Return to Video

Sčítání a odčítání zlomků

 • 0:02 - 0:05
  Vítám vás u videa o sčítání a odčítání zlomků.
 • 0:05 - 0:08
  Začneme
 • 0:08 - 0:12
  něčím, co by vás nemělo příliš zamotat hlavu..
 • 0:12 - 0:15
  Toto doufám bude
  relativně lehká otázka.
 • 0:15 - 0:24
  Kdybych se zeptal
  kolik je 1/4 plus 1/4 ...
 • 0:24 - 0:25
  Zamysleme se nad tím
  co to znamená.
 • 0:25 - 0:32
  Řekněme, že máme koláč, který
  je rozdělen na 4 části.
 • 0:32 - 0:35
  Můžeme říci, že tato první čtvrtina
 • 0:35 - 0:38
  - raději to udělám jinou barvou.
 • 0:38 - 0:39
  Tato první 1/4 je...
 • 0:39 - 0:43
  čtvrtina tohoto koláče.
 • 0:43 - 0:46
  A přičteme ji k další 1/4 z koláče.
 • 0:46 - 0:52
  Tato může být - změním barvu - růžová.
 • 0:52 - 0:57
  Růžová 1/4
  je tato čtvrtina z koláče.
 • 0:57 - 1:00
  Kdybych snědl obě čtvrtiny,
 • 1:00 - 1:03
  nebo bych snědl 1/4 a pak další
 • 1:03 - 1:05
  1/4, kolik jsem celkem snědl?
 • 1:05 - 1:07
  Můžete se podívat na obrázek a přímo z něj
 • 1:07 - 1:10
  je jasné, že jsem snědl 2 ze 4 kousků z koláče.
 • 1:10 - 1:15
  Takže když sním 1/4 z koláče, a potom
 • 1:15 - 1:17
  sním další 1/4,
 • 1:17 - 1:22
  celkem jsem snědl 2/4 z koláče.
 • 1:22 - 1:24
  A už víme z předchozích videí o zlomcích, že
 • 1:24 - 1:27
  je to to samé, jako bych snědl 1/2 koláče.
 • 1:27 - 1:28
  To dává smysl.
 • 1:28 - 1:32
  Když sním 2 ze 4 kousků
  koláče, snědl jsem z něj 1/2.
 • 1:32 - 1:35
  Když se na to podíváme
  matematicky, co se tu stalo?
 • 1:35 - 1:38
  Jmenovatele nebo ta spodní čísla
 • 1:38 - 1:41
  ve zlomku zůstávají stejná.
 • 1:41 - 1:44
  Protože to je jen celkový počet kousků, které máme v tomto příkladu.
 • 1:44 - 1:47
  A sečetl jsem jen čitatele, což dává smysl.
 • 1:47 - 1:53
  Snědl jsem 1 ze 4 kousků
  koláče, pak jsem snědl další 1 kousek
 • 1:53 - 1:56
  ze 4 kousků koláče, takže jsem snědl 2 ze 4 kousků, koláče, což je jedna polovina.
 • 1:56 - 2:02
  Vypočítáme si ještě
  další příklady.
 • 2:02 - 2:09
  Kolik je 2/5 plus 1/5?
 • 2:09 - 2:12
  V tomto příkladu uděláme totéž.
 • 2:12 - 2:14
  Nejdříve zkontrolujeme, zda
  jsou jmenovatele stejné -
 • 2:14 - 2:17
  za chvíli se naučíme, co
  třeba dělat, pokud jsou jmenovatele rozdílné.
 • 2:17 - 2:21
  Když jsou jmenovatele stejné, pak jmenovatel ve výsledku bude také stejný.
 • 2:21 - 2:22
  A my jen sečteme čitatele.
 • 2:22 - 2:31
  2/5 plus 1/5 je (2+1) lomeno 5 a to se rovná 3/5.
 • 2:31 - 2:33
  A stejně funguje i odčítání.
 • 2:33 - 2:42
  Pokud bych měl 3/7 - 2/7 rovná se to jedné sedmině.
 • 2:42 - 2:46
  Jen jsem odečetl 3 mínus 2. Vyšla mi jednička v čitateli
 • 2:46 - 2:48
  a jmenovatel jsem ponechal stejný.
 • 2:48 - 2:49
  To dává smysl.
 • 2:49 - 2:52
  Kdybych měl 3 ze 7 kousků
  koláče
 • 2:52 - 2:56
  a dal bych pryč 2 z těch 7 kousků
  koláče,
 • 2:56 - 3:00
  zůstal by mi 1 ze 7 kousků koláče.
 • 3:00 - 3:03
  Pojďme dále - myslím si, že už je sčítání jasné
 • 3:03 - 3:05
  když máme shodné jmenovatele.
 • 3:05 - 3:07
  Zapamatujte si, že jmenovatel je to spodní číslo ve zlomku.
 • 3:07 - 3:08
  Horní číslo je čitatel.
 • 3:08 - 3:11
  Co se stane v případě, když máme různé jmenovatele?
 • 3:11 - 3:15
  Snad to nebude příliš těžké.
 • 3:15 - 3:24
  Vezměme si například 1/4 plus 1/2.
 • 3:24 - 3:27
  Vraťme se zpět k tomu původnímu příkladu o koláči.
 • 3:27 - 3:34
  Znovu ten koláč nakreslím.
 • 3:34 - 3:37
