Return to Video

Converting fractions to decimals (ex2)

 • 0:01 - 0:08
  şimdi 11 bölü 25 kesrini (bunu 25 te 11 olarak da söyleyebiliriz) ondalık kesre nasıl çevrildiğini görmek için yazalım
 • 0:08 - 0:11
  ve bunu en yakın binler basamağına yuvarlayalım
 • 0:11 - 0:14
  Bu kesri ,11 bölü 25, 11/25 le aynı şeydir.
 • 0:14 - 0:17
  .
 • 0:17 - 0:23
  yani tam olarak söyleyebiliriz ki, 11'i 25'e bölebiliriz ve ne elde edersek edelim bu 11/25 'in ondalık temsili olacaktır
 • 0:23 - 0:27
  .
 • 0:27 - 0:32
  Birler basamağından sonraki basamaklara geçelim.
 • 0:32 - 0:35
  Onlar, yüzler ve binler basamaklarında bölme işlemi yapalım.
 • 0:35 - 0:40
  Şimdi virgülden sonraki 11'in oraya biraz 0 ekleyelim.
 • 0:40 - 0:42
  ve bölmeye başlayalım.
 • 0:42 - 0:44
  1'de 25 yoktur.
 • 0:44 - 0:46
  11'de 25 yoktur.
 • 0:46 - 0:49
  110'da 25 vardır.
 • 0:49 - 0:57
  4x25 100 ediyorsa, 110'da 25 4 kere vardır.
 • 0:57 - 1:00
  ondalığı bozmayalım, yani 0.4 yazacağız.
 • 1:00 - 1:08
  4 kere 25 100 olur. Çıkaralım, 110-100=10.
 • 1:08 - 1:12
  bir diğer sıfırı da alalım.
 • 1:12 - 1:23
  100'de 25 4 keredir. 4x25=100 ve çıkarma işleminden 0 elde edersiniz.
 • 1:23 - 1:27
  yani aslında bunu yuvarlamamıza bile gerek yok. Bu kesir 0.44 ondalığa eşittir.
Title:
Converting fractions to decimals (ex2)
Description:

Converting fractions to decimals (ex2)

more » « less
Video Language:
English
Duration:
01:33

Turkish subtitles

Revisions Compare revisions