YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Serbian subtitles

← Figuring out angles between transversal and parallel lines

Get Embed Code
14 Languages

Showing Revision 2 created 09/13/2015 by komisura.

 1. ...
 2. Нека имамо две паралелне праве.
 3. Једну праву овде
 4. и овде другу праву која је
 5. паралелна са првом.
 6. Нацртаћу да буду паралелне што боље могу.
 7. Дакле, ове две праве су паралелне.
 8. Овде је симбол
 9. који означава да су две праве паралелне.
 10. Нацртаћу трансферзалу овде.
 11. Ево, цртам трансферзалу.
 12. И она је једна права.
 13. Претпоставимо да знамо колики је овај угао овде и да је он од
 14. 110 степени.
 15. Које још углове можемо да одредимо?
 16. Права ствар коју можемо да уочимо
 17. је, гледајте, да су одговарајући углови једнаки.
 18. Овај угао, угао између ове паралелне праве
 19. и трансферзале ће бити
 20. исти као угао између ове паралелне праве
 21. и трансферзале.
 22. Дакле, овај овде ће исто имати 110 степени.
 23. Знамо да су унакрсни углови једнаки.
 24. Ако овај има 110 степени, онда и угао
 25. овај овде са друге стране пресека
 26. ће имати 110 степени.
 27. Можемо да искористимо исту логику овде
 28. да кажемо да, ако је овде 110 степени,
 29. тада је и овде 110 степени.
 30. Можемо да кажемо и да је, погледајте,
 31. овај угао овде одговарајући овом углу
 32. овде, па су и они међусобно једнаки.
 33. Шта са осталим угловима?
 34. Овај угао овде, његова спољашња полуправа,
 35. верујем да можете да приметите, образује праву
 36. са овим краком овде.
 37. Овај розе угао је суплементан са овим углом од 110 степени.
 38. Дакле, овај розе угао плус 110 је једнако са 180.
 39. Значи да ће розе угао бити 70 степени.
 40. Знамо и да је тај угао унакрсни са углом
 41. овде, па је и он 70 степени.
 42. Овај угао овде, испод ове паралелне праве
 43. са трансферзалом, доњи лево, препостављам да можемо да кажемо,
 44. одговара овом доле лево углу овде.
 45. Према томе и он има 70 степени.
 46. То можемо да одредимо и тако што ћемо рећи:
 47. "Хеј, овај угао је суплементан са овим углом овде."
 48. Дакле, можемо да одредимо користећи више начина.
 49. Преко унакрсних углова, преко суплементних углова такође,
 50. или преко одговарајућих углова, да кажемо:
 51. "Хеј, ово мора да је исто 70 степени."