Return to Video

Sčítanie a odčítanie zlomkov

 • 0:02 - 0:05
  Vitajte v prezentácii
  o sčítaní a odčítaní zlomkov.
 • 0:06 - 0:08
  Takže začnime.
 • 0:08 - 0:12
  Môžeme začať niečím, čo by Vás
  nemalo veľmi zmiasť.
 • 0:12 - 0:15
  Toto dúfam bude
  relatívne ľahká otázka.
 • 0:15 - 0:22
  Keby som sa spýtal
  koľko je 1/4 plus 1/4...
 • 0:22 - 0:25
  Zamyslime sa nad tým
  čo to znamená.
 • 0:25 - 0:32
  Povedzme, že máme koláč, ktorý
  je rozdelený na 4 časti.
 • 0:32 - 0:37
  Môžeme povedať, že táto prvá 1/4 -- radšej to urobím inou farbou.
 • 0:38 - 0:39
  Táto prvá 1/4
  je teda
 • 0:39 - 0:43
  1/4 z koláča, dobre?
 • 0:43 - 0:46
  A ideme ju pridať
  ku ďalšej 1/4 z koláča.
 • 0:46 - 0:52
  Táto môže byť --
  zmením farbu -- ružová.
 • 0:52 - 0:57
  Táto ružová 1/4
  je táto 1/4 z koláča.
 • 0:57 - 1:00
  Takže keby som zjedol obidve štvrtiny,
 • 1:00 - 1:03
  alebo by som zjedol 1/4 a potom ďalšiu
 • 1:03 - 1:05
  1/4, koľko som spolu zjedol?
 • 1:05 - 1:09
  Dobre, vidno priamo z toho
  obrázku, že som zjedol 2
 • 1:09 - 1:11
  zo 4 kúskov z koláča.
 • 1:11 - 1:15
  Takže keď zjem 1/4 z koláča, a potom
 • 1:15 - 1:21
  zjem ďalšiu 1/4 z koláča,
  celkovo som zjedol 2/4 z koláča.
 • 1:22 - 1:23
  A to už vieme z videa o rovnakých
  zlomkoch, že je to
 • 1:23 - 1:27
  to isté ako, že som
  zjedol 1/2 z koláča.
 • 1:27 - 1:32
  To dáva zmysel. Keď zjem 2 zo 4 kúskov
  koláča, zjedol som z neho 1/2.
 • 1:32 - 1:35
  Keď sa na to pozrieme
  matematicky, čo sa tu stalo?
 • 1:35 - 1:38
  Menovatele, čiže
  tie spodné čísla
 • 1:38 - 1:41
  v zlomku,
  zostali rovnaké.
 • 1:41 - 1:43
  Pretože to je len
  celkový počet kúskov,
 • 1:43 - 1:46
  ktoré máme v tomto príklade.
 • 1:46 - 1:48
  A pričítal som len čitatele,
  čo dáva zmysel.
 • 1:48 - 1:53
  Zjedol som 1 zo 4 kúskov
  koláča, potom som zjedol ďalší 1 kúsok
 • 1:53 - 1:56
  zo 4 kúskov koláča, takže som
  zjedol 2 zo 4 kúskov
 • 1:56 - 1:57
  koláča, čo je jedna polovica.
 • 1:57 - 2:02
  Vypočítame si ešte
  ďalšie príklady.
 • 2:02 - 2:10
  Koľko je 2/5 plus 1/5?
 • 2:10 - 2:12
  V tomto príklade urobíme to isté.
 • 2:12 - 2:15
  Najskôr skontrolujeme, či
  sú menovatele rovnaké --
 • 2:15 - 2:17
  za chvíľu sa naučíme, čo
  treba robiť, ak sú menovatele
 • 2:17 - 2:18
  rozdielne.
 • 2:18 - 2:20
  Keď sú menovatele
  rovnaké, potom menovateľ
 • 2:20 - 2:22
  výsledku bude tiež rovnaký.
 • 2:22 - 2:24
  A my len sčítame čitatele.
 • 2:24 - 2:27
  2/5 plus 1/5 je iba 2
  plus 1 lomeno 5, čo
 • 2:27 - 2:31
  sa rovná 3 lomeno 5.
