Return to Video

Introductie op volgorde van bewerkingen

 • 0:00 - 0:04
  Welkom bij de presentatie over het ordenen van cijfers
 • 0:04 - 0:06
  Laten we beginnen met een aantal sommen waarvan ik denk,
 • 0:06 - 0:08
  dat als je hopelijk door de voorbeelden heen loopt,
 • 0:08 - 0:10
  dat je zult begrijpen hoe deze sommen op te lossen.
 • 0:10 - 0:12
  Zo, laten we eens zien
 • 0:12 - 0:14
  De eerste paar getallen die we moeten ordenen
 • 0:14 - 0:44
  zijn 35,7%, 108,1%, 0,5, 13/93 en 1 en 7/68
 • 0:44 - 0:46
  Laten we dit eens oppakken
 • 0:46 - 0:48
  Belangrijk om te onthouden als je
 • 0:48 - 0:52
  dit type ordening van getallen doet, is dat je je moet realiseren
 • 0:52 - 0:55
  dat dit allemaal gewoon verschillende manieren om te representeren zijn
 • 0:55 - 0:59
  dit zijn allemaal een percentage of een decimale of een breuk of
 • 0:59 - 1:02
  gemengde breuken -- het zijn allemaal gewoon verschillende manieren om getallen te vertegenwoordigen
 • 1:02 - 1:05
  Het is erg moeilijk te vergelijken als je er gewoon op deze manier naar kijkt,
 • 1:05 - 1:07
  dsu wat ik graag wil doen is dat ik ze graag allemaal naar decimalen wil converteren
 • 1:07 - 1:12
  Maar er kan natuurlijk best iemand zijn die ze graag allemaal naar percentages wil omzetten
 • 1:12 - 1:14
  of die ze allemaal naar breuken wil omzetten en dan vergelijken.
 • 1:14 - 1:17
  Maar ik vind decimalen de makkelijkste manier om te vergelijken.
 • 1:17 - 1:19
  Laten we starten met de 35,7%.
 • 1:19 - 1:22
  En laten we dit omzetten in een decimale.
 • 1:22 - 1:25
  Het makkelijkst om te onthouden is dat als je een percentage hebt
 • 1:25 - 1:29
  je gewoon het percentage-teken weg moet halen en het boven de 100 zetten
 • 1:29 - 1:38
  Dus 35,7% is hetzelfde als 35,7/100
 • 1:38 - 1:41
  Net als 5%, dat is hetzelfde als 5/100
 • 1:42 - 1:45
  of 50% is hetzelfde als 50/100
 • 1:45 - 1:54
  Dus 35,7/100 is eigenlijk hetzelfde als 0,357.
 • 1:54 - 1:55
  Als dit je een beetje in de war brengt
 • 1:55 - 1:59
  is een andere manier om over percentages te denken als ik schrijf 35,7%,
 • 1:59 - 2:03
  het enige dat je moet doen is het percentage-teken weghalen
 • 2:03 - 2:07
  en de komma twee plaatsen naar links schuiven
 • 2:07 - 2:10
  en dan heb je 0,357.
 • 2:10 - 2:12
  ik zal je hieronder nog een paar extra voorbeelden geven.
 • 2:12 - 2:14
  Laten we zeggen dat ik 5% heb
 • 2:14 - 2:20
  dat is hetzelfde als 5/100.
 • 2:20 - 2:22
  Of als je de komma techniek toepast, 5%,
 • 2:22 - 2:25
  dan kun je gewoon de komma verplaatsen en het percentage teken weghalen.
 • 2:25 - 2:29
  En je verplaatst de komma na 1 en 2, en je zet een 0 hier neer
 • 2:29 - 2:30
  Dan is het 0,05.
 • 2:30 - 2:32
  En dat is weer hetzelfde als 0,05.
 • 2:32 - 2:36
  Je weet ook dat 0,05 en 5/100ste hetzelfde is
 • 2:36 - 2:38
  Dus laten we terug gaan naar de som.
 • 2:38 - 2:41
  Ik hoop dat deze afleiding je niet teveel heeft afgeleid
 • 2:41 - 2:43
  Wis dit allemaal uit.
 • 2:43 - 2:48
  Dus 35,7% staat gelijk aan 0,357.
 • 2:48 - 2:52
  Gelijk, 108,1%
 • 2:52 - 2:54
  Laten we naar de techniek gaan waar we gewoonweg het percentage weghalen
 • 2:54 - 2:59
  en verplaats de komma ruimte 1,2 plekken naar links.
 • 2:59 - 3:06
  Dus dat staat gelijk aan 1,081
 • 3:06 - 3:11
