Return to Video

Spidse, rette og stumpe vinkler

 • 0:00 - 0:02
  I den her video skal vi introduceres for
 • 0:02 - 0:06
  terminologien for nogle simple vinkeltyper.
 • 0:06 - 0:10
  Vi skal introduceres for
 • 0:10 - 0:21
  spidse vinkler, rette vinkler og stumpe vinkler.
 • 0:21 - 0:25
  Når vi gennemgår, hvad det er for noget, bliver det tydeligt, hvorfor de hedder spidse, rette og stumpe.
 • 0:25 - 0:27
  Vi starter med at tegne
 • 0:27 - 0:29
  nogle vinkler,
 • 0:29 - 0:30
  som er spidse.
 • 0:31 - 0:33
  Så giver det måske mening.
 • 0:33 - 0:34
  En spids vinkel
 • 0:34 - 0:35
  vil se sådan her ud.
 • 0:35 - 0:36
  Vi tegner 2 linjer
 • 0:36 - 0:38
  med udgangspunkt i et bestemt punkt.
 • 0:39 - 0:42
  Den spidse vinkel kan være den herovre.
 • 0:42 - 0:44
  Vi kan også tegne en vinkel,
 • 0:44 - 0:47
  som bliver dannet ved skæringspunktet mellem 2 linjer.
 • 0:47 - 0:50
  Den her vinkel er altså spids.
 • 0:50 - 0:51
  Det samme vil den her være.
 • 0:51 - 0:53
  De er begge spidse vinkler.
 • 0:53 - 0:55
  En spids vinkel kan beskrives
 • 0:55 - 0:56
  som smal
 • 0:56 - 0:58
  I forhold til rette vinkler.
 • 0:58 - 0:59
  Dem har vi bare ikke defineret endnu.
 • 0:59 - 1:01
  Når vi har gjort det, vil vi kunne se,
 • 1:01 - 1:02
  at spidse vinkler er smallere end rette vinkler.
 • 1:07 - 1:12
  Vi skal helst undgå
 • 1:12 - 1:13
  at bruge udtrykket ret i vores definition.
 • 1:13 - 1:14
  I en ret vinkel
 • 1:14 - 1:16
  er den ene side lodret,
 • 1:16 - 1:18
  imens den anden er vandret.
 • 1:18 - 1:19
  Lad os først tegne den her linje,
 • 1:20 - 1:22
  som går fra venstre til højre.
 • 1:22 - 1:24
  Den anden linje går fra bunden
 • 1:24 - 1:25
  til toppen.
 • 1:25 - 1:27
  Den vinkel herovre
 • 1:27 - 1:29
  er en ret vinkel.
 • 1:29 - 1:31
  For at markere,
 • 1:31 - 1:32
  at det er en ret vinkel,
 • 1:32 - 1:33
  tegner man et lille hjørne
 • 1:33 - 1:36
  eller halvdelen af en boks
 • 1:36 - 1:37
  inde i vinklen.
 • 1:39 - 1:44
  Det fortæller os, at det er en ret vinkel.
 • 1:44 - 1:48
  Eller at hvis den her linje er vandret,
 • 1:48 - 1:50
  er den her side lodret.
 • 1:50 - 1:53
  Den bedste måde
 • 1:53 - 1:54
  at se på det er,
 • 1:54 - 1:55
  at den her linje
 • 1:55 - 1:56
  er lige op og ned.
 • 1:56 - 1:59
  Det er altså en lodret,
 • 1:59 - 2:02
  lige linje.
 • 2:02 - 2:04
  Lad os tegne nogle linjer.
 • 2:04 - 2:06
  Hvis vi fx har en linje som den her,
 • 2:06 - 2:09
  og anden linje som den her,
 • 2:09 - 2:11
  har en vi en ret vinkel her.
 • 2:11 - 2:13
  Faktisk vil alle vinklerne
 • 2:13 - 2:14
  være rette.
 • 2:14 - 2:15
  Hvis den her linje er jorden,
 • 2:15 - 2:16
  er den her linje fulkommen lodret
 • 2:16 - 2:17
  i forhold
 • 2:17 - 2:19
  til den her linje.
 • 2:21 - 2:23
  Netop derfor
 • 2:23 - 2:24
  har vi med rette vinkler at gøre.
 • 2:24 - 2:26
  Nu da vi har defineret en ret vinkel,
 • 2:26 - 2:28
  kan vi finde en anden definition for en spids vinkel.
 • 2:28 - 2:31
  En spids vinkel har en størrelse,
 • 2:31 - 2:34
  der er mindre end en ret vinkel.
 • 2:34 - 2:37
  Når vi lærer om at måle vinkler,
 • 2:37 - 2:39
  lærer vi,
 • 2:39 - 2:40
  at de kan blive målt i
 • 2:40 - 2:43
  blandt andet grader.
 • 2:43 - 2:46
  Den her vinkel er 90 grader.
 • 2:46 - 2:49
  Den vinkel heroppe er mindre end 90 grader.
 • 2:49 - 2:51
  Man kan også sige,
 • 2:51 - 2:52
  at vinkelens åbning er smallere
 • 2:52 - 2:54
  eller mere åben.
 • 2:54 - 2:56
  Vi ville være nødt til
 • 2:56 - 2:59
  at rotere en linje mindre
 • 2:59 - 3:01
  for at nå til den anden linje,
 • 3:01 - 3:03
  end vi ville med en ret vinkel.
 • 3:03 - 3:04
  I den rette vinkel skal vi rotere den
 • 3:04 - 3:05
  hele 90 grader.
 • 3:05 - 3:06
  I den spidse vinkel
 • 3:06 - 3:08
  skal den kun roteres en lille smule.
 • 3:08 - 3:10
  En spids vinkel er altså mindre end en ret vinkel.
 • 3:10 - 3:13
  Nu har vi en idé om, hvad en stump vinkel er.
 • 3:13 - 3:14
  Den er større end en ret vinkel.
 • 3:14 - 3:17
  Lad os tegne nogle eksempler
 • 3:17 - 3:18
  på stumpe vinkler.
 • 3:18 - 3:19
  Vi gør det lidt tydeligt her.
 • 3:19 - 3:21
  En stump vinkel kan altså fx.
 • 3:21 - 3:26
  se sådan her ud.
 • 3:28 - 3:30
  Hvis det her var en ret vinkel,
 • 3:30 - 3:32
  ville den linje herovre
 • 3:32 - 3:33
  være lodret.
 • 3:33 - 3:34
  Den ville være lige op og ned
 • 3:34 - 3:35
  i forhold til grunden.
 • 3:35 - 3:37
  Det ser vi ikke her.
 • 3:38 - 3:41
  Linjen herovre er faktisk
 • 3:41 - 3:43
  mere åben
 • 3:43 - 3:45
  end en ret vinkel.
 • 3:45 - 3:47
  Det vil sige,
 • 3:47 - 3:49
  at den er stump.
 • 3:51 - 3:52
  Det hænger sammen med hverdagsbetydningen.
 • 3:52 - 3:55
  Spids betyder meget skarp.
 • 3:55 - 3:58
  Stump betyder ikke særlig skarp.
 • 3:58 - 4:01
  Den spidse vinkel ligner et spidst punkt.
 • 4:03 - 4:05
  Den stumpe vinkel
 • 4:05 - 4:06
  er større og
 • 4:06 - 4:08
  mindre skarp
 • 4:08 - 4:10
  end den spidse vinkel.
 • 4:10 - 4:18
  Man kan næsten sige, at den stumpe vinkel har åbne arme.
 • 4:18 - 4:19
  En måde man kan se på
 • 4:19 - 4:21
  stumpe vinkler er,
 • 4:21 - 4:23
  at de er mere åbne eller større
 • 4:23 - 4:25
  end rette vinkler.
 • 4:25 - 4:27
  Stumpe vinkler er større en 90 grader.
 • 4:27 - 4:28
  Vi ville være nødt til
 • 4:28 - 4:30
  at rotere den her lnje mere for at nå den anden,
 • 4:30 - 4:34
  end vi ville, hvis det var rette vinkler,
 • 4:34 - 4:35
  og i hvert fald mere end for spidse vinkler.
 • 4:35 - 4:37
  Hvis vi laver nogle linjer sådan her,
 • 4:37 - 4:39
  kan vi se, at nogle vinkler er stumpe
 • 4:39 - 4:44
  og andre er spidse.
 • 4:44 - 4:45
  De 2 små vinkler
 • 4:45 - 4:47
  er spidse vinkler,
 • 4:47 - 4:49
  hvis vi kigger på den her tegning.
 • 4:49 - 4:52
  De 2 store
 • 4:52 - 4:54
  herovre er stumpe vinkler.
 • 4:57 - 5:01
  De er altså begge stumpe vinkler,
 • 5:01 - 5:02
  som vi faktisk har tegnet øverst også.
 • 5:02 - 5:06
  Her er der også 2 stumpe vinkler.
 • 5:06 - 5:09
  En simpel måde at se det på er,
 • 5:09 - 5:10
  at hvis den ene linje
 • 5:10 - 5:13
  er lige op og ned
 • 5:13 - 5:15
  i forhold til den anden,
 • 5:15 - 5:16
  som er vandet,
 • 5:16 - 5:17
  så har vi med en
 • 5:17 - 5:18
  stump vinkel at gøre,
 • 5:18 - 5:20
  hvis de er tættere på hinanden.
 • 5:20 - 5:22
  Hvis vi skal rotere dem mindre,
 • 5:22 - 5:23
  er det en spids vinkel.
 • 5:23 - 5:24
  Hvis vi skal rotere dem mere,
 • 5:24 - 5:26
  er det en stump vinkel.
 • 5:26 - 5:28
  Hvis man kigger på dem,
 • 5:28 - 5:29
  er det ret let at se,
 • 5:29 - 5:31
  hvilken en der er hvad.
Title:
Spidse, rette og stumpe vinkler
Description:

I denne video kommer vi rundt omkring forskellen på spidse, rette og stumpe vinkler.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:32

Danish subtitles

Revisions Compare revisions