fem her betyr egentlig femti.
 • 3:59 - 4:01
  En ett her betyr egentlig ti.
 • 4:01 - 4:03
  Men nå jeg skriver den ut,
 • 4:03 - 4:06
  slik at du kan se at de virkelig mener femti og ti.
 • 4:06 - 4:09
  Og så sier du, hva ni ganger ti?
 • 4:09 - 4:14
  Ni ganger ti.
 • 4:14 - 4:16
  Vel, du har memorert dette.
 • 4:16 - 4:18
  Og noe ganger ti er nettopp det noe med en null.
 • 4:18 - 4:20
  Så det er nitti.
 • 4:20 - 4:22
  Så det er ni ganger ti er nitti,
 • 4:22 - 4:25
  og så ønsker vi å legge femti til det.
 • 4:25 - 4:26
  Så vi ønsker å legge femti til det.
 • 4:26 - 4:28
  Hva er nitti pluss femti?
 • 4:28 - 4:33
  Det er 140.
 • 4:33 - 4:35
  Så ni ganger ti er nitti,
 • 4:35 - 4:39
  pluss femti er 140.
 • 4:39 - 4:40
  Og vi kunne omskrive 140
 • 4:40 - 4:45
  som hundre pluss førti bare for å være konsekvent.
 • 4:45 - 4:50
  Så hva vi vil gjøre er at vi skal sette de førti her nede,
 • 4:50 - 4:51
  og så har vi bære hundre,
 • 4:51 - 4:53
  men de hundre egentlig ikke gå noen steder.
 • 4:53 - 4:54
  Jeg mener vi kunne skrive det her oppe.
 • 4:54 - 4:57
  Vi kunne lagt det -
 • 4:57 - 4:58
  Vel, kunne vi skrive de hundre over her.
 • 4:58 - 5:00
  Vi kunne lagt det over her.
 • 5:00 - 5:02
  Det er en haug av forskjellige steder vi kunne sette hundre,
 • 5:02 - 5:06
  men det viktigste er at det stikker ut i denne neste kolonne
 • 5:06 - 5:07
  at jeg ikke har trukket ennå.
 • 5:07 - 5:09
  Så da vil du sette hundre her.
 • 5:09 - 5:13
  Så vårt svar er ett hundre pluss førti pluss fire,
 • 5:13 - 5:16
  som er 144.
 • 5:16 - 5:19
  Forhåpentligvis har du funnet ut at rimelig forklarende.
 • 5:19 - 5:22
  La oss prøve et par andre problemer,
 • 5:22 - 5:24
  fordi jeg tror det handler om å se eksempler.
 • 5:24 - 5:35
  Så la oss prøve femtifem ganger åtte.
 • 5:35 - 5:37
  Femti-fem ganger åtte.
 • 5:37 - 5:39
  Samme øvelse.
 • 5:39 - 5:40
  Først starter du med de åtte.
 • 5:40 - 5:41
  Åtte ganger fem.
 • 5:41 - 5:42
  La meg skrive det ned.
 • 5:42 - 5:47
  Åtte ganger fem vet vi er førti.
 • 5:47 - 5:49
  Så åtte ganger fem, skriver du null her nede.
 • 5:49 - 5:52
  Det er null pluss førti.
 • 5:52 - 5:54
  Og så sier du åtte ganger fem igjen.
 • 5:54 - 5:56
  Det er førti.
 • 5:56 - 5:59
  Men så legger de fire til her, slik at du får førtifire.
 • 5:59 - 6:02
  Så det er 440.
 • 6:02 - 6:04
  Og du kan prøve å gjøre det på samme måte som jeg gjorde det siste
 • 6:04 - 6:07
  hvor jeg brøt det ut i femti pluss fem og deretter åtte.
 • 6:07 - 6:08
  Men jeg tror med flere eksempler,
 • 6:08 - 6:11
  vil du se dette vil alle bli litt av andre naturen til deg.
 • 6:11 - 6:14
  Så la meg gjøre en annen i dette -
 • 6:14 - 6:18
  la meg gjøre det i denne laksen. Dette lyset rødt, laks farge.
 • 6:18 - 6:27
  Så la oss si jeg hadde syttiåtte ganger - la oss den gjøre ganger syv.
 • 6:27 - 6:28
  Åtte ganger syv.
 • 6:28 - 6:31
  Åtte ganger syv er femtiseks.
 • 6:31 - 6:33
  La meg skrive det - dette er et annet problem nå.
 • 6:33 - 6:36
  Så åtte ganger syv er lik femtiseks.
 • 6:36 - 6:40
  Vi skriver de seks her nede, satte de fem der oppe.
 • 6:40 - 6:43
  Sju ganger sju er førtini.
 • 6:43 - 6:46
  Syv ganger syv er lik førtini.