 • 2:31 - 2:33
  Rovnako to funguje
  aj s odčítaním.
 • 2:33 - 2:42
  Napríklad 3 lomeno 7 mínus 2 lomeno
  7 sa rovná 1 lomeno 7.
 • 2:42 - 2:45
  Len som
  odčítal 2 od 3
 • 2:45 - 2:48
  a dostal 1, pričom zostal
  menovateľ rovnaký.
 • 2:48 - 2:49
  Čo dáva zmysel.
 • 2:49 - 2:53
  Keby som mal 3 zo 7 kúskov
  koláča a dal by som
 • 2:53 - 2:57
  preč 2 z tých 7 kúskov
  koláča, zostal by mi 1
 • 2:57 - 3:00
  zo 7 kúskov koláča.
 • 3:00 - 3:03
  Poďme ďalej --
  myslím si, že to je dosť
 • 3:03 - 3:05
  jasné, ak
  máme rovnakého menovateľa.
 • 3:05 - 3:07
  Zapamätajte si, že menovateľ
  je to spodné
 • 3:07 - 3:09
  číslo v zlomku.
 • 3:09 - 3:10
  To horné číslo je čitateľ.
 • 3:10 - 3:12
  Čo robiť v prípade, keď máme
  rôzne menovatele?
 • 3:12 - 3:15
  Snáď to nebude
  veľmi ťažké.
 • 3:15 - 3:23
  Zoberme si napríklad 1/4 plus 1/2.
 • 3:23 - 3:28
  Vráťme sa späť k tomu
  pôvodnému príkladu o koláči.
 • 3:28 - 3:32
  Znova ten koláč nakreslím.
 • 3:33 - 3:38
  Takže, táto prvá 1/4,
  vyfarbíme si ju,
 • 3:38 - 3:41
  to je 1/4 z koláča.
 • 3:41 - 3:44
  A teraz idem zjesť
  ďalšiu 1/2 z toho koláča.
 • 3:44 - 3:48
  Takže zjem
  1/2 z koláča.
 • 3:48 - 3:50
  Táto polovica,
 • 3:50 - 3:54
  zjem celú túto
  1/2 z koláča.
 • 3:54 - 3:56
  Čomu sa to teda rovná?
 • 3:56 - 3:58
  Je viac spôsobov,
  ako sa na to môžeme pozrieť.
 • 3:58 - 4:00
  Najskôr by sme mohli len
  prepísať 1/2.
 • 4:00 - 4:07
  1/2 z koláča, to je vlastne
  to isté ako 2/4, že?
 • 4:07 - 4:13
  Tu máme 1/4 a
  tu zas ďalšiu 1/4.
 • 4:13 - 4:16
  1/2 je to isté ako
  2/4, čo už vieme z
 • 4:16 - 4:18
  videa o rovnakých zlomkoch.
 • 4:18 - 4:21
  Takže vieme, že 1/4 plus 1/2
  je to isté ako
 • 4:21 - 4:27
  1/4 plus 2/4, že?
 • 4:27 - 4:34
  Len sme zmenili
  1/2 na 2/4 tak, že sme
 • 4:34 - 4:39
  vynásobili čitateľ
  a menovateľ
 • 4:39 - 4:41
  tohoto zlomku číslom 2.
 • 4:41 - 4:43
  To môžete urobiť s
  hocakým zlomkom.
 • 4:43 - 4:45
  Keď násobíte
  čitateľ aj menovateľ
 • 4:45 - 4:48
  rovnakým číslom,
  môžete ich násobiť hocičím.
 • 4:48 - 4:53
  To dáva zmysel, pretože
  1/2 krát 1 rovná sa
 • 4:53 - 4:56
  1/2, to viete.
 • 4:56 - 5:01
  A iný spôsob zápisu
  1 je 2/2, teda 1/2 krát 2/2.
 • 5:01 - 5:05
  2/2 je to isté ako
  1, a výsledok bude teda 2/4.
 • 5:05 - 5:09
  2 som vybral preto,
  že som sem potreboval
 • 5:09 - 5:12
  dostať rovnaký menovateľ.
