Return to Video

Adding Fractions with Unlike Denominators

 • 0:00 - 0:00
 • 0:00 - 0:05
  เขาบอกให้เราบวก 4/9 กับ 11/12
  และเขียนคำตอบของเรา
 • 0:05 - 0:07
  เป็นจำนวนคละ. ทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ
  และเขียนคำตอบ
 • 0:07 - 0:09
  เป็นจำนวนคละ.
 • 0:09 - 0:12
  ตรงนี้ เรามีเศษส่วนสองตัว
  ที่เราจะบวก แต่เรา
 • 0:12 - 0:14
  มีตัวส่วนต่างกัน.
 • 0:14 - 0:16
  เมื่อใดก็ตามที่คุณบวกเศษส่วน
  อย่างแรกที่คุณต้องทำ
 • 0:16 - 0:17
  คือดูตัวส่วน.
 • 0:17 - 0:19
  ถ้าพวกมันเท่ากัน คุณก็บวกได้
  แต่ถ้าต่างกัน
 • 0:19 - 0:22
  แบบนี้ คุณต้องทำให้พวกมัน
 • 0:22 - 0:23
  มีส่วนเหมือนกันก่อน.
 • 0:23 - 0:28
  สิ่งที่เราต้องทำ คือหาจำนวน
  ที่หารด้วยทั้ง 9 และ 12
 • 0:28 - 0:31
  ลงตัว และนั่นจะเป็น
 • 0:31 - 0:34
  ตัวส่วนร่วมของเรา และคุณ
  จะเห็นว่าทำไม 9 กับ 12 ต้อง
 • 0:34 - 0:35
  หารมันลงตัว.
 • 0:35 - 0:37
  ลองคิดกันว่าเลขนั้นคืออะไร
 • 0:37 - 0:40
  มีวิธีหาเลขที่เราเรียกว่า
  คูณร่วมน้อย ได้สองวิธี
 • 0:40 - 0:44
  มันคือจำนวนเท่าที่น้อยที่สุด
 • 0:44 - 0:47
  ที่ 9 กับ 12 มีร่วมกัน.
 • 0:47 - 0:49
  วิธีหนึ่งคือแค่ดูจำนวนเท่าของ 9
 • 0:49 - 0:51
  แล้วดูมีตัวไหนหารด้วย 12
  ลงตัวหรือไม่.
 • 0:51 - 0:55
  ถ้าคุณเริ่มด้วย 9--
  เราทำตรงนี้ได้.
 • 0:55 - 0:57
  คุณจะได้ 9, มันหารด้วย 12 ไม่ลงตัว.
 • 0:57 - 1:00
  18 หารด้วย 12 ไม่ลงตัว.
 • 1:00 - 1:03
  27 หารด้วย 12 ไม่ลงตัว.
 • 1:03 - 1:06
  36 นั่นหารด้วย 12 ลงตัว.
 • 1:06 - 1:07
  มันคือ 12 คูณ 3.
 • 1:07 - 1:12
  9 หาร 36 ได้ และ 12 หาร 36 ได้.
 • 1:12 - 1:14
  สิ่งที่เราอยากทำคือเขียน
  ตัวส่วนร่วม.
 • 1:14 - 1:18
  เราก็เขียน 4/9 เป็น
  อะไรสักอย่างส่วน 36, และเรา
 • 1:18 - 1:24
  จะเขียน 11/12 เป็น
  อะไรสักอย่างส่วน 36.
 • 1:24 - 1:27
  ทีนี้ เวลาเปลี่ยน 9 เป็น 36,
  คุณต้อง
 • 1:27 - 1:33
  คูณด้วย 4, จริงไหม?
 • 1:33 - 1:38
  9 คูณ 4 เท่ากับ 36.
 • 1:38 - 1:40
  คุณคูณตัวส่วนด้วย 4 เฉยๆ ไม่ได้.
 • 1:40 - 1:44
  คุณต้องคูณตัวเศษด้วยจำนวนเดียวกัน.
 • 1:44 - 1:46
  แล้วถ้าคุณคูณตัวเศษด้วย 4,
  คุณจะได้ 4
 • 1:46 - 1:48
  คูณ 4 เป็น 16.
 • 1:48 - 1:52
  4/9 ก็เท่ากับ 16/36.
 • 1:52 - 1:56
