Return to Video

Adding and subtracting fractions

 • 0:02 - 0:05
  Velkommen til en presentasjon om å
  legge sammen og trekke fra brøker.
 • 0:05 - 0:08
  La oss begynne.
 • 0:08 - 0:12
  La oss begynne med noe jeg
  håper ikke forvirrer deg for mye.
 • 0:12 - 0:15
  Dette burde være et
  relativt enkelt spørsmål.
 • 0:15 - 0:24
  Hvis jeg spurte deg
  hva 1/4 pluss 1/4 er.
 • 0:24 - 0:25
  La oss tenke på hva det betyr.
 • 0:25 - 0:32
  La oss si at vi har en pai,
  og den deles i fire biter.
 • 0:32 - 0:35
  Dette er som å si at den første 1/4 her--
 • 0:35 - 0:38
  La meg gjøre det i en annen farge.
 • 0:38 - 0:43
  Denne 1/4 her, la oss si
  det er denne 1/4 av paien.
 • 0:43 - 0:46
  Og vi skal legge den
  til en annen 1/4 av paien.
 • 0:46 - 0:48
  La oss si det er denne--
 • 0:48 - 0:51
  La meg endre fargen.
 • 0:51 - 0:52
  Rosa.
 • 0:52 - 0:57
  Denne 1/4, denne rosa 1/4
  er denne 1/4 av paien.
 • 0:57 - 1:00
  Så om jeg åt begge 1/4-ene,
 • 1:00 - 1:03
  eller én fjerdedel, og så
  spiser jeg enda en fjerdedel.
 • 1:03 - 1:05
  Hvor mye har jeg spist?
 • 1:05 - 1:07
  Vel, du kan se det på bildet.
 • 1:07 - 1:10
  Jeg har nå spist 2
  av de 4 paistykkene.
 • 1:10 - 1:14
  Så om jeg spiser 1/4 av et stykke pai--
 • 1:14 - 1:15
  Eller, 1/4 av en pai,
 • 1:15 - 1:17
  og så spiser jeg enda 1/4 av en pai,
 • 1:17 - 1:22
  vil jeg ha spist 2/4 av paien.
 • 1:22 - 1:24
  Og vi vet fra modulen for
  tilsvarende brøker at dette er
 • 1:24 - 1:27
  det samme som at jeg
  har spist 1/2 av paien.
 • 1:27 - 1:28
  Som gir mening.
 • 1:28 - 1:32
  Hvis jeg spiser 2 av 4 paistykker,
  så har jeg spist 1/2 av den.
 • 1:32 - 1:35
  Om om vi ser matematisk
  på det, hva skjedde her?
 • 1:35 - 1:38
  Vel, nevnerne, eller de nederste tallene--
 • 1:38 - 1:41
  De nederste tallene i
  brøkene forble det samme.
 • 1:41 - 1:43
  For det er bare det totale
  antall stykker jeg har,
 • 1:43 - 1:45
  i dette eksempelet.
 • 1:45 - 1:47
  Jeg la sammen tellerne, som gir mening
 • 1:47 - 1:53
  Jeg åt 1 av de 4 paistykkene,
  så åt jeg enda 1 av de 4.
 • 1:53 - 1:56
  Så jeg åt 2 av de 4
  paistykkene, som er 1/2.
 • 1:56 - 2:02
  La meg gjøre et par eksempler til.
 • 2:02 - 2:09
 • 2:09 - 2:12
 • 2:12 - 2:14
 • 2:14 - 2:17
 • 2:17 - 2:21
 • 2:21 - 2:22
 • 2:22 - 2:31
 • 2:31 - 2:33
 • 2:33 - 2:42
 • 2:42 - 2:46
 • 2:46 - 2:48
 • 2:48 - 2:49
 • 2:49 - 2:52
 • 2:52 - 2:56
