Return to Video

Ordering Fractions

 • 0:00 - 0:05
  สิ่งที่ผมอยากทำในวิดีโอนี้ คือเรียงลำดับ
  เศษส่วนเหล่านี้จากน้อยไปหามาก
 • 0:05 - 0:10
  และวิธีที่ง่ายที่สุด -- และวิธีที่ได้
  คำตอบแน่นอน --
 • 0:10 - 0:14
  คือหาตัวส่วนร่วม เพราะถ้าเราหา
  ตัวส่วนร่วมไม่ได้
 • 0:14 - 0:21
  เศษส่วนเหล่านี้จะเปรียบเทียบยาก:
  4/9, 3/4, 4/5, 11/12, 13/15.
 • 0:21 - 0:26
  คุณอาจประมาณค่ามันได้ แต่คุณจะ
  เปรียบเทียบมันได้โดยตรง
 • 0:26 - 0:32
  ถ้าพวกมันมีตัวส่วนร่วมเท่ากัน. วิธี
  ตรงนี้คือหาตัวส่วนร่วมก่อน.
 • 0:32 - 0:36
  มีวิธีทำได้หลายวิธี
  คุณก็แค่เลือกเลขหนึ่งตัวมา
 • 0:36 - 0:42
  แล้วหาจำนวนเท่าทั้งหมดไปเรื่อยๆ จนกว่า
  คุณจะเจอตัวที่หารด้วยเลขที่เหลือลงตัว
 • 0:42 - 0:46
  วิธีคิดอีกอย่าง คือแยกตัวประกอบเฉพาะ
  ของเลขแต่ละตัวพวกนี้.
 • 0:46 - 0:52
  แล้ว "คูณร่วมน้อย" ของพวกมันจะ
  มีจำนวนเฉพาะแต่ละตัวจากเลขเหล่านั้น.
 • 0:52 - 0:59
  ลองทำวิธีที่สอง แล้วค่อยทดสอบกัน.
 • 0:59 - 1:08
  9 คือ 3 กับ 3, ดังนั้น ค.ร.น. อย่างน้อย
  ต้องมี 3 คูณ 3 ในนั้น.
 • 1:08 - 1:12
  แล้ว 4 เท่ากับ 2 คูณ 2.
 • 1:12 - 1:18
  เราจึงมี 2 คูณ 2 ในการแยกตัวประกอบ
  เฉพาะของ ค.ร.น.
 • 1:18 - 1:22
  5 เป็นจำนวนเฉพาะ เราก็ใส่ 5 ลงไป.
 • 1:22 - 1:31
  แล้ว 12 ก็เหมือนกับ 2 คูณ 6, และ
  6 เท่ากับ 2 คูณ 3.
 • 1:31 - 1:41
  ดังนนั้น ใน ค.ร.น. เราต้องมี 2 สองตัว
  แต่เรามี 2 อยู่แล้วสองตัว เรามี 3 แล้ว
 • 1:41 - 1:48
  วิธีคิดอีกอย่างคือ มันเป็นจำนวน
  ที่หารด้วย 9 และ 4 ลงตัว
 • 1:48 - 1:50
  มันจึงหารด้วย 12 ลงตัวด้วย.
 • 1:50 - 1:59
  และสุดท้าย เราต้องมีตัวประกอบให้
  15 หารได้ลงตัว.
 • 1:59 - 2:04
  15 ก็เหมือนกับ 3 คูณ 5.
 • 2:04 - 2:09
  เหมือนเดิม เรามี 3 กับ 5 แล้ว.
 • 2:09 - 2:15
  นี่คือ ค.ร.น. ของเรา.
 • 2:15 - 2:45
  ค.ร.น. ของเราจึงเท่ากับ 33225
  =180
 • 2:45 - 2:53
  ค.ร.น. เท่ากับ 180. แล้วเราอยากเขียน
  เศษส่วนทั้งหมดใหม่ใน 180 เป็นตัวส่วน.
 • 2:53 - 2:59
  เศษส่วนแรก 4/9 คืออะไรส่วน 180?
 • 2:59 - 3:04
  จาก 9 ไป 180, เราต้องคูณ 9 ด้วย 20.
 • 3:04 - 3:17
  เพื่อให้ได้ตัวส่วนเป็น 180,
  เราต้องคูณด้วย 20.
 • 3:17 - 3:22
  เนื่องจากเราไม่อยากเปลี่ยนค่าเศษส่วน
  เราควรคูณ 4 ด้วย 20 ด้วย.
 • 3:22 - 3:29
  4*20 = 80. 4/9 จึงเท่ากับ 80/180.
 • 3:29 - 3:37
  ทีนี้ ลองทำ 3/4 กัน. เราต้องคูณตัวส่วน
  ด้วยอะไรจึงจะเท่ากับ 180?
 • 3:37 - 3:43
  คุณเอา 4 ไปหาร 180 ได้เพื่อหาคำตอบ.
 • 3:43 - 3:54
  4*45 = 180. ทีนี้ คุณต้องคูณตัวเศษ
  ด้วย 45 เช่นกัน.
 • 3:54 - 4:09
  3*45 = 135. 3/4 จึงเท่ากับ 135/180.
 • 4:09 - 4:32
  ลองทำ 4/5 กัน. จาก 5 เป็น 180, คูณด้วย 36.
 • 4:32 - 4:35
  ต้องคูณตัวเศษด้วยจำนวนเดียวกัน คือ 36.
 • 4:35 - 4:46
  144/180.
 • 4:46 - 4:50
  แล้วเราเหลืออีกแค่สองตัว.
 • 4:50 - 5:26
  180/12 = 15. เหมือนกันสำหรับตัวเศษ.
  ดังนั้น 11/12 = 165/180.
 • 5:26 - 5:28
  แล้วสุดท้าย เรามี 13/15.
 • 5:28 - 5:51
  จาก 15 ไป 180 ให้คูณ 15 ด้วย 12 --
  1510 = 150, 152 = 30, ดังนั้น 15*12=180
 • 5:51 - 5:54
  คูณตัวเศษคือ 13 ด้วยจำนวนเดียวกัน
 • 5:54 - 6:01
  เรารู้ว่า 12*12= 144
  เราก็บวกอีก 12 ได้ 156..
 • 6:01 - 6:08
  เราได้เขียนเศษส่วนเหล่านี้ใหม่
  ด้วยตัวส่วนร่วมใหม่แล้ว.
 • 6:08 - 6:13
  ทีนี้ มันเปรียบเทียบได้ง่าย.
  เราแค่ดูตัวเศษ.
 • 6:13 - 6:21
  ตัวอย่างเช่น เศษที่น้อยที่สุดคือ 80,
  4/9 จึงเป็นเลขที่น้อยที่สุด.
 • 6:21 - 7:04
  เศษที่น้อยที่สุดต่อไป คือ 135,
  ซึ่งก็คือ 3/4.
 • 7:04 - 7:09
  แล้วตัวต่อไปจะเป็น 144/180, ซึ่งก็คือ 4/5.
 • 7:09 - 7:21
  ต่อไปคือ 156/180, ซึ่งก็คือ 13/15.
 • 7:21 - 7:36
  และสุดท้าย เรามี 165/180, ซึ่งก็คือ 11/12.
 • Не синхронизирани
  เสร็จแล้ว! เราเรียงลำดับเสร็จแล้ว.
Title:
Ordering Fractions
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
07:48

Thai subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions