Return to Video

Převod zlomků na desetinná čísla (př2)

 • 0:00 - 0:06
  Pojďme zkusit zapsat zlomek 11/25…
  Můžeme říci i 11 pětadvacetin.
 • 0:06 - 0:11
  …jako desetinné číslo
  a zaokrouhlit ho na tisíciny.
 • 0:11 - 0:14
  Na 11/25 se můžeme dívat i tak,
 • 0:14 - 0:17
  že je to to samé jako 11 děleno 25,
 • 0:17 - 0:21
  takže můžeme doslova
  rozdělit 11 na 25 částí.
 • 0:21 - 0:26
  A cokoliv nám vyjde,
  bude desetinným vyjádřením 11/25.
 • 0:26 - 0:32
  Vzhledem k tomu, že se budeme pohybovat
  v číslech menších než 1,…
 • 0:32 - 0:35
  Půjdeme na řády desetin, setin a tisícin.
 • 0:35 - 0:40
  …tak přidáme nějaké nuly
  za desetinnou čárku k této 11.
 • 0:40 - 0:42
  A teď začneme dělit.
 • 0:42 - 0:44
  25 se nevejde do 1.
 • 0:44 - 0:46
  25 se nevejde do 11.
 • 0:46 - 0:50
  25 se vejde do 110.
 • 0:50 - 0:57
  25 se vejde do 110 čtyřikrát.
  4 krát 25 je 100.
 • 0:57 - 1:00
  Necháme tady desetinnou čárku
  a napíšeme 0,4.
 • 1:00 - 1:09
  4 krát 25 je 100 a nyní můžeme odčítat:
  110 mínus 100 je 10.
 • 1:09 - 1:12
  A teď můžeme připsat ze shora další 0.
 • 1:12 - 1:20
  25 se do 100 vejde přesně čtyřikrát.
  4 krát 25 je 100.
 • 1:20 - 1:23
  Pak odečteme a dostaneme 0.
 • 1:23 - 1:32
  Ani jsme to nemuseli zaokrouhlovat.
  Tento zlomek je přesně 0,44.
Title:
Převod zlomků na desetinná čísla (př2)
Description:

Převod zlomků na desetinná čísla (př2)

more » « less
Video Language:
English
Duration:
01:33

Czech subtitles

Revisions Compare revisions