  Dan weten we dat het kleiner is dan dit.
 • 3:11 - 3:14
  Welnu, de volgende is makkelijk, het is al in komma-vorm
 • 3:14 - 3:16
  0,5 is gewoon gelijk aan 0,5.
 • 3:16 - 3:21
  Nu 13/93.
 • 3:21 - 3:24
  Om een breuk in een percentage om te zetten
 • 3:24 - 3:27
  nemen we gewoon de noemer and delen het door de teller
 • 3:27 - 3:28
  Laten we dat doen.
 • 3:28 - 3:34
  gaat 93 in 13?
 • 3:34 - 3:39
  We weten dat het nul keer in 13 past toch?
 • 3:39 - 3:42
  Dus laten we een decimale toevoegen
 • 3:42 - 3:47
  Dus, hoeveel keer past 93 in 130?
 • 3:47 - 3:49
  Juist, het past er 1x in
 • 3:49 - 3:52
  1 keer 93 is 93.
 • 3:52 - 3:56
  Wordt een 10.
 • 3:56 - 3:58
  Dat wordt een 2.
 • 3:58 - 4:02
  Dan gaan we lenen, en krijgen we 37.
 • 4:02 - 4:05
  Breng het terug naar 0.
 • 4:05 - 4:10
  Dus 93 gaat hoeveel keer in 370?
 • 4:10 - 4:11
  Laten we kijken
 • 4:11 - 4:15
  4 keer 93 zou 372 zijn, dus eigenlijk gaat het er
 • 4:15 - 4:16
  maar drie keer in.
 • 4:16 - 4:22
  3 keer 3 is 9.
 • 4:22 - 4:26
  3 keer 9 is 27.
 • 4:26 - 4:31
  Dus dit staat gelijk aan?
 • 4:31 - 4:37
  Kijk, dit staat eraan gelijk -- als we van de 0 een 10 maken
 • 4:37 - 4:39
  Dan wordt dit 16.
 • 4:39 - 4:41
  Dit wordt een 2.
 • 4:41 - 4:44
  81.
 • 4:44 - 4:48
  En dan zeggen we, hoeveel keer past 93 in 810?
 • 4:48 - 4:50
  Het gaat er grofweg 8 keer in.
 • 4:50 - 4:52
  En we kunnen dit eigenlijk blijven doen,
 • 4:52 - 4:54
  maar om de getallen goed te vergelijken,
 • 4:54 - 4:58
  zijn we al aardig tot een goed niveau van accuraatheid gekomen.
 • 4:58 - 5:00
  Dus laten we de som hier stoppen
 • 5:00 - 5:01
  omdat de getallen achter de komma eindeloos door kunnen gaan
 • 5:02 - 5:03
  maar om te kunnen vergelijken
 • 5:03 - 5:05
  denk ik dat we al een goed gevoel hebben van hoe deze decimalen eruit zien
 • 5:05 - 5:10
  Het is 0,138 en dan gaat het maar door
 • 5:10 - 5:12
  Dus laten we dit opschrijven
 • 5:12 - 5:15
  En dan, tenslotte, hebben we hier gemengde breuken
 • 5:15 - 5:17
  Ik zal eerst wat van mijn werk uitwissen
 • 5:17 - 5:19
  want ik wil je niet in verwarring brengen.
 • 5:19 - 5:21
  Of eigenlijk, laat het me behouden zoals het nu is.
 • 5:21 - 5:22
  Dus deze tween manieren
 • 5:22 - 5:25
  de makkelijkste manier om een gemengde breuk om te zetten in een decimale
 • 5:25 - 5:30
  is gewoon om OK, te zeggen dat dit 1 is en dan een of andere breuk
 • 5:30 - 5:33
  die minder dan 1 is.
 • 5:33 - 5:36
  Of we zouden het kunnen omzetten naar een breuk, een onechte breuk
 • 5:36 - 5:39
  zoals --oh, eigenlijk zijn er geen onechte breuken hier.
 • 5:39 - 5:40
  Maar laten we het op deze manier doen.
 • 5:40 - 5:41
  Laten we het omzetten in een onechte breuk
 • 5:41 - 5:42
  en het dan omzetten naar een decimale.
 • 5:42 - 5:46
  Eigenlijk denk ik dat ik iets meer ruimte nodig heb,
 • 5:46 - 5:49
  dus ik zal dit toch eerst een beetje schoonmaken.
 • 5:49 - 6:01
  Nu hebben we een beetje meer ruimte om mee te werken.
 • 6:01 - 6:08
  Dus 1 en 7/68.
 • 6:08 - 6:12
  Dus ga van een gemengde breuk naar een onechte breuk,
 • 6:12 - 6:17
  wat je doet is dat je 68 keer 1 doet
 • 6:17 - 6:20
  en je voegt het hier aan de teller toe.
 • 6:20 - 6:21
  En waarom is dit logisch?
 • 6:21 - 6:26
  Omdat dit hetzelfde is als 1 plus 7/68. Toch?
 • 6:26 - 6:29
  1 en 7/68 is hetzelfde als 1 plus 7/68.
 • 6:29 - 6:32
  En zoals je weet is dat hetzelfde.
 • 6:32 - 6:39
  als de breuken module, als 68/68 plus 7/68.
 • 6:39 - 6:47
  En dat is hetzelfde als 68 plus 7--75/68.
 • 6:47 - 6:52
  Dus 1 en 7/68 staat gelijk aan 75/68.
 • 6:52 - 6:54
  En nu gaan we dit in ene decimale omzetten
 • 6:54 - 6:56
  gebruikmakend van de techniek die we ook gebruikten bij 13/93.
 • 6:56 - 6:59
  Dus zeggen we---laat ik wat ruimte maken
 • 6:59 - 7:04
  We zeggen dat 68 past in 75
 • 7:04 - 7:06
  argwaan dat ik ruimte tekort kom
 • 7:06 - 7:09
  68 gaat een keer in 75
 • 7:09 - 7:13
  1 keer 68 is 68.
 • 7:13 - 7:16
  75 min 68 is 7.
 • 7:16 - 7:17
  De nul erbij zetten
 • 7:17 - 7:20
  Eigenlijk hoef je de dedimale hier niet op te schrijven
 • 7:20 - 7:21
  gewoon negeren
 • 7:21 - 7:24
  68 past een keer in 70
 • 7:24 - 7:26
  1 keer 68 is 68
 • 7:26 - 7:30
  70 min 68 is 2, zet er een nul bij
 • 7:30 - 7:33
  68 past geen enkele keer in 20.
 • 7:33 - 7:35
  En de som gaat maar door,
 • 7:35 - 7:37
  maar ik denk dat we alweer een keer,
 • 7:37 - 7:40
  tot genoeg accuratesse zijn gekomen zodat we kunnen vergelijken.
 • 7:40 - 7:47
  Dus we zijn erachter gekomen dat 1 en 7/68 gelijk staat aan 1.10
 • 7:47 - 7:52
  en als we door zouden gaan met delen, krijgen we meer decimalen die het accurater maken,
 • 7:52 - 7:53
  maar ik denk dat we nu klaar zijn om te vergelijken.
 • 7:53 - 7:56
  Dus alle getallen heb ik nu opgeschreven als decimalen
 • 7:56 - 8:00
  Dus 35,7% is 0,357.
 • 8:00 - 8:04
  108,1%--negeer deze nu maar even
 • 8:04 - 8:06
  omdat we die zojuist gebruikt hebben.
 • 8:06 - 8:09
  Het is 108,1% staat gelijk aan 1,081.
 • 8:09 - 8:11
  0.5 is 0.5.
 • 8:11 - 8:15
  13/93 is 0,138.
 • 8:15 - 8:20
  En 1 en 7/68 is 1,10 en het gaat maar door.
 • 8:20 - 8:23
  Dus wat is de kleinste?
 • 8:23 - 8:25
  De kleinste is 0.
 • 8:25 - 8:27
  Of eigenlijk, de kleinste is hier.
 • 8:27 - 8:31
  Nu ga ik ze rangschikken van klein naar groot.
 • 8:31 - 8:36
  Dus de kleinste is 1,138.
 • 8:36 - 8:40
  Dan is de volgende 0,357. Toch?
 • 8:40 - 8:43
  Dan is de volgende 0,5.
 • 8:43 - 8:46
  Dan heb je 1,08.
 • 8:46 - 8:51
  En dan heb je 1 en 7/68.
 • 8:51 - 8:56
  Dus hopelijk, eigenlijk ga ik nog wat meer voorbeelden doen
 • 8:57 - 9:00
  die gemaakt zijn voor deze video, en dit is eigenlijk de enige waar ik tijd voor heb.
 • 9:00 - 9:02
  Maar hopelijk geeft dit je een beeld van hoe je dit soort sommen moet aanpakken.
 • 9:02 - 9:05
  Ik vind het altijd makkelijker om in decimalen modus te gaan om te vergelijken.
 • 9:05 - 9:08
  En eigenlijk, de hints voor deze module zullen voor jou hetzelfde zijn.
 • 9:08 - 9:11
  Maar ik denk dat je nu op z'n minst klaar bent om de sommen te proberen.
 • 9:11 - 9:12
  En als je dat niet bent, en je wil nog wat voorbeelden zien,
 • 9:12 - 9:15
  dan zou je deze video nog een keer kunnen bekijken
 • 9:15 - 9:20
  en/of ik zal nu nog een paar video's opnemen met wat meer voorbeelden.
 • 9:20 -
  In ieder geval, veel plezier.
Title:
Introductie op volgorde van bewerkingen
Description:

Volgorde van bewerkingen uitgedrukt in decimalen, breuken en percentages.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
09:22
maschadriessen added a translation

Dutch subtitles

Revisions