Return to Video

Addition af brøker (eks. 1)

 • 0:00 - 0:06
  Lad os lægge 4/11 og 9/13 sammen.
 • 0:06 - 0:10
  For at lægge de her to brøker sammen, skal vi først finde en fællesnævner.
 • 0:10 - 0:14
  Og den fællesnævner er det samme som det mindste fælles multiplum for 11 og 13.
 • 0:14 - 0:18
  Men de her to tal har ingen fælles faktorer.
 • 0:18 - 0:22
  Så deres mindste fælles multiplum kommer til at være produktet af 11 og 13.
 • 0:22 - 0:27
  Så vi siger altså 13 gange 11.
 • 0:27 - 0:29
  13 gange 1 er lig med 13.
 • 0:29 - 0:32
  13 gange 1 er lig med 13, endnu en gang.
 • 0:32 - 0:35
  Eller vi kunne sige 13 gange 10 er lig med 130.
 • 0:35 - 0:39
  Og så får vi: 3, 4, 1. Vi får 143.
 • 0:39 - 0:42
  Så det er vores fællesnævner.
 • 0:42 - 0:43
  Vi skriver det herovre.
 • 0:43 - 0:46
  Noget over 143 plus
 • 0:46 - 0:49
  noget andet over 143.
 • 0:49 - 0:52
  og for at komme fra 11 til 143,
 • 0:52 - 0:55
  ganger vi med 13.
 • 0:55 - 0:58
  Vi har altså ganget nævneren med 13,
 • 0:58 - 1:01
  så vi skal også gange tælleren med 13.
 • 1:01 - 1:05
  og 4 gange 13, lad os se, 4 gange 10 er lig med 40,
 • 1:05 - 1:08
  4 gange 3 er lig med 12, så resultatet må blive 52.
 • 1:08 - 1:10
  .
 • 1:10 - 1:12
  4 gange 13 er 52.
 • 1:12 - 1:18
  og så for at komme fra 13 til 143, ganger vi med 11.
 • 1:18 - 1:20
  Så hvis vi ganger nævneren med 11,
 • 1:20 - 1:22
  .
 • 1:22 - 1:25
  skal vi også gange tælleren med 11.
 • 1:25 - 1:27
  9 gange 11 er 99.
 • 1:27 - 1:34
  Så er vi klar til at lægge dem sammen: Vores fællesnævner er 143,
 • 1:34 - 1:36
  og 52 plus 99,
 • 1:36 - 1:38
  52 plus 100 ville blive 152,
 • 1:38 - 1:40
  så dette kommer til at blive 1 mindre end det.
 • 1:40 - 1:43
  Det kommer altså til at blive 151.
 • 1:43 - 1:46
  Og denne her brøk kan vi vist ikke forkorte.
 • 1:46 - 1:52
  Så vidt vi ved, er der ingen fælles faktorer for 151 og 143.
 • 1:52 - 1:55
  Så vores resultat bliver bare 151/143.
 • 1:55 - 1:57
  Vi kan også skrive det som et blandet tal,
 • 1:57 - 2:02
  fordi 143 går op i 151, 1 gang.
 • 2:02 - 2:04
  1 gange 143 er 143,
 • 2:04 - 2:08
  Her står der nu 11
 • 2:08 - 2:09
  Så her står der kun 4.
 • 2:09 - 2:10
  11 minus 3 er 8.
 • 2:10 - 2:12
  Vi får altså en rest på 8.
 • 2:12 - 2:21
  Så 151/143 er det samme som 1 og 8/143.
 • 2:21 - 2:25
  Og nu er det måske tydeligere, at det ikke kan forkortes mere.
 • 2:25 - 2:33
  Så er vi færdige - Svaret er 1 og 8/143.
Title:
Addition af brøker (eks. 1)
Description:

Vi lægger to brøker sammen ved at finde en fællesnævner - mindste fælles multiplum - og lægge tællerne sammen.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:33
Orhan Klardashti edited датски език subtitles for Adding fractions (ex 1)
Orhan Klardashti edited датски език subtitles for Adding fractions (ex 1)
Orhan Klardashti edited датски език subtitles for Adding fractions (ex 1)
Daniel Godiksen added a translation

Danish subtitles

Revisions Compare revisions