Return to Video

Oppstilling av numeriske uttrykk

 • 0:00 - 0:04
  Velkommen til presentasjonen
  av hvordan man kan stille opp tall.
 • 0:04 - 0:06
  La oss starte med noen oppgaver
 • 0:06 - 0:08
  som gjør at du forhåpentligvis
 • 0:08 - 0:10
  vil forstå hvordan du kan løse
  disse oppgavene.
 • 0:10 - 0:12
  La oss se.
 • 0:12 - 0:14
  De første tallene vi skal stille opp
 • 0:14 - 0:44
  er 35.7%,108.1%, 0.5, 13/93, 1 og 7/68.
 • 0:44 - 0:46
  La oss løse denne oppgaven.
 • 0:46 - 0:48
  Det som er viktig å huske når du
 • 0:48 - 0:52
  skal stille opp denne typen tall
 • 0:52 - 0:55
  er at dette er bare
  ulike måter å representere på.
 • 0:55 - 0:59
  Dette er prosenter, desimaler eller brøker
 • 0:59 - 1:02
  eller et blandet tall.
  Det er bare måter å representere tall.
 • 1:02 - 1:05
  Det er vanskelig å sammenligne
  når du ser på dem slik,
 • 1:05 - 1:07
  så jeg liker å omgjøre
  alle til desimaler.
 • 1:07 - 1:12
  Noen kanskje liker å omgjøre
  dem til prosenter
 • 1:12 - 1:14
  eller til brøker og så sammenligne.
 • 1:14 - 1:17
  Jeg synes det er enklest
  å sammenligne desimaler.
 • 1:17 - 1:19
  La oss starte med 35.7%.
 • 1:19 - 1:22
  Vi skal gjøre dette om til en desimal.
 • 1:22 - 1:25
  Om du har en prosent
 • 1:25 - 1:29
  kvitter du deg med prosenttegnet,
  og deler på 100.
 • 1:29 - 1:38
  Så 35.7% er det samme som 35.7/100.
 • 1:38 - 1:41
  Som at 5% er det samme som 5/100.
 • 1:42 - 1:45
  Eller at 50% er det samme som 50/100.
 • 1:45 - 1:54
  Så 35.7/100 er lik 0.357.
 • 1:54 - 1:55
  Om du er forvirret
 • 1:55 - 1:59
  kan du du skrive 35.7%
 • 1:59 - 2:03
  og kvitte deg med prosent-tegnet
 • 2:03 - 2:07
  og flytte desimalen to hakk til venstre.
 • 2:07 - 2:10
  Da får du 0.357.
 • 2:10 - 2:12
  Jeg skal vise deg flere eksempler.
 • 2:12 - 2:14
  La oss si jeg har 5%.
 • 2:14 - 2:20
  Dette er det samme som 5/100.
 • 2:20 - 2:22
  Eller om du bruker desimal-teknikken, 5%.
 • 2:22 - 2:25
  Du kan bare flytte desimalen
  og du blir kvitt prosenten.
 • 2:25 - 2:29
  Du kan flytte desimalen to hakk
  og sette inn en 0 her.
 • 2:29 - 2:30
  Det blir 0.05.
 • 2:30 - 2:32
  Det er det samme som 0.05.
 • 2:32 - 2:36
  Du vet også at 0.05 og 5/100 er det samme.
 • 2:36 - 2:38
  La oss gå tilbake til problemet.
 • 2:38 - 2:41
  Jeg håper distraksjon ikke
  forvirrer deg for mye.
 • 2:41 - 2:43
  Fjern dette.
 • 2:43 - 2:48
  Så 35.7% er lik 0.357.
 • 2:48 - 2:52
  Vi gjør det samme med 108.1%.
 • 2:52 - 2:54
  La oss bruke teknikken
  hvor vi fjernet prosenten
 • 2:54 - 2:59
  og flyttet desimalen
  to hakk til venster.
 • 2:59 - 3:06
  Da er det likt 1.081.
 • 3:06 - 3:11
  Vi vet allerede at tallet
  er lavere enn dette.
