Return to Video

A II. világháború kitörése | A 20. század | Világtörténelem | Khan Academy magyar

 • 0:00 - 0:05
  A II. világháború
  a történelem legnagyobb háborúja volt.
 • 0:05 - 0:07
  A legnagyobb és legvéresebb konfliktus;
 • 0:07 - 0:09
  képzelheted, mennyire összetett téma.
 • 0:09 - 0:16
  Ennek a videónak a célja, hogy áttekintést
  adjon a háborúról,
 • 0:16 - 0:18
  de ez meg fogja haladni ennek
  a videónak a kereteit,
 • 0:18 - 0:21
  így itt csak a kezdeteket,
 • 0:21 - 0:23
  a háborúhoz vezető utat tárgyaljuk.
 • 0:23 - 0:28
  Először Ázsiát és a csendes-óceáni
  színteret vesszük szemügyre,
 • 0:28 - 0:33
  ami nyugati nézőpontból valószínűleg
  nem mindig kap elegendő figyelmet.
 • 0:33 - 0:36
  De ha visszamegyünk az 1900-as
  évek kezdetére,
 • 0:36 - 0:39
  Japán egyre inkább militarizálódik,
 • 0:39 - 0:41
  egyre nacionalistább lesz.
 • 0:41 - 0:43
  Az 1900-as évek elején,
 • 0:43 - 0:49
  1910-től megszállja Koreát,
 • 0:49 - 0:52
  1931-ben pedig elfoglalja Mandzsúriát.
 • 0:52 - 0:53
  Elfoglalja Mandzsúriát,
 • 0:53 - 0:59
  ezt a területet itt, 1931-ben.
 • 0:59 - 1:04
  Itt létrehozza Mandzsukuó bábállamot;
 • 1:04 - 1:06
  a bábállam kifejezés azt takarja,
 • 1:06 - 1:08
  hogy van kormánya,
 • 1:08 - 1:12
  amely függetlennek tűnik,
 • 1:12 - 1:15
  de valójában, mint egy bábot,
  valaki más irányítja,
 • 1:15 - 1:19
  esetünkben a Japán Birodalom.
 • 1:19 - 1:22
  Idézzük csak fel, mi zajlik Kínában
  az 1930-as években:
 • 1:22 - 1:26
  Kína polgárháborúba bonyolódott,
 • 1:26 - 1:30
  [Kínában polgárháború zajlik.]
 • 1:30 - 1:33
  Ez a belháború
 • 1:33 - 1:41
  a nacionalisták, azaz a Kuomintang,
  és a kommunisták között folyik,
 • 1:41 - 1:44
  A kommunisták vezetője Mao Ce-tung volt,
 • 1:44 - 1:47
  a Kuomintangot Csang Kaj-sek
  tábornok vezette.
 • 1:47 - 1:49
  Tehát polgárháború kellős közepén vannak,
 • 1:49 - 1:53
  amit, könnyen elképzelheted,
  a Japán Birodalom arra használ fel,
 • 1:53 - 1:57
  hogy Kína egyre több területe felett
  szerezzen befolyást.
 • 1:57 - 2:00
  Ez folytatódik a '30-as évek folyamán,
 • 2:00 - 2:02
  aztán elérkezik 1937,
 • 2:02 - 2:06
  és ekkor a japánok egy ürügyet,
 • 2:06 - 2:09
  egy fals indokot felhasználva,
 • 2:09 - 2:12
  – nos, ebbe mélyebben nem mennék bele –,
 • 2:12 - 2:14
  az úgynevezett Marco Polo hídi incidenst
 • 2:14 - 2:16
  használták fel annak okaként,
 • 2:16 - 2:20
  hogy nyílt háborút robbantsanak ki
  Kína ellen.
 • 2:20 - 2:26
  Tehát 1937-ben háború tör ki,
 • 2:26 - 2:30
  amit gyakran neveznek
  második kínai-japán háborúnak.
 • 2:30 - 2:35
  [Kínai-japán háború]
 • 2:35 - 2:38
  Sok történész szerint ezen a ponton
  kezdődött a II. világháború,
 • 2:38 - 2:43
  míg mások szerint csupán a világháború
  ázsiai színtere kezdődött
 • 2:43 - 2:45
  a kínai-japán háborúval,
 • 2:45 - 2:49
  és valójában 1939-ben, Lengyelország német lerohanásával,
 • 2:49 - 2:54
  kezdődött hivatalosan a II. világháború.
 • 2:54 - 2:57
  Eltekintve attól, hogy a II. világháború
  kezdetének tartjuk-e vagy sem,
 • 2:57 - 2:59
  a második kínai-japán háború
  – a második volt, mivel
 • 2:59 - 3:02
  az 1800-as évek végén már volt
  egy kínai-japán háború,
 • 3:02 - 3:04
  amelyet az első kínai-japán háborúnak nevezünk –
 • 3:04 - 3:09
  elképzelhetetlenül brutális,
  véres háború volt,
 • 3:09 - 3:11
  sok civil áldozattal,
 • 3:11 - 3:15
  akár egy teljes sorozat videó
  készülhetne a témájában.
 • 3:15 - 3:16
  Ezen a ponton tehát a konfliktus
  nyílt háborúba torkollik,
 • 3:16 - 3:20
  ezzel az egyidejűleg zajló polgárháború
  kissé háttérbe szorul,
 • 3:20 - 3:25
  hogy legyőzzék az agresszor Japánt 1937-ben.
 • 3:25 - 3:30
  Ez a csendes-óceáni területeken zajló
  események váza a világháború előestéjén.
 • 3:30 - 3:33
  Idézzük most fel,
  mi történt
 • 3:33 - 3:34
  eközben Európában.
 • 3:34 - 3:37
  Az 1930-as években
 • 3:37 - 3:41
  Hitler Németországa, a náci párt
  egyre jobban militarizálódott.
 • 3:41 - 3:46
  A náci Németország,
 • 3:46 - 3:47
  itt van.
 • 3:47 - 3:51
  Szövetségre lépnek a Benito Mussolini
  által vezetett Olaszországgal.
 • 3:51 - 3:57
