Return to Video

Ordering numeric expressions

 • 0:00 - 0:04
  ขอต้อนรับสู่ เรื่องการเรียงจำนวนครับ.
 • 0:04 - 0:06
  ลองเริ่มต้นด้วยโจทย์ ที่ผมว่า
 • 0:06 - 0:08
  เมื่อคุณทำตัวอย่างพวกนี้ หวังว่า
 • 0:08 - 0:10
  คุณจะเข้าใจวิธีแก้ปัญหาเหล่านี้มากขึ้น.
 • 0:10 - 0:12
  ลองดูกัน.
 • 0:12 - 0:14
  เลขชุดแรกที่เราต้องเรียงคือ
 • 0:14 - 0:44
  35.7%, 108.1%, 0.5, 13/93, และ 1 7/68.
 • 0:44 - 0:46
  ลองทำโจทย์นี้กัน.
 • 0:46 - 0:48
  สิ่งสำคัญที่ต้องนึกคือเมื่อไหร่ที่คุณ
 • 0:48 - 0:52
  แก้ปัญหาการเรียงตัวเลขแบบนี้ คือ
 • 0:52 - 0:55
  ตระหนักว่ามีวิธีแสดงจำนวนหลายวิธี
 • 0:55 - 0:59
  ทั้งเปอร์เซ็นต์ ทศนิยม เศษส่วน
 • 0:59 - 1:02
  หรือจำนวนคละ -- ทั้งหมดนี้
  คือวิธีต่างๆ ที่ใช้แสดงจำนวน.
 • 1:02 - 1:05
  มันเปรียบเทียบยากเวลาคุณเห็นแบบนนี้
 • 1:05 - 1:07
  สิ่งที่ผมอยากทำคือ แปลง
  พวกมันเป็นทศนิยม.
 • 1:07 - 1:12
  แต่คุณรู้ มีบางคนแปลงทุกอย่าง
  เป็นเปอร์เซ็นต์.
 • 1:12 - 1:14
  หรือแปลงทุกอย่างเป็นเศษส่วน
  แล้วเปรียบเทียบ.
 • 1:14 - 1:17
  แต่ผมคิดว่าทศนิยมมักเปรียบเทียบ
  ง่ายที่สุด.
 • 1:17 - 1:19
  ลองเริ่มที่ 35.7% นี่กัน.
 • 1:19 - 1:22
  ลองเปลี่ยนเป็นทศนิยมกัน.
 • 1:22 - 1:25
  ตรงนี้ วิธีจำที่ง่ายที่สุด คือว่า
  ถ้าคุณมีเปอร์เซ็นต์
 • 1:25 - 1:29
  คุณก็เอาเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ออก
  แล้วใส่ ส่วน 100.
 • 1:29 - 1:38
  ดังนั้น 35.7% ก็เหมือนกับ 35.7/100.
 • 1:38 - 1:41
  เช่น 5% ก็เหมือนกับ 5/100.
 • 1:42 - 1:45
  หรือ 50% ก็เหมือนกับ 50/100.
 • 1:45 - 1:54
  แล้ว 37.5/100 มันก็เท่ากับ 0.357.
 • 1:54 - 1:55
  ถ้านี่ทำให้คุณงง
 • 1:55 - 1:59
  วิธีคิดถึงเปอร์เซ็นต์อีกอย่าง คือ
  ถ้าผมเขียน 35.7%
 • 1:59 - 2:03
  ที่คุณต้องทำ ก็แค่กำจัดเครื่องหมาย
  เปอร์เซ็นต์
 • 2:03 - 2:07
  แล้วเลื่อนจุดทศนิยมไปทางซ้าย
  สองตำแหน่ง
 • 2:07 - 2:10
  แล้วมันกลายเป็น 0.357
 • 2:10 - 2:12
  ผมจะทำตัวอย่างสองสามอันตรงนี้.
 • 2:12 - 2:14
  สมมุติว่าผมมี 5%
 • 2:14 - 2:20
  นั่นก็เท่ากับ 5/100.
 • 2:20 - 2:22
  หรือถ้าคุณใช้เทคนิคเลื่อนทศนิยม, 5%
 • 2:22 - 2:25
  คุณก็เลื่อนทศนิยม แล้วเอา
  เปอร์เซ็นต์ออก.
