Return to Video

Двуцифрено число умножено по едноцифрено число

 • 0:01 - 0:02
  Ако сте се упражнявали
 • 0:02 - 0:05
  и, надявам се, сте научили таблицата за умножение
 • 0:05 - 0:09
  сега ще откриете, че сте можете да решите почти всяка задача за умножение.
 • 0:09 - 0:11
  Трябва да разберете,
 • 0:11 - 0:13
  поради липса на по-добър израз,
 • 0:13 - 0:14
  метода на решаване.
 • 0:14 - 0:16
  Но няма само да ви научим метода,
 • 0:16 - 0:18
  ще ви покажем защо работи.
 • 0:18 - 0:20
  Нека да запонем със задача за умножение,
 • 0:20 - 0:23
  която вероятно смятате, че не можете да решите.
 • 0:23 - 0:30
  Нека умножим 16 по 9.
 • 0:30 - 0:32
  16 по 9.
 • 0:32 - 0:33
  Може незабавно да кажете
 • 0:33 - 0:36
  "Сал, не съм научил таблицата за умножение с 16,
 • 0:36 - 0:39
  няма начин да реша тази задача."
 • 0:39 - 0:41
  И моят отговор към вас е, естествено, че можете,
 • 0:41 - 0:43
  защото може да я сведем до задачи,
 • 0:43 - 0:45
  чийто отговор знаете.
 • 0:45 - 0:47
  Начина при тази
 • 0:47 - 0:50
  е първо да умножите 9 по единицата тук.
 • 0:50 - 0:52
  Т.е. умножавате 9 по 6.
 • 0:52 - 0:55
  И мисля, че знаете колко е 9 по 6.
 • 0:55 - 0:57
  Ще го запиша тук.
 • 0:57 - 1:01
  9 по 6 е 54.
 • 1:01 - 1:03
  Знаете това от таблицата за умножение.
 • 1:03 - 1:06
  Сега записвате 54,
 • 1:06 - 1:09
  но тук долу пишете само 4 на мястото на единицата,
 • 1:09 - 1:12
  а 5 записвате "на ум".
 • 1:12 - 1:14
  Точно това правите.
 • 1:14 - 1:17
  Използваме думата "на ум", когато събираме
 • 1:17 - 1:20
  и така имаме още 5,
 • 1:20 - 1:21
  но нека го наричаме "на ум".
 • 1:21 - 1:24
  Поради липса на по-добър израз.
 • 1:24 - 1:28
  Сега умножаваме 9 по 1.
 • 1:28 - 1:29
  9 по 1.
 • 1:29 - 1:31
  Е, това е простичко.
 • 1:31 - 1:33
  9 по 1 е равно на 9.
 • 1:34 - 1:36
  Каквото и да е по 1 е равно на себе си.
 • 1:36 - 1:39
  Но това 5 си седи тук горе, така че 9 по 1
 • 1:39 - 1:41
  и трябва да добавим 5.
 • 1:41 - 1:45
  Това плюс 5.
 • 1:45 - 1:47
  И какво получаваме?
 • 1:47 - 1:50
  9 по 1 плюс 5
 • 1:50 - 1:56
  е 9 плюс 5, което е 14.
 • 1:56 - 1:58
  Нека го запиша тук.
 • 1:58 - 2:00
  14.
 • 2:00 - 2:01
  И това е.
 • 2:01 - 2:04
  16 по 9 е 144.
 • 2:04 - 2:07
  И ако си спомните таблицата за умножение с 12
 • 2:07 - 2:08
  ще осъзнаете, че това е 12 по 12.
 • 2:08 - 2:12
  Но като знаехме само това,
 • 2:12 - 2:15
  успяхме да решим по-трудна задача.
 • 2:15 - 2:17
  Сега може да кажете "ОК, Сал, това е хитър номер,
 • 2:17 - 2:19
  но как работи?"
 • 2:19 - 2:21
  И винаги трябва да питате това.
 • 2:21 - 2:22
  Не трябва просто да го приемате,
 • 2:22 - 2:25
  не трябва просто да назубряте метода и да предполагате, че работи.
 • 2:25 - 2:28
  И за да го обясня, просто ше запиша отново тези числа.
 • 2:28 - 2:33
  Мога да запиша 16 като 10 - ще го направя го тук.
 • 2:33 - 2:35
  10 плюс 6.
 • 2:35 - 2:37
  Това е 16.
 • 2:37 - 2:38
  И мога да запиша 9,
 • 2:38 - 2:41
  ами, ще напиша 9 като 9. Така.
 • 2:41 - 2:44
  И сега ще го умножа.
 • 2:44 - 2:47
  Ще сложа знака за умножение там.
 • 2:47 - 2:51
  Първо искам да умножа 9 по 6.
 • 2:51 - 2:53
  И може да кажете "Ей, Сал, защо го раздели така?"
 • 2:53 - 2:56
  Ами, исках да разделя мястото за единиците от мястото за десетиците.
 • 2:56 - 3:00
  Това тук, което е във втората колона
 • 3:00 - 3:01
  не е 1, а е 10.
 • 3:01 - 3:03
  То е десетка плюс шестица,
 • 3:03 - 3:04
  затова исках да го напиша така.
 • 3:04 - 3:06
  Както и да е, нека решим това.
 • 3:06 - 3:08
  Правим абсолютно същото като преди малко.
 • 3:08 - 3:11
  Казваме 9 по 6
 • 3:11 - 3:12
  нека го запиша.
 • 3:12 - 3:15
  9 по 6 е равно на 54.
 • 3:15 - 3:17
  Но вместо да пиша 54,
 • 3:17 - 3:22
  ще напиша, че е равно на 50 плюс 4.
 • 3:22 - 3:25
  9 по 6 е равно на 50 плюс 4.
 • 3:25 - 3:27
  Това е колоната на единиците.
 • 3:27 - 3:29
  Ще направя пресечена линия.
 • 3:29 - 3:31
  Това е колоната на единиците.
 • 3:31 - 3:33
  Мога да напиша само 4 тук долу,
 • 3:33 - 3:35
  но трябва да направя нещо с 50.
 • 3:35 - 3:37
  Трябва да я сложа някъде
 • 3:37 - 3:40
  и практиката е, или поне аз съм научен така,
 • 3:40 - 3:41
  да пишете 50 тук горе.
 • 3:41 - 3:42
  Може да напиша 50 и тук долу,
 • 3:42 - 3:47
  стига да помня, че това 50 е за тази колона.
 • 3:47 - 3:48
  Така че може да сложите 50 тук.
 • 3:48 - 3:50
  Това направихме в началото.
 • 3:50 - 3:52
  Посто написах 5.
 • 3:52 - 3:56
  В началото, просто сложих 5 тук,
 • 3:56 - 3:58
  защото това беше мястото на десетиците.
 • 3:58 - 4:00
  5 тук наистина означава 50.
 • 4:00 - 4:02
  1 тук означава 10.
 • 4:02 - 4:03
  Но сега го пиша,
 • 4:03 - 4:07
  за да може да видите, че наистина означават 50 и 10.
 • 4:07 - 4:10
  И се казвате, колко е 9 по 10?
 • 4:10 - 4:15
  9 по 10.
 • 4:15 - 4:16
  Товеа сте го научили.
 • 4:16 - 4:19
  Всичко по 10 е просто числото с една нула отзад.
 • 4:19 - 4:20
  Т.е. е 90.
 • 4:20 - 4:23
  Та 9 по 10 е 90
 • 4:23 - 4:25
  и искаме да добавим 50 към него.
 • 4:25 - 4:27
  Добавяме 50 към него.
 • 4:27 - 4:29
  Колко е 90 плюс 50?