  Mindkét állam szélsőségesen nacionalista
  és kommunistaellenes.
 • 3:57 - 4:02
  Talán emlékszel rá, hogy 1938-ban
 • 4:02 - 4:06
  lezajlott az Anschluss
  – biztosan rosszul ejtem ki –,
 • 4:06 - 4:11
  és a csehszlovák Szudéta-vidék
  német elfoglalása.
 • 4:11 - 4:14
  Az Anschluss Ausztria Németországhoz
  csatolását jelentette.
 • 4:14 - 4:19
  Ezután zajlott a csehszlovákiai Szudéta-
  vidék német elfoglalása,
 • 4:19 - 4:21
  ami az egyik példája volt
 • 4:21 - 4:24
  annak a hírhedt erélytelenségnek,
  amivel a szövetséges hatalmak
 • 4:24 - 4:27
  a Hitlernek tett engedményekkel
  azt remélték, hogy elejét veszik
 • 4:27 - 4:29
  egy újabb háború kitörésének.
 • 4:29 - 4:32
  Még élénken emlékeztek az I. világháború borzalmaira.
 • 4:32 - 4:38
  A szövetségesek békíteni próbálják Hitlert
  – ő viszont egyre agresszívabban lép fel.
 • 4:38 - 4:44
  Tehát lezajlik 1938-ban az Anschluss Ausztriával,
 • 4:44 - 4:47
  és a Szudéta-vidék
 • 4:47 - 4:50
  német megszállása.
 • 4:50 - 4:56
  Aztán 1939-re,
 • 4:56 - 5:00
  1939 márciusában Csehszlovákia egésze
  német megszállás alá kerül,
 • 5:00 - 5:02
  Csehszlovákia egésze
  német megszállás alá kerül,
 • 5:02 - 5:05
  és a szövetséges hatalmak ismét, nos,
  kényelmetlenül érzik magukat,
 • 5:05 - 5:09
  ehhez hasonló folyamat
  már lejátszódott egyszer,
 • 5:09 - 5:11
  ellenállnának, de nem akarnak
 • 5:11 - 5:15
  egy újabb háborúba sodródni,
 • 5:15 - 5:18
  így reménykednek, hogy a németek
  nem követelőznek tovább.
 • 5:18 - 5:20
  Hadd írjam ezt le...
 • 5:20 - 5:23
  Tehát Csehszlovákia egésze...
 • 5:23 - 5:28
  ...Csehszlovákiát... megszállják a németek
 • 5:28 - 5:33
  1939 márciusában.
 • 5:33 - 5:38
  Aztán augusztusban a németek
  – már valóban készülődve arra,
 • 5:38 - 5:41
  ami elkerülhetetlenül közeledik,
  az újabb háború kitörésére –,
 • 5:41 - 5:44
  mivel nem akarnak a szovjetekkel is harcolni,
  legalábbis a háború elején
 • 5:44 - 5:49
  – bár ahogy azt már talán tudod,
  végül mégis hadba léptek ellenük –,
 • 5:49 - 5:54
  de most, 1939 augusztusában a németek
  paktumot kötnek a Szovjetunióval.
 • 5:54 - 5:56
  Tehát aláírják
 • 5:56 - 6:06
  a Molotov-Ribbentrop paktumot
 • 6:06 - 6:09
  a Szovjetunióval augusztusban,
 • 6:09 - 6:12
  ami egy kölcsönös megnemtámadási
  egyezmény,
 • 6:12 - 6:15
  „tegyétek, amit jónak láttok,
  mi is tesszük, amit jónak látunk” alapon.
 • 6:15 - 6:18
  A paktum titkos részében
 • 6:18 - 6:19
  érdekszférákat jelöltek ki,
 • 6:19 - 6:22
  megegyezve arról, hogy mely területeket ellenőrzi
  Németország,
 • 6:22 - 6:24
  és melyeket a Szovjetunió,
 • 6:24 - 6:29
  amit ebben az időben Sztálin vezetett.
 • 6:29 - 6:31
  Ez az esemény vezet a háború formális
  kezdetéhez;
 • 6:31 - 6:34
  szeptemberben – ezt külön színnel írom –
 • 6:34 - 6:39
  tehát 1939 szeptemberében,
  szeptember 1-én,
 • 6:39 - 6:44
  Németország megtámadja Lengyelországot,
 • 6:44 - 6:49
  ezt az eseményt tekintik általában
  a II. világháború kezdetének.
 • 6:49 - 6:56
  Ezután Nagy-Britannia és Franciaország
  hadat üzen Németországnak.
 • 6:56 - 6:58
  Ezt ide írom:
 • 6:58 - 7:05
  kezdetét veszi a II. világháború.
 • 7:05 - 7:09
  Minden fél hadat üzen egymásnak,
  Németország megtámadja Lengyelországot,
 • 7:09 - 7:12
  Nagy-Britannia és Franciaország
  hadat üzen Németországnak,
 • 7:12 - 7:13
  és ekkor, idézd csak fel,
 • 7:13 - 7:19
  Sztálin nem aggódik Hitler miatt, hiszen
  most kötötték meg a Molotov-Ribbentrop paktumot
 • 7:19 - 7:24
  így szeptember közepén, Sztálin maga is
  megtámadja Lengyelországot,
 • 7:24 - 7:28
  így mindketten, mondhatni,
  kikanyarítják belőle...
 • 7:28 - 7:33
  ...a saját érdekszférájukat...
 • 7:33 - 7:38
  Az események ezen a ponton
  elég rosszul állnak,
 • 7:38 - 7:42
  Ázsiában már zajlik a második kínai-japán
  háború,
 • 7:42 - 7:44
  ami hihetetlenül kegyetlen,
 • 7:44 - 7:46
  most pedig az I. világháború
 • 7:46 - 7:49
  számos szereplője
 • 7:49 - 7:53
  kezd belesodródni egy eléggé
  kiterjedt összecsapásba.
Title:
A II. világháború kitörése | A 20. század | Világtörténelem | Khan Academy magyar
Description:

