Return to Video

Събиране и изваждане на дроби

 • 0:02 - 0:05
  Добре дошли на презентацията за събиране и
  изваждане на дроби.
 • 0:05 - 0:08
  Да започваме.
 • 0:08 - 0:12
  Да започнем с нещо, което
  не би трябвало да ви обърка особено.
 • 0:12 - 0:15
  Това трябва да е относителна лесна задача.
 • 0:15 - 0:24
  Ако ви питам колко е 1/4 + 1/4.
 • 0:24 - 0:25
  Да помислим какво ще рече това.
 • 0:25 - 0:32
  Да речем, че имаме пай, който е разделен
  на четири парчета.
 • 0:32 - 0:35
  Това е сякаш да речем, че тази 1/4 тук...
 • 0:35 - 0:38
  нека го направя в друг цвят.
 • 0:38 - 0:39
  Тази една четвърт тук,
 • 0:39 - 0:43
  да речем, че е тази четвърт от пая.
 • 0:43 - 0:46
  Добавя ме я към друга четвърт от пая.
 • 0:46 - 0:52
  Нека бъде тази -- нека сменя цвета -- розов.
 • 0:52 - 0:57
  Тази една четвърт, тази розова четвърт
  тази четвърт от пая.
 • 0:57 - 1:00
  Ако изям тези две четвърти,
 • 1:00 - 1:03
  или ако изям една четвърт, а после
  още една четвърт,
 • 1:03 - 1:05
  колко ще съм изял?
 • 1:05 - 1:07
  Ами можем да преценим от картинката -
 • 1:07 - 1:10
  изял съм две от четирите парчета пай.
 • 1:10 - 1:15
  Ако изям четвърт пай
 • 1:15 - 1:17
  и след това изям още една четвърт,
 • 1:17 - 1:22
  ще съм изял две четвърти от пая.
 • 1:22 - 1:24
  А от модула за еквиваленти дроби знаем, че
 • 1:24 - 1:27
  това е същото като да съм изял половин пай,
 • 1:27 - 1:28
  което има логика.
 • 1:28 - 1:32
  Ако изям две от четири парчета пай,
  значи съм изял половината.
 • 1:32 - 1:35
  Ако го погледнем математически, какво се случи?
 • 1:35 - 1:38
  Знаменателите, или долните числа,
 • 1:38 - 1:41
  долните числа в дробта си останаха същите.
 • 1:41 - 1:44
  Защото това е общият брой на парчетата, които имам в този пример.
 • 1:44 - 1:47
  А числителите ги събрах, в което има логика.
 • 1:47 - 1:53
  Изядох едно от четири парчета пай, след което
  изядох още едно от четири парчета пай,
 • 1:53 - 1:56
  значи съм изял две от четирите парчета пай,
  което е половината.
 • 1:56 - 2:02
  Нека направя още някои примери.
 • 2:02 - 2:09
  Колко е 2/5 + 1/5?
 • 2:09 - 2:12
  Тук правим същото.
 • 2:12 - 2:14
  Първо проверяваме дали знаменателите са еднакви.
 • 2:14 - 2:17
  След малко ще разберем какво да правим,
  когато са различни.
 • 2:17 - 2:21
  Ако знаменателите са еднакви, знаменателят
  в отговора ще бъде същият.
 • 2:21 - 2:22
  И просто събираме числителите.
 • 2:22 - 2:31
  2/5 + 1/5 е просто (2+1)/5,
  което е 3/5.
 • 2:31 - 2:33
  Става по същия начин и с изваждането.
 • 2:33 - 2:42
  Ако имам 3/7 - 2/7, това е равно на 1/7.
 • 2:42 - 2:46
  Извадих 2 от 3, за да получа 1,
 • 2:46 - 2:48
  а знаменателят си остана същият.
 • 2:48 - 2:49
  В което има логика.
 • 2:49 - 2:52
  Ако имам 3 от 7 парчета пай
 • 2:52 - 2:56
  и дам 2 от седемте парчета пай,
 • 2:56 - 3:00
  ще ми остане едно от седемте парчета пай.
 • 3:00 - 3:03
  Мисля, че трябва да ви е много ясно какво става,
 • 3:03 - 3:05
  когато имаме еднакви знаменатели.
 • 3:05 - 3:07
  Запомнете: знаменателят е долното число в дробта.
 • 3:07 - 3:08