 • 3:11 - 3:14
  Den neste er enkel.
  Det er en desimal.
 • 3:14 - 3:16
  0.5 er 0.5.
 • 3:16 - 3:21
  Nå tar vi 13/93.
 • 3:21 - 3:24
  For å omgjøre en brøk til desimal
 • 3:24 - 3:27
  tar vi nevneren
  og deler den på telleren.
 • 3:27 - 3:28
  La oss gjøre det.
 • 3:28 - 3:34
  Går 93 opp i 13?
 • 3:34 - 3:39
  Det går opp 0 ganger i 93.
 • 3:39 - 3:42
  Vi legger til et desimalkomma her.
 • 3:42 - 3:47
  Hvor mange ganger går 93 opp i 130?
 • 3:47 - 3:49
  1 gang.
 • 3:49 - 3:52
  1 ganger 93 er lik 93.
 • 3:52 - 3:56
  Det blir 10.
 • 3:56 - 3:58
  Som blir 2.
 • 3:58 - 4:02
  Så låner vi og får 37.
 • 4:02 - 4:05
  Hent en 0.
 • 4:05 - 4:10
  Går 93 opp i 370?
 • 4:10 - 4:11
  La oss se.
 • 4:11 - 4:15
  4 ganger 93 blir 372,
 • 4:15 - 4:16
  så det går opp 3 ganger.
 • 4:16 - 4:22
  3 ganger 3 er lik 9.
 • 4:22 - 4:26
  3 ganger 9 er lik 27.
 • 4:26 - 4:31
  Hva blir det?
 • 4:31 - 4:37
  Denne 0-en blir 10.
 • 4:37 - 4:39
  Det blir 16.
 • 4:39 - 4:41
  Dette blir 2.
 • 4:41 - 4:44
  81.
 • 4:44 - 4:48
  Hvor mange ganger går 93 opp i 810?
 • 4:48 - 4:50
  Rundt 8 ganger.
 • 4:50 - 4:52
  Vi kan fortsette slik,
 • 4:52 - 4:54
  men for at vi skal kunne
  sammenligne tallene,
 • 4:54 - 4:58
  men vi har det ganske nøyaktig nå.
 • 4:58 - 5:00
  Vi stopper med denne oppgaven nå
 • 5:00 - 5:01
  fordi desimaltallene kan fortsette.
 • 5:02 - 5:03
  Vi vil sammenligne,
 • 5:03 - 5:05
  så jeg tror vi har en forståelse
  for hvordan desimalen ser ut.
 • 5:05 - 5:10
  Det er 0.138 og så fortsetter jeg.
 • 5:10 - 5:12
  La oss skrive det ned.
 • 5:12 - 5:15
  Til slutt har vi et blandet tall.
 • 5:15 - 5:17
  Jeg skal bare slette noe
 • 5:17 - 5:19
  fordi jeg ikke vil forsvirre deg.
 • 5:19 - 5:21
  La meg beholde det slik.
 • 5:21 - 5:22
  Disse to måtene
 • 5:22 - 5:25
  er enklest for å konvertere
  et blandet tall til en desimal.
 • 5:25 - 5:30
  Bare si dette er 1 og
  dette er en brøk
 • 5:30 - 5:33
  på mindre enn 1.
 • 5:33 - 5:36
  Eller vi kan omgjøre det
  til en brøk, en uekte brøk,
  en uekte brøk.
 • 5:36 - 5:39
  Vi har ingen uekte brøker her.
 • 5:39 - 5:40
  La oss gjøre det på den måte.
 • 5:40 - 5:41
  La oss omgjøre en uekte brøk
 • 5:41 - 5:42
  og deretter til en desimal.
 • 5:42 - 5:46
  Jeg trenger mer plass,
 • 5:46 - 5:49
  så la meg rydde litt.
 • 5:49 - 6:01
  Da har vi litt mer plass å jobbe på.
 • 6:01 - 6:08
  Så 1 og 7/68.
 • 6:08 - 6:12
  Fra å gå fra et blandet tall
  til en uekte brøk,
 • 6:12 - 6:17
  da må du ta 68 ganger 1
 • 6:17 - 6:20
  og legge det til telleren her.
 • 6:20 - 6:21
  Hvorfor er dette logisk?
 • 6:21 - 6:26
  Fordi det er det samme som 1 pluss 7/68.
 • 6:26 - 6:29
  1 og 7/68 er det samme som 1 pluss 7/68.
