Return to Video

Събиране на дроби (упр. 1)

 • 0:00 - 0:06
  Да намерим сбора на 4/11 и 9/13.
 • 0:06 - 0:10
  За да съберем тези две дроби, трябва да намерим общия им знаменател.
 • 0:10 - 0:14
  И този общ знаменател трябва да бъде най-малкото общо кратно на 11 и 13.
 • 0:14 - 0:18
  Тези числа нямат общи множители,
 • 0:18 - 0:22
  така че най-малкото общо кратно ще бъде произведението на 11 и 13.
 • 0:22 - 0:27
  Можем да кажем 13 . 11.
 • 0:27 - 0:29
  13 . 1 = 13
 • 0:29 - 0:32
  Още 13 . 1 = 13
 • 0:32 - 0:35
  Или може да кажете, че 13 . 10 = 130
 • 0:35 - 0:39
  И получаваме 3, 4, 1 -- 143.
 • 0:39 - 0:42
  Това ще бъде общият ни знаменател.
 • 0:42 - 0:43
  Ще го запиша ето тук:
 • 0:43 - 0:46
  нещо върху 143 +
 • 0:46 - 0:49
  нещо друго върху 143.
 • 0:49 - 0:52
  За да стигнем от 4/11 до нещо върху 143,
 • 0:52 - 0:55
  умножаваме 11 по 13.
 • 0:55 - 0:58
  Тоест умножаваме знаменателя по 13.
 • 0:58 - 1:01
  Затова ще трябва да умножим и числителя по 13.
 • 1:01 - 1:05
  И 4 . 13 -- нека видим: 4 . 10 = 40;
 • 1:05 - 1:08
  4 . 3 = 12. Значи става 52.
 • 1:08 - 1:10
  Ако искате може да го направите и на ръка.
 • 1:10 - 1:12
  4 . 13 = 52.
 • 1:12 - 1:18
  След това, за да стигнем от 13 до 143, умножаваме по 11.
 • 1:18 - 1:20
  Ако умножим знаменателя по 11,
 • 1:20 - 1:22
  ако не искаме да променяме
  стойността на дробта,
 • 1:22 - 1:25
  трябва да умножим и числителя по 11.
 • 1:25 - 1:27
  9 . 11 = 99
 • 1:27 - 1:34
  Вече сме готови да събираме: това е равно на... общият ни знаменател е 143...
 • 1:34 - 1:36
  А 52 + 99 ...
 • 1:36 - 1:38
  52 + 100 е равно на 152,
 • 1:38 - 1:40
  значи ще бъде 1 по-малко от това
 • 1:40 - 1:43
  Тогава ще бъде 151.
 • 1:43 - 1:46
  Мисля, че повече от това не можем
  да го опростим.
 • 1:46 - 1:52
  Доколкото знам 151 и 143 нямат общи множители.
 • 1:52 - 1:55
  Значи получаваме 151/143.
 • 1:55 - 1:57
  Можем да го запишем и като смесено число.
 • 1:57 - 2:02
  Защото 143 се съдържа в 151 веднъж.
 • 2:02 - 2:04
  1 . 143 = 143
 • 2:04 - 2:08
  Когато извадим -- да видим, може да бъде 11,
 • 2:08 - 2:09
  това става 4.
 • 2:09 - 2:10
  11 - 3 = 8
 • 2:10 - 2:12
  Имаме остатък 8.
 • 2:12 - 2:21
  Значи 151/143 = 1 и 8/143
 • 2:21 - 2:25
  Сега става още по-ясно, че тези повече не могат да бъдат опростени.
 • 2:25 - 2:33
  И приключихме. Това е същото като 1 и 8/143.
Title:
Събиране на дроби (упр. 1)
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:33
Mr. Brightside edited български език subtitles for Adding fractions (ex 1)
Mr. Brightside added a translation

Bulgarian subtitles

Revisions