Return to Video

Sčítání zlomků s rozdílnými jmenovateli

 • 0:00 - 0:05
  Máme sečíst 4/9 plus 11/12
  a zapsat výsledek
 • 0:05 - 0:07
  jako smíšené číslo
  a pak zjednodušit a zapsat
 • 0:07 - 0:09
  jako smíšené číslo.
 • 0:09 - 0:12
  Máme tu 2 zlomky, které sečteme, ale
 • 0:12 - 0:14
  mají různé jmenovatele.
 • 0:14 - 0:16
  Kdykoli sčítáte zlomky, tak první věc,
  kterou musíte udělat,
 • 0:16 - 0:17
  je zkontrolovat jmenovatele.
 • 0:17 - 0:19
  Pokud jsou stejné, můžete sčítat,
  ale pokud jsou rozdílné
 • 0:19 - 0:22
  jako tady, musíte je převést na
 • 0:22 - 0:23
  společného jmenovatele.
 • 0:23 - 0:28
  Musíme teď nají číslo, které je dělitelné
 • 0:28 - 0:31
  9 a 12 a to bude náš společný jmenovatel.
 • 0:31 - 0:34
  A uvidíte, proč obě čísla 9 a 12 musí být
 • 0:34 - 0:35
  děliteli.
 • 0:35 - 0:37
  Zamysleme se nad tím,
  jaké to číslo může být a
 • 0:37 - 0:40
  jsou dva způsoby,
  jak nalézt to čemu říkáme nejmenší
 • 0:40 - 0:44
  společný násobek,
  nejmenší násobek čísel 9 a 12,
 • 0:44 - 0:47
  který mají společný.
 • 0:47 - 0:49
  První způsob je podívat se na násobky 9 a
 • 0:49 - 0:51
  zjisti, jestli je některý z nich dělitelný 12.
 • 0:51 - 0:55
  Začnete s číslem 9 -- třeba tady.
 • 0:55 - 0:57
  Máme 9, to není číslo dělitelné 12.
 • 0:57 - 1:00
  18 není dělitelné 12.
 • 1:00 - 1:03
  27 není dělitelné 12.
 • 1:03 - 1:06
  36 no..., to je dělitelné 12.
 • 1:06 - 1:07
  Je to 12 krát 3.
 • 1:07 - 1:12
  Takže 36 je dělitelné čísly 9 i 12.
 • 1:12 - 1:14
  A měli bychom zapsat společný jmenovatel.
 • 1:14 - 1:18
  Zapíšeme 4/9 jako něco děleno 36
 • 1:18 - 1:24
  a zapíšeme 11/12 jako něco děleno 36.
 • 1:24 - 1:27
  Abychom tuto devítku změnili na 36, musíme
 • 1:27 - 1:33
  ji vynásobit 4. Je to tak?
 • 1:33 - 1:38
  9 krát 4 je 36.
 • 1:38 - 1:40
  A teď --- nemůžete jen tak
  vynásobit jmenovatel 4.
 • 1:40 - 1:44
  Musíte také vynásobit
  čitatele stejným číslem.
 • 1:44 - 1:46
  Pokud násobíte čitatele 4, dostanete
 • 1:46 - 1:48
  4 krát 4 je 16.
 • 1:48 - 1:52
  Takže 4/9 je to samé co 16/36.
 • 1:52 - 1:56
  Pokud chcete tento zlomek
  zjednodušit na 4/9, vydělíte
 • 1:56 - 1:58
  čitatel i jmenovatel 4.
 • 1:58 - 2:00
  A tady máme to samé.
 • 2:00 - 2:08
  36 je 12 krát 3, takže násobíme
  12 třemi, abychom dostali 36.
 • 2:08 - 2:10
  Pokud jsme vynásobili jmenovatel, musíme
 • 2:10 - 2:14
  vynásobit i čitatel,
  takže 11 krát 3 je 33.
 • 2:14 - 2:17
  A teď jsme přepsali oba zlomky tak,
 • 2:17 - 2:20
  aby měly společného jmenovatele.
 • 2:20 - 2:23
  Jmenovatel obou zlomků 36.
 • 2:23 - 2:24
  A teď jsme připravení sčítat.
 • 2:24 - 2:29
  Pokud sčítáte tyto dvě věci,
  budeme mít 36, protože
 • 2:29 - 2:33
  se jedná o počet částí z 36
  nebo dílků z 36,
 • 2:33 - 2:35
  a potom máme 16 plus 33 ve jmenovateli.
 • 2:35 - 2:36
  Zapíšu to.
 • 2:36 - 2:41
  16 plus 33 je ve jmenovateli.
 • 2:41 - 2:45
  A 16 plus 33 je kolik?
 • 2:45 - 2:48
  6 plus 33 by bylo 39 a pak máte
 • 2:48 - 2:50
  ještě 10, takže je to 49.
 • 2:50 - 2:57
  Výsledek je 49/36.
 • 2:57 - 2:59
  Dokážeme tento zlomek
  zkrátit do základního tvaru?
 • 2:59 - 3:04
  49, to je 7 na druhou,
  má dělitele 1, 7 a 49.
 • 3:04 - 3:06
  Tohle má 1 - má to víc čísel,
  ale nejsou dělitelné
 • 3:06 - 3:13
  7, takže je to vlastně
  základní tvar, ale není
 • 3:13 - 3:14
  to pravý zlomek (není menší než 1).
 • 3:14 - 3:16
  Čitatel je větší než jmenovatel.
 • 3:16 - 3:18
  Tak to zapišme jako pravý zlomek.
 • 3:18 - 3:25
  Abychom to udělali, vydělíme 49 třiceti šesti.
 • 3:25 - 3:27
  49 děleno 36 je kolik?
 • 3:27 - 3:29
  1
 • 3:29 - 3:31
  A kolik zbývá?
 • 3:31 - 3:36
  Pokud dělím 49 děleno 36 je to jednou.
  1 krát 36 je 36,
 • 3:36 - 3:39
  pak mám zbytek 13 (do dalších 49).
 • 3:39 - 3:43
  Takže je to 1 a 13/36.
 • 3:43 - 3:46
  A můžete to udělat manuálně, pokud chcete.
 • 3:46 - 3:49
  Řeknete si 49 děleno 36.
 • 3:49 - 3:51
  49 děleno 36 je 1.
 • 3:51 - 3:54
  1 krát 36 je 36 a pak odečtete
 • 3:54 - 3:56
  9 minus 6 je 3.
 • 3:56 - 3:58
  4 minus 3 je 1.
 • 3:58 - 4:01
  Zbývá 13.
 • 4:01 - 4:04
  Náš výsledek je 1 a 13/36.
Title:
Sčítání zlomků s rozdílnými jmenovateli
Description:

U02_L3_T1_we2 Sčítání zlomků s rozdílnými jmenovateli

more » « less
Video Language:
English
Duration:
04:06

Czech subtitles

Revisions Compare revisions