YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Bulgarian subtitles

← Намиране на неизвестните ъгли при пресичане на две успоредни прави с трета

Get Embed Code
14 Languages

Showing Revision 7 created 03/19/2018 by Melli Popova.

 1. Да кажем, че имаме две успоредни прави.
 2. Това тук е едната,
 3. а другата е тук и е
 4. успоредна на първата.
 5. Ще я направя колкото мога по-успоредна.
 6. Значи тези две прави са успоредни.
 7. Това тук е знак,
 8. който ни показва, че правите са успоредни.
 9. И нека тук начертая права, която ги пресича.
 10. Това също е права.
 11. Да кажем, че знаем, че този
 12. ъгъл е 110 градуса.
 13. Какви други ъгли можем да намерим тук?
 14. Първото, което можем да забележим,
 15. е, че съответните ъгли са равни.
 16. Ъгълът между тази успоредна права
 17. и пресичащата права ще бъде
 18. същият като ъгъла между тази успоредна права
 19. и пресичащата права.
 20. Значи тук също ще имаме 110 градуса.
 21. Знаем също и, че противоположните ъгли са равни.
 22. Ако това е 110 градуса, тогава този
 23. ъгъл тук, от срещуположната страна
  на пресичането,
 24. също ще бъде 110 градуса.
 25. И можем да използваме същата логика тук,
 26. за да кажем, че ако това са 110 градуса,
 27. това също ще са 110 градуса.
 28. Можем също да кажем: “Виж,
 29. този ъгъл тук съответства на този,
 30. значи те също трябва да са равни.”
 31. Какво ще кажем за тези ъгли?
 32. Виждаме този ъгъл, неговият външен лъч
 33. формира права с рамото на ето този ъгъл.
 34. Розовият ъгъл е допълващ се
  с този 110-градусов ъгъл
 35. Значи розовият ъгъл
  плюс 110, ще е равно на 180.
 36. Тоест розовият ъгъл е 70 градуса.
 37. Знаем също, че е противоположен ъгъл
  с този ъгъл тук,
 38. значи той също е 70 градуса.
 39. Този ъгъл, който е точно под успоредната права,
 40. с пресечната, долу вляво,
 41. е съответен на този ъгъл долу вляво
 42. Значи това също е 70 градуса.
 43. Това вече го открихме, когато казахме,
 44. че този ъгъл се допълва до 180 градуса с ето този.
 45. Можем да използваме много аргументи.
 46. Аргументът с противоположния ъгъл, по два начина
 47. този с допълващия се ъгъл
  или този със съответния ъгъл -
 48. за да кажем, че това
  също трябва да е 70 градуса.