Return to Video

Dar, Dik ve Geniş Açılar

 • 0:00 - 0:02
  Bu videoda size bazı açı terimlerinden söz etmek istiyorum.
 • 0:02 - 0:06
  .
 • 0:06 - 0:10
  bu terimler dar açı, dik açı ve geniş açı.
 • 0:10 - 0:21
  .
 • 0:21 - 0:22
  Anlattıkça kendiliğinden anlaşılacağını düşünüyorum.
 • 0:22 - 0:25
  .
 • 0:25 - 0:27
  .
 • 0:27 - 0:29
  Önce çizimlerini yapalım.
 • 0:29 - 0:30
  .
 • 0:30 - 0:31
  .
 • 0:31 - 0:33
  Böylece daha iyi anlayabilirsiniz.
 • 0:33 - 0:34
  Dar açı böyle bir açıdır.
 • 0:34 - 0:35
  .
 • 0:35 - 0:36
  Tek bir noktadan iki ışın çıkıyor.
 • 0:36 - 0:38
  .
 • 0:38 - 0:39
  .
 • 0:39 - 0:42
  Bu açı dar açıdır.
 • 0:42 - 0:44
  İki doğrunun kesişmesiyle oluşan bir dar açı da çizebilirim.
 • 0:44 - 0:47
  .
 • 0:47 - 0:50
  Burası dar açı olur.
 • 0:50 - 0:51
  Ve bu açı da öyle.
 • 0:51 - 0:53
  İkisi de dar açılar.
 • 0:53 - 0:55
  Dar açıları dik açılardan daha dar olan açılar göreceğiz.
 • 0:55 - 0:56
  .
 • 0:56 - 0:58
  .
 • 0:58 - 0:59
  .
 • 0:59 - 1:01
  Yani dar açılardan daha küçük olduklarını söyleyebiliriz.
 • 1:01 - 1:02
  .
 • 1:02 - 1:04
  .
 • 1:04 - 1:07
  .
 • 1:07 - 1:12
  .
 • 1:12 - 1:13
  .
 • 1:13 - 1:14
  Dik açılar yatay ve dikey ışınların kesişmesiyle oluşur.
 • 1:14 - 1:16
  .
 • 1:16 - 1:18
  .
 • 1:18 - 1:19
  .
 • 1:19 - 1:20
  .
 • 1:20 - 1:22
  Birisi soldan sağa, diğeri aşağıdan yukarı gidiyor.
 • 1:22 - 1:24
  .
 • 1:24 - 1:25
  .
 • 1:25 - 1:27
  Bu açı bir dik açıdır.
 • 1:27 - 1:29
  .
 • 1:29 - 1:31
  Ve bu şekilde diğer açılar gibi gösterebiliriz.
 • 1:31 - 1:32
  .
 • 1:32 - 1:33
  .
 • 1:33 - 1:36
  Ama genelde dik açıyı göstermek için buraya küçük bir kutu yerleştirilir.
 • 1:36 - 1:37
  .
 • 1:37 - 1:39
  .
 • 1:39 - 1:44
  Bu bize bu açının bir dik açı olduğunu söylüyor.
 • 1:44 - 1:48
  Ya da bu ışın soldan sağa giderken, bu ışın da yukarıdan aşağı gidiyor demek.
 • 1:48 - 1:50
  .
 • 1:50 - 1:53
  .
 • 1:53 - 1:54
  .
 • 1:54 - 1:55
  Bu açıya dik denilmesinin sebebi ışınlardan birinin diğerine dik olmasıdır.
 • 1:55 - 1:56
  .
 • 1:56 - 1:59
  .
 • 1:59 - 2:02
  .
 • 2:02 - 2:04
  Eğer bu şekilde bir doğrumuz ve bir tane de bu şekilde doğrumuz olsaydı oluşan tüm açılar dik olurdu.
 • 2:04 - 2:06
  .
 • 2:06 - 2:09
  .
 • 2:09 - 2:11
  .
 • 2:11 - 2:13
  .
 • 2:13 - 2:14
  .
 • 2:14 - 2:15
  Eğer bu doğru taban ise, bu doğru ona diktir.
 • 2:15 - 2:16
  .
 • 2:16 - 2:17
  .
 • 2:17 - 2:19
  .
 • 2:19 - 2:21
  .
 • 2:21 - 2:23
  Bunların ikisi de dik açıya örnektir.
 • 2:23 - 2:24
  .
 • 2:24 - 2:26
  Dik açıyı tanımladığımıza göre dar açı için başka bir tanım daha verebilirim.
 • 2:26 - 2:28
  .
 • 2:28 - 2:31
  Dar açı, dik açıdan daha küçük olan açıdır.
 • 2:31 - 2:34
  .
 • 2:34 - 2:37
  Açıları ölçmenin farklı yollarını öğrendiniz.
 • 2:37 - 2:39
  .
 • 2:39 - 2:40
  Dik açının 90 derece ve dar açıların 90 dereceden az olduğunu göreceksiniz.
 • 2:40 - 2:43
  .
 • 2:43 - 2:46
  .
 • 2:46 - 2:49
  Yani bu 90 dereceden az.
 • 2:49 - 2:51
  Bunu kavramsallaştırmanın bir yolu dar açının dik açıya göre daha dar olarak açıldığını düşünmektir.
 • 2:51 - 2:52
  .
 • 2:52 - 2:54
  .
 • 2:54 - 2:56
  .
 • 2:56 - 2:59
