Return to Video

Násobení 4: dvouciferné krát jednociferné číslo

 • 0:01 - 0:02
  Pokud jste si procvičovali
 • 0:02 - 0:05
  a doufejme že i zapamatovali násobilku,
 • 0:05 - 0:09
  tak teď zjistíte, že jste připraveni vyřešit téměř jakýkoliv příklad na násobení.
 • 0:09 - 0:11
  Stačí, abyste pochopili,
 • 0:11 - 0:13
  jak bych to nejlépe řekl,
 • 0:13 - 0:14
  systém jak to dělat.
 • 0:14 - 0:16
  My vás ale nenaučíme pouze způsob jakým to udělat,
 • 0:16 - 0:18
  ale ukážeme Vám i proč to funguje.
 • 0:18 - 0:20
  Takže, začněme s příkladem na násobení,
 • 0:20 - 0:23
  o kterém si pravděpodobně myslíte, že byste ho nevzvládli vyřešit.
 • 0:23 - 0:30
  Ukažme si 16 krát 9.
 • 0:30 - 0:32
  Šestnáct krát devět.
 • 0:32 - 0:33
  A okamžitě můžete říct,
 • 0:33 - 0:36
  "Já jsem se ale neučil násobilku šestnácti,
 • 0:36 - 0:39
  nemůžu vědět, jak tenhle příklad vypočítat. "
 • 0:39 - 0:41
  A moje odpověď je, že to určitě dokážete,
 • 0:41 - 0:43
  protože můžeme celý tento příklad rozdělit na dva menší,
 • 0:43 - 0:45
  které vyřešit umíte.
 • 0:45 - 0:47
  Způsob řešení tohoto příkladu
 • 0:47 - 0:50
  je, že nejdříve vynásobíte devětkrát číslici na místě jednotek, zde.
 • 0:50 - 0:52
  Takže, násobíme 9 krát 6.
 • 0:52 - 0:55
  A myslím, že už víte kolik je 9 krát 6.
 • 0:55 - 0:57
  Napíšu to celé sem.
 • 0:57 - 1:01
  Takže, 9 krát 6 je 54.
 • 1:01 - 1:03
  Toto už umíte z násobilky.
 • 1:03 - 1:06
  A tak zapíšete 54,
 • 1:06 - 1:09
  ale napíšete pouze čtyřku sem na místo jednotek,
 • 1:09 - 1:12
  a pětku si jakoby přenesete.
 • 1:12 - 1:14
  Přenášíte 5 - to je přesně to, co děláte.
 • 1:14 - 1:17
  Slovíčko "přenesete" používáme také tehdy, když sečteme
 • 1:17 - 1:20
  a zůstane nám jakoby jedna pětka navíc, se kterou musíme počítat,
 • 1:20 - 1:21
  ale nazvěme to tedy jednoduše přenášení.
 • 1:21 - 1:24
  Nemám na to lepší slovo.
 • 1:24 - 1:28
  Nyní, vynásobíme 9 krát 1.
 • 1:28 - 1:29
  9 krát 1.
 • 1:29 - 1:31
  To musí být jasné.
 • 1:31 - 1:33
  Devět krát jedna rovná se devět.
 • 1:34 - 1:36
  Jakékoliv číslo násobeno1 se rovná sobě samému.
 • 1:36 - 1:39
  Ale nám tu ještě zbyla tato pětka nahoře, takže k 9 krát 1
 • 1:39 - 1:41
  musíme připočítat tuto pětku.
 • 1:41 - 1:45
  Takže připočteme plus 5.
 • 1:45 - 1:47
  A co dostaneme?
 • 1:47 - 1:50
  Devět krát jedna plus pět
 • 1:50 - 1:56
  je devět plus pět, což se rovná 14.
 • 1:56 - 1:58
  Zapíšeme to sem.
 • 1:58 - 2:00
  14
 • 2:00 - 2:01
  A máme to.
 • 2:01 - 2:04
  16 krát 9 rovná se 144.
 • 2:04 - 2:07
  A pokud jste si zapamatovali násobilku po dvanáctku
 • 2:07 - 2:08
  je vám zřejmé, že témuž se rovná 12 krát 12.
 • 2:08 - 2:12
  Stačily nám však dvě malé informace k tomu,
 • 2:12 - 2:15
  abychom byli schopni vyřešit tento těžší příklad.
