Return to Video

Ordering Fractions

 • 0:00 - 0:05
  מה שאני רוצה לעשות בוידאו זה הוא לסדר את השברים האלה החל מהפחות עד לגדול
 • 0:05 - 0:10
  ו הדרך הכי פשוטה -- והדרך שבוודאי תפיק את תשובה הנכונה
 • 0:10 - 0:14
  היא למצוא את המכנה המשותף הנמוך ביותר, כי אם אנחנו לא מצליחים למצוא אותו
 • 0:14 - 0:21
  אז מתקשה להשוות את השברים האלה: 4/9 נגד 3/4 נגד 4/5, 11/12, 13/15.
 • 0:21 - 0:26
  אפשר לנסות להעריך אותם, אבל תוכלו להשוות אותם ישירות אם
 • 0:26 - 0:32
  לכולם יש אותו מכנה. אז, פה התכסיס הוא תחילה למצוא את המכנה המשותף הנמוך ביותר.
 • 0:32 - 0:36
  ויש הרבה דרכים לעשות את זה, אפשר פשוט לבחור אחד המספרים האלה
 • 0:36 - 0:42
  ולקחת כל הכפולות שלו עד שאתם מוצאים כפולה שיכולה להתחלק בשאר המספרים.
 • 0:42 - 0:46
  דרך אחרת לעשות את זה היא להביט בפירוקם לגורמים ראשוניים של כל המספרים האלה.
 • 0:46 - 0:52
  ואז ה-'כפולה המשותפת הנמוכה ביותר' של המספרים חייבת להכיל כל המספרים הראשוניים ההם בתוכה. צריך שהיא מורכב מכל המספרים.
 • 0:52 - 0:59
  בואו נעשה את זה בדרך השניה, ואז נוודא זה בטח ניתן לחילוק.
 • 0:59 - 1:08
  אז, 9 שווה ל-3 פי 3, לכן הכפמנ"ב (כפולה משותפת נמוכה ביותר) הולכת להכיל לפחות 3 אחד בתוכה.
 • 1:08 - 1:12
  ואז ארבע שווה ל-2 פי 2.
 • 1:12 - 1:18
  לכן 2 פי 2 גם ייכלל בפירוק לגורמים ראשוניים שלנו.
 • 1:18 - 1:22
  5 זה מספר ראשוני, כן נשים 5 שמה.
 • 1:22 - 1:31
  ואז 12 זה שווה ל-2 פי 6, ו 6 = 23.
 • 1:31 - 1:41
  כך שבכפמנ"ב צריך להיות שני 2, אבל כבר יש שני 2, ויש לנו כבר 3 אחד.
 • 1:41 - 1:48
  עוד דרך מחשבה על זה, היא שמשהו שמסוגל להתחלק ב-9 ו-4 שניהם
 • 1:48 - 1:50
  הולך להתחלק גם ב-12.
 • 1:50 - 1:59
  ואז סוף סוף, אנחנו צריכים שיתחלק בגורמים הראשוניים של 15.
 • 1:59 - 2:04
  15 שווה ל-3 פי 5.
 • 2:04 - 2:09
  ככה שוב, כבר יש לנו 3 ו-5.
 • 2:09 - 2:15
  אז, זהו הכפמנ"ב שלנו.
 • 2:15 - 2:45
  אז, הכפמנב הולך להיות שווה ל-3X3X2X2X5=180.
 • 2:45 - 2:53
  לכן הכפמנ"ב שלנו הוא 180. אז ברצוננו לשכתב כל השברים האלה עם 180 במקום המכנה.
 • 2:53 - 2:59
 • 2:59 - 3:04
 • 3:04 - 3:17
 • 3:17 - 3:22
 • 3:22 - 3:29
 • 3:29 - 3:37
 • 3:37 - 3:43
 • 3:43 - 3:54
 • 3:54 - 4:09
 • 4:09 - 4:32
 • 4:32 - 4:35
 • 4:35 - 4:46
 • 4:46 - 4:50
 • 4:50 - 5:26
 • 5:26 - 5:28
 • 5:28 - 5:51
 • 5:51 - 5:54
 • 5:54 - 6:01
 • 6:01 - 6:08
 • 6:08 - 6:13
 • 6:13 - 6:21
 • 6:21 - 7:04
 • 7:04 - 7:09
 • 7:09 - 7:21
 • 7:21 - 7:36
Title:
Ordering Fractions
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
07:48
Eli Whitehouse edited иврит subtitles for Ordering Fractions

Hebrew subtitles

Incomplete

Revisions