 • 2:56 - 3:00
 • 3:00 - 3:03
 • 3:03 - 3:05
 • 3:05 - 3:07
 • 3:07 - 3:08
 • 3:08 - 3:11
 • 3:11 - 3:15
 • 3:15 - 3:24
 • 3:24 - 3:27
 • 3:27 - 3:34
 • 3:34 - 3:37
 • 3:37 - 3:40
 • 3:40 - 3:45
 • 3:45 - 3:46
 • 3:46 - 3:49
 • 3:49 - 3:55
 • 3:55 - 3:55
 • 3:55 - 3:57
 • 3:57 - 3:59
 • 3:59 - 4:07
 • 4:07 - 4:12
 • 4:12 - 4:15
 • 4:15 - 4:18
 • 4:18 - 4:20
 • 4:20 - 4:27
 • 4:27 - 4:36
 • 4:36 - 4:40
 • 4:40 - 4:42
 • 4:42 - 4:46
 • 4:46 - 4:48
 • 4:48 - 4:54
 • 4:54 - 4:55
 • 4:55 - 5:00
 • 5:00 - 5:04
 • 5:04 - 5:11
 • 5:11 - 5:13
 • 5:14 - 5:15
 • 5:15 - 5:18
 • 5:18 - 5:21
 • 5:21 - 5:23
 • 5:23 - 5:25
 • 5:25 - 5:29
 • 5:29 - 5:34
 • 5:34 - 5:45
 • 5:45 - 5:48
 • 5:48 - 5:51
 • 5:51 - 5:54
 • 5:54 - 5:56
 • 5:56 - 5:59
 • 5:59 - 6:02
 • 6:02 - 6:05
 • 6:05 - 6:07
 • 6:07 - 6:11
 • 6:11 - 6:13
 • 6:13 - 6:18
 • 6:18 - 6:23
 • 6:23 - 6:28
 • 6:28 - 6:30
 • 6:30 - 6:33
 • 6:33 - 6:40
 • 6:40 - 6:41
 • 6:41 - 6:44
 • 6:44 - 6:48
 • 6:48 - 6:51
 • 6:51 - 6:58
 • 6:58 - 6:59
 • 6:59 - 7:03
 • 7:03 - 7:06
 • 7:06 - 7:09
 • 7:09 - 7:11
 • 7:11 - 7:14
 • 7:14 - 7:17
 • 7:17 - 7:23
 • 7:23 - 7:25
 • 7:25 - 7:35
 • 7:35 - 7:40
 • 7:40 - 7:44
 • 7:44 - 7:47
 • 7:47 - 7:49
 • 7:49 - 7:52
 • 7:52 - 7:55
 • 7:55 - 7:59
 • 7:59 - 8:02
 • 8:02 - 8:04
 • 8:04 - 8:08
 • 8:08 - 8:11
 • 8:11 - 8:12
 • 8:12 - 8:15
 • 8:15 - 8:16
 • 8:16 - 8:21
 • 8:21 - 8:24
 • 8:24 - 8:31
 • 8:31 - 8:34
 • 8:34 - 8:37
 • 8:37 - 8:39
 • 8:39 - 8:47
 • 8:47 - 8:54
 • 8:54 - 8:56
 • 8:56 - 9:02
 • 9:02 - 9:05
 • 9:05 - 9:07
 • 9:07 - 9:12
 • 9:12 - 9:17
 • 9:17 - 9:20
 • 9:20 - 9:23
 • 9:23 - 9:25
 • 9:25 - 9:28
 • 9:28 - 9:35
 • 9:35 - 9:40
 • 9:40 - 9:42
 • 9:42 - 9:44
 • 9:44 - 9:47
 • 9:47 - 9:48
Title:
Adding and subtracting fractions
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
09:48
Напуснал потребител edited Norwegian Bokmal subtitles for Adding and subtracting fractions
Напуснал потребител edited Norwegian Bokmal subtitles for Adding and subtracting fractions
Напуснал потребител edited Norwegian Bokmal subtitles for Adding and subtracting fractions
Напуснал потребител edited Norwegian Bokmal subtitles for Adding and subtracting fractions

Norwegian Bokmal subtitles

Revisions Compare revisions

 • Revision 4 Edited
  Напуснал потребител
 • Revision 3 Edited
  Напуснал потребител
 • Revision 2 Edited
  Напуснал потребител
 • Revision 1 Edited
  Напуснал потребител