 • 2:15 - 2:17
  Možná si říkáte, "Fajn, to je takový malý pěkný trik,
 • 2:17 - 2:19
  ale jak to celé funguje? "
 • 2:19 - 2:21
  A vždy byste se tak měli ptát.
 • 2:21 - 2:22
  Neměli byste to jen tak vzít -
 • 2:22 - 2:25
  jen se nazpaměť naučit způsob řešení a myslet si, že funguje.
 • 2:25 - 2:28
  Abych to vysvětlil, přepíšeme znovu tato čísla.
 • 2:28 - 2:33
  Mohu přepsat 16 jako 10 - napíšu to sem ...
 • 2:33 - 2:35
  10 plus 6.
 • 2:35 - 2:37
  To je 16.
 • 2:37 - 2:38
  A mohu přepsat 9,
 • 2:38 - 2:41
  vlastně, napíšu prostě devítku jako devítku. Přímo zde.
 • 2:41 - 2:44
  A teď vyřeším příklad s násobením.
 • 2:44 - 2:47
  Napíšu malý znak násobení sem.
 • 2:47 - 2:51
  Takže, nejprve chci vynásobit 9 krát 6.
 • 2:51 - 2:53
  A možná se ptáte, "Proč jsi to rozdělil tímto způsobem?"
 • 2:53 - 2:56
  To proto, že jsem chtěl oddělit jednotky od desítek.
 • 2:56 - 3:00
  Tato číslice tady, ve druhém sloupci,
 • 3:00 - 3:01
  to nejsou jednotky, to jsou desítky.
 • 3:01 - 3:03
  Takže, je to 10 plus 6,
 • 3:03 - 3:04
  takže proto jsem to chtěl zapsat tímto způsobem.
 • 3:04 - 3:06
  Pojďme vyřešit tento problém.
 • 3:06 - 3:08
  Uděláme to přesně stejným způsobem jako předtím.
 • 3:08 - 3:11
  Vezmeme 9 krát 6 -
 • 3:11 - 3:12
  zapíšeme to sem
 • 3:12 - 3:15
  9 krát 6 rovná se 54.
 • 3:15 - 3:17
  Ale místo toho, že napíšu 54,
 • 3:17 - 3:22
  napíšu to tak, že se to rovná 50 plus 4.
 • 3:22 - 3:25
  9 krát 6 se rovná 50 plus 4.
 • 3:25 - 3:27
  Takže, toto je můj sloupec s jednotkami.
 • 3:27 - 3:29
  Nakreslím sem tečkovanou čáru.
 • 3:29 - 3:31
  Toto je můj sloupec pro jednotky.
 • 3:31 - 3:33
  Takže sem můžu zapsat pouze čtyřku,
 • 3:33 - 3:35
  ale musím něco udělat i se zbývající 50.
 • 3:35 - 3:37
  Musím ji někam zapsat.
 • 3:37 - 3:40
  a je zvykem, alespoň tak to učili mne,
 • 3:40 - 3:41
  že 50 zapíšete tady nahoře.
 • 3:41 - 3:42
  Mohl bych ji zapsat i sem dolů,
 • 3:42 - 3:47
  ale důležité je zapamatovat si, že patří do tohoto sloupce.
 • 3:47 - 3:48
  Takže můžeme připsat 50 sem.
 • 3:48 - 3:50
  To je přesně to, co jsme dělali v prvním videu.
 • 3:50 - 3:52
  Napsal jsem jen 5.
 • 3:52 - 3:56
  V tom prvním videu jsem zapsal pouze 5 sem
 • 3:56 - 3:58
  protože ta patřila na místo desítek.
 • 3:58 - 4:00
  Pětka na tomto místě ve skutečnosti znamená 50.
 • 4:00 - 4:02
  Jednotka na tomto místě ve skutečnosti znamená 10.
 • 4:02 - 4:03
  Teď to celé rozepíšeme,
 • 4:03 - 4:07
  aby bylo jasné, že ve skutečnosti znamenají 50 a 10.
 • 4:07 - 4:10
  Pak můžete říct, "Kolik je 9 krát 10?"
 • 4:10 - 4:15
  9 krát 10.
 • 4:15 - 4:16
  To už si pamatujete.
 • 4:16 - 4:19
  Jakékoliv číslo vynásobené desítkou je totéž číslo s přidanou nulou.
 • 4:19 - 4:20
  Takže je to 90.
 • 4:20 - 4:23
  9 krát 10 rovná se 90,
 • 4:23 - 4:25
  a teď k tomu chceme připočítat ještě 50.
