Return to Video

Ordering Fractions

 • 0:00 - 0:05
  Оно што желим да урадим у овом снимку је да поређам ове разломке од најмањег до највећег.
 • 0:05 - 0:10
  А најлакши начин - начин на који људи могу сигурно знати да ће добити тачан одговор -
 • 0:10 - 0:14
  је налажење заједничког имениоца, јер ако не нађемо заједнички именилац,
 • 0:14 - 0:21
  ове разломке је тешко упоредити: 4/9 према 3/4 према 4/5, итд.
 • 0:21 - 0:26
  Можете да покушате да их процените, али ћете моћи да их директно упоредите тек
 • 0:26 - 0:32
  ако имају исти именилац. Дакле, поента је прво наћи њихов заједнички именилац.
 • 0:32 - 0:36
  Постоје многи начини да то урадите, можете једноставно изабрати један од ових бројева,
 • 0:36 - 0:42
  и анализирати све његове садржаоце док не нађете садржалац који је дељив свим осталим имениоцима.
 • 0:42 - 0:46
  Други начин да то урадите је да се осврнете на разлагање на просте чиниоце за сваки од ових бројева,
 • 0:46 - 0:52
  а онда ће „најмањи заједнички именилац“ садржати сваки од тих простих чинилаца у себи.
 • 0:52 - 0:59
  Хајде да то урадимо на други начин, а затим да проверимо.
 • 0:59 - 1:08
  Значи, 9 је 3·3, тако да ће наш НЗС садржати најмање 3 пута 3.
 • 1:08 - 1:12
  А онда, 4 је исто што и 2·2.
 • 1:12 - 1:18
  Значи исто ћемо имати 2·2 у растављању на просте чиниоце (НЗС).
 • 1:18 - 1:22
  5 је прост број, тако да ћемо ставити 5 овде.
 • 1:22 - 1:31
  Затим, 12 је исто што и 2·6, а 6 = 2·3.
 • 1:31 - 1:41
  Дакле, у нашем НЗС морамо имати две двојке, али већ имамо две двојке и једну тројку.
 • 1:41 - 1:48
  Други начин да сагледате ово је да ће нешто што је дељиво и са 9 и са 4
 • 1:48 - 1:50
  бити дељиво са 12.
 • 1:50 - 1:59
  На крају, резултат треба да буде дељив и са простим чиниоцима броја 15.
 • 1:59 - 2:04
  15 је исто што и 3·5.
 • 2:04 - 2:09
  Дакле, још једном, већ имамо 3 и 5.
 • 2:09 - 2:15
  Значи, ово је наш најмањи заједнички садржалац (НЗС).
 • 2:15 - 2:45
  НЗС ће бити 3·3·2·2·5 = 180
 • 2:45 - 2:53
  Дакле, наш НЗС је 180. Сада желимо да поново напишемо све ове разломке тако да имају 180 у имениоцу.
 • 2:53 - 2:59
  Први разломак је 4/9, што је колико са 180?
 • 2:59 - 3:04
  Како бисмо од 9 дошли до 180, морамо помножити 9 са 20.
 • 3:04 - 3:17
  Значи, како би именилац био једнак 180, морамо множити са 20.
 • 3:17 - 3:22
  Пошто не желимо да променимо вредност разломка, такође треба да помножимо 4 са 20.
 • 3:22 - 3:29
  4·20 = 80. Дакле, 4/9 је исто што и 80/180.
 • 3:29 - 3:37
  Хајде сада да урадимо то са 3/4. Чиме морамо помножити именилац како би био једнак 180?
 • 3:37 - 3:43
  Можете поделити 180 са 4 (180/4 = x) како бисте добили одговор.
 • 3:43 - 3:54
  4·45 = 180. Сада морате помножити и именилац бројем 45.
 • 3:54 - 4:09
  3·45 = 135. Значи, 3/4 је једнако 135/180.
 • 4:09 - 4:32
  Хајде сада да урадимо то и са 4/5. Како бисмо од 5 добили 180, морамо 5 помножити са 36.
 • 4:32 - 4:35
  Морамо помножити и бројилац истим бројем, 36.
 • 4:35 - 4:46
  Дакле, 144/180.
 • 4:46 - 4:50
  Сада су нам остала само још два.
 • 4:50 - 5:26
  180/12 = 15. Исто је и за бројилац, 15. Значи, 11/12 = 165/180.
 • 5:26 - 5:28
  И на крају имамо 13/15.
 • 5:28 - 5:51
  Како бисмо од 15 добили 180, морамо 15 помножити са 12...15·10 = 150, остаје 30 до 180. 15·2 = 30. Дакле, 15·12 = 180.
 • 5:51 - 5:54
  Морамо помножити и бројилац истим бројем, 12.
 • 5:54 - 6:01
  Знамо да је 12·12 = 144, значи додајемо још једном 12 = 156.
 • 6:01 - 6:08
  Сада смо сваки од ових разломака поново записали са новим заједничким имениоцем.
 • 6:08 - 6:13
  Сада их је веома лако упоредити. Треба само да гледамо њихове бројиоце.
 • 6:13 - 6:21
  На пример, најмањи бројилац је 80, што значи да је 4/9 најмањи од ових разломака.
 • 6:21 - 7:04
  Следећи најмањи број би требало да је 135, што је 3/4.
 • 7:04 - 7:09
  Онда ће следећи бити 144/180, што је 4/5.
 • 7:09 - 7:21
  Следећи је 156/180, што је 13/15.
 • 7:21 - 7:35
  На крају имамо 165/180, што је 11/12.
 • 7:35 - 7:47
  И завршили смо! Завршили смо са ређањем разломака по величини.
Title:
Ordering Fractions
Description:

Finding common denominators of multiple fraction to order them

more » « less
Video Language:
English
Duration:
07:48

Serbian subtitles

Revisions Compare revisions