 • 5:12 - 5:15
  Dúfam, že v tom nerobím
  veľký zmätok.
 • 5:15 - 5:17
  Poďme doriešiť
  túto rovnicu.
 • 5:17 - 5:20
  Takže máme 1/4 plus 2/4,
  vieme, že len sčítame
 • 5:20 - 5:24
  čitatele, 3, a
  menovatele sú rovnaké, 3/4.
 • 5:24 - 5:25
  Na obrázku vidíme,
  že sme
 • 5:25 - 5:30
  zjedli 3/4 z tohto koláča.
 • 5:30 - 5:33
  Poďme na ďalší príklad.
 • 5:34 - 5:45
  Vypočítajme napríklad 1/2 plus 1/3.
 • 5:45 - 5:48
  Takže znova, chceme, aby
  boli oba menovatele
 • 5:48 - 5:51
  rovnaké. Lenže nemôžeme
  vynásobiť len jeden z nich --
 • 5:51 - 5:55
  neexistuje číslo, ktorým môžeme vynásobiť
  3, aby sme dostali 2. Ani číslo,
 • 5:55 - 5:59
  teda celé číslo, ktorým môžeme
  vynásobiť 3 aby sme dostali 2.
 • 5:59 - 6:01
  A nie je číslo, ktorým môžeme
  vynásobiť 2, aby sme dostali 3.
 • 6:01 - 6:04
  Takže musíme vynásobiť obidve,
  aby boli rovné jedno druhému.
 • 6:04 - 6:07
  My vlastne potrebujeme to,
  čo nazývame spoločný
 • 6:07 - 6:10
  menovateľ. To je
  najmenší spoločný
 • 6:10 - 6:12
  násobok 2 a 3.
 • 6:12 - 6:15
  Čo je najmenší spoločný
  násobok 2 a 3?
 • 6:15 - 6:17
  To je najmenšie
  číslo, ktoré je násobkom
 • 6:17 - 6:21
  čísel 2 aj 3.
 • 6:21 - 6:23
  Tým najmenším číslom,
  ktoré je násobkom
 • 6:23 - 6:26
  dvojky aj trojky je 6.
 • 6:26 - 6:29
  Poďme teda previesť oba tieto
  zlomky na niečo lomeno 6.
 • 6:29 - 6:31
  Takže, 1/2 sa rovná koľko deleno 6?
 • 6:31 - 6:33
  Toto by ste mali vedieť z
  videa o rovnakých zlomkoch.
 • 6:33 - 6:36
  Keby som zjedol 1/2 pizze
  so 6 kúskami,
 • 6:36 - 6:40
  zjedol by som 3 kúsky, však?
 • 6:40 - 6:42
  To dáva zmysel.
 • 6:42 - 6:45
  1 je polovica z 2 a 3 je polovica zo 6.
 • 6:45 - 6:48
  Rovnako, aj keď zjem 1/3 z
  pizze so 6 kúskami, je
 • 6:48 - 6:51
  to to isté ako 2 lomeno 6.
 • 6:51 - 6:58
  Takže 1/2 plus 1/3 je to isté
  ako 3/6 plus 2/6.
 • 6:58 - 7:00
  Všimnite si, že som neurobil
  nič šialené.
 • 7:00 - 7:02
  Len som prepísal oba
  tieto zlomky s
 • 7:02 - 7:04
  inými menovateľmi.
 • 7:04 - 7:06
  Jednoducho som zmenil
  počet kúskov
 • 7:06 - 7:09
  koláča, len pre objasnenie.
 • 7:09 - 7:12
  Teraz sa už
  ten príklad
 • 7:12 - 7:13
  stáva ľahkým.
 • 7:13 - 7:17
  Len sčítame čitatele,
  3 plus 2 je 5 a necháme
 • 7:17 - 7:18
  menovatele rovnaké.
 • 7:18 - 7:22
  3 lomeno 6 plus 2
  lomeno 6 sa rovná 5/6.
 • 7:22 - 7:25
  A odčítanie je
  úplne rovnaké.