 • 4:25 - 4:27
  Chceme přičíst 50.
 • 4:27 - 4:29
  Kolik je 90 plus 50?
 • 4:29 - 4:34
  Je to 140.
 • 4:34 - 4:36
  9 krát 10 je 90,
 • 4:36 - 4:39
  plus 50 je dohromady 140.
 • 4:39 - 4:41
  Mohli bychom přepsat 140
 • 4:41 - 4:46
  jako 100 plus 40, kdybychom chtěli být důslední.
 • 4:46 - 4:51
  Takže, co jdeme udělat je, že zapíšeme 40 sem
 • 4:51 - 4:52
  a jakoby si přeneseme tu jednu stovku,
 • 4:52 - 4:53
  ale ona ve skutečnosti nikam neodejde.
 • 4:53 - 4:55
  Můžeme si ji zapsat sem nahoru.
 • 4:55 - 4:57
  Můžeme je dát sem -
 • 4:57 - 4:59
  Mohli bychom ji zapsat například sem,
 • 4:59 - 5:00
  nebo sem.
 • 5:00 - 5:02
  Je několik různých míst, kam můžeme zapsat naši "přenášenou" stovku,
 • 5:02 - 5:06
  ale důležité je, že trčí tady z tohoto dalšího sloupce,
 • 5:06 - 5:07
  který jsem zatím nenakreslil.
 • 5:07 - 5:09
  Pak můžete zapsat 100 sem.
 • 5:09 - 5:13
  Takže náš výsledek je 100 plus 40 plus 4,
 • 5:13 - 5:16
  což je dohromady 144.
 • 5:16 - 5:19
  Doufám, že to bylo srozumitelné vysvětlení.
 • 5:19 - 5:22
  Vyzkoušejme ještě další příklady,
 • 5:22 - 5:25
  protože si myslím, že celé je to o procvičování příkladů.
 • 5:25 - 5:35
  Zkusme 55 krát 8.
 • 5:35 - 5:38
  55 krát 8.
 • 5:38 - 5:39
  Totéž cvičení.
 • 5:39 - 5:41
  Napřed začnete s osmičkou.
 • 5:41 - 5:42
  8 krát 5.
 • 5:42 - 5:43
  Zapíšeme to sem.
 • 5:43 - 5:47
  Víme, že 8 krát 5 je 40.
 • 5:47 - 5:50
  8 krát 5, a nulu zapíšeš sem dolů.
 • 5:50 - 5:53
  Je to 0 plus 40.
 • 5:53 - 5:55
  Dále, znovu 8 krát 5.
 • 5:55 - 5:56
  To je 40.
 • 5:56 - 6:00
  K tomu ale připočtete 4, takže to je dohromady 44.
 • 6:00 - 6:02
  Celé dohromady je to tedy 440.
 • 6:02 - 6:04
  Můžeš to zkusit stejným způsobem, jakým jsem to ukazoval v posledním případě
 • 6:04 - 6:07
  kde jsem to rozdělil na 50 plus 5 a potom 8.
 • 6:07 - 6:08
  Ale myslím, že s více příklady,
 • 6:08 - 6:12
  to bude celé velmi přirozené.
 • 6:12 - 6:15
  Takže, zkusme další ...
 • 6:15 - 6:19
  zkusme další touto lososovou barvou. Touto světle červenou.
 • 6:19 - 6:27
  Řekněme, že máme 78 krát - zkusme krát 7.
 • 6:27 - 6:29
  8 krát 7.
 • 6:29 - 6:31
  8 krát 7 je 56.
 • 6:31 - 6:33
  Zapíšeme to - toto je jiný příklad.
 • 6:33 - 6:37
  Takže 8 krát 7 rovná se 56.
 • 6:37 - 6:40
  Zapíšeme 6 sem dolů a 5 naopak sem nahoru.
 • 6:40 - 6:44
  7 krát 7 je 49.
 • 6:44 - 6:47
  7 krát 7 rovná se 49.
 • 6:47 - 6:50
  Ale k tomu musíme připočítat ještě tuto 5 shora.
 • 6:50 - 6:52
  Kolik je 49 plus 5?
 • 6:52 - 6:53
  Je to 54.
 • 6:53 - 6:56
  Takže 7 krát 7 jsou 49.
 • 6:56 - 6:58
  Plus 5 je 54.
 • 6:58 - 7:02
  546
 • 7:02 - 7:03
  Před deseti minutami,
 • 7:03 - 7:06
  jste si pravděpodobně nemysleli, že dokážete vyřešit násobení číslem 78,
 • 7:06 - 7:08
  ale vidíte, že je to celkem jasný proces.