 • 6:46 - 6:49
  Men vi må legge denne fem her oppe, så du legge til denne fem.
 • 6:49 - 6:52
  Hva er førtini pluss fem?
 • 6:52 - 6:53
  Vel, det er femtifire.
 • 6:53 - 6:55
  Så syv ganger syv er førtini.
 • 6:55 - 6:57
  Pluss fem er femtifire.
 • 6:57 - 7:01
  Fem hundre førtiseks.
 • 7:01 - 7:02
  Ti minutter siden,
 • 7:02 - 7:06
  du sannsynligvis aldri trodde at du kan regne ut syttiåtte gangetabellen,
 • 7:06 - 7:08
  men du ser det er en ganske grei prosess.
 • 7:08 - 7:09
  La oss gjøre en haug mer.
 • 7:09 - 7:13
  Jeg bare kommer til å gjøre disse før vi alle bare kollapse.
 • 7:13 - 7:16
  Collapse fra multiplikasjon tretthet.
 • 7:16 - 7:25
  La oss gjøre en åttini ganger - la oss den gjøre ganger tre.
 • 7:25 - 7:27
  Hva er tre ganger ni?
 • 7:27 - 7:31
  Tre ganger ni er lik tjuesju.
 • 7:31 - 7:33
  Sett syv i seg plass.
 • 7:33 - 7:35
  Sett de to her oppe i titalls plass,
 • 7:35 - 7:36
  fordi det er tjue pluss sju.
 • 7:36 - 7:38
  To tiere er tjue.
 • 7:38 - 7:40
  Pluss syv er tjuesju.
 • 7:40 - 7:42
  Og deretter tre ganger åtte er tjuefire.
 • 7:42 - 7:46
  Tre ganger åtte er lik tjuefire.
 • 7:46 - 7:47
  Men jeg har dette to sitter her oppe
 • 7:47 - 7:49
  så jeg er nødt til å legge en to.
 • 7:49 - 7:50
  Så jeg får tjueseks.
 • 7:50 - 7:51
  Tre ganger åtte er tjuefire.
 • 7:51 - 7:54
  Pluss to er tjueseks.
 • 7:54 - 7:57
  To hundre sekstisyv.
 • 7:57 - 7:59
  Nå skal jeg gjøre en annen,
 • 7:59 - 8:04
  men jeg skal opp innsatsen litt.
 • 8:04 - 8:06
  Akkurat når du trodde du skulle bli komfortabel med dette,
 • 8:06 - 8:09
  Jeg skal gjøre deg ubehagelig!
 • 8:09 - 8:20
  La oss gjøre 239 ganger seks.
 • 8:20 - 8:23
  Jeg trodde dette var en video om tosifret multiplikasjon ganger ensifret.
 • 8:23 - 8:24
  Vel, det er, men jeg vil bare vise deg
 • 8:24 - 8:27
  at du virkelig kan gjøre noe antall sifre ganger denne ett siffer,
 • 8:27 - 8:29
  og det er egentlig den samme prosessen.
 • 8:29 - 8:32
  Du kan sikkert gjette hvordan vi skal gjøre det.
 • 8:32 - 8:34
  Så hva er seks ganger ni?
 • 8:34 - 8:35
  La meg skrive det her.
 • 8:35 - 8:37
  Seks ganger ni.
 • 8:37 - 8:39
  Vi så dette showet før.
 • 8:39 - 8:41
  Dette er femtifire.
 • 8:41 - 8:45
  Så vi satte de fire her nede, legger vi fem i titalls plass
 • 8:45 - 8:48
  fordi de femti i femtifire er egentlig fem tiere.
 • 8:48 - 8:49
  Fair nok.
 • 8:49 - 8:52
  Nå skal vi gjøre seks ganger tre.
 • 8:52 - 8:54
  Så seks ganger tre,
 • 8:54 - 8:56
  som er lik til atten.
 • 8:56 - 8:58
  Vi har fortsatt at fem henger der ute,
 • 8:58 - 9:02
  så vi må legge til at fem der oppe og vi får -
 • 9:02 - 9:03
  hva atten pluss fem?
 • 9:03 - 9:10
  Så seks ganger tre er atten år, pluss fem er tjuetre.
 • 9:10 - 9:10
  Bare for å være klare,
 • 9:10 - 9:13
  vi gjorde ikke multiplisere seks ganger tre og legge til fem.
 • 9:13 - 9:14
  Vi faktisk,
 • 9:14 - 9:18
  hvis du sett på hvor vi er i vårt sted på problemet,
 • 9:18 - 9:19
  dette er faktisk en tretti.
 • 9:19 - 9:21
  Jeg bare skjedde å gjøre en tre her.