 • 2:25 - 2:29
  คุณเลื่อนทศนิยมไป 1 2, แล้วใส่ 0 ตรงนี้.
 • 2:29 - 2:30
  มันคือ 0.05.
 • 2:30 - 2:32
  และนั่นก็เท่ากับ 0.05.
 • 2:32 - 2:36
  คุณยังรู้ว่า 0.05 กับ 5/100
  นั้นเท่ากัน.
 • 2:36 - 2:38
  ลองกลับที่โจทย์ของเรา.
 • 2:38 - 2:41
  หวังว่ามันคงไม่ทำคุณไขว้เขวมากนะ.
 • 2:41 - 2:43
  ตัดพวกนั้นทิ้งไป.
 • 2:43 - 2:48
  35.7% เท่ากับ 0.357.
 • 2:48 - 2:52
  เช่นเดียวกัน, 108.1%
 • 2:52 - 2:54
  ลองใช้เทคนิค ที่เราเอาเปอร์เซ็นต์ออก
 • 2:54 - 2:59
  แล้วเลื่อนทศนิยมไป 1,2 ตำแหน่งทางซ้าย.
 • 2:59 - 3:06
  แล้วนั่นเท่ากับ 1.081.
 • 3:06 - 3:11
  เห็นไหม เรารู้ว่านี่น้อยกว่าอันนี้.
 • 3:11 - 3:14
  อันต่อไปมันง่าย มันอยู่ในรูป
  ทศนิยมแล้ว.
 • 3:14 - 3:16
  0.5 จะเท่ากับ 0.5.
 • 3:16 - 3:21
  ทีนี้ 13/93.
 • 3:21 - 3:24
  ลองแปลงเศษส่วนเป็นทศนิยม
 • 3:24 - 3:27
  เราแค่เอาตัวส่วน ไปหารตัวเศษ.
 • 3:27 - 3:28
  ลองทำดู.
 • 3:28 - 3:34
  93 ไปหาร 13 ได้อะไร?
 • 3:34 - 3:39
  ทีนี้ เรารู้ว่ามันไปหาร 13
  ได้ศูนย์ครั้ง. จริงไหม?
 • 3:39 - 3:42
  ลองใส่จุดทศนิยมตรงนี้.
 • 3:42 - 3:47
  93 ไปหาร 130 ได้กี่ครั้ง?
 • 3:47 - 3:49
  ทีนี้ มันได้หนึ่งครั้ง.
 • 3:49 - 3:52
  1 คูณ 93 ได้ 93.
 • 3:52 - 3:56
  กลายเป็น 10.
 • 3:56 - 3:58
  นั่นกลายเป็น 2.
 • 3:58 - 4:02
  แล้วเราก็ยืม, ได้ 37.
 • 4:02 - 4:05
  ดึง 0 ลงมา.
 • 4:05 - 4:10
  93 ไปหาร 370?
 • 4:10 - 4:11
  ลองดู
 • 4:11 - 4:15
  4 คูณ 93 ได้ 372, มันจึงหาร
 • 4:15 - 4:16
  ได้แค่สามครั้ง.
 • 4:16 - 4:22
  3 คูณ 3 ได้ 9.
 • 4:22 - 4:26
  3 คูณ 9 ได้ 27.
 • 4:26 - 4:31
  นี่เท่ากับอะไร?
 • 4:31 - 4:37
  ลองดู นี่เท่ากับ -- ถ้าเราบอกว่า
  0 นี่ กลายเป็น 10.
 • 4:37 - 4:39
  นี่กลายเป็น 16.
 • 4:39 - 4:41
  นี่กลายเป็น 2.
 • 4:41 - 4:44
  81.
 • 4:44 - 4:48
  แล้วเราบอกว่า 93 ไปหาร 810 ได้กี่ครั้ง?
 • 4:48 - 4:50
  ได้ประมาณ 8 ครั้ง.
 • 4:50 - 4:52
  แล้วเราก็ทำไปเรื่อยๆ ได้.
 • 4:52 - 4:54
  แต่เพื่อเปรียบเทียบจำนวนเหล่านี้
 • 4:54 - 4:58
  เราได้ความละเอียดพอแล้ว.