 • 7:08 - 7:10
  Zkusme několik dalších.
 • 7:10 - 7:14
  Budu tu psát příklady dokud z toho všichni nepadneme,
 • 7:14 - 7:17
  nezkolabujeme únavou z násobení.
 • 7:17 - 7:26
  Zkusme 89 krát - krát 3.
 • 7:26 - 7:28
  Kolik je 3 krát 9?
 • 7:28 - 7:31
  3 krát 9 rovná se 27.
 • 7:31 - 7:33
  Zapíšeme 7 na místo jednotek.
 • 7:33 - 7:35
  Dvojku zapíšeme sem nahoru na místo desítek,
 • 7:35 - 7:37
  protože je to 20 plus 7.
 • 7:37 - 7:38
  Dvě desítky je dohromady 20.
 • 7:38 - 7:40
  Plus 7 je 27.
 • 7:40 - 7:43
  Dále, 3 krát 8 je 24.
 • 7:43 - 7:46
  3 krát 8 rovná se 24.
 • 7:46 - 7:48
  Ale ještě tady nahoře mám pořád dvojku
 • 7:48 - 7:49
  takže ji k tomu připočteme.
 • 7:49 - 7:50
  Dostávám 26.
 • 7:50 - 7:52
  3 krát 8 je 24.
 • 7:52 - 7:55
  Plus 2 je 26.
 • 7:55 - 7:58
  267.
 • 7:58 - 7:59
  Nyní udělám další příklad,
 • 7:59 - 8:04
  ale trošku to pozměním.
 • 8:04 - 8:07
  Právě teď, když si myslíte, že už je to pohoda,
 • 8:07 - 8:09
  tak vás z té pohodičky vyvedu!
 • 8:09 - 8:20
  Zkusme 239 krát 6.
 • 8:20 - 8:23
  Nejdříve jsem myslel, že toto video bude o násobení dvouciferných čísel jednocifernými.
 • 8:23 - 8:25
  No, vlastně to stále tak je, jen Vám ukážu
 • 8:25 - 8:28
  že dokážete násobit jakékoliv velké číslo tímto jednociferným,
 • 8:28 - 8:30
  a je to stejný postup.
 • 8:30 - 8:32
  Nejspíš byste uhodli, jak to vypočítat.
 • 8:32 - 8:34
  Takže, kolik je 6 krát 9?
 • 8:34 - 8:36
  Napíšu to sem.
 • 8:36 - 8:38
  6 krát 9.
 • 8:38 - 8:39
  Toto jsme už dělali předtím.
 • 8:39 - 8:42
  To je 54.
 • 8:42 - 8:45
  Čtyřku zapíšeme sem dolů a pětku sem na místo desítek
 • 8:45 - 8:49
  protože 50 v čísle 54 je ve skutečnosti pět desítek.
 • 8:49 - 8:50
  Jasné.
 • 8:50 - 8:52
  Dále uděláme 6 krát 3.
 • 8:52 - 8:54
  6 krát 3,
 • 8:54 - 8:57
  to se rovná 18.
 • 8:57 - 8:59
  Stále nám tu zůstala pětka,
 • 8:59 - 9:02
  takže ji k tomu přičteme a dostaneme -
 • 9:02 - 9:04
  kolik je 18 plus 5?
 • 9:04 - 9:10
  6 krát 3 je 18, plus 5 je 23.
 • 9:10 - 9:11
  Aby to bylo jasné,
 • 9:11 - 9:14
  nenásobili jsme 6 krát 3 a přičetli 5.
 • 9:14 - 9:15
  Vlastně
 • 9:15 - 9:18
  pokud se podíváte, ve které části našeho příkladu jsme,
 • 9:18 - 9:20
  toto je ve skutečnosti 30.
 • 9:20 - 9:21
  Ale zapsal jsem sem jen trojku.
 • 9:21 - 9:24
  Ale toto je 6 krát 3 plus 50.
 • 9:24 - 9:28
  Protože 39 jsou tři desítky, nebo 30
 • 9:28 - 9:32
  Takže, toto číslo - přesto, že jsme řekli 6 krát 3 je 18.
 • 9:32 - 9:34
  Plus 5 je 23.
 • 9:34 - 9:36
  Toto číslo je ve skutečnosti 230.
 • 9:36 - 9:39
  Zapíšeme trojku na místo desítek.
