Return to Video

Spisse, rette og stumpe vinkler

 • 0:00 - 0:06
  I denne videoen skal vi introduseres
  for terminologien på noen enkle vinkeltyper.
 • 0:06 - 0:21
  Vi skal introduseres for spisse vinkler,
  rette vinkler, stumpe vinkler.
 • 0:21 - 0:26
  Når vi går igennom hva det er for noe,
  blir det tydlig hvorfor de heter spisse,
 • 0:26 - 0:27
  rette og stumpe.
 • 0:27 - 0:31
  Vi starter med å tegne noen vinkler
 • 0:31 - 0:33
  som er spisse.
 • 0:33 - 0:34
  Så gir det kanskje mening.
 • 0:34 - 0:36
  En spiss vinkel
  ser sånn ut.
 • 0:36 - 0:38
  Vi tegner to linjer,
  med utgangspunkt i et bestemt punkt.
 • 0:38 - 0:42
  Den spisse vinkelen
  kan være her borte.
 • 0:42 - 0:47
  Vi kan også tegne en vinkel,
  som blir skapt ved skjæringspunktet
 • 0:47 - 0:49
  mellom to linjer.
 • 0:49 - 0:51
  Denne vinkelen er altså spiss,
  og det er denne også.
 • 0:51 - 0:53
  De er begge to spisse vinkler.
 • 0:53 - 0:57
  En spiss vinkel kan beskrives som smal,
 • 0:57 - 0:59
  iforhold til rette vinkler.
 • 0:59 - 1:00
  Vi har bare ikke definert dem enda.
 • 1:00 - 1:02
  Nå har vi har gjort det,
  vil vi kunne se,
 • 1:02 - 1:03
  at spisse vinkler er smallere
  enn rette vinkler.
 • 1:03 - 1:06
  Vi skal helst unngå
  å bruke utrykket rett i definisjonen våres.
 • 1:06 - 1:15
  I en rett vinkel,
  er den ene siden loddrett,
 • 1:15 - 1:18
  mens den andre er vannrett.
 • 1:18 - 1:22
  La oss tegne denne linjen først,
  som går fra venstre til høyre.
 • 1:22 - 1:26
  Den andre linjen går
  fra bunden til toppen.
 • 1:26 - 1:28
  Denne vinkelen her borte,
  er en rett vinkel.
 • 1:28 - 1:35
  For å markere
  at det er en rett vinkel,
 • 1:35 - 1:40
  tegner man et lite hjørne,
  eller halvdelen av en boks inne i vinkelen.
 • 1:40 - 1:45
  Det forteller oss
  at det er en rett vinkel.
 • 1:45 - 1:51
  Eller hvis denne linjen er vannrett,
  er denne siden loddrett.
 • 1:51 - 1:54
  Den beste måten
  å se på det på
 • 1:54 - 2:00
  er at denne linjen
  er rett opp og ned.
 • 2:00 - 2:03
  Det er altså en loddrett,
  rett linje.
 • 2:03 - 2:05
  La oss tegne noen linjer.
 • 2:05 - 2:09
  Hvis vi for eksempel har en linje som denne,
  og en annen linje som denne.
 • 2:09 - 2:12
  Har vi en rett vinkel her borte.
 • 2:12 - 2:14
  Faktisk vil alle vinklene være rette.
 • 2:14 - 2:19
  Hvis denne linjen er jorden,
  er denne linjen fullstendig loddrett.
 • 2:19 - 2:21
  I forhold til denne linjen.
 • 2:21 - 2:24
  På grunn av det,
  er dette rette vinkler.
 • 2:24 - 2:26
  Nå som vi har definert
  en rett vinkel,
 • 2:26 - 2:29
  kan vi finne en annen definisjon
  for en spiss vinkel.
 • 2:29 - 2:34
  En spiss vinkel har en størrelse
  som er mindre enn en rett vinkel.
 • 2:34 - 2:39
  Når vi lærer om å måle vinkler,
  lærer vi at det kan måles
 • 2:39 - 2:41
  i blandt annet grader.
 • 2:41 - 2:45
  Denne vinkelen er 90 grader.
 • 2:45 - 2:49
  Denne vinkelen er mindre enn 90 grader.
 • 2:49 - 2:54