 • 4:29 - 4:34
  140 е.
 • 4:34 - 4:36
  9 по 10 е 90,
 • 4:36 - 4:39
  плюс 50 е 140.
 • 4:39 - 4:41
  И можем да запишем 140
 • 4:41 - 4:46
  като 100 плюс 40, за да сме последователни.
 • 4:46 - 4:51
  Ще сложим 40 тук долу
 • 4:51 - 4:52
  и ще запишем "на ум" 100,
 • 4:52 - 4:53
  но 100 няма къде да отиде.
 • 4:53 - 4:55
  В смисъл мога и да го напиша тук.
 • 4:55 - 4:57
  Може да го сложим...
 • 4:57 - 4:59
  Е, ще напишем 100 тук.
 • 4:59 - 5:00
  Може да го сложим тук.
 • 5:00 - 5:02
  Много са местата, където можем да сложим 100,
 • 5:02 - 5:06
  но важното е да я сложим в следващата колона,
 • 5:06 - 5:07
  която още не сам нарисувал.
 • 5:07 - 5:09
  И тогава ще напишете 100 тук.
 • 5:09 - 5:13
  Нашият отговор е 100 плюс 40 плюс 4,
 • 5:13 - 5:16
  което е 144.
 • 5:16 - 5:19
  Надявам се, че това ви се стори достатъчно разяснително.
 • 5:19 - 5:22
  Нека опитаме няколко други задачи,
 • 5:22 - 5:25
  защото смятам, че е най-важно да се видят примери.
 • 5:25 - 5:35
  Нека опитаме 55 по 8.
 • 5:35 - 5:38
  55 по 8.
 • 5:38 - 5:39
  Същото упражнение.
 • 5:39 - 5:41
  Първо започвате с 8.
 • 5:41 - 5:42
  8 по 5.
 • 5:42 - 5:43
  Нека го запиша.
 • 5:43 - 5:47
  8 по 5 знаем, че е 40.
 • 5:47 - 5:50
  8 по 5, пишете 0 тук долу.
 • 5:50 - 5:53
  Това е 0 плюс 40.
 • 5:53 - 5:55
  И после пак казвате 8 по 5.
 • 5:55 - 5:56
  40.
 • 5:56 - 6:00
  Но тогава добавяте и 4 - получавате 44.
 • 6:00 - 6:02
  И е 440.
 • 6:02 - 6:04
  Може да го направите и по начина, който използвах преди малко,
 • 6:04 - 6:07
  където го записах като 50 плюс 5 и после 8.
 • 6:07 - 6:08
  Но мисля, че с повече примери
 • 6:08 - 6:12
  ще видите как ще започне да ви идва отвътре.
 • 6:12 - 6:15
  Хайде да направим още един в...
 • 6:15 - 6:19
  нека да е в мораво. Този светло червен, морав цвят.
 • 6:19 - 6:27
  Нека да кажем 78 по 7.
 • 6:27 - 6:29
  8 по 7.
 • 6:29 - 6:31
  8 по 7 е 56.
 • 6:31 - 6:33
  Нека го напиша - това е друга задача.
 • 6:33 - 6:37
  Та 8 по 7 е 56.
 • 6:37 - 6:40
  Пишем 6 тук долу, слагаме 5 тук горе.
 • 6:40 - 6:44
  7 по 7 е 49.
 • 6:44 - 6:47
  7 по 7 е равно на 49.
 • 6:47 - 6:50
  Но трябва да добавим това 5.
 • 6:50 - 6:52
  Колко е 49 плюс 5?
 • 6:52 - 6:53
  Ами, това е 54.
 • 6:53 - 6:56
  7 по 7 е 49.
 • 6:56 - 6:58
  Плюс 5 е 54.
 • 6:58 - 7:02
  546
 • 7:02 - 7:03
  Преди десет минути
 • 7:03 - 7:06
  сигурно не предполагахте, че може да умножавате с 78,
 • 7:06 - 7:08
  но сега виждате, че е много просто.