  Bir doğrudan diğerine ulaşmak için kısa bir yol boyunca döndürmeniz yeterli.
 • 2:59 - 3:01
  .
 • 3:01 - 3:03
  .
 • 3:03 - 3:04
  .
 • 3:04 - 3:05
  Dik açıda bunu için daha uzun bir mesafe kat etmek gerekiyor.
 • 3:05 - 3:06
  .
 • 3:06 - 3:08
  Burada çok az hareket ettirmeniz yeterli.
 • 3:08 - 3:10
  Yani bir dar açı dik açıdan daha küçüktür.
 • 3:10 - 3:13
  Geniş açının ne olduğunu çoktan hayal etmişsinizdir.
 • 3:13 - 3:14
  .
 • 3:14 - 3:17
  Dik açıdan daha büyük olan açıdır.
 • 3:17 - 3:18
  Birkaç geniş açı örneği çizeyim.
 • 3:18 - 3:19
  .
 • 3:19 - 3:21
  Geniş açı bu şekildedir.
 • 3:21 - 3:26
  .
 • 3:26 - 3:28
  .
 • 3:28 - 3:30
  Eğer bu açı dik açı olsaydı, bu doğru farklı olurdu.
 • 3:30 - 3:32
  .
 • 3:32 - 3:33
  .
 • 3:33 - 3:34
  .
 • 3:34 - 3:35
  Tabana dik olurdu.
 • 3:35 - 3:37
  .
 • 3:37 - 3:38
  Ama böyle bir şey görmüyoruz.
 • 3:38 - 3:41
  Bu ışın daha geniş bir şekilde açılıyor.
 • 3:41 - 3:43
  .
 • 3:43 - 3:45
  .
 • 3:45 - 3:47
  O zaman geniş açıdır.
 • 3:47 - 3:49
  .
 • 3:49 - 3:51
  Bu aslında günlük hayattaki anlamından geliyor.
 • 3:51 - 3:52
  .
 • 3:52 - 3:55
  .
 • 3:55 - 3:58
  .
 • 3:58 - 4:01
  Burası keskin duruyor ve de çok açılmıyor.
 • 4:01 - 4:03
  .
 • 4:03 - 4:05
  .
 • 4:05 - 4:06
  .
 • 4:06 - 4:08
  Günlük hayat ile bağlantılar yapmaya çalışıyorum.
 • 4:08 - 4:10
  .
 • 4:10 - 4:11
  Bu büyük ve açık.
 • 4:11 - 4:14
  .
 • 4:14 - 4:18
  .
 • 4:18 - 4:19
  .
 • 4:19 - 4:21
  Bu daha geniş açılıyor.
 • 4:21 - 4:23
  Ya da dik açıdan daha büyük diyebiliriz.
 • 4:23 - 4:25
  90 dereceden daha büyük bir açı.
 • 4:25 - 4:27
  .
 • 4:27 - 4:28
  .
 • 4:28 - 4:30
  Diğerine varmak için bu ışını dik açıdakinden daha çok ilerletmeniz gereklidir.
 • 4:30 - 4:34
  .
 • 4:34 - 4:35
  .
 • 4:35 - 4:37
  Dar açıda kat edilen mesafeden de çok daha fazla ilerletiyorsunuz.
 • 4:37 - 4:39
  Bu şekilde iki doğru çizersek hangileri dar hangileri geniş açı olurlar?
 • 4:39 - 4:44
  .
 • 4:44 - 4:45
  .
 • 4:45 - 4:47
  Bu iki açı dar açı.
 • 4:47 - 4:49
  .
 • 4:49 - 4:52
  .
 • 4:52 - 4:54
  Ve buradaki iki açı da geniş açı.
 • 4:54 - 4:56
  .
 • 4:56 - 4:56
  Bu açı ve bu açı geniş açılar.
 • 4:56 - 4:57
  .
 • 4:57 - 5:01
  .
 • 5:01 - 5:02
  Aslında buraya da çizmiştim.
 • 5:02 - 5:06
  Bu açı ve bu açı geniş açılar.
 • 5:06 - 5:09
  .
 • 5:09 - 5:10
  Fikir çok basit.
 • 5:10 - 5:13
  Eğer bir doğru ya da ışın diğerine dik ise dik açıdan bahsediyoruz.
 • 5:13 - 5:15
  .
 • 5:15 - 5:16
  .
 • 5:16 - 5:17
  .
 • 5:17 - 5:18
  .
 • 5:18 - 5:20
  .
 • 5:20 - 5:22
  Eğer yakınlarsa, daha az ilerletmeniz yeterliyse dar açılardı.
 • 5:22 - 5:23
  .
 • 5:23 - 5:24
  .
 • 5:24 - 5:26
  Daha fazla ilerletmeniz gerekiyorsa geniş açılardır.
 • 5:26 - 5:28
  .
 • 5:28 - 5:29
  Baktığınız zaman görsel olarak da kolayca fark ediliyor.
 • 5:29 - 5:31
  .
Title:
Dar, Dik ve Geniş Açılar
Description:

Dar, Dik ve Geniş Açılar Arasındaki Farklar

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:32
Elif KAYA edited турски език subtitles for Acute Right and Obtuse Angles
Elif KAYA added a translation

Turkish subtitles

Revisions Compare revisions