 • 9:21 - 9:24
  Men dette er seks ganger tretti pluss femti.
 • 9:24 - 9:27
  Fordi trettini er tre tiere eller tretti.
 • 9:27 - 9:32
  Så dette tallet, faktisk, selv om vi sa for seks ganger tre er atten.
 • 9:32 - 9:34
  Pluss fem er tjuetre.
 • 9:34 - 9:36
  Dette nummeret er egentlig 230.
 • 9:36 - 9:38
  Så vi satte tre i titalls plass.
 • 9:38 - 9:41
  Egentlig, la meg gjøre det i en annen farge
 • 9:41 - 9:43
  enn hva jeg gjorde her oppe.
 • 9:43 - 9:46
  Dette tilsvarer tjuetre.
 • 9:46 - 9:49
  Vi kan sette de tre i titalls plass
 • 9:49 - 9:52
  og deretter sette dette to her oppe.
 • 9:52 - 9:57
  Nå er vi nesten ferdig, venstre en multiplikasjon.
 • 9:57 - 10:01
  Dette er seks ganger de to.
 • 10:01 - 10:02
  Det er en enkel en.
 • 10:02 - 10:03
  Det er tolv.
 • 10:03 - 10:06
  Men jeg har denne to andre henger ut her oppe,
 • 10:06 - 10:08
  så jeg må legge til denne andre to.
 • 10:08 - 10:09
  Så pluss to.
 • 10:09 - 10:12
  Og hva er det lik?
 • 10:12 - 10:15
  Som er lik
 • 10:15 - 10:17
  tolv pluss to er lik fjorten.
 • 10:17 - 10:18
  Så jeg skriver de fire.
 • 10:18 - 10:20
  Så seks ganger to er tolv.
 • 10:20 - 10:21
  Pluss to er fjorten.
 • 10:21 - 10:23
  Jeg skriver de fire ned her.
 • 10:23 - 10:25
  Hvis det var noen flere sifre jeg skulle skrive den ene der oppe,
 • 10:25 - 10:26
  men det er ikke noen flere sifre.
 • 10:26 - 10:29
  Så jeg skriver en over her.
 • 10:29 - 10:35
  Så 239 ganger seks er 1434.
 • 10:35 - 10:38
  La oss gjøre en annen.
 • 10:38 - 10:40
  Jeg trenger å få litt plass renset ut.
 • 10:40 - 10:42
  Og hei, mens vi eskalerende situasjonen,
 • 10:42 - 10:46
  la oss gå til fire sifre.
 • 10:46 - 10:53
  La oss gjøre 7362 ganger -
 • 10:53 - 10:53
  la oss gjøre en hard en.
 • 10:53 - 10:56
  33
 • 10:56 - 10:58
  Så hva er ni ganger to?
 • 10:58 - 10:59
  Og jeg vil ikke gjøre dette siden regnestykket over her.
 • 10:59 - 11:01
  Jeg tror du får mønsteret.
 • 11:01 - 11:03
  Hva er ni ganger to?
 • 11:03 - 11:06
  Ni ganger to er atten.
 • 11:06 - 11:08
  Atten.
 • 11:08 - 11:10
  Så gjør vi ni ganger seks.
 • 11:10 - 11:13
  Ni ganger seks er femtifire.
 • 11:13 - 11:18
  Og fire og femti pluss en er femtifem.
 • 11:18 - 11:20
  Femtifem.
 • 11:20 - 11:23
  Hva er ni ganger tre?
 • 11:23 - 11:27
  Ni ganger tre er tjuesyv - hvis vi har det utenat.
 • 11:27 - 11:34
  Og så tjuesyv pluss fem er trettito.
 • 11:34 - 11:36
  La meg bytte farger.
 • 11:36 - 11:38
  Trettito.
 • 11:38 - 11:40
  Og så har du ni ganger syv.
 • 11:40 - 11:44
  Det er sekstitre, men vi har dette tre hengende ute.
 • 11:44 - 11:47
  Så det er ni ganger syv er sekstitre,
 • 11:47 - 11:50
  pluss tre er sekstiseks.
 • 11:50 - 11:52
  Du skriver de seks her,
 • 11:52 - 11:54
  og da har du ikke hvor du skal plassere de seksti i sekstiseks,
 • 11:54 - 11:56
  så du skriver at her nede også.
 • 11:56 - 12:00
  Og så 7362 ganger ni
 • 12:00 - 12:05
  er 66258.
 • 12:05 - 12:07
  Forhåpentligvis har du funnet ut at nyttig.
Title:
Multiplication 4: 2-digit times 1-digit number
Description:

Multiplying a 2-digit times a 1-digit number

more » « less
Video Language:
English
Duration:
12:08
Jonas G added a translation

Norwegian Bokmal subtitles

Revisions