Return to Video

Addition af brøker med forskellige nævnere

 • 0:00 - 0:00
  .
 • 0:00 - 0:05
  Vi skal lægge 4/9 sammen med 11/12 og skrive vores resultat
 • 0:05 - 0:07
  som et blandet tal, herefter forkorte og igen skrive vores resultat
 • 0:07 - 0:09
  som et blandet tal.
 • 0:09 - 0:12
  Vi har altså 2 brøker. som vi lægger sammen,
 • 0:12 - 0:14
  men de har forskellige nævnere.
 • 0:14 - 0:16
  Det første vi gør, når vi lægger brøker sammen,
 • 0:16 - 0:17
  er at tjekke nævnerne.
 • 0:17 - 0:19
  Hvis de er ens, kan vi lægge sammen, men hvis de er forskellige
 • 0:19 - 0:22
  ligesom her, skal vi give dem
 • 0:22 - 0:23
  den samme nævner.
 • 0:23 - 0:28
  Det, vi skal, er at finde et tal, som både 9 og 12
 • 0:28 - 0:31
  går op i, og det vil være vores fællesnævner.
 • 0:31 - 0:34
  Vi skal senere se på, hvorfor både 9 og 12 skal kunne
 • 0:34 - 0:35
  gå op i det.
 • 0:35 - 0:37
  Vi undersøger, hvilket tal vi kan bruge. Der er 2 måder
 • 0:37 - 0:40
  at komme frem til det, vi kalder
 • 0:40 - 0:44
  det mindste fælles multiplum, altså det mindste multiplum
 • 0:44 - 0:47
  af både 9 og 12, som er fælles.
 • 0:47 - 0:49
  Den ene måde er bare at komme på, hvad 9 kan ganges med og
 • 0:49 - 0:51
  se, om noget af det kan deles med 12.
 • 0:51 - 0:55
  Vi starter med 9.
 • 0:55 - 0:57
  Vi har altså 9. Det kan ikke deles med 12.
 • 0:57 - 1:00
  18 kan ikke deles med 12.
 • 1:00 - 1:03
  27 kan ikke deles med 12.
 • 1:03 - 1:06
  36, det kan deles med 12.
 • 1:06 - 1:07
  Det er 12 gange 3.
 • 1:07 - 1:12
  Så 9 går op i 36, og 12 går op i 36.
 • 1:12 - 1:14
  Vi skriver fællesnævneren.
 • 1:14 - 1:18
  Vi skriver 4/9 som noget over 36,
 • 1:18 - 1:24
  og vi skriver 11/12 som noget over 36.
 • 1:24 - 1:27
  For at få 9 til at blive 36, skal vi
 • 1:27 - 1:33
  gange det med 4.
 • 1:33 - 1:38
  9 gange 4 er lig med 36.
 • 1:38 - 1:40
  Vi kan ikke bare gange nævneren med 4.
 • 1:40 - 1:44
  Vi skal også gange tælleren med det samme tal.
 • 1:44 - 1:46
  Så hvis vi ganger tælleren med 4, får vi 4
 • 1:46 - 1:48
  gange 4 er 16.
 • 1:48 - 1:52
  Så 4/9 er præcis det samme som 16/36.
 • 1:52 - 1:56
  Hvis vi gerne vil forkorte det til 4/9, dividerer vi
 • 1:56 - 1:58
  tælleren og nævneren med 4.
 • 1:58 - 2:00
  Vi gør det samme herovre.
 • 2:00 - 2:08
  36, 12 gange 3, så vi ganger 12 med 3 for at få 36.
 • 2:08 - 2:10
  Hvis vi har gjort det med nævneren, skal vi også gøre
 • 2:10 - 2:14
  det med vores tæller. 11 gange 3 er 33.
 • 2:14 - 2:17
  På den måde har vi omskrevet hver af
 • 2:17 - 2:20
  brøkerne, så de har samme nævner.
 • 2:20 - 2:23
  Begge deres nævnere er 36.
 • 2:23 - 2:24
  Nu er vi klar til at lægge sammen.
 • 2:24 - 2:29
  Hvis vi lægger de 2 sammen, har vi 36,
 • 2:29 - 2:33
  fordi vi betragter dele af 36 eller brøker af 36,
 • 2:33 - 2:35
  og så har vi 16 plus 33 i tælleren.
 • 2:35 - 2:36
  Lad os skrive det ned.
 • 2:36 - 2:41
  16 plus 33 i tælleren.
 • 2:41 - 2:45
  Og hvad giver 16 plus 33?
 • 2:45 - 2:48
  6 plus 33 giver 39 og så har vi
 • 2:48 - 2:50
  endnu 10, så det giver 49.
 • 2:50 - 2:57
  Det giver altså 49 over 36.
 • 2:57 - 2:59
  Kan vi forkorte det?
 • 2:59 - 3:04
  49 er 7 i anden , så det har 1, 7 og 49 som faktorer.
 • 3:04 - 3:06
  Det har en række tal, men det kan ikke
 • 3:06 - 3:13
  deles med 7, så det kan faktisk ikke forkortes mere.
 • 3:13 - 3:14
  Det er en uægte brøk, fordi
 • 3:14 - 3:16
  tælleren er større end nævneren.
 • 3:16 - 3:18
  Lad os lave det om til en ægte brøk.
 • 3:18 - 3:25
  For at gøre det dividerer vi 36 op i 49.
 • 3:25 - 3:27
  Hvor mange gange går 36 op i 49?
 • 3:27 - 3:29
  Det gør det kun 1 gang, så det er lig med 1.
 • 3:29 - 3:31
  Og hvor meget vil vi have tilbage?
 • 3:31 - 3:36
  Hvis vi dividerer 49 med 36 1 gang, eller 1 gange 36 er 36,
 • 3:36 - 3:39
  så vil vi have 13 i rest for at komme frem til 49.
 • 3:39 - 3:43
  Så det er 1 og 13 over 36.
 • 3:43 - 3:46
  Hvis vi har lyst, kan vi gøre det manuelt.
 • 3:46 - 3:49
  Vi siger 36 op i 49.
 • 3:49 - 3:51
  36 går op i 49 1 gang.
 • 3:51 - 3:54
  1 gange 36 er 36, og så trækker vi fra.
 • 3:54 - 3:56
  9 minus 6 er 3.
 • 3:56 - 3:58
  4 minus 3 er 1.
 • 3:58 - 4:01
  Vi har en rest på 13.
 • 4:01 - 4:04
  Det er altså vores resultat. 1 og 13/36.
 • 4:04 - 4:05
  .
Title:
Addition af brøker med forskellige nævnere
Description:

Et eksempel på, hvordan man lægger 2 brøker med forskellige nævnere sammen, og hvordan man finder fællesnævneren.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
04:06

Danish subtitles

Revisions Compare revisions