  Takže, tato první čtvrtina ...vybarvíme si ji,
 • 3:37 - 3:40
  to je 1/4 z koláče.
 • 3:40 - 3:45
  A teď jdu sníst další 1/2 z toho koláče.
 • 3:45 - 3:46
  Takže sním 1/2 z koláče.
 • 3:46 - 3:49
  Tuto polovinu.
 • 3:49 - 3:55
  Sním celou tuto 1/2 koláče.
 • 3:55 - 3:55
  Čemu se to tedy rovná?
 • 3:55 - 3:57
  Je více způsobů, jak se na to můžeme podívat.
 • 3:57 - 3:59
  Nejdříve bychom mohli jen přepsat 1/2.
 • 3:59 - 4:07
  1/2 koláče, to je vlastně totéž co 2/4, že?
 • 4:07 - 4:12
  Zde máme 1/4 a tady zas další 1/4.
 • 4:12 - 4:15
  1/2 je totéž jako 2/4.
 • 4:15 - 4:18
  A to už víme z videa o stejných zlomcích.
 • 4:18 - 4:20
  Takže víme, že 1/4 plus 1/2
 • 4:20 - 4:27
  je totéž co 1/4 plus 2/4.
 • 4:27 - 4:36
  Jen jsme změnili 1/2 na 2/4 tak, že jsme
 • 4:36 - 4:40
  vynásobili čitatel a jmenovatel tohoto zlomku číslem 2.
 • 4:40 - 4:42
  To můžete udělat s jakýmkoli zlomkem,
 • 4:42 - 4:46
  Pokud vynásobíte čitatel i jmenovatel stejným číslem,
 • 4:46 - 4:48
  můžete násobit čímkoli.
 • 4:48 - 4:54
  To dává smysl, protože 1/2 krát 1 rovná se 1/2.
 • 4:54 - 4:55
  To víte.
 • 4:55 - 5:00
  A jiný způsob zápisu
  1 je 2/2, tedy 1/2 krát 2/2.
 • 5:00 - 5:04
  2/2 je to samé co 1, a výsledek bude tedy 2/4.
 • 5:04 - 5:11
  2 jsem vybral proto,
  že jsem sem potřeboval dostat stejný jmenovatel.
 • 5:11 - 5:13
  Doufám, že v tom nedělám
  velký zmatek.
 • 5:14 - 5:15
  Pojďme dořešit tuto rovnici.
 • 5:15 - 5:18
  Takže máme 1/4 plus 2/4,
 • 5:18 - 5:21
  víme, že jen sečtemečitatele, 3, a
 • 5:21 - 5:23
  jmenovatele jsou stejné, 3/4.
 • 5:23 - 5:25
  Na obrázku vidíme, že jsme
 • 5:25 - 5:29
  snědli 3/4 z tohoto koláče.
 • 5:29 - 5:34
  Pojďme na další příklad.
 • 5:34 - 5:45
  Vypočítejme například 1/2 plus 1/3.
 • 5:45 - 5:48
  Takže znovu, chceme, aby
  byly oba jmenovatele
 • 5:48 - 5:51
  stejné. Jenže nemůžeme
  vynásobit jen jeden z nich -
 • 5:51 - 5:54
  neexistuje číslo, kterým můžeme vynásobit
  3, abychom dostali 2. Ani číslo,
 • 5:54 - 5:56
  tedy celé číslo, kterým můžeme
  vynásobit 3 abychom dostali 2.
 • 5:56 - 5:59
  A nemáme čím vynásobit 2, abychom dostali 3.
 • 5:59 - 6:02
  Musím vynásobit oba jmenovatele navzájem, aby se rovnali.
 • 6:02 - 6:05
  My vlastně potřebujeme to,
 • 6:05 - 6:07
  co nazýváme společný jmenovatel.
 • 6:07 - 6:11
  To je nejmenší společný násobek 2 a 3.
 • 6:11 - 6:13
  Co je nejmenší společný násobek 2 a 3?
 • 6:13 - 6:18
  To je nejmenší číslo, které je násobkem čísel 2 i 3.
 • 6:18 - 6:23
  Těm nejmenším číslem, které je násobkem 2 a 3 je číslo 6.
 • 6:23 - 6:28
  Pojďme tedy převést oba tyto
  zlomky na něco lomeno 6.
 • 6:28 - 6:30
  Takže, 1/2 se rovná kolik děleno 6?
 • 6:30 - 6:33
  Toto byste měli vědět z
  videa o stejných zlomcích.
Title:
Sčítání a odčítání zlomků
Description:

How to add and subtract fractions.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
09:48
Markéta Matějíčková edited чешки език subtitles for Adding and subtracting fractions
Markéta Matějíčková edited чешки език subtitles for Adding and subtracting fractions
Markéta Matějíčková edited чешки език subtitles for Adding and subtracting fractions
Markéta Matějíčková edited чешки език subtitles for Adding and subtracting fractions
Markéta Matějíčková edited чешки език subtitles for Adding and subtracting fractions
Markéta Matějíčková added a translation

Czech subtitles

Revisions Compare revisions