 • 6:29 - 6:32
  Det er det samme som
 • 6:32 - 6:39
  fra brøken, som 68/68 pluss 7/68.
 • 6:39 - 6:47
  Det er det samme
  som 68 pluss 7, 75/68.
 • 6:47 - 6:52
  Så 1 og 7/68 er lik 75/68.
 • 6:52 - 6:54
  Nå omgjør vi dette til en desimal
 • 6:54 - 6:56
  ved hjelp av teknikken vi brukte på 13/93.
 • 6:56 - 6:59
  La meg lage litt plass.
 • 6:59 - 7:04
  Vi sier at 68 går opp i 75,
 • 7:04 - 7:06
  men jeg kommer til å gå tom for plass.
 • 7:06 - 7:09
  68 går opp i 75 1 gang.
 • 7:09 - 7:13
  1 ganger 68 er lik 68.
 • 7:13 - 7:16
  75 minus 68 er lik 7.
 • 7:16 - 7:17
  Hent en 0.
 • 7:17 - 7:20
  Du behøver ikke å skrive desimal her.
 • 7:20 - 7:21
  Ignorer desimalen.
 • 7:21 - 7:24
  68 går opp i 70 1 gang.
 • 7:24 - 7:26
  1 ganger 68 er lik 68.
 • 7:26 - 7:30
  70 minus 68 er 2,
  hent ned en 0.
 • 7:30 - 7:33
  68 går opp i 20 0 ganger.
 • 7:33 - 7:35
  Problemet fortsetter,
 • 7:35 - 7:37
  men jeg tror at vi,
 • 7:37 - 7:40
  er nøyaktige nok til å kunne sammenligne.
 • 7:40 - 7:47
  Så 1 og 7/68 er lik 1.10.
 • 7:47 - 7:52
  Om vi fortsatte å dividere
  får vi flere desimaler for nøyaktighet.
 • 7:52 - 7:53
  Jeg tror vi kan sammenligne nå.
 • 7:53 - 7:56
  Jeg har omgjort alle tallene til desimaler.
 • 7:56 - 8:00
  Så 35.7% er lik 0.357.
 • 8:00 - 8:04
  108.1% - glem dette nå,
 • 8:04 - 8:06
  fordi vi brukte dette for å gjøre oppgaven.
 • 8:06 - 8:09
  108.1% er lik 1.081.
 • 8:09 - 8:11
  0.5 er lik 0.5.
 • 8:11 - 8:15
  13/93 er lik 0.138.
 • 8:15 - 8:20
  1 og 7/68 er lik 1.10, og vi kan fortsette.
 • 8:20 - 8:23
  Hva er det laveste tallet?
 • 8:23 - 8:25
  Det er 0.
 • 8:25 - 8:27
  Det laveste er her.
 • 8:27 - 8:31
  Jeg skal rangere dem fra lavt til størst.
 • 8:31 - 8:36
  Det laveste er 0.138.
 • 8:36 - 8:40
  Det nest største er 0.357.
 • 8:40 - 8:43
  Det neste er 0.5.
 • 8:43 - 8:46
  Så har du 1.08.
 • 8:46 - 8:51
  Så har du 1 og 7/68.
 • 8:51 - 8:56
  Forhåpentligvis skal jeg
  gjøre flere eksempler,
 • 8:57 - 9:00
  men jeg har bare tid
  til denne videoen nå.
 • 9:00 - 9:02
  Jeg håper at du har fått
  forståelse for disse oppgavene.
 • 9:02 - 9:05
  Jeg synes det er enklest
  å sammenligne desimaler.
 • 9:05 - 9:08
  Hintene i modulene
  vil være de samme for deg.
 • 9:08 - 9:11
  Jeg tror du er klar for å
  prøve deg på oppgavene.
 • 9:11 - 9:12
  Om du vil se flere eksempler,
 • 9:12 - 9:15
  kan du se videoen på nytt
 • 9:15 - 9:20
  eller det er mulig jeg lager flere
  eksampler nå.
 • 9:20 -
  Uansett, kos deg.
Title:
Oppstilling av numeriske uttrykk
Description:

Oppstilling av desimaler, brøker og prosenter

more » « less
Video Language:
English
Duration:
09:22

Norwegian Bokmal subtitles

Revisions