Return to Video

Adding and subtracting fractions

 • 0:02 - 0:05
  Velkommen til en presentasjon om å
  legge sammen og trekke fra brøker.
 • 0:05 - 0:08
  La oss begynne.
 • 0:08 - 0:12
  La oss begynne med noe jeg
  håper ikke forvirrer deg for mye.
 • 0:12 - 0:15
  Dette burde være et
  relativt enkelt spørsmål.
 • 0:15 - 0:24
  Hvis jeg spurte deg
  hva 1/4 pluss 1/4 er.
 • 0:24 - 0:25
  La oss tenke på hva det betyr.
 • 0:25 - 0:32
  La oss si at vi har en pai,
  og den deles i fire biter.
 • 0:32 - 0:35
  Dette er som å si at den første 1/4 her--
 • 0:35 - 0:38
  La meg gjøre det i en annen farge.
 • 0:38 - 0:43
  Denne 1/4 her, la oss si
  det er denne 1/4 av paien.
 • 0:43 - 0:46
  Og vi skal legge den
  til en annen 1/4 av paien.
 • 0:46 - 0:48
  La oss si det er denne--
 • 0:48 - 0:51
  La meg endre fargen.
 • 0:51 - 0:52
  Rosa.
 • 0:52 - 0:57
  Denne 1/4, denne rosa 1/4
  er denne 1/4 av paien.
 • 0:57 - 1:00
  Så om jeg åt begge 1/4-ene,
 • 1:00 - 1:03
  eller én fjerdedel, og så
  spiser jeg enda en fjerdedel.
 • 1:03 - 1:05
  Hvor mye har jeg spist?
 • 1:05 - 1:07
  Vel, du kan se det på bildet.
 • 1:07 - 1:10
  Jeg har nå spist 2
  av de 4 paistykkene.
 • 1:10 - 1:14
  Så om jeg spiser 1/4 av et stykke pai--
 • 1:14 - 1:15
  Eller, 1/4 av en pai,
 • 1:15 - 1:17
  og så spiser jeg enda 1/4 av en pai,
 • 1:17 - 1:22
  vil jeg ha spist 2/4 av paien.
 • 1:22 - 1:24
  Og vi vet fra modulen for
  tilsvarende brøker at dette er
 • 1:24 - 1:27
  det samme som at jeg
  har spist 1/2 av paien.
 • 1:27 - 1:28
  Som gir mening.
 • 1:28 - 1:32
  Hvis jeg spiser 2 av 4 paistykker,
  så har jeg spist 1/2 av den.
 • 1:32 - 1:35
  Om om vi ser matematisk
  på det, hva skjedde her?
 • 1:35 - 1:38
  Vel, nevnerne, eller de nederste tallene--
 • 1:38 - 1:41
  De nederste tallene i
  brøkene forble det samme.
 • 1:41 - 1:43
  For det er bare det totale
  antall stykker jeg har,
 • 1:43 - 1:45
  i dette eksempelet.
 • 1:45 - 1:47
  Jeg la sammen tellerne, som gir mening
 • 1:47 - 1:53
  Jeg åt 1 av de 4 paistykkene,
  så åt jeg enda 1 av de 4.
 • 1:53 - 1:56
  Så jeg åt 2 av de 4
  paistykkene, som er 1/2.
 • 1:56 - 1:59
  La meg gjøre et par eksempler til.
 • 2:01 - 2:09
  Hva er 2/5 pluss 1/5?
 • 2:09 - 2:12
  Vel, vi gjør det samme her.
 • 2:12 - 2:14
  Først sjekker vi at nevnerne er like,
 • 2:14 - 2:17
  vi skal snart lære hva
  vi gjør hvis de er ulike.
 • 2:17 - 2:21
  Hvis nevnerne er like, vil
  nevneren i svaret bli det samme.
 • 2:21 - 2:22
  Så legger vi bare sammen tellerne.