 • 7:08 - 7:10
  Хайде да направим още.
 • 7:10 - 7:14
  Ще продължавам докато припаднем.
 • 7:14 - 7:17
  Докато припаднем от умора от умножаване.
 • 7:17 - 7:26
  Нека направим 89 по 3.
 • 7:26 - 7:28
  Колко е 3 по 9?
 • 7:28 - 7:31
  3 по 9 е равно на 27.
 • 7:31 - 7:33
  Сложете 7 на мястото на единиците.
 • 7:33 - 7:35
  Сложете две тук горе на мястото на десетиците,
 • 7:35 - 7:37
  защото е 20 плюс 7.
 • 7:37 - 7:38
  Две десетки е 20.
 • 7:38 - 7:40
  Плюс 7 е 27.
 • 7:40 - 7:43
  И 3 по 8 е 24.
 • 7:43 - 7:46
  3 по 8 е равно на 24.
 • 7:46 - 7:48
  Но тази двойка седи тук горе
 • 7:48 - 7:49
  и ще добавя 2.
 • 7:49 - 7:50
  Получавам 26.
 • 7:50 - 7:52
  3 по 8 е 24.
 • 7:52 - 7:55
  Плюс 2 е 26.
 • 7:55 - 7:58
  267.
 • 7:58 - 7:59
  Ще направя още един,
 • 7:59 - 8:04
  но ще вдигна летвата малко.
 • 8:04 - 8:07
  Точно, когато си помислихте, че вече ви е лесно,
 • 8:07 - 8:09
  ще ви затрудня.
 • 8:09 - 8:20
  Да сметнем 239 по 6.
 • 8:20 - 8:23
  "Мислех, че това видео е как да смятаме двуцифрени по едноцифрени."
 • 8:23 - 8:25
  Ами, така е, но искам да ви покажа,
 • 8:25 - 8:28
  че наистина може да умножавате всяко число независимо от цифрите с едноцифрено
 • 8:28 - 8:30
  и процесът е един и същ.
 • 8:30 - 8:32
  Вероятно се досещате как ще подходим.
 • 8:32 - 8:34
  Колко е 6 по 9.
 • 8:34 - 8:36
  Ще го напиша тук.
 • 8:36 - 8:38
  6 по 9.
 • 8:38 - 8:39
  Това вече го видяхме.
 • 8:39 - 8:42
  54.
 • 8:42 - 8:45
  Слагаме 4 тук долу, пишем 5 при десетиците,
 • 8:45 - 8:49
  защото петицата в 54 е пет десетки.
 • 8:49 - 8:50
  Дотук добре.
 • 8:50 - 8:52
  Сега 6 по 3.
 • 8:52 - 8:54
  6 по 3
 • 8:54 - 8:57
  е равно на 18.
 • 8:57 - 8:59
  И 5 още ни виси там,
 • 8:59 - 9:02
  затова ще добавим 5 и получаваме...
 • 9:02 - 9:04
  колко е 18 плюс 5?
 • 9:04 - 9:10
  6 по 3 е 18, плюс 5 е 23.
 • 9:10 - 9:11
  За да е ясно,
 • 9:11 - 9:14
  не умножихме 6 по 3 и добавихме 5.
 • 9:14 - 9:15
  Всъщност,
 • 9:15 - 9:18
  ако погледнахте къде сме в задачата,
 • 9:18 - 9:20
  това всъщност е 30.
 • 9:20 - 9:21
  Аз просто сложих 3 тук.
 • 9:21 - 9:24
  Но това е 6 по 30 плюс 50.
 • 9:24 - 9:28
  Защото 39 е три десетки или 30.
 • 9:28 - 9:32
  Това число всъщност, въпреки че казахме, че 6 по 3 е 18.
 • 9:32 - 9:34
  Плюс 5 е 23.