 • 9:39 - 9:41
  Udělám to jinou barvou,
 • 9:41 - 9:44
  než jakou jsem to dělal tady.
 • 9:44 - 9:46
  Toto se rovná 23.
 • 9:46 - 9:49
  Můžeme zapsat trojku na místo desítek
 • 9:49 - 9:53
  a dvojku sem nahoru.
 • 9:53 - 9:57
  Už jsme téměř hotovi, zůstává jedno násobení.
 • 9:57 - 10:01
  Toto je 6 krát 2.
 • 10:01 - 10:02
  To je snadné.
 • 10:02 - 10:03
  Výsledek je 12.
 • 10:04 - 10:07
  Ale zůstala mi tu nahoře dvojka,
 • 10:07 - 10:08
  kterou k tomu musím přičíst.
 • 10:08 - 10:10
  Takže plus 2.
 • 10:10 - 10:12
  Čemu se to rovná?
 • 10:12 - 10:15
  Rovná se to
 • 10:15 - 10:17
  12 plus 2 je 14.
 • 10:17 - 10:19
  Zapíšeme tedy čtyřku.
 • 10:19 - 10:20
  6 krát 2 je 12.
 • 10:20 - 10:22
  Plus 2 je 14.
 • 10:22 - 10:24
  Čtyřku zapíšeme sem.
 • 10:24 - 10:25
  Pokud by mi zůstaly nějaké číslice, zapsal bych je sem nahoru,
 • 10:25 - 10:27
  ale nezůstaly mi žádné.
 • 10:27 - 10:29
  Takže jedničku zapíšeme přímo sem.
 • 10:29 - 10:35
  Takže 239 krát 6 rovná se 1434.
 • 10:35 - 10:38
  Zkusme další příklad.
 • 10:38 - 10:41
  Udělám si tu místo...
 • 10:41 - 10:43
  Když už si to děláme obtížnější,
 • 10:43 - 10:47
  proč nezkusit čtyřmístná čísla,
 • 10:47 - 10:53
  Zkusme 7 362 krát -
 • 10:53 - 10:54
  dejme si těžký příklad.
 • 10:54 - 10:56
  Krát 9.
 • 10:56 - 10:58
  Čemu se rovná 9 krát 2?
 • 10:58 - 11:00
  Nyní nebudu psát pomocné výpočty na okraj.
 • 11:00 - 11:01
  Myslím, že vzor je jasný.
 • 11:01 - 11:03
  Kolik je 9 krát 2?
 • 11:03 - 11:06
  9 krát 2 je 18.
 • 11:06 - 11:08
  18.
 • 11:08 - 11:10
  Dále, 9 krát 6.
 • 11:10 - 11:14
  9 krát 6 je 54.
 • 11:14 - 11:19
  54 plus 1 je 55.
 • 11:19 - 11:21
  55
 • 11:21 - 11:23
  Kolik je 9 krát 3?
 • 11:23 - 11:27
  9 krát 3 je 27 - pokud si to správně pamatujeme.
 • 11:27 - 11:34
  Potom 27 plus 5 je 32.
 • 11:34 - 11:36
  Vyměním si barvy.
 • 11:36 - 11:39
  32.
 • 11:39 - 11:41
  Dále máme 9 krát 7.
 • 11:41 - 11:44
  To je 63, ale ještě nám tu zbyla trojka nahoře.
 • 11:44 - 11:47
  Takže 9 krát 7 je 63,
 • 11:47 - 11:50
  plus 3 je 66.
 • 11:50 - 11:52
  Šestku napíšete sem,
 • 11:52 - 11:55
  a už nemáte kam napsat desítkovou šestku,
 • 11:55 - 11:57
  takže ji rovněž zapíšete přímo sem dolů.
 • 11:57 - 12:00
  Takže, 7 362 krát 9
 • 12:00 - 12:05
  rovná se 66 258.
 • 12:05 - 12:07
  Doufám, že vám to bude k užitku!
Title:
Násobení 4: dvouciferné krát jednociferné číslo
Description:

Násobení 4: dvouciferné krát jednociferné číslo

more » « less
Video Language:
English
Duration:
12:08
Marketa Matejickova edited чешки език subtitles for Multiplication 4: 2-digit times 1-digit number
Marketa Matejickova edited чешки език subtitles for Multiplication 4: 2-digit times 1-digit number
Marketa Matejickova added a translation

Czech subtitles

Revisions Compare revisions