A II. világháború előzményeinek és korai eseményeinek áttekintése.

Történelem a Khan Academyn: https://hu.khanacademy.org/humanities/kozepiskolai-tortenelem

Mi a Khan Academy? A Khan Academy gyakorló feladatokat, oktatóvideókat és személyre szabott tanulási összesítő táblát kínál, ami lehetővé teszi, hogy a tanulók a saját tempójukban tanuljanak az iskolában és az iskolán kívül is. Matematikát, természettudományokat, programozást, történelmet, művészettörténetet, közgazdaságtant és még más tárgyakat is tanulhatsz nálunk. Matematikai küldetéseink végigvezetik a diákokat az általános iskola első osztályától egészen a differenciál- és integrálszámításig modern, adaptív technológia segítségével, mely felméri az erősségeket és a hiányosságokat. Olyan partnerekkel is társultunk speciális tartalmak létrehozásához, mint a NASA, a Museum of Modern Art, a California Academy of Sciences, és az MIT.

Küldetésünk, hogy bárki, bárhol világszínvonalú oktatásban részesülhessen.

A magyar fordítás az Akadémia Határok Nélkül Alapítvány (akademiahataroknelkul.hu) fordítócsapatának munkája.

more » « less
Video Language:
English
Team:
Khan Academy
Duration:
07:55

Hungarian subtitles

Revisions Compare revisions