 • 9:34 - 9:36
  Това число всъщност е 230.
 • 9:36 - 9:39
  Затова слагаме 3 на мястото на десетиците.
 • 9:39 - 9:41
  Всъщност, ще използвам различен цвят
 • 9:41 - 9:44
  от тези тук.
 • 9:44 - 9:46
  Това е равно на 23.
 • 9:46 - 9:49
  Поставяме 3 в десетиците
 • 9:49 - 9:53
  и това 2 тук.
 • 9:53 - 9:57
  Сега сме почти готови, само едно умножение ни остана.
 • 9:57 - 10:01
  То е 6 по 2.
 • 10:01 - 10:02
  Това е лесно.
 • 10:02 - 10:03
  12.
 • 10:04 - 10:07
  Но това 2 стои там горе,
 • 10:07 - 10:08
  затова ще го добавя.
 • 10:08 - 10:10
  Значи плюс 2.
 • 10:10 - 10:12
  И това на какво е равно?
 • 10:12 - 10:15
  Това е равно на
 • 10:15 - 10:17
  12 плюс 2 е равно на 14.
 • 10:17 - 10:19
  И пиша 4.
 • 10:19 - 10:20
  6 по 2 е 12.
 • 10:20 - 10:22
  Плюс 2 е 14.
 • 10:22 - 10:24
  Пиша 4 тук долу.
 • 10:24 - 10:25
  Ако имаше още цифри, щях да ги напиша тук,
 • 10:25 - 10:27
  но няма.
 • 10:27 - 10:29
  Затова записвам 1 тук.
 • 10:29 - 10:35
  239 по 6 е 1434.
 • 10:35 - 10:38
  Хайде още едно.
 • 10:38 - 10:41
  Трябва да изтрия малко.
 • 10:41 - 10:43
  И като ще вдигаме летвата,
 • 10:43 - 10:47
  да направим четирицифрено.
 • 10:47 - 10:53
  7362...
 • 10:53 - 10:54
  нека да е трудно
 • 10:54 - 10:56
  по 9.
 • 10:56 - 10:58
  Колко е 9 по 2?
 • 10:58 - 11:00
  И няма да го пиша отстрани.
 • 11:00 - 11:01
  Мисля, че схванахте.
 • 11:01 - 11:03
  Колко е 9 по 2?
 • 11:03 - 11:06
  9 по 2 е 18.
 • 11:06 - 11:08
  18.
 • 11:08 - 11:10
  След това 9 по 6.
 • 11:10 - 11:14
  9 по 6 е 54.
 • 11:14 - 11:19
  И 54 плюс 1 е 55.
 • 11:19 - 11:21
  55.
 • 11:21 - 11:23
  Колко е 9 по 3?
 • 11:23 - 11:27
  9 по 3 е 27 - ако сте го научили.
 • 11:27 - 11:34
  И тогава 27 плюс 5 е 32.
 • 11:34 - 11:36
  Да сменим цветовете.
 • 11:36 - 11:39
  32.
 • 11:39 - 11:41
  Сега имате 9 по 7.
 • 11:41 - 11:44
  Това е 63, но имаме 3 "на ум" там.
 • 11:44 - 11:47
  Така че 9 по 7 е 63,
 • 11:47 - 11:50
  плюс 3 е 66.
 • 11:50 - 11:52
  Пишете 6 тук
 • 11:52 - 11:55
  и сега нямате къде да сложите 60 от 66,
 • 11:55 - 11:57
  затова и него пишете тук долу.
 • 11:57 - 12:00
  И така 7362 по 9
 • 12:00 - 12:05
  е 66258.
 • 12:05 - 12:07
  Надявам се, че това ви беше полезно.
Title:
Двуцифрено число умножено по едноцифрено число
Description:

Multiplying a 2-digit times a 1-digit number

more » « less
Video Language:
English
Duration:
12:08

Bulgarian subtitles

Revisions Compare revisions