 • 2:22 - 2:27
  2/5 pluss 1/5 er bare
  2 pluss 1 over 5, som
 • 2:27 - 2:31
  er lik 3/5.
 • 2:31 - 2:33
  Og subtraksjon fungerer på samme måte.
 • 2:33 - 2:42
  Hvis jeg har 3/7 minus 2/7,
  er det lik 1/7.
 • 2:42 - 2:48
  Jeg trakk bare 2 fra 3 for å få 1,
  og beholdt den samme nevneren.
 • 2:48 - 2:49
  Som gir mening.
 • 2:49 - 2:52
  Hvis jeg har 3 av 7 paistykker,
 • 2:52 - 2:56
  og jeg skulle gi vekk 2
  av de 7 paistykkene,
 • 2:56 - 3:00
  ville jeg hatt igjen 1
  av de 7 paistykkene.
 • 3:00 - 3:02
  Så, nå la oss takle--
  Jeg tror det bør være
 • 3:02 - 3:05
  ganske enkelt og greit
  når vi har lik nevner.
 • 3:05 - 3:07
  Husk at nevneren er det
  nederste tallet i en brøk.
 • 3:07 - 3:08
  Telleren er det øverste.
 • 3:08 - 3:11
  Hva skjer når vi har ulike nevnere?
 • 3:11 - 3:15
  Vel, forhåpentligvis blir
  det ikke for vanskelig.
 • 3:15 - 3:24
  La oss si at jeg har 1/4 pluss 1/2.
 • 3:24 - 3:27
  La oss gå tilbake til pai-eksempelet.
 • 3:27 - 3:30
  La meg tegne paien.
 • 3:34 - 3:37
  Så, den første 1/4 her,
  la oss fargelegge den.
 • 3:37 - 3:40
  Det er denne 1/4 av paien.
 • 3:40 - 3:45
  Og nå skal jeg spise enda 1/2 av paien.
 • 3:45 - 3:46
  Så jeg skal spise 1/2 av paien.
 • 3:46 - 3:49
  Så denne 1/2.
 • 3:49 - 3:52
  Jeg skal spise hele denne 1/2 av paien.
 • 3:54 - 3:55
  Så hva blir det lik?
 • 3:55 - 3:57
  Vel, det er et par måter å se det på.
 • 3:57 - 3:59
  Vi kan bare skrive om 1/2.
 • 3:59 - 4:05
  1/2 av paien er faktisk
  det samme som 2/4, sant?
 • 4:07 - 4:12
  Det er 1/4 her, og enda 1/4 her.
 • 4:12 - 4:15
  Så 1/2 er det samme som 2/4, og
 • 4:15 - 4:18
  det vet vi fra modulen for like brøker.
 • 4:18 - 4:20
  Så vi vet at 1/4 pluss 1/2 er
 • 4:20 - 4:27
  det samme som å si
  1/4 pluss 2/4, sant?
 • 4:27 - 4:36
  Og alt jeg gjorde her var å endre 1/2 til 2/4
 • 4:36 - 4:40
  ved å gange telleren og
  nevneren av brøken med 2.
 • 4:40 - 4:42
  Og du kan gjøre det med enhver brøk.
 • 4:42 - 4:46
  Så lenge du ganger telleren og
  nevneren med det samme tallet
 • 4:46 - 4:48
  kan du gange det med hva som helst.
 • 4:48 - 4:54
  Og det gir mening fordi
  1/2 ganger 1 er lik 1/2.
 • 4:54 - 4:55
  Det vet du.
 • 4:55 - 5:00
  En annen måte å skrive 1 på
  er 1/2 ganger 2/2.
 • 5:00 - 5:04
  2 over 2 er det samme som 1.
  Og det er lik 2 over 4.
 • 5:04 - 5:09
  Og grunnen til at jeg valgte 2 er at
  jeg ville ha den samme nevneren her.
 • 5:11 - 5:13
  Jeg håper jeg ikke forvirrer deg.
