Return to Video

Остри, прави и тъпи ъгли

 • 0:00 - 0:03
  В това видео имаме намерението
 • 0:03 - 0:06
  да ви въведем в терминологията за простите ъгли.
 • 0:06 - 0:10
  Ще представим три вида ъгли:
 • 0:10 - 0:21
  остри ъгли, прави ъгли и тъпи ъгли.
 • 0:21 - 0:23
  Предполагаме, че след като видите това,
 • 0:23 - 0:25
  нещата ще станат по-ясни.
 • 0:25 - 0:27
  Остър ъгъл е ъгъл ..
 • 0:27 - 0:29
  нека първо да го нарисуваме
 • 0:29 - 0:30
  и вие сами ..
 • 0:30 - 0:31
  .. сами ..
 • 0:31 - 0:33
  .. и то само ще стане ясно.
 • 0:33 - 0:34
  Острият ъгъл
 • 0:34 - 0:35
  изглежда нещо подобно.
 • 0:35 - 0:36
  Рисуваме два лъча,
 • 0:36 - 0:38
  започващи от обща точка.
 • 0:38 - 0:39
  Можем също ...
 • 0:39 - 0:42
  Острият ъгъл може да е това тук.
 • 0:42 - 0:44
  Можем да нарисуваме остър ъгъл ..
 • 0:44 - 0:47
  .. може би ъгъл, който се образува от пресечната точка на две линии ..
 • 0:47 - 0:50
  този ъгъл ще бъде остър,
 • 0:50 - 0:51
  както и този.
 • 0:51 - 0:53
  И двата ъгъла са остри.
 • 0:53 - 0:55
  Можем да си представим острите ъгли,
 • 0:55 - 0:56
  като ъгли ...
 • 0:56 - 0:58
  но още не сме казали какво са прави ъгли.
 • 0:58 - 0:59
  Острите ъгли са по-тесни.
 • 0:59 - 1:01
  Ще видим, че острите ъгли са
 • 1:01 - 1:02
  по-малки от правите.
 • 1:02 - 1:05
  Прави ъгли имаме, когато лъчите
 • 1:05 - 1:07
  или линиите ..
 • 1:07 - 1:12
  Не е добре да използваме думата "прави"
 • 1:12 - 1:13
  в определението си.
 • 1:13 - 1:14
  Имаме нещо като
 • 1:14 - 1:16
  една хоризонтална линия
 • 1:16 - 1:18
  и още една, която е вертикална.
 • 1:18 - 1:19
  Нека първо да го нарисуваме с лъчи.
 • 1:19 - 1:20
  Прав ъгъл ..
 • 1:20 - 1:22
  Този лъч започва отляво и продължава надясно,
 • 1:22 - 1:24
  а другият - отдолу и продължава
 • 1:24 - 1:25
  нагоре.
 • 1:25 - 1:27
  Този ъгъл тук
 • 1:27 - 1:29
  е прав ъгъл.
 • 1:29 - 1:31
  Можем да го означим така
 • 1:31 - 1:32
  като обикновен ъгъл.
 • 1:32 - 1:33
  Но формалното,
 • 1:33 - 1:36
  формалното означение за прави ъгли
 • 1:36 - 1:37
  е да нарисуваме малко ..
 • 1:37 - 1:39
  нещо като малко квадратче.
 • 1:39 - 1:44
  Това означава, че имаме прав ъгъл.
 • 1:44 - 1:48
  Или знаем, че ако това се разполага отляво-надясно,
 • 1:48 - 1:50
  то това - перфектно отгоре-надолу.
 • 1:50 - 1:53
  С други думи няма начин ..
 • 1:53 - 1:54
  това е напълно ..
 • 1:54 - 1:55
  Май най-добре да си представим,
 • 1:55 - 1:56
  че ъгълът се нарича "прав",
 • 1:56 - 1:59
  защото този лъч е изцяло изправен
 • 1:59 - 2:02
  спрямо този лъч тук.
 • 2:02 - 2:04
  Нека го нарисуваме сега с линии.
 • 2:04 - 2:06
  Ако имаме една такава линия
 • 2:06 - 2:09
  и още една такава,
 • 2:09 - 2:11
  то правият ъгъл ще бъде ..
 • 2:11 - 2:13
  всъщност всичките четири ъгъла
 • 2:13 - 2:14
  ще бъдет прави.
 • 2:14 - 2:15
  Това ще означава, че тази линия
 • 2:15 - 2:16
  е напълно ..
 • 2:16 - 2:17
  ако тази линия е земята,
 • 2:17 - 2:19
  то тази линия ще бъде изправена
 • 2:19 - 2:21
  спрямо тази линия тук.
 • 2:21 - 2:23
  Така че и в двата случая ..
 • 2:23 - 2:24
  Това означава прав ъгъл.
 • 2:24 - 2:26
  След като вече сме видели какво е прав ъгъл,
 • 2:26 - 2:28
  можем да използваме и второ определение за остър ъгъл.
 • 2:28 - 2:31
  Остър ъгъл е всеки ъгъл,
 • 2:31 - 2:34
  който е по-малък от правия ъгъл.
 • 2:34 - 2:37
  Вече знаем за радиани и градуси,
 • 2:37 - 2:39
  които представляват два начина за измерване на ъгли.
 • 2:39 - 2:40
  Така че правият ъгъл може
 • 2:40 - 2:43
  да бъде измерен като 90 градуса.
 • 2:43 - 2:46
  Оттук дотук имаме по-малко от 90 градуса.
 • 2:46 - 2:49
  Това е по-малко от 90 градуса.
 • 2:49 - 2:51
  Един начин да определим това е ..,
 • 2:51 - 2:52
  че този ъгъл
 • 2:52 - 2:54
  има по-малък отвор.
 • 2:54 - 2:56
  По-тесен е.
 • 2:56 - 2:59
  Неговите линии са ..
 • 2:59 - 3:01
  Ще трябва по-малко да въртим едната
 • 3:01 - 3:03
  линия до другата,
 • 3:03 - 3:04
  отколкото ето тук.
 • 3:04 - 3:05
  Тук, ще трябва да изминем
 • 3:05 - 3:06
  целия път дотук.
 • 3:06 - 3:08
  А тук, ще извършим по-малко движение.
 • 3:08 - 3:10
  И така, острият ъгъл е по-малък от правия.
 • 3:10 - 3:13
  Вече можем да си представим
 • 3:13 - 3:14
  какво е тъп ъгъл.
 • 3:14 - 3:17
  Той е по-голям от правия ъгъл.
 • 3:17 - 3:18
  Нека да нарисувам няколко примера
 • 3:18 - 3:19
  на тъпи ъгли.
 • 3:19 - 3:21
  Тъп ъгъл може да изглежда ..
 • 3:21 - 3:26
  нека да го нарисуваме малко по-чисто.
 • 3:26 - 3:28
  .. може да изглежда ето така.
 • 3:28 - 3:30
  Ако беше прав ъгъл,
 • 3:30 - 3:32
  тогава тази линия тук
 • 3:32 - 3:33
  щеше да бъде ..
 • 3:33 - 3:34
  щеше да изглежда нещо такова.
 • 3:34 - 3:35
  Щеше да бъде изцяло изправена
 • 3:35 - 3:37
  спрямо тази, ако тя беше земята.
 • 3:37 - 3:38
  Но това не е случаят.
 • 3:38 - 3:41
  Оранжевият лъч е всъщност
 • 3:41 - 3:43
  разтворен малко повече.
 • 3:43 - 3:45
  Разтворен е по-широко.
 • 3:45 - 3:47
  Затова е тъп.
 • 3:47 - 3:49
  Това е тъп ъгъл.
 • 3:49 - 3:51
  Имената на ъглите идват от
 • 3:51 - 3:52
  всекидневната употреба..
 • 3:52 - 3:55
  Остър, защото изглежда изострен, по-чувствителен.
 • 3:55 - 3:58
  Тъп, защото не изглежда остър и чувствителен.
 • 3:58 - 4:01
  Можем да си преставим, че това тук е остро
 • 4:01 - 4:03
  или че не се разтваря много.
 • 4:03 - 4:05
  Може би е по-чувствителен към ..
 • 4:05 - 4:06
  нали разбирате, спрямо други неща.
 • 4:06 - 4:08
  Опитваме се да правим някакви връзки.
 • 4:08 - 4:10
  Този е по-малко чувствителен.
 • 4:10 - 4:11
  Той голям и отворен.
 • 4:11 - 4:14
  Няма да успее да забележи малките неща.
 • 4:14 - 4:18
  Може би това не е много подходящо.
 • 4:18 - 4:19
  Един начин да си го представим
 • 4:19 - 4:21
  е като малко по – широк.
 • 4:21 - 4:23
  Той е по-голям от правия ъгъл.
 • 4:23 - 4:25
  Повече от 90 градуса е.
 • 4:25 - 4:27
  Повече от 90 градуса.
 • 4:27 - 4:28
  Ако го измерим.
 • 4:28 - 4:30
  Ще трябва да въртиме този лъч повече,
 • 4:30 - 4:34
  докато достигнем този.
 • 4:34 - 4:35
  Спрямо правите ъгли.
 • 4:35 - 4:37
  И определено, много повече спрямо острите.
 • 4:37 - 4:39
  Ако трябваше да го нарисуваме с линии ..
 • 4:39 - 4:44
  Кои от ъглите са тъпи и
 • 4:44 - 4:45
  кои са остри?
 • 4:45 - 4:47
  Спрямо картинката, която нарисувахме,
 • 4:47 - 4:49
  тези тук са остри,
 • 4:49 - 4:52
  остри
 • 4:52 - 4:54
  и тези тук би трябвало да са
 • 4:54 - 4:56
  тъпи.
 • 4:56 - 4:56
  Значи този
 • 4:56 - 4:57
  и този
 • 4:57 - 5:01
  са тъпи ъгли.
 • 5:01 - 5:02
  Всъщност нарисувахме ги и тук.
 • 5:02 - 5:06
  Този и този са два
 • 5:06 - 5:09
  тъпи ъгъла.
 • 5:09 - 5:10
  Една много проста идея.
 • 5:10 - 5:13
  Ако една линия
 • 5:13 - 5:15
  или един лъч спрямо втори
 • 5:15 - 5:16
  е изцяло отгоре-надолу
 • 5:16 - 5:17
  спрямо отляво-надясно ..
 • 5:17 - 5:18
  или е изцяло изправен,
 • 5:18 - 5:20
  то имаме прав ъгъл.
 • 5:20 - 5:22
  Ако са по-близо един до друг,
 • 5:22 - 5:23
  ако трябва да ги въртим по-малко,
 • 5:23 - 5:24
  то имаме остри ъгли.
 • 5:24 - 5:26
  Ако трябва да ги въртим повече,
 • 5:26 - 5:28
  то имаме тъпи ъгли.
 • 5:28 - 5:29
  Смятаме, че ако дори ги погледнем,
 • 5:29 - 5:31
  е доста лесно да определим кой кой е.
Title:
Остри, прави и тъпи ъгли
Description:

Разлика между остър, прави и тъп ъгъл

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:32

Bulgarian subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions