Return to Video

Ostré, pravé a tupé úhly

 • 0:00 - 0:03
  V tomto videu vám představím
  terminologii, kterou používáme,
 • 0:03 - 0:06
  když mluvíme o základních typech úhlů.
 • 0:06 - 0:21
  Terminologie, kterou vám představím, zní:
  'ostrý' úhel, 'pravý' úhel a 'tupý' úhel.
 • 0:21 - 0:25
  Myslím, že když si je projdeme,
  bude všechno hned jasné.
 • 0:25 - 0:27
  Ostrý úhel je úhel
 • 0:27 - 0:29
  - jen je v rychlosti nakreslím,
 • 0:29 - 0:33
  potom snad všechno začne dávat smysl.
 • 0:33 - 0:35
  Ostrý úhel může vypadat asi takhle.
 • 0:35 - 0:38
  Nakreslil jsem dvě čáry,
  vycházející z jednoho bodu.
 • 0:38 - 0:42
  Ostrý úhel je například tento úhel.
 • 0:42 - 0:44
  Také bych mohl nakreslit ostrý úhel tak,
 • 0:44 - 0:49
  že bych měl dvě přímky,
  které se protínají,
 • 0:49 - 0:51
  a tento úhel by byl ostrý
  a ten druhý také.
 • 0:51 - 0:53
  Oba jsou ostré.
 • 0:53 - 1:02
  Vidíme, že ostré úhly jsou úzké,
  menší než pravé úhly.
 • 1:02 - 1:07
  Pravé úhly vzniknou, když
  polopřímky nebo přímky jsou...
 • 1:07 - 1:13
  - nechci tady použít slovo 'kolmé' -
 • 1:13 - 1:18
  Prostě jestli jedna půjde vodorovně,
  ta druhá půjde svisle.
 • 1:18 - 1:19
  Nejdřív to nakreslím se šipkami.
 • 1:19 - 1:25
  Pravý úhel: jedna šipka jde zleva doprava
  a ta druhá zespoda nahoru.
 • 1:25 - 1:29
  Tento úhel je pravý.
 • 1:29 - 1:33
  Mohl bych to tam napsat, ale je to
  důležitý úhel, a proto má svou značku.
 • 1:33 - 1:37
  Obecně značíme pravé úhly tak,
  že do nich nakreslíme
 • 1:37 - 1:39
  takový polo-čtvereček.
  (V ČR se setkáte spíše s tečkou v úhlu)
 • 1:39 - 1:48
  Ten mi říká, že úhel je pravý,
  a jestli jde tahle šipka zleva doprava,
 • 1:48 - 1:50
  tahle jde přesně zdola nahoru.
 • 1:50 - 1:54
  Že to... jak to jen říct?
 • 1:54 - 1:56
  Myslím, že nejlepší vysvětlení,
  proč se tomu říká 'pravý úhel', je,
 • 1:56 - 2:02
  že tahle šipka je úplně nastojato
  když ji srovnáme s touto.
 • 2:02 - 2:04
  Nakreslím to teď s přímkami.
 • 2:04 - 2:11
  Jestli mám jednu takto a druhou takto,
 • 2:11 - 2:14
  pravý úhel je tady, vlastně
  všechny úhly jsou pravé.
 • 2:14 - 2:21
  Znamená to, že kdyby tato přímka byla zem,
  tato přímka by k ní byla kolmá.
 • 2:21 - 2:24
  Takže kterýkoliv úhel tady
  je pravý úhel.
 • 2:24 - 2:28
  Když jsme si stanovili, co je pravý úhel,
  můžu vám říct definici ostrého úhlu.
 • 2:28 - 2:31
  Ostrý úhel má větší sevření.
 • 2:31 - 2:34
  To znamená, že je menší než pravý úhel.
 • 2:34 - 2:39
  Až si řekneme něco o radiánech a
  úhlových stupních, kterými úhly měříme,
 • 2:39 - 2:43
  uvidíte, že pravý úhel můžeme
  vyjádřit jako 90 stupňů.
 • 2:43 - 2:49
  Toto je méně než 90 stupňů.
 • 2:49 - 2:56