  Числителят е горното число.
 • 3:08 - 3:11
  Какво става, когато имаме различни знаменатели?
 • 3:11 - 3:15
  Да се надяваме, че това няма да ви е трудно.
 • 3:15 - 3:24
  Да речем, че имаме 1/4 + 1/2.
 • 3:24 - 3:27
  Да се върнем на първия пример с пая.
 • 3:27 - 3:34
  Нека начертаем пая.
 • 3:34 - 3:37
  Тази 1/4, нека я оцветя,
 • 3:37 - 3:40
  е тази четвърт от пая.
 • 3:40 - 3:45
  Сега ще изям още половин пай.
 • 3:45 - 3:46
  Значи ще изям 1/2 от пая.
 • 3:46 - 3:49
  Значи тази половина.
 • 3:49 - 3:55
  Ще изям тази цялата половина от пая.
 • 3:55 - 3:55
  Това на какво е равно?
 • 3:55 - 3:57
  Има два начина да го разгледате.
 • 3:57 - 3:59
  Първо, можем да пренапишем 1/2.
 • 3:59 - 4:07
  1/2 от пая е същото като 2/4, нали?
 • 4:07 - 4:12
  Има 1/4 тук и още 1/4 тук.
 • 4:12 - 4:15
  Значи 1/2 = 2/4.
 • 4:15 - 4:18
  Това го знаем от модула за
  еквивалентни дроби.
 • 4:18 - 4:20
  Сега знаем, че 1/4 + 1/2
 • 4:20 - 4:27
  е същото като 1/4 + 2/4, нали?
 • 4:27 - 4:36
  Само промених 1/2 на 2/4,
 • 4:36 - 4:40
  като умножих числителя и знаменателя
  на тази дроб с 2.
 • 4:40 - 4:42
  Това може да го правите с всяка дроб.
 • 4:42 - 4:46
  Стига само да умножите числителя и знаменателя
  с едно и също число
 • 4:46 - 4:48
  и можете да умножите с всичко.
 • 4:48 - 4:54
  В това има логика, защото 1/2 . 1 = 1/2
 • 4:54 - 4:55
  Това го знаете.
 • 4:55 - 5:00
  Друг начин да запишете 1 е (1/2) . (2/2)
 • 5:00 - 5:04
  2/2 = 1; и това е равно на 2/4
 • 5:04 - 5:11
  Причината да избера 2 е защото исках да получим същия знаменател тук.
 • 5:11 - 5:13
  Надявам се да не ви обърквам напълно.
 • 5:14 - 5:15
  Нека завършим тази задача.
 • 5:15 - 5:18
  Значи имаме 1/4 + 2/4,
 • 5:18 - 5:21
  значи знаем, че само трябва да съберем числителите - 3.
 • 5:21 - 5:23
  А знаменателите остават същите, 3/4.
 • 5:23 - 5:25
  Ако погледнете картинката, наистина
 • 5:25 - 5:29
  сме изяли 3/4 от пая.
 • 5:29 - 5:34
  Да направим още една задача.
 • 5:34 - 5:45
  Нека бъде 1/2 + 1/3.
 • 5:45 - 5:48
  Отново трябва да направим така, че знаменателите да са едни и същи,
 • 5:48 - 5:51
  но не можем да умножим само едното число, за да получим...
 • 5:51 - 5:54
  Няма с какво да умножа 3, за да получа 2,
 • 5:54 - 5:56
  или няма, поне не цяло число, с какво да умножа 3, за да получа 2.
 • 5:56 - 5:59
  И няма с какво да умножа 2, за да получа 3.
 • 5:59 - 6:02
  Затова трябва да ги умножа едно с друго, така че знаменателите да са равни.
 • 6:02 - 6:05
  Оказва се, че това, което искаме,
 • 6:05 - 6:07
  това, което наричаме общ знаменател,
 • 6:07 - 6:11
  оказва се, че той е най-малкото
  общо кратно на 2 и 3.
 • 6:11 - 6:13
  Кое е най-малкото общо кратно на 2 и 3?
 • 6:13 - 6:18
  Това е най-малкото число, което е кратно както на 2, така и на 3.
 • 6:18 - 6:23
  Най-малкото число, което е кратно и на 2, и на 3 е 6.
 • 6:23 - 6:28
  Нека преобразуваме тези две дроби на нещо върху 6.
 • 6:28 - 6:30
  1/2 е равна на какво върху 6?
 • 6:30 - 6:33
  Това трябва да го знаете от модула за еквивалентни дроби.
 • 6:33 - 6:40