  ถ้าคุณอยากจัดรูปค่านี้เป็น 4/9,
  คุณก็หาร
 • 1:56 - 1:58
  ทั้งเศษและส่วนด้วย 4.
 • 1:58 - 2:00
  ทีนี้ เราก็ทำแบบเดียวกัน.
 • 2:00 - 2:08
  36, 12 คูณ 3, เราก็คูณ
  12 ด้วย 3 จะได้ 36.
 • 2:08 - 2:10
  แล้ว ถ้าเราทำกับตัวส่วน
  เราก็ต้อง
 • 2:10 - 2:14
  ทำตัวเศษด้วย ได้ 11 คูณ 3 เป็น 33.
 • 2:14 - 2:17
  อย่างนั้น ตอนนี้เราได้เขียน
 • 2:17 - 2:20
  เศษส่วนแต่ละตัว จนมันมี
  ตัวส่วนร่วมกันแล้ว.
 • 2:20 - 2:23
  ตัวส่วนของทั้งคู่เป็น 36 แล้ว.
 • 2:23 - 2:24
  เราก็พร้อมบวกแล้ว.
 • 2:24 - 2:29
  ถ้าคุณบวกสองตัวนี้
  เราจะได้ 36, เพราะเรา
 • 2:29 - 2:33
  มองมันเป็นส่วนของ 36,
  เศษส่วนของ 36, และ
 • 2:33 - 2:35
  เรามี 16 บวก 33 เป็นตัวเศษ.
 • 2:35 - 2:36
  ขอผมเขียนลงไปนะ.
 • 2:36 - 2:41
  16 บวก 33 ในตัวเศษ.
 • 2:41 - 2:45
  แล้ว 16 บวก 33 คืออะไร?
 • 2:45 - 2:48
  6 บวก 33 จะได้ 39
  แล้วคุณมี
 • 2:48 - 2:50
  อีก 10 มันจึงเท่ากับ 49.
 • 2:50 - 2:57
  มันจึงเท่ากับ 49/36.
 • 2:57 - 2:59
  ทีนี้ เราจัดรูปมันได้ไหม?
 • 2:59 - 3:04
  49, มันคือ 7 กำลังสอง มันจึงมี
  1, 7, 49 เป็นตัวประกอบ.
 • 3:04 - 3:06
  นีมี 1-- มันมีตัวประกอบหลายตัว แต่
 • 3:06 - 3:13
  หารด้วย 7 ไม่ลงตัว, นี่จึง
  เป็นรูปอย่างต่ำแล้ว แต่
 • 3:13 - 3:14
  นี่เป็นเศษส่วนเกิน.
 • 3:14 - 3:16
  ตัวเศษมากกว่าตัวส่วน.
 • 3:16 - 3:18
  ลองเขียนเป็นเศษส่วนแท้กัน.
 • 3:18 - 3:25
  เวลาคิด เราก็เอา 36 ไปหาร 49.
 • 3:25 - 3:27
  36 ไปหาร 49 ได้กี่ครั้ง?
 • 3:27 - 3:29
  ได้หนึ่งครั้ง มันจึงเท่ากับ 1.
 • 3:29 - 3:31
  แล้วเหลือเท่าไหร่?
 • 3:31 - 3:36
  ถ้าผมเอา 36 ไปหาร 49 ได้หนึ่งครั้ง
  หรือ 1 คูณ 36 ได้ 36,
 • 3:36 - 3:39
  ผมจะเหลือ 13 ส่วน จาก 49.
 • 3:39 - 3:43
  มันก็คือ 1 13/36.
 • 3:43 - 3:46
  และคุณได้ตามคำบอก
 • 3:46 - 3:49
  คุณก็บอกว่า 36 ไปหาร 49.
 • 3:49 - 3:51
  36 ไปหาร 49 ได้หนึ่งครั้ง.
 • 3:51 - 3:54
  1 คูณ 36 ได้ 36 แล้วคุณก็ลบ.
 • 3:54 - 3:56
  9 ลบ 6 ได้ 3.
 • 3:56 - 3:58
  4 ลบ 3 ได้ 1.
 • 3:58 - 4:01
  คุณเหลือเศษเป็น 13.
 • 4:01 - 4:04
  นั่นคือคำตอบของเรา:
  1 13/36.
Title:
Adding Fractions with Unlike Denominators
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
04:06

Thai subtitles

Incomplete

Revisions