Return to Video

Dodawanie ułamków o różnych mianownikach.

 • 0:00 - 0:05
  Mamy dodać 4/9 i 11/12 i zapisać odpowiedź,
 • 0:05 - 0:07
  a następnie ją uprościć i przedstawić jako
 • 0:07 - 0:09
  liczbę mieszaną.
 • 0:09 - 0:12
  Mamy dodać te dwa ułamki, ale
 • 0:12 - 0:14
  mają one różne mianowniki.
 • 0:14 - 0:16
  Zawsze, jeśli będziecie dodawać ułamki, pierwszą rzeczą jaką trzeba zrobić
 • 0:16 - 0:17
  jest sprawdzenie mianowników.
 • 0:17 - 0:19
  Jeśli są takie same, możemy łatwo wykonać dodawanie takich ułamków, ale jeśli są różne,
 • 0:19 - 0:22
  jak w tym przypadku, najpierw musimy sprowadzić je do wspólnego
 • 0:22 - 0:23
  mianownika.
 • 0:23 - 0:28
  To, co trzeba zrobić, to znaleźć liczbę, podzielną i przez 9 i przez 12,
 • 0:28 - 0:31
  i to będzie nasz wspólny
 • 0:31 - 0:34
  mianownik. Zaraz się przekonacie, dlaczego musi on być podzielny
 • 0:34 - 0:35
  i przez 9 i przez 12.
 • 0:35 - 0:37
  Znajdźmy więc tą liczbę, są dwie możliwości
 • 0:37 - 0:40
  znalezienia liczby, którą możemy nazwać najmniejszą
 • 0:40 - 0:44
  wspólną woelokrotnością, najmniejszą taką wielokrotnością
 • 0:44 - 0:47
  9 i 12, która jest wspólna dla nich obu.
 • 0:47 - 0:49
  Jedna metoda polega na tym, żeby wypisać kolejne wielokrotności 9
 • 0:49 - 0:51
  i sprawdzić, czy wśród nich jest jakaś, podzielna przez 12.
 • 0:51 - 0:55
  Zacznijmy więc od 9 - zapiszę to tutaj.
 • 0:55 - 0:57
  Zacznijmy od 9, które nie dzieli się przez 12.
 • 0:57 - 1:00
  18 nie dzieli się przez 12.
 • 1:00 - 1:03
  27 nie dzieli się przez 12.
 • 1:03 - 1:06
  36, jest, ta liczba dzieli się przez 12.
 • 1:06 - 1:07
  36 równa się 12 razy 3.
 • 1:07 - 1:12
  A więc 36 dzieli się na 9 i dzieli się na 12.
 • 1:12 - 1:14
  Możemy zapisać, że to jest wspólny mianownik.
 • 1:14 - 1:18
  Zapiszemy teraz 4/9 jako coś podzielić przez 36 a także
 • 1:18 - 1:24
  zapiszemy 11/12 jako coś podzielić przez 36.
 • 1:24 - 1:27
  Aby z 9 zrobić 36, musimy
 • 1:27 - 1:33
  pomnożyć 9 przez 4, tak?
 • 1:33 - 1:38
  8 razy 4 równa się 36.
 • 1:38 - 1:40
  Pamiętacie, że nie wolno nam pomnożyć tylko mianownik przez 4.
 • 1:40 - 1:44
  Musimy także pomnożyć licznik przez tą samą liczbę.
 • 1:44 - 1:46
  Jeśli pomnożymy licznik przez 4, otrzymamy 4
 • 1:46 - 1:48
  razy 4, czyli 16.
 • 1:48 - 1:52
  4/9 jest równoważne 16/236.
 • 1:52 - 1:56
  Jeśli chcemy z powrotem uprościć to do 4/9, powinniśmy
 • 1:56 - 1:58
  podzielić licznik i mianownik przez 4.
 • 1:58 - 2:00
  To samo zrobimy tutaj.
 • 2:00 - 2:08
  36 równa się 12 razy 3, to znaczy że musimy pomnożyć 12 przez 3 aby otrzymać 36.
 • 2:08 - 2:10
  Jeśli pomnożymy mianownik, musimy także
 • 2:10 - 2:14
  pomnożyć licznik, 11 razy 3 równa się 33.
 • 2:14 - 2:17
  W ten sposób zapisaliśmy oba ułamki tak,
 • 2:17 - 2:20
  że mają teraz te same mianowniki.
 • 2:20 - 2:23
  Oba mianowniki wynoszą 36.
 • 2:23 - 2:24
  I teraz możemy je dodać.
 • 2:24 - 2:29
  Jeśli dodamy te dwa ułamki, w mianowniku będziemy mieli nadal 36,
 • 2:29 - 2:33
  ponieważ dodajemy części całości, jaką jest 36,
 • 2:33 - 2:35
  a w liczniku mamy 16 dodać 33.
 • 2:35 - 2:36
  Zapiszę to teraz.
 • 2:36 - 2:41
  16 dodać 33 w liczniku.
 • 2:41 - 2:45
  Ile to jest 16 dodać 33?
 • 2:45 - 2:48
  6 plus 33 to będzie 39 i jeszcze mamy tu
 • 2:48 - 2:50
  10, razem to będzie 49.
 • 2:50 - 2:57
  Czyli ułamek równa się 49/36.
 • 2:57 - 2:59
  Możemy to jeszcze uprościć?
 • 2:59 - 3:04
  49 równa się 7 do kwaratu, czyli 1 i 7 są czynnikami pierwszymi 49.
 • 3:04 - 3:06
  A to ma 1, kilka innych czynników pierwszych, ale
 • 3:06 - 3:13
  żaden z nich nie równa się 7, a więc jest to już najprostsza możliwa forma, ale ciągle
 • 3:13 - 3:14
  jest to ułamek niewłaściwy.
 • 3:14 - 3:16
  Licznik jest większy od mianownika.
 • 3:16 - 3:18
  Zapiszmy to jako ułamek właściwy.
 • 3:18 - 3:25
  Żeby to zrobić, powinniśmy podzielić 49 przez 36.
 • 3:25 - 3:27
  Ile wynosi wynik dzielenia 49 przez 36?
 • 3:27 - 3:29
  To będzie 1 plus reszta.
 • 3:29 - 3:31
  Ile wynosi reszta?
 • 3:31 - 3:36
  Jeśli podzielę 49 na 36, to 1 razy 36 równa się 36,
 • 3:36 - 3:39
  i zostaje jeszcze 13 do podzielenia przez 49.
 • 3:39 - 3:43
  A więc jest to 1 i 13/36.
 • 3:43 - 3:46
  Można to zrobić pisemnie, jeśli chcecie.
 • 3:46 - 3:49
  49 podzielić przez 36.
 • 3:49 - 3:51
  49 podzielić przez 36 równa się 1.
 • 3:51 - 3:54
  1 razy 36 równa się 36, teraz odejmujemy.
 • 3:54 - 3:56
  9 minus 6 równa się 3.
 • 3:56 - 3:58
  4 minus 3 równa się 1.
 • 3:58 - 4:01
  Mamy resztę 13.
 • 4:01 - 4:04
  I nasza odpowiedź jest 1 i 13/36.
Title:
Dodawanie ułamków o różnych mianownikach.
Description:

U02_L3_T1_we2 Adding Fractions with Unlike Denominators

more » « less
Video Language:
English
Duration:
04:06
Lech Mankiewicz added a translation

Polish subtitles

Revisions