  Ако изям 1/2 от пица с 6 парчета,
  ще съм изял 3 парчета, нали?
 • 6:40 - 6:41
  Логично.
 • 6:41 - 6:44
  1 е половината на 2, 3 е половината на 6.
 • 6:44 - 6:48
  По същия начин: ако изям 1/3 от пица с 6 парчета,
 • 6:48 - 6:51
  това е същото като 2/6.
 • 6:51 - 6:58
  Значи 1/2 + 1/3 = 3/6 + 2/6
 • 6:58 - 6:59
  Забележете, че не направих нищо шантаво.
 • 6:59 - 7:03
  Просто пренаписах тези две дроби с един и същ знаменател.
 • 7:03 - 7:06
  В общи линии промених броя на парчетата пай,
 • 7:06 - 7:09
  ако това ви помага по някакъв начин.
 • 7:09 - 7:11
  Щом сме стигнали дотук,
  задачата става много лесна.
 • 7:11 - 7:14
  Просто събираме числителите, 2 + 3 = 5,
 • 7:14 - 7:17
  като знаменателите си остават същите.
 • 7:17 - 7:23
  3/6 + 2/6 = 5/6
 • 7:23 - 7:25
  С изваждането е същото.
 • 7:25 - 7:35
  1/2 - 1/3 = 3/6 - 2/6
 • 7:35 - 7:40
  Това е 1/6.
 • 7:40 - 7:44
  Да решим още няколко задачи и да се надяваме, че ще започнете да схващате.
 • 7:44 - 7:47
  Винаги помнете, че можете да гледате презентацията отново
 • 7:47 - 7:49
  или може да я спрете и да се опитате да решите сами задачите,
 • 7:49 - 7:52
  понеже понякога май говоря твърде бързо.
 • 7:52 - 7:55
  Нека ви дам една по-трудна.
 • 7:55 - 7:59
  Колко е 1/10 - 1?
 • 7:59 - 8:02
  Ами 1 даже не прилича на дроб.
 • 8:02 - 8:04
  Но можете да го запишете като дроб.
 • 8:04 - 8:08
  Това е същото като 1/10 - ...
 • 8:08 - 8:11
  Как да запишем 1, така че да има знаменател 10?
 • 8:11 - 8:12
  Така.
 • 8:12 - 8:15
  1 = 10/10, нали?
 • 8:15 - 8:16
  10/10 = 1.
 • 8:16 - 8:21
  Значи 1/10 - 10/10 = 1 - 10...
 • 8:21 - 8:24
  помнете, изваждаме само числителите,
 • 8:24 - 8:31
  а знаменателя 10 си остава същият,
  това е равно на -9/10.
 • 8:31 - 8:34
  1/10 - 1 = -9/10.
 • 8:34 - 8:37
  Да направим още една.
 • 8:37 - 8:39
  Мисля, че само за толкова имам време.
 • 8:39 - 8:47
  Да сметнем -1/9 - 1/4.
 • 8:47 - 8:54
  Най-малкото общо кратно на 9 и 4 е 36.
 • 8:54 - 8:56
  Значи това е равно на 36.
 • 8:56 - 9:02
  На колко е равно -1/9, когато променим знаменателя на 36?
 • 9:02 - 9:05
  Ами умножаваме 9 с 4, за да получим 36.
 • 9:05 - 9:07
  Трябва да умножим и числителя с 4.
 • 9:07 - 9:12
  Значи имаме -1, което става на -4.
 • 9:12 - 9:17
  След това -1/36.
 • 9:17 - 9:20
  За да получим 36 от 4, трябваше да умножим дробта с 9.
 • 9:20 - 9:23
  Трябва да умножим както знаменателя с 9,
 • 9:23 - 9:25
  така и числителя, пак с 9.
 • 9:25 - 9:28
  1 . 9 = 9
 • 9:28 - 9:35
  Това е равно на (-4 - 9)/36,
 • 9:35 - 9:40
  което е -13/ 36.
 • 9:40 - 9:42
  Мисля, че само за толкова ни стига времето.
 • 9:42 - 9:44
  Сигурно ще добавя и някой друг модул.
 • 9:44 - 9:47
  Но мисля, че вече сте готови да направите модула
  за събиране и изваждане.
 • 9:47 - 9:48
  Забавлявайте се.
Title:
Събиране и изваждане на дроби
Description:

Как да събираме и изваждаме дроби

more » « less
Video Language:
English
Duration:
09:48
Mr. Brightside edited български език subtitles for Adding and subtracting fractions
Mr. Brightside added a translation

Bulgarian subtitles

Revisions