 • 7:25 - 7:30
  1/2 mínus 1/3 je
  to isté ako 3
 • 7:30 - 7:34
  lomeno 6 mínus 2 lomeno 6.
 • 7:36 - 7:40
  To sa rovná 1 lomeno 6.
 • 7:40 - 7:43
  Vypočítajme si ešte viac príkladov
  a dúfam, že to
 • 7:43 - 7:45
  začne byť jasné.
 • 7:45 - 7:48
  Majte na pamäti, že si môžete
  pozrieť toto video znova, alebo
 • 7:48 - 7:51
  ho zastaviť a skúsiť vyriešiť
  príklady sami, lebo
 • 7:51 - 7:53
  sa mi zdá, že niekedy hovorím rýchlo.
 • 7:53 - 7:56
  Teraz mám nachystané prekvapenie.
 • 7:56 - 8:00
  Koľko je 1/10 mínus 1?
 • 8:00 - 8:02
  No, jednotka ani
  nevyzerá ako zlomok.
 • 8:02 - 8:04
  Ale môžeme ju zapísať
  ako zlomok.
 • 8:04 - 8:09
  Takže, je to to isté, ako
  1/10 mínus -- ako by sme mohli
 • 8:09 - 8:11
  zapísať 1, aby mala
  menovateľ 10?
 • 8:11 - 8:12
  Dobre.
 • 8:12 - 8:16
  Je to to isté, ako
  10 lomeno 10, však?
 • 8:16 - 8:18
  10 deleno 10 sa rovná 1.
 • 8:18 - 8:22
  Čiže 1/10 mínus 10 lomeno 10 je
  to isté ako 1 mínus 10 --
 • 8:22 - 8:26
  spomeňte si, že odčítame len
  čitatele a menovateľ
 • 8:26 - 8:31
  zostáva 10, čo
  sa rovná mínus 9 lomeno 10.
 • 8:31 - 8:35
  1/10 mínus 1 sa rovná
  mínus 9 lomeno 10.
 • 8:35 - 8:36
  Vypočítajme ďalší príklad.
 • 8:36 - 8:37
  Ešte jeden.
 • 8:37 - 8:40
  Myslím, že viac
  času nemám.
 • 8:40 - 8:48
  Vypočítajme mínus 1/9
  mínus 1/4.
 • 8:48 - 8:53
  Najmenší spoločný
  násobok 9 a 4 je 36.
 • 8:53 - 8:56
  Takže tu máme 36.
 • 8:56 - 9:00
  Čo bude mínus 1/9, keď
  zmeníme menovateľ
 • 9:00 - 9:02
  z 9 na 36?
 • 9:02 - 9:06
  Musíme vynásobiť 9
  krát 4, aby sme dostali 36.
 • 9:06 - 9:08
  Musíme vynásobiť aj
  čitateľ číslom 4.
 • 9:08 - 9:12
  Máme mínus 1 a
  stane sa z nej mínus 4.
 • 9:12 - 9:17
  Ďalej, mínus 1 lomeno 36.
 • 9:17 - 9:21
  Aby sme zo 4 dostali 36,
  musíme tento zlomok vynásobiť
 • 9:21 - 9:24
  číslom 9, čiže vynásobiť
  menovateľ číslom 9, a
 • 9:24 - 9:26
  tiež vynásobiť
  čitateľ krát 9.
 • 9:26 - 9:29
  1 krát 9 je 9.
 • 9:29 - 9:34
  Toto sa rovná -4 mínus
  9 lomeno 36, čo sa rovná
 • 9:34 - 9:40
  mínus 13 lomeno 36.
 • 9:40 - 9:42
  To bude všetko, na čo mám
  teraz čas a
 • 9:42 - 9:44
  asi pridám ešte zopár
  videí, ale myslím, že už môžete
 • 9:44 - 9:47
  byť pripravení na sčítanie
  a odčítanie zlomkov.
 • 9:47 - 9:48
  Prajem veľa zábavy.
Title:
Sčítanie a odčítanie zlomkov
Description:

Ako sčítať a odčítať zlomky.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
09:48

Slovak subtitles

Revisions Compare revisions