  Man kan også si
  at åpningen på vinkelen er smallere
 • 2:54 - 2:59
  enn mer åpen.
 • 2:59 - 3:03
  Vi blir nødt til å rotere en linje
  mindre, for å nå den andre linjen,
 • 3:03 - 3:06
  enn vi ville vært nødt til
  med den rett vinkel.
 • 3:06 - 3:11
  I den rette vinkelen har vi rotere den
  hele 90 grader.
 • 3:11 - 3:13
  I den spisse vinkelen
  skal vi kun rotere den litt.
 • 3:13 - 3:15
  En spiss vinkel er altså mindre
  enn en rett vinkel.
 • 3:15 - 3:17
  Nå har vi en idé
  om hva en stump vinkel er.
 • 3:17 - 3:18
  Den er større enn en rett vinkel.
 • 3:18 - 3:20
  La oss tegne noen eksempler
  på stumpe vinkler.
 • 3:20 - 3:24
  Vi gjør det litt tydligere her.
 • 3:24 - 3:29
  En stump vinkel kan altså
  for eksempel se ut som dette.
 • 3:29 - 3:34
  Hvis dette var en rett vinkel,
  ville denne linjen her borte vært loddrett.
 • 3:34 - 3:37
  Den ville vært rett opp og ned,
  i forhold til grunden.
 • 3:37 - 3:39
  Det ser vi ikke her.
 • 3:39 - 3:46
  Linjen her borte er faktisk
  mer åpen, enn en rett vinkel.
 • 3:46 - 3:49
  Det vil si at en er stump.
 • 3:49 - 3:52
  Det henger sammen med hverdagsbetydningen.
 • 3:52 - 3:54
  Spiss betyr veldig skarp.
 • 3:54 - 3:58
  Stump betyr ikke spesielt skarp.
 • 3:58 - 4:03
  Den stumpe vinkelen
  er større og mindre skarp,
 • 4:03 - 4:06
  enn den spisse vinkelen.
 • 4:06 - 4:13
  Man kan nesten si at den stumpe vinkelen
  har åpne armer.
 • 4:13 - 4:16
  En måte man kan se på
  stumpe vinkler er
 • 4:16 - 4:22
  at de er mer åpne og større,
  enn rette vinkler.
 • 4:22 - 4:27
  Stumpe vinkler er større enn 90 grader.
 • 4:27 - 4:33
  Vi ville være nødt til å rotere denne linjen
  mer for å nå den andre,
 • 4:33 - 4:35
  enn vi ville måtte gjøre det
  hvis det var rette vinkler.
 • 4:35 - 4:38
  Og ihvertfall mer enn for spisse vinkler.
 • 4:38 - 4:43
  Hvis vi lager noen linjer sånn som dette,
  kan vi se at noen vinkler er stumpe
 • 4:43 - 4:46
  og andre er spisse.
 • 4:46 - 4:52
  De to små vinklene,
  er spisse vinkler.
 • 4:52 - 4:56
  Hvis vi ser på denne tegningen.
 • 4:56 - 5:01
  De to store her borte
  er stumpe vinkler.
 • 5:01 - 5:05
  De er altså begge stumpe vinkler,
 • 5:05 - 5:07
  som vi faktisk også har tegnet øverst.
 • 5:07 - 5:09
  Her er det også to stumpe vinkler.
 • 5:09 - 5:11
  En enkel måte å se på dette er
 • 5:11 - 5:15
  at vi hvis den ene linjen
  er rett opp og ned,
 • 5:15 - 5:18
  i forhold til den andre,
  som er vandet,
 • 5:18 - 5:20
  så har vi en stump vinkel.
 • 5:20 - 5:23
  Hvis de er tettere på hverandre.
  Hvis vi skal rotere dem mindre,
 • 5:23 - 5:25
  er det en spiss vinkel.
 • 5:25 - 5:28
  Hvis vi skal rotere dem mer,
  er det en stump vinkel.
 • 5:28 - 5:31
  Hvis man ser på dem,
  er det lett å se
 • 5:31 - 5:32
  hvilken en som er hva.
Title:
Spisse, rette og stumpe vinkler
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:32

Norwegian Bokmal subtitles

Revisions Compare revisions