 • 4:58 - 5:00
  ลองอยู่ไว้แค่ตรงนี้
 • 5:00 - 5:01
  เพราะทศนิยมมันไปเรื่อยๆ
 • 5:02 - 5:03
  แต่เพื่อเปรียบเทียบ
 • 5:03 - 5:05
  ผมว่าเราพอรู้แล้วว่าทศนิยมนี้
  เป็นอย่างไร.
 • 5:05 - 5:10
  มันคือ 0.138 แล้วก็ไปต่อเรื่อยๆ.
 • 5:10 - 5:12
  ลองเขียนมันลงไป.
 • 5:12 - 5:15
  แล้วสุดท้าย เรามีจำนวนคละตรงนี้.
 • 5:15 - 5:17
  ขอผมลบที่ผมทำหน่อย
 • 5:17 - 5:19
  จะได้ไม่ทำให้คุณงง.
 • 5:19 - 5:21
  ที่จริง ขอผมเก็บไว้ก่อน.
  มีสองวิธี.
 • 5:21 - 5:22
 • 5:22 - 5:25
  วิธีแปลงจำนวนคละ
  เป็นทศนิยม ที่ง่ายที่สุด
 • 5:25 - 5:30
  คือบอกว่า โอเค นี่คือ 1 แล้วก็
 • 5:30 - 5:33
  เศษส่วนที่น้อยกว่า 1.
 • 5:33 - 5:36
  หรือเราจะแปลงมันเป็นเศษส่วน
  เป็นเศษเกิน แบบว่า
 • 5:36 - 5:39
  -- โอ้ ไม่มีเศษเกินในนี้เลย.
 • 5:39 - 5:40
  ลองดีกว่า.
 • 5:40 - 5:41
  ลองแปลงเป็นเศษส่วนเกินก่อน
 • 5:41 - 5:42
  แล้วค่อยแปลงเป็นทศนิยม.
 • 5:42 - 5:46
  ที่จริง ผมว่าผมต้องใช้ที่มากขึ้น.
 • 5:46 - 5:49
  ขอผมลบหน่อย.
 • 5:49 - 6:01
  เราจะได้มีที่มากขึ้น.
 • 6:01 - 6:08
  แล้ว 1 กับ 7/68.
 • 6:08 - 6:12
  จากจำนวนคละ เป็น
  เศษส่วนไม่แท้
 • 6:12 - 6:17
  ที่คุณทำ คือคุณเอา 68 คูณ 1
 • 6:17 - 6:20
  แล้วบวกตัวเศษตรงนี้.
 • 6:20 - 6:21
  แล้วทำไมถึงถูกต้องนะ?
 • 6:21 - 6:26
  เพราะนี่ก็เหมือนกับ 1 บวก 7/68. จริงไหม?
 • 6:26 - 6:29
  1 กับ 7/68 เหมือนกับ 1 บวก 7/68.
 • 6:29 - 6:32
  และนั่นก็เหมือนกับที่คุณรู้
 • 6:32 - 6:39
  จากบทเรื่องเศษส่วน ได้ 68/68 บวก 7/68.
 • 6:39 - 6:47
  มันก็เหมือนกับ 68 บวก 7 -- 75/68.
 • 6:47 - 6:52
  ดังนั้น 1 7/68 เท่ากับ 75/68.
 • 6:52 - 6:54
  แล้วเราแปลงเลขนี้เป็นทศนิยม
 • 6:54 - 6:56
  โดยใช้เทคนิคที่เราทำกับ 13/93.
 • 6:56 - 6:59
  เราก็บอกว่า -- ขอที่ว่างหน่อย.
 • 6:59 - 7:04
  เราบอกว่า 68 ไปหาร 75
 • 7:04 - 7:06
  สงสัยผมจะไม่มีที่แล้ว.
 • 7:06 - 7:09
  68 ไปหาร 75 ได้หนึ่งครั้ง.
 • 7:09 - 7:13
  1 คูณ 68 ได้ 68.
 • 7:13 - 7:16
  75 ลบ 68 ได้ 7.
 • 7:16 - 7:17
  ดึง 0 ลงมา.
 • 7:17 - 7:20
  ที่จริง คุณไม่ต้องเขียนทศนิยมตรงนี้.
 • 7:20 - 7:21
  ทิ้งทศนิยมไป.
 • 7:21 - 7:24
  68 หาร 70 ได้หนึ่งครั้ง.
 • 7:24 - 7:26
  1 คูณ 68 ได้ 68.
 • 7:26 - 7:30
  70 ลบ 68 ได้ 2, ดึง 0 ลงมา.
 • 7:30 - 7:33
  68 หาร 20 ได้ศูนย์ครั้ง.
 • 7:33 - 7:35
  แล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆ
 • 7:35 - 7:37
  แต่เหมือนเดิม เราได้
 • 7:37 - 7:40
  ความละเอียดพอจะเปรียบแทียบแล้ว.
 • 7:40 - 7:47
  1 7/68 ที่เราหาไปแล้ว เท่ากับ 1.10
 • 7:47 - 7:52
  และถ้าเราหารต่อไป เราจะได้
  ทศนิยมที่ละเอียดขึ้น.
 • 7:52 - 7:53
  แต่ผมว่าเราพร้อมเปรียบเทียบแล้ว.
 • 7:53 - 7:56
  จำนวนเหล่านี้ ผมเขีนยมัน
  เป็นทศนิยมไป.
 • 7:56 - 8:00
  35.7% ก็คือ 0.357.
 • 8:00 - 8:04
  108.1% -- ช่างอันนี้ไปก่อน
 • 8:04 - 8:06
  เพราะเราเพิ่งทำไป.
 • 8:06 - 8:09
  108.1% ก็เท่ากับ 1.081.
 • 8:09 - 8:11
  0.5 คือ 0.5.
 • 8:11 - 8:15
  13/93 คือ 0.138.
 • 8:15 - 8:20
  และ 1 7/68 คือ 1.10 ต่อไปเรื่อยๆ.
 • 8:20 - 8:23
  แล้วค่าน้อยสุดคืออะไร?
 • 8:23 - 8:25
  น้อยที่สุดคือ 0.
 • 8:25 - 8:27
  ที่จริง ที่น้อยที่สุดอยู่ตรงนี้.
 • 8:27 - 8:31
  มันจะเรียงลำดับจากน้อยไปหามากนะ.
 • 8:31 - 8:36
  น้อยที่สุดคือ 0.138.
 • 8:36 - 8:40
  แล้วที่มากที่สุดตัวต่อไป
  คือ 0.357, จริงไหม?
 • 8:40 - 8:43
  แล้วตัวที่มากที่สุดต่อไปคือ 0.5.
 • 8:43 - 8:46
  แล้วคุณจะได้ 1.08.
 • 8:46 - 8:51
  แล้วคุณจะได้ 1 7/68.
 • 8:51 - 8:56
  ที่จริง ผมจะทำตัวอย่างมากกว่านี้
 • 8:57 - 9:00
  แต่สำหรับวิดีโอนี้ ผมว่า
  นี่ก็ควรแก่เวลาแล้ว.
 • 9:00 - 9:02
  หวังว่าคุณคงเข้าใจ
  วิธีแก้ปัญหานี้.
 • 9:02 - 9:05
  ผมว่าทศนิยมเปรียบเทียบง่ายกว่า.
 • 9:05 - 9:08
  และที่จริง คำใบ้ในบทเรียนก็
  เหมือนกัน.
 • 9:08 - 9:11
  แต่ผมว่าอย่างน้อย คุณคงพร้อม
  ลองทำโจทย์แล้ว.
 • 9:11 - 9:12
  ถ้าไม่ ถ้าคุณอยากเห็นตัวอย่างอื่น
 • 9:12 - 9:15
  ลองดูวิดีโอนี้ใหม่
 • 9:15 - 9:20
  หรือไม่งั้นผมจะอัดวิดีโอเพิ่ม
  ตัวอย่างเพิ่มเติมตอนนี้เลย.
 • 9:20 -
  เอาล่ะ ขอให้สนุกนะ.
Title:
Ordering numeric expressions
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
09:22

Thai subtitles

Incomplete

Revisions