  Chápejte to tak, že tento úhel
  je méně otevřený, je užší.
 • 2:56 - 2:59
  Jeho přímky...
 • 2:59 - 3:03
  Jednu přímku byste museli otočit méně,
  abyste se dostali ke druhé.
 • 3:03 - 3:08
  Zde byste museli otočit víc, až takto,
  zde stačí jen trochu.
 • 3:08 - 3:10
  Takže ostrý úhel je menší než pravý úhel.
 • 3:10 - 3:13
  Možná vám je již jasné,
 • 3:13 - 3:14
  jaký bude tupý úhel.
 • 3:14 - 3:17
  Bude větší než pravý úhel.
 • 3:17 - 3:19
  Nakreslíme si nějaké tupé úhly.
 • 3:19 - 3:26
  Tupý úhel by mohl vypadat,
  aby to bylo jasnější...
 • 3:26 - 3:28
  ...mohl by vypadat takto.
 • 3:28 - 3:30
  Pokud by to byl pravý úhel,
 • 3:30 - 3:34
  tato přímka by byla...
  vypadala by asi takto.
 • 3:34 - 3:38
  Byla by úplně svislá ve srovnání s touto,
  pokud by tato byla vodorovná, což ale nevidíme
 • 3:38 - 3:49
  Tato oranžová polopřímka je více otevřená,
  takže je to tupý úhel.
 • 3:49 - 3:52
  Pochází to z každodenního života,
 • 3:52 - 3:55
  ostrý úhel znamená velmi ostrý,
 • 3:55 - 3:58
  tupý znamená nepříliš ostrý.
 • 3:58 - 4:03
  Tento úhel vypadá jako ostrý hrot,
  tedy, že se moc neotevírá.
 • 4:03 - 4:06
  Takže je ostřejší oproti
  ostatním úhlům a objektům.
 • 4:06 - 4:08
  Jen se vám to snažím vysvětlit pomocí spojitostí.
 • 4:08 - 4:12
  Tento je méně ostrý.
  Je velký a otevřený.
 • 4:12 - 4:14
  Nebude například...
 • 4:14 - 4:18
  Vlastně to není vhodný příklad.
 • 4:18 - 4:23
  Chápejte to tak, že je více otevřený
  nebo že je větší než pravý úhel.
 • 4:23 - 4:28
  Je větší než 90 stupňů,
  pokud bychom ho změřili.
 • 4:28 - 4:34
  Museli bychom otočit tuto polopřímku více,
  aby se dostala k této,
 • 4:34 - 4:37
  v porovnání s pravým úhlem,
  a mnohem více ve srovnání s ostrým úhlem.
 • 4:39 - 4:45
  Pokud bych nakreslil přímky, které
  úhly by byly tupé a které ostré?
 • 4:45 - 4:56
  Vezmeme si úhly, které jsem nakreslil,
  tyto dva jsou ostré a tyto dva tupé.
 • 4:56 - 5:01
  Tento a tento jsou tupé úhly.
 • 5:01 - 5:02
  Vlastně jsem je nakreslil i sem.
 • 5:02 - 5:09
  Tento a tento jsou tupé.
 • 5:09 - 5:10
  Je to velmi jednoduché.
 • 5:10 - 5:16
  Pokud jedna přímka nebo polopřímka
  jde ve srovnání s druhou shora dolů,
 • 5:16 - 5:20
  a druhá zleva doprava nebo je zcela kolmá,
  tehdy mluvíme o pravém úhlu.
 • 5:20 - 5:24
  Pokud jsou k sobě přímky blíž, musíte je
  otočit méně, pak hovoříme o ostrém úhlu.
 • 5:24 - 5:28
  Pokud je musíte otočit více,
  mluvíme o tupém úhlu
 • 5:28 - 5:32
  Už jen když se na ně podíváte,
  je snadné je rozlišit.
Title:
Ostré, pravé a tupé úhly
Description:

Rozdíly mezi ostrými, tupými a pravými úhly.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:32

Czech subtitles

Revisions Compare revisions