YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Slovak subtitles

← Výpočet uhlov medzi priečkou a rovnobežkami

Get Embed Code
14 Languages

Showing Revision 3 created 08/11/2013 by Radka Račáková.

 1. Povedzme, že máme dve rovnobežné priamky,
 2. toto je jedna priamka,
 3. a toto je druhá priamka, ktorá je rovnobežná s prvou priamkou.
 4. Snažím sa nakresliť ju čo najrovnejšie.
 5. Takže tieto dve priamky sú rovnobežné.
 6. Takto si to označíme, že tieto dve priamky sú rovnobežné.
 7. Nakreslime si sem priečku.
 8. Toto je tiež priamka.
 9. Povedzme, že tento uhol má 110 stupňov.
 10. Ktoré ďalšie uhly vieme vypočítať?
 11. Prvé na čo si spomeňte je,
 12. že súhlasné uhly sú zhodné.
 13. Tento uhol medzi touto rovnobežkou a priečkou,
 14. bude rovnaký ako tento uhol medzi touto rovnobežkou a priečkou.
 15. Takže tento uhol má tiež 110 stupňov.
 16. Ďalej vieme, že vrcholové uhly sú zhodné.
 17. Keďže tento uhol má 110 stupňov,
 18. tento uhol na opačnej strane priesečníka
 19. bude mať tiež 110 stupňov.
 20. Ten istý princíp použijeme aj v tomto prípade.
 21. Keďže tento uhol má 110 stupňov, aj tento bude mať 110 stupňov.
 22. Taktiež sme mohli povedať, že tento uhol je súhlasný s týmto uhlom,
 23. takže budú tiež rovnaké.
 24. A čo tieto uhly?
 25. Tento uhol, jeho vonkajšie rameno tvorí priamku s týmto ramenom uhla.
 26. Tento ružový uhol je susedný uhol ku tomuto 110 stupňovému uhlu.
 27. Takže ružový uhol plus 110 sa bude rovnať 180,
 28. takže ružový uhol bude mať 70 stupňov.
 29. Potom vieme, že toto je jeho vrcholový uhol,
 30. takže bude mať tiež 70 stupňov.
 31. Tento uhol, ktorý je pod touto rovnobežkou a priečkou,
 32. lepšie povedané v ľavom dolnom rohu je súhlasný s týmto uhlom,
 33. takže bude mať tiež 70 stupňov.
 34. Mohli by sme to vypočítať aj tak,
 35. že tento uhol je susedný ku tomuto uhlu.
 36. Teraz môžeme použiť viacero spôsobov:
 37. vrcholový uhol, susedný uhol,
 38. alebo súhlasný uhol,
 39. aby sme zistili, že tento uhol má taktiež 70 stupňov.