 • 5:14 - 5:15
  Vel, la oss gjøre ferdig problemet.
 • 5:15 - 5:17
  Vi har 1/4 pluss 2/4,
 • 5:17 - 5:21
  så vi vet at vi bare legger
  sammen tellerne: 3.
 • 5:21 - 5:23
  Og nevnerne er det samme. 3/4.
 • 5:23 - 5:25
  Og ser du på bildet, sant nok, vi har
 • 5:25 - 5:29
  spist 3/4 av denne paien.
 • 5:29 - 5:32
  La oss gjøre enda en.
 • 5:34 - 5:45
  La oss gjøre, 1/2 pluss 1/3.
 • 5:45 - 5:48
  Vel, igjen vil vi gjøre nevnerne like,
 • 5:48 - 5:51
  men du kan ikke bare
  gange én av dem for å få--
 • 5:51 - 5:54
  Det er ingenting jeg kan
  gange 3 med for å få 2, eller
 • 5:54 - 5:56
  det er ihvertfall ikke noe heltall
  jeg kan gange 3 med for å få 2.
 • 5:56 - 5:59
  Og det er ingenting jeg
  kan gange 2 med for å få 3.
 • 5:59 - 6:02
  Så jeg må gange de med
  hverandre så de blir like.
 • 6:02 - 6:05
  Og det viser seg at det vi vil ha som--
 • 6:05 - 6:07
  Det vi kaller fellesnevneren,
 • 6:07 - 6:11
  viser seg å være det minste
  felles multiplum av 2 og 3.
 • 6:11 - 6:13
  Vel, hva er det minste
  felles multiplum av 2 og 3?
 • 6:13 - 6:18
  Det er det minste tallet som
  er et multiplum av både 2 og 3.
 • 6:18 - 6:23
  Og det minste tallet som er et
  multiplum av både 2 og 3 er 6.
 • 6:23 - 6:28
  Så la oss gjøre om begge
  disse brøkene til noe over 6.
 • 6:28 - 6:30
  Så 1/2 er lik hva over 6?
 • 6:30 - 6:33
  Du bør huske dette fra
  modulen for like brøker.
 • 6:33 - 6:37
  Om jeg spiser 1/2 pizza på 6 stykker,
 • 6:37 - 6:40
  vil jeg ha spist 3 stykker, sant?
 • 6:40 - 6:41
  Det gir mening.
 • 6:41 - 6:44
  1 er 1/2 av 2.
  3 er 1/2 av 6.
 • 6:44 - 6:48
  På samme måte, hvis jeg spiser
  1/3 av en pizza på 6 stykker
 • 6:48 - 6:51
  er det det samme som 2/6.
 • 6:51 - 6:58
  Så, 1/2 pluss 1/3 er det
  samme som 3/6 pluss 2/6.
 • 6:58 - 6:59
  Merk, at jeg gjorde ikke noe tullete.
 • 6:59 - 7:03
  Alt jeg gjorde var å skrive om
  disse brøkene med andre nevnere.
 • 7:03 - 7:06
  Jeg endret på en måte
  antallet stykker i paien
 • 7:06 - 7:09
  om det hjelper.
 • 7:09 - 7:10
  Og nå som vi har kommet
  så langt er problemet
 • 7:10 - 7:11
  veldig enkelt.
 • 7:11 - 7:13
  Vi legger bare sammen tellerne,
 • 7:13 - 7:17
  3 pluss 2 er 5, og
  vi beholder nevnerne.
 • 7:17 - 7:21
  3/6 pluss 2/6 er lik 5/6.
 • 7:23 - 7:25
  Og subtraksjon er samme sak.
 • 7:25 - 7:28
  1/2 minus 1/3.
 • 7:28 - 7:35
  Vel det er det samme
  som 3/6 minus 2/6.
 • 7:35 - 7:40
  Og det er lik 1/6.
 • 7:40 - 7:42
  La oss gjøre en ny
  haug med oppgaver, og
 • 7:42 - 7:45
  forhåpentligvis begynner
  du å forstå det.
 • 7:45 - 7:47
  Og husk at du kan se
  presentasjonen om igjen,
 • 7:47 - 7:49
  eller du kan pause, og prøve
  å løse problemet på egen hånd.
 • 7:49 - 7:52
  Jeg tror jeg snakker fort noen ganger.
 • 7:52 - 7:55
  La meg kaste deg en skruball.
 • 7:55 - 7:59
  Hva er 1/10 minus 1?
 • 7:59 - 8:02
  En av de ser ikke engang ut som en brøk.
 • 8:02 - 8:04
  Men, du kan skrive den som en brøk.
 • 8:04 - 8:07
  Vel, det er det samme som 1/10 minus--
 • 8:07 - 8:12
  Hvordan kan vi skrive 1 så
  den har en nevner på 10?
 • 8:12 - 8:15
  Det er det samme som 10 over 10, sant?
 • 8:15 - 8:16
  10/10 er 1.
 • 8:16 - 8:21
  Så 1/10 minus 10/10 er
  det samme som 1 minus 10--
 • 8:21 - 8:24
  Husk at vi bare trekker fra tellerne,
 • 8:24 - 8:26
  og vi beholder nevneren 10.
 • 8:26 - 8:31
  Og det er lik -9/10.
 • 8:31 - 8:34
  1/10 minus 1 er lik -9/10
 • 8:34 - 8:37
  La oss gjøre en til.
 • 8:37 - 8:39
  Jeg tror det er alt jeg har tid til.
 • 8:39 - 8:47
  La oss gjøre minus 1/9 minus 1/4.
 • 8:47 - 8:54
  Det minste felles multiplum
  for 9 og 4 er 36.
 • 8:54 - 8:56
  Så det er lik 36.
 • 8:56 - 9:02
  Så hva blir -1/9 når vi
  endrer nevneren fra 9 til 36?
 • 9:02 - 9:05
  Vel, vi ganger 9 med
  4 for å komme til 36.
 • 9:05 - 9:07
  Så vi må også gange nevneren med 4.
 • 9:07 - 9:12
  Vi har en negativ 1, så
  den blir til en negativ 4.
 • 9:12 - 9:17
  Så, minus noe over 36.
 • 9:17 - 9:20
  For å gå fra 4 til 36 må
  vi gange denne brøken
 • 9:20 - 9:23
  med 9, eller vi må gange nevneren med 9.
 • 9:23 - 9:25
  Så du må også gange telleren med 9.
 • 9:25 - 9:28
  1 ganger 9 er 9
 • 9:28 - 9:35
  Så dette er lik: -4 - 9 over 36,
 • 9:35 - 9:40
  som er lik -13/36
 • 9:40 - 9:42
  Jeg tror det er alt jeg har tid for nå,
 • 9:42 - 9:43
  og jeg legger sikkert
  til et par nye moduler.
 • 9:43 - 9:47
  Men jeg tror kansje du er klar for å
  ta modulen for addisjon og subtraksjon.
 • 9:47 - 9:48
  Ha det gøy!
Title:
Adding and subtracting fractions
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
09:48
Напуснал потребител edited Norwegian Bokmal subtitles for Adding and subtracting fractions
Напуснал потребител edited Norwegian Bokmal subtitles for Adding and subtracting fractions
Напуснал потребител edited Norwegian Bokmal subtitles for Adding and subtracting fractions
Напуснал потребител edited Norwegian Bokmal subtitles for Adding and subtracting fractions

Norwegian Bokmal subtitles

Revisions Compare revisions

 • Revision 4 Edited
  Напуснал потребител
 • Revision 3 Edited
  Напуснал потребител
 • Revision 2 Edited
  Напуснал потребител
 • Revision 1 Edited
  Напуснал потребител