Return to Video

Adding Fractions with Unlike Denominators

 • 0:00 - 0:05
  Kita diminta untuk menambahkan 4/9 dan 11/12 dan tuliskan jawapan
 • 0:05 - 0:07
  sebagai nombor bercampur, permudahkan dan tuliskan jawapan
 • 0:07 - 0:09
  dalam bentuk nombor bercampur.
 • 0:09 - 0:12
  Disini kita mempunyai dua pecahan untuk ditambah, tetapi
 • 0:12 - 0:14
  mempunyai penyebut yang berbeza.
 • 0:14 - 0:16
  Jadi, untuk menambahkan pecahan, perkara pertama yang perlu dilakukan ialah
 • 0:16 - 0:17
  memeriksa penyebut.
 • 0:17 - 0:19
  Jika penyebutnya sama, maka ia boleh ditambah. Tetapi jika penyebut berbeza
 • 0:19 - 0:22
  seperti contoh ini, kita perlulah
 • 0:22 - 0:23
  menyamakan penyebutnya dahulu.
 • 0:23 - 0:28
  Jadi, apa yang perlu dilakukan ialah mencari satu nombor yang boleh dibahagikan
 • 0:28 - 0:31
  dengan 9 dan 12, dan nombor itu akan digunakan sebagai penyebut,
 • 0:31 - 0:34
  dan anda akan lihat kenapa 9 dan 12 perlu boleh dibahagikan
 • 0:34 - 0:35
  kepada nombor tersebut.
 • 0:35 - 0:37
  Fikirkan nombor yang sesuai. Ada 2 cara
 • 0:37 - 0:40
  untuk mendapatkan nombor tersebut iaitu dengan menggunakan gandaan
 • 0:40 - 0:44
  sepunya terkecil, nombor gandaan terkecil bagi 9
 • 0:44 - 0:47
  dan 12 yang sepunya.
 • 0:47 - 0:49
  Salah satu caranya ialah dengan menyenaraikan gandaan 9 dan
 • 0:49 - 0:51
  lihat nombor yang boleh dibahagikan dengan 12.
 • 0:51 - 0:55
  Kita mulakan dengan 9
 • 0:55 - 0:57
  9, tidak boleh dibahagikan dengan 12.
 • 0:57 - 1:00
  18 tidak boleh dibahagikan dengan 12.
 • 1:00 - 1:03
  27 tidak boleh dibahagikan dengan 12.
 • 1:03 - 1:06
  36, ia boleh dibahagikan dengan 12.
 • 1:06 - 1:07
  Iaitu 12 darab 3.
 • 1:07 - 1:12
  Jadi 9 boleh dijadikan 36, dan 12 juga boleh dijadikan 36.
 • 1:12 - 1:14
  Apa yg kita perlu buat sekarang ialah menulis penyebut sepunya.
 • 1:14 - 1:18
  Kita akan tulis 4/9 sebagai per 36, dan
 • 1:18 - 1:24
  11/12 juga sebagai per 36.
 • 1:24 - 1:27
  Sekarang, untuk menukarkan 9 kepada 36, anda perlu
 • 1:27 - 1:33
  mendarabnya dengan 4.
 • 1:33 - 1:38
  9 darab 4 ialah 36.
 • 1:38 - 1:40
  Anda tidak boleh hanya mendarab penyebut dengan 4.
 • 1:40 - 1:44
  Anda juga perlu mendarabkan pengangka dengan gandaan yang sama.
 • 1:44 - 1:46
  Jadi darabkan pengangka dengan 4, anda akan dapat 4
 • 1:46 - 1:48
  darab 4 ialah 16.
 • 1:48 - 1:52
  4/9 sama nilainya dengan 16/36.
 • 1:52 - 1:56
  Jika anda ingin permudahkan kepada 4/9, bahagikan
 • 1:56 - 1:58
  pengangka dan penyebut dengan 4.
 • 1:58 - 2:00
  Sekarang kita lakukan perkara yang sama disini.
 • 2:00 - 2:08
  36 ialah 12 didarabkan dengan 3, jadi kita darabkan 12 dengan 3 untuk mendapatkan 36.
 • 2:08 - 2:10
  Jika kita darabkan penyebut, kita juga perlu
 • 2:10 - 2:14
  mendarabkan pengangka, jadi 11 didarabkan dengan 3 ialah 33.
 • 2:14 - 2:17
  Dengan itu, kita telah menulis semula setiap
 • 2:17 - 2:20
  pecahan dengan nilai penyebut yang sama.
 • 2:20 - 2:23
  Penyebut bagi kedua-duanya ialah 36.
 • 2:23 - 2:24
  Sekarang kita bolehlah menambahkanya.
 • 2:24 - 2:29
  Tambahkan keduanya, kita akan dapat 36 kerana
 • 2:29 - 2:33
  nilai penyebutnya adalah sama iaitu 36, dan
 • 2:33 - 2:35
  kemudian tambahkan 16 dan 33 sebagai pengangka.
 • 2:35 - 2:36
  Kita tuliskanya disini.
 • 2:36 - 2:41
  16 tambah 33 sebagai pengangka.
 • 2:41 - 2:45
  Dan 16 ditambahkan dengan 33 ialah?
 • 2:45 - 2:48
  6 tambah 33 ialah 39, dan tambahkan
 • 2:48 - 2:50
  10, jadi nilainya ialah 49.
 • 2:50 - 2:57
  Jadi jumlahnya ialah 49/36.
 • 2:57 - 2:59
  Sekarang, bolehkah kita permudahkanya?
 • 2:59 - 3:04
  49, ialah 7 kuasa dua, jadi ia ada 1, 7, dan 49 sebagai faktor.
 • 3:04 - 3:06
  Ini ada 1...ia ada banyak nombor, tapi tidak boleh
 • 3:06 - 3:13
  dibahagikan dengan 7, jadi ini ialah bentuk pecahan termudah, tetapi
 • 3:13 - 3:14
  ini ialah pecahan tak wajar.
 • 3:14 - 3:16
  Pengangka lebih besar daripada penyebut.
 • 3:16 - 3:18
  Jadi, kita tukarkan ia menjadi pecahan wajar.
 • 3:18 - 3:25
  Untuk itu, kita bahagikan 36 kepada 49.
 • 3:25 - 3:27
  Ada berapa nilai 36 dalam 49?
 • 3:27 - 3:29
  Ada sekali sahaja, maknanya nilainya ialah 1.
 • 3:29 - 3:31
  Dan berapa bakinya?
 • 3:31 - 3:36
  Jika bahagikan 49 dengan 36, ataupun 1 darab 36 ialah 36,
 • 3:36 - 3:39
  maka bakinya ialah 13.
 • 3:39 - 3:43
  Jadi, ianya 1 dan 13/36.
 • 3:43 - 3:46
  Anda boleh buat secara manual, jika kamu mahu.
 • 3:46 - 3:49
  Bahagikan 36 dengan 49.
 • 3:49 - 3:51
  Dalam 49, ada sekali nilai 36.
 • 3:51 - 3:54
  1 darab 36 ialah 36, kemudian tolakkan.
 • 3:54 - 3:56
  9 tolak 6 ialah 3.
 • 3:56 - 3:58
  4 tolak 3 ialah 1.
 • 3:58 - 4:01
  Bakinya ialah 13.
 • 4:01 - 4:04
  Jadi, jawapanya ialah : 1 dan 13/36.
Title:
Adding Fractions with Unlike Denominators
Description:

U02_L3_T1_we2 Adding Fractions with Unlike Denominators

more » « less
Video Language:
English
Duration:
04:06

Malay subtitles

Revisions Compare revisions