Return to Video

რიცხვითი გამოსახულებების დალაგება მიმდევრობით

 • 0:00 - 0:04
  კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება რიცხვების
  თანმიმდევრულად დალაგების ვიდეოში.
 • 0:04 - 0:08
  მოდით დავიწყოთ ისეთი
  მაგალითებით, რომელთა გაკეთებით ისწავლით,
 • 0:08 - 0:10
  თუ როგორ იხსნება ასეთი ამოცანები.
 • 0:10 - 0:12
  ვნახოთ.
 • 0:12 - 0:14
  რიცხვების პირველი მიმდევრობა
  რომელიც უნდა დავალაგოთ,
 • 0:14 - 0:44
  არის 35.7%, 108.1%, 0.5, 13/93, 1 და 7/68.
 • 0:44 - 0:46
  გავაკეთოთ ეს ამოცანა.
 • 0:46 - 0:52
  მნიშნველოვანი რამ, რაც ასეთი ამოცანების
  კეთებისას უნდა გახსოვდეთ არის ის, რომ
 • 0:52 - 0:55
  მოცემული აღნიშვნები,
  უბრალოდ განსხვავებული სახით,
 • 0:55 - 0:59
  პროცენტის, წილადის,
  ათწილადის ან შერეული რიცხვის სახით
 • 0:59 - 1:02
  წარმოადგენენ ჩვეულებრივ რიცხვებს.
 • 1:02 - 1:05
  რთულია შედარება, როცა ასე პირდაპირ უყურებ,
 • 1:05 - 1:08
  სასურველია ყველაფრის
  მაგალითად ათწილადად გამოსახვა,
 • 1:08 - 1:12
  თუმცა სავსებით
  შესაძლებელია ასევე პროცენტებში
 • 1:12 - 1:14
  ან წილადებში
  გადავიყვანოთ და ისე შევადაროთ.
 • 1:