Return to Video

Řazení zlomků podle velikosti

 • 0:00 - 0:05
  V tomto videu seřadíme tyto zlomky
  od nejmenšího k největšímu.
 • 0:05 - 0:12
  A nejsnáze, jak to udělat správně, je
  najít společného jmenovatele,
 • 0:12 - 0:14
  protože pokud neznáme
  společného jmenovatele,
 • 0:14 - 0:21
  pak je těžké tyto zlomky porovnat:
  4/9, 3/4, 4/5, 11/12 a 13/15.
 • 0:21 - 0:26
  Můžete to zkusit odhadnout,
  ale budete schopni je porovnat přímo,
 • 0:26 - 0:30
  když budou mít společného jmenovatele.
  Takže trik je v tom
 • 0:30 - 0:35
  napřed najít společného jmenovatele.
  A to různými způsoby.
 • 0:35 - 0:39
  Můžete vybrat některé z těchto čísel
  a všechny násobky,
 • 0:39 - 0:42
  dokud nenajdete násobek,
  který je dělitelný všemi jmenovateli.
 • 0:42 - 0:46
  Další způsob je podívat se
  na prvočíselný rozklad těchto čísel
 • 0:46 - 0:54
  a pak nejmenší společný jmenovatel
  bude obsahovat každé z těchto prvočísel.
 • 0:54 - 0:59
  Uděláme to druhým způsobem a ověříme to.
 • 0:59 - 1:08
  9 je 3 krát 3, takže nejmenší společný násobek
  bude mít v sobě určitě alespoň 3 krát 3.
 • 1:08 - 1:12
  A pak 4 je 2 krát 2.
 • 1:12 - 1:18
  Budeme mít také 2 krát 2
  v nejmenším společném násobku.
 • 1:18 - 1:22
  5 je prvočíslo, takže přidáme 5.
 • 1:22 - 1:31
  12 je 2 krát 6.
  A 6 je 2 krát 3.
 • 1:31 - 1:39
  V nejmenším společném násobku musíme
  mít 2 dvojky, ale už je tam máme
 • 1:39 - 1:41
  a také tam už je 3.
 • 1:41 - 1:48
  Jinak si to můžete představit tak,
  že co je dělitelné 9 a 4,
 • 1:48 - 1:50
  bude také dělitelné 12.
 • 1:50 - 2:01
  A nakonec musí být společný jmenovatel
  dělitelný prvočíselným rozkladem čísla 15.
 • 2:01 - 2:04
  15 je 3 krát 5.
 • 2:04 - 2:09
  A znovu, už tu máme 3 a 5.
 • 2:09 - 2:15
  Takže tohle je náš
  nejmenší společný násobek.
 • 2:15 - 2:25
  Bude se rovnat
  3 krát 3 je 9, 9 krát 2 je 18,
 • 2:25 - 2:33
  18 krát 2 je 36, 36 krát 5 je... Můžete to
  udělat z hlavy, ale já to zkusím na straně.
 • 2:33 - 2:45
  36 krát 5, jen abych to nezkazil. 6 krát 5
  je 30, 3 krát 5 je 15 plus 3 je 180.
 • 2:45 - 2:50
  Náš nejmenší společný násobek je 180.
  Přepíšeme všechny zlomky tak,
 • 2:50 - 2:53
  aby v jejich jmenovateli bylo 180.
 • 2:53 - 2:58
  První zlomek 4/9 je kolik,
  když ve jmenovateli bude 180?
 • 2:58 - 3:04
  Abychom z 9 udělali 180,
  musíme 9 vynásobit 20.
 • 3:04 - 3:16
  4/9, aby se jmenovatel rovnal 180,
  vynásobíme 20.
 • 3:16 - 3:20
  Protože nechceme změnit hodnotu zlomku,
  měli bychom také vynásobit 4 dvacítkou.
 • 3:20 - 3:22
  Takže ve výsledku násobím 20/20.
 • 3:22 - 3:29
  Takže 4/9 je to samé, co 80/180.
 • 3:29 - 3:35
  Teď převedeme zlomek 3/4.
  Jakým číslem musíme násobit,
 • 3:35 - 3:37
  abychom dostali ve jmenovateli 180?
 • 3:37 - 3:43
  Když 180 vydělíte 4, přijdete na to.
 • 3:43 - 3:51
  4 krát 45 je 180.
  4 krát 40 je 160. 4 krát 5 je 20.
 • 3:51 - 3:58
  Teď musíte vynásobit také jmenovatele 45.
 • 3:58 - 4:09
  3 krát 45 je 120 plus 15, takže 135.
  135/180.
 • 4:09 - 4:20
  Pusťme se do 4/5. Abychom z 5 udělali 180,
  čím to musíte vynásobit?
 • 4:20 - 4:32
  5 krát 30, to je 150, dalších 30 k tomu,
  takže to musím vynásobit 36.
 • 4:32 - 4:35
  Musíme vynásobit i jmenovatel
  stejným číslem. Krát 36.
 • 4:35 - 4:40
  Takže jmenovatel je 180,
  čitatel je 4 krát 30 je 120,
 • 4:40 - 4:46
  4 krát 6 je 24, takže 144/180.
 • 4:46 - 4:50
  A ještě musíme udělat další dva.
 • 4:50 - 4:58
  Takže 11/12.
  Abych dostal ve jmenovateli 180,
 • 4:58 - 5:07
  musíme vynásobit 12 krát...
  12 krát 10 je 120, pak 16 zbývá, takže 15.
 • 5:07 - 5:15
  15 ve jmenovateli i čitateli.
  Jmenovatel je 180. 11 krát 15.
 • 5:15 - 5:25
  10 krát 15 je 150,
  k tomu dalších 15, to bude 165.
 • 5:25 - 5:32
  A nakonec máme 13/15.
 • 5:32 - 5:44
  Abychom udělali z patnácti 180,
  musíme násobit 12. 12 krát 15 je 180.
 • 5:44 - 5:48
  Musíme vynásobit i čitatel 12,
  aby se nezměnila hodnota zlomku.
 • 5:48 - 6:01
  12 krát 12 je 144, k tomu ještě 12,
  to je 156. 12 plus 144 je 156.
 • 6:01 - 6:08
  Přepsali jsme každý z těchto zlomků
  s novým společným jmenovatelem.
 • 6:08 - 6:13
  Teď je velmi snadné je porovnat.
  Stačí se podívat na jejich čitatele.
 • 6:13 - 6:21
  Například nejmenším čitatelem je 80,
  takže 4/9 je nejmenší.
 • 6:21 - 6:27
  Jen to sem napíšu.
  4/9 je první, což je to samé jako 80/180.
 • 6:27 - 6:31
  Napíšu to oběma způsoby.
  80/180.
 • 6:31 - 6:59
  Další nejmenší číslo bude
  135/180, to bylo 3/4.
 • 6:59 - 7:05
  A potom bude 144/180, tedy 4/5.
 • 7:05 - 7:21
  Následuje 156/180, což byl zlomek 13/15.
 • 7:21 - 7:36
  Nakonec máme 165/180, což je 11/12.
 • 7:36 - 7:48
  A máme hotovo. Zlomky jsou seřazeny.
Title:
Řazení zlomků podle velikosti
Description:

Hledání společného jmenovatele několika zlomků a jejich seřazení podle velikosti.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
07:48
Petra Jirůtková edited чешки език subtitles for Ordering Fractions
Marketa Matejickova edited чешки език subtitles for Ordering Fractions
Marketa Matejickova edited чешки език subtitles for Ordering Fractions
Marketa Matejickova added a translation

Czech subtitles

Revisions Compare revisions