Return to Video

Събиране на обикновенни дроби с различни знаменатели

 • 0:00 - 0:00
  .
 • 0:00 - 0:05
  Помолени сме да съберем 4/9 и 11/12 и да запишем нашия отговор
 • 0:05 - 0:07
  като смесено число и след това да го опростим и запишем
 • 0:07 - 0:09
  отново като смесено число.
 • 0:09 - 0:12
  И така, имаме две обикновенни дроби, които ще събираме,
 • 0:12 - 0:14
  но те имат различни знаменатели.
 • 0:14 - 0:16
  Така че когато събирате обикновенни дроби, първото нещо което трябва да направите
 • 0:16 - 0:17
  е да проверите знаменателите.
 • 0:17 - 0:19
  Ако са еднакви - може да събирате, но ако са различни
 • 0:19 - 0:22
  като тези, ще трябва да ги направите с еднакъв
 • 0:22 - 0:23
  знаменател.
 • 0:23 - 0:28
  Това което трябва да направим е да намерим число, на което и 9 и 12
 • 0:28 - 0:31
  могат да се делят и това ще бъде общият
 • 0:31 - 0:34
  знаменател и ще разберете защо 9 и 12 трябва да
 • 0:34 - 0:35
  могат да се делят на него.
 • 0:35 - 0:37
  Нека помислим кое е това число.
 • 0:37 - 0:40
  Има два начина да намерим това, което можем да наречем
 • 0:40 - 0:44
  най-малкото общо кратно, най-малкото кратно на 9
 • 0:44 - 0:47
  и 12, което е общо.
 • 0:47 - 0:49
  Единият начин е като просто погледнем кратните на 9
 • 0:49 - 0:51
  и проверим дали някои от тях са делими на 12.
 • 0:51 - 0:55
  Така че ако започнете с 9 -- можем да го направим ето тук.
 • 0:55 - 0:57
  Имате 9, което не е делимо на 12.
 • 0:57 - 1:00
  18 не е делимо на 12.
 • 1:00 - 1:03
  27 не е делимо на 12.
 • 1:03 - 1:06
  36 е делимо на 12.
 • 1:06 - 1:07
  Това е 12 по 3.
 • 1:07 - 1:12
  И така 9 е в 36 и 12 също е в 36.
 • 1:12 - 1:14
  Това което искаме да направим е да напишем общ знаменател.
 • 1:24 - 1:27
  Сега, за да превърнете 9 в 36 трябва да
 • 1:27 - 1:33
  го умножите по 4, нали?
 • 1:33 - 1:38
  9 по 4 е равно на 36.
 • 1:38 - 1:40
  Не можете просто да умножите знаменателя по 4.
 • 1:40 - 1:44
  Ще трябва също да умножите числителя по същото нещо.
 • 1:44 - 1:46
  И ако умножите числителя по 4, получавате 4 по
 • 1:46 - 1:48
  4 е равно на 16.
 • 1:48 - 1:52
  И така 4/9 е абсолютно същото нещо като 16/36.
 • 1:52 - 1:56
  Ако искахте да опростите това до 4/9, трябваше да разделите
 • 1:56 - 1:58
  числителя и знаменателя на 4.
 • 1:58 - 2:00
  И сега ще направим същото и ето тук.
 • 2:00 - 2:08
  36, 12 по 3, така че ние умножаваме 12 по 3 за да получим 36.
 • 2:08 - 2:10
  След като направихме това на знаменателя, ще трябва да
 • 2:10 - 2:14
  направим същото е на числителя, 11 по 3 е равно на 33.
 • 2:14 - 2:17
  И ето така ние пренаписахме всяка от обикновенните
 • 2:17 - 2:20
  дроби, така че да имат еднакъв знаменател.
 • 2:20 - 2:23
  И двата техни знаменатели са 36.
 • 2:23 - 2:24
  Сега сме готови да събираме.
 • 2:24 - 2:29
  Ако съберете тези две ще получим 36, защото
 • 2:29 - 2:33
  ги смятаме като части от 36 или дроби на 36
 • 2:33 - 2:35
  и след това имаме 16 плюс 33 в числителя.
 • 2:35 - 2:36
  Нека запиша това.
 • 2:36 - 2:41
  16 плюс 33 в числителя.
 • 2:41 - 2:45
  И 16 плюс 33 е равно на?
 • 2:45 - 2:48
  6 плюс 33 ще е равно на 39 и след това имате
 • 2:48 - 2:50
  още 10, така че става 49.
 • 2:50 - 2:57
  Равно е на 49/36.
 • 2:57 - 2:59
  Можем ли да опростим това?
 • 2:59 - 3:04
  49 е 7 на квадрат, така че има 1,7 и 49 като множители.
 • 3:04 - 3:06
  Това има 1 -- има много цифри, но не е
 • 3:06 - 3:13
  делимо на 7, така че всъщност е в по-проста форма, но
 • 3:13 - 3:14
  е неправилна дроба.
 • 3:14 - 3:16
  Числителя е по-голям от знаменателя.
 • 3:16 - 3:18
  Така че него го запиша като правилна дроба.
 • 3:18 - 3:25
  За да направим това ще разделим 36 на 49.
 • 3:25 - 3:27
  36 е в 49 колко пъти?
 • 3:27 - 3:29
  Само един път, така че ще е равно на 1.
 • 3:29 - 3:31
  А колко ще е остатакът?
 • 3:31 - 3:36
  Ако разделя 36 на 49 веднъж или 1 по 36 е равно на 36,
 • 3:36 - 3:39
  то тогава имам 13 остатък до 49.
 • 3:39 - 3:43
  Така че е равно на 1 и 13/36
 • 3:43 - 3:46
  Можете да направите това ръчно ако искате.
 • 3:46 - 3:49
  Ще кажете 36 е в 49.
 • 3:49 - 3:51
  36 е в 49 един път.
 • 3:51 - 3:54
  1 по 36 е равно на 36, а след това изваждате.
 • 3:54 - 3:56
  9 минус 6 е равно на 3.
 • 3:56 - 3:58
  4 минус 3 е равно на 1.
 • 3:58 - 4:01
  Имате остатък от 13.
 • 4:01 - 4:04
  И така това е нашият отговор: 1 и 13/36.
 • 4:04 - 4:05
  .
Title:
Събиране на обикновенни дроби с различни знаменатели
Description:

Събиране на обикновенни дроби с различни знаменатели

more » « less
Video Language:
English
Duration:
04:06
Plamen Hristozov edited български език subtitles for Adding Fractions with Unlike Denominators
Plamen Hristozov added a translation

Bulgarian subtitles

Revisions Compare revisions