YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Danish subtitles

← At finde vinkler mellem parallelle linjer og transversaler

Et eksempel på at finde alle vinklerne mellem 2 parallelle linjer og en transversal ud fra 1 vinkel ved at bruge reglerne for supplementære- og topvinkler.

Get Embed Code
14 Languages

Showing Revision 2 created 09/16/2013 by Orhan Klardashti.

 1. Vi har 2 parallelle linjer. Det her er den første, og det her er den anden. De er parallelle.
 2. Det her symbol viser, at de er parallelle.
 3. Nu tegner vi en transversal. Det er også en linje.
 4. Vi ved, at den her vinkel er 110 grader.
 5. Hvilke andre vinkler kan vi regne ud ud fra det?
 6. Tilsvarende vinkler er kongruente, altså ens. Vinklen mellem den her linje og den her linje er den samme som hernede.
 7. Den her er også 110 grader.
 8. Vi ved også, at topvinkler er ens. Vinklen på den modsatte side er altså også 110 grader.
 9. Vi kan bruge den samme logik her.
 10. Den her vinkel svarer til den her vinkel, og derfor er de ens.
 11. Hvad med de andre vinkler?
 12. Den her vinkel er dannet på den anden side af transversalen.
 13. Den lyserøde vinkel og vinkel på 110 grader er supplementære; altså 180 grader tilsammen.
 14. Den lyserøde vinkel plus 110 er lig med 180.
 15. Den lyserøde vinkel er altså 70 grader.
 16. Den lyserøde og den modstående vinkel er topvinkler, så de er også ens.
 17. Den lyserøde vinkel nederst til venstre svarer til den vinkel hernede.
 18. Derfor er de ens, nemlig 70 grader.
 19. Vi kunne også have sagt, at den lyserøde vinkel og vinklen på 110 grader lige over også er supplementære.
 20. Vi kan nu tegne den sidste vinkel. Den er både top- supplementærvinke,
 21. så den er også 70 grader.