Return to Video

Oppstilling av brøker

 • 0:00 - 0:05
  I denne videoen skal jeg stille opp
  brøkene fra minst til størst.
 • 0:05 - 0:10
  Den enkleste måten å få riktig svar på
 • 0:10 - 0:14
  er å finne fellesnevneren.
  Om vi ikke finner en felles nevner,
 • 0:14 - 0:21
  blir brøkene vanskelig å sammenligne:
  4/9 og 3/4 og 4/5 osv.
 • 0:21 - 0:26
  Du kan prøve å estimere,
  men du vil kunne sammenligne dem direkte
 • 0:26 - 0:32
  om alle har lik nevner.
  Trikset er først å finne fellesnevneren.
 • 0:32 - 0:36
  Det er mange måter å gjøre det på,
  du kan velge ett av disse tallene
 • 0:36 - 0:42
  og ta alle felles multiplum til du finner en
  som kan deles på alle de andre nevnerne.
 • 0:42 - 0:46
  En annen måte å gjøre det på er å finne
  primfaktoren i hver av dem,
 • 0:46 - 0:52
  og den nevneren som er minst felles
  har en av disse primfaktorene i seg.
 • 0:52 - 0:59
  La oss gjøre det på en annen måte
  og så verifisere den.
 • 0:59 - 1:08
  9 er lik 3x3, så primfaktoren
  må ha minst 3x3 i seg.
 • 1:08 - 1:12
  Og 4 er det samme som 2x2.
 • 1:12 - 1:18
  Vi vil også ha 2x2 i primfaktoren.
 • 1:18 - 1:22
  5 er et primtall,
  så vi setter 5 der.
 • 1:22 - 1:31
  12 er det samme som 2x6,
  og 6 = 2x3.
 • 1:31 - 1:41
  I primfaktoren vår må ha to 2-ere,
  men vi har to 2-ere og en 3.
 • 1:41 - 1:48
  Vi kan også tenke at
  noe som kan deles med både 9 og 4
 • 1:48 - 1:50
  må kunne deles med 12.
 • 1:50 - 1:59
  Det må også kunne deles med
  15s primfaktorer.
 • 1:59 - 2:04
  15 er det samme som 3x5.
 • 2:04 - 2:09
  Vi har allerede 3 og 5.
 • 2:09 - 2:15
  Dette er vår minste felles multiplum.
 • 2:15 - 2:45
  Primfaktoren må være lik
  3x3x2x2x5 = 180.
 • 2:45 - 2:53
  Primfaktoren er 180. Vi må omskrive
  brøkene med 180 i nevneren.
 • 2:53 - 2:59
  Den første brøken, 4/9,
  er hva over 180?
 • 2:59 - 3:04
  For å gå fra 9 til 180
  må vi multiplisere 9 med 20.
 • 3:04 - 3:17
  For å få nevneren til å bli 180,
  må vi multiplisere med 20.
 • 3:17 - 3:22
  Siden vi ikke vil endre verdien på brøken,
  må vi også multiplisere 4 med 20.
 • 3:22 - 3:29
  4x20 = 80. Da blir 4/9
  det samme som 80/180.
 • 3:29 - 3:37
  La oss ta 3/4. Hva gjør vi når vi må
  multiplisere nevneren med for å få 180?
 • 3:37 - 3:43
  Du kan dele 4 på 180 (180/4 = x)
  for å finne det ut.
 • 3:43 - 3:54
  4x45 =180. Du må også
  multiplisere nevneren på 45.
 • 3:54 - 4:09
  3x45 =135. Så 3/4 er lik 135/180.
 • 4:09 - 4:32
  La oss ta 4/5. For å gå fra 5 til 180,
  multipliser 5 med 36.
 • 4:32 - 4:35
  Multiplisere samme teller
  med samme tall, 36.
 • 4:35 - 4:46
  144/80.
 • 4:46 - 4:50
  Da har vi bare to igjen.
 • 4:50 - 5:26
  180/12 = 15. Samme for telleren, 15.
  11/12 =165/180.
 • 5:26 - 5:28
  Til slutt har vi 13/15.
  For å komme til 180 fra 15,
 • 5:28 - 5:51
  multipliser 15 med 12, 15x10 = 150,
  30 igjen på 180. 15x2 = 30. 15x12 = 180.
 • 5:51 - 5:54
  Multipliser telleren med samme tall, 13.
 • 5:54 - 6:01
  Vi vet at 12x12 =144,
  så legg til en 12 =156.
 • 6:01 - 6:08
  Vi har omskrevet disse brøkene
  med den nye fellesnevneren.
 • 6:08 - 6:13
  Nå er det enkelt å sammenligne dem.
  Vi trenger bare å se på nevnerne.
 • 6:13 - 6:21
  Den minste nevneren er 80,
  så 4/9 er det minste av disse tallene.
 • 6:21 - 7:04
  Det nest minste tallet er 135, 3/4.
 • 7:04 - 7:09
  Så har vi 144/180, som var 4/5.
 • 7:09 - 7:21
  Det neste er 156/180, som var 13/15.
 • 7:21 - 7:36
  Til slutt har vi 165/180, som var 11/12.
Title:
Oppstilling av brøker
Description:

Finne fellesnevnere i flere brøker for å stille dem opp

more » « less
Video Language:
English
Duration:
07:48
elisabeth.eidsvik edited Norwegian Bokmal subtitles for Ordering Fractions

Norwegian Bokmal subtitles

Revisions