YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Norwegian Bokmal subtitles

← Figuring out angles between transversal and parallel lines

Get Embed Code
14 Languages

Showing Revision 3 created 12/23/2014 by 0fisheye0.

 1. La oss si at vi har 2 parallelle linjer.
 2. Det er en linje her borte,
 3. også har vi den andre linjen
  her borte
 4. som er parallell med den første.
 5. Jeg skal tegne det så parallelt som
  jeg klarer.
 6. Så de to linjene er parallelle.
 7. Dette her er symbolet
 8. som viser at de to linjene
  er parallelle.
 9. Og nå skal jeg tegne en tverrgående.
 10. Så la meg tegne en tverrgående.
 11. Dette er også en linje.
 12. Så la oss si at vi vet at denne vinkelen
 13. er på 110 grader.
 14. Hvilken andre vinkler kan vi finne ut her?
 15. Det første man kan legge merke til,
 16. er at korresponderende vinker er tilsvarende.
 17. Denne vinkelen, altså vinkelen
  mellom denne parallelle
 18. linjen og den tverrgående
  kommer til å være
 19. det samme som denne vinkelen
  mellom denne parallelle
 20. linjen og denne tverrgående.
 21. Så det her kommer også til å være 110 grader.
 22. Nå vet vi også at vertikale vinker
  er tilsvarende.
 23. Så om denne er 110 grader,
  da kommer også denne
 24. her borte, på motsatt side
  av skjæringspunktet
 25. også til å være på 110 grader.
 26. Og vi kan bruke samme tankegang her,
 27. for å si at om dette er 110 grader,
 28. da kommer også denne til å være 110 grader.
 29. Vi kunne også sagt at,
 30. denne vinkelen her er
  tilsvarende denne vinkkelen
 31. her, slik at de må være like.
 32. Men hva med de andre vinklene?
 33. Så denne vinkelen her,
  dens ytre stråle,
 34. antar jeg at du kan si,
  utgjør en linje
 35. med denne vinkelen her.
 36. Den rosa vinkelen utfyller
  denne 110 graders vinkelen.
 37. Så denne rose vinkelen pluss 110
  kommer til å bli 180.
 38. Eller vi vet at denne rose vinkelen
  kommer til å bli 70 grader.
 39. Da vet vi at det er en vertikal vinkel
  med denne vinkelen her,
 40. så dette er også 70 grader.
 41. Vinkelen, som på en måte er
  under denne parallelle linjen
 42. med den tverrgående, nederst til høyre,
  antar jeg at du kan si,
 43. tilsvarer denne nederst til venstre
  vinkelen her borte.
 44. Så dette er altså 70 grader.
 45. Vi kunne også funnet det ut
  ved å tenke at
 46. denne vinkelen er utfyllende til den
  andre vinkelen her.
 47. Og vi kan bruke flere argumenter.
 48. VI har vertikal vinkel argumentet,
  det utfyllende argumentet
 49. på to måter, eller det tilsvarende vinkel
  argumentet, til å si at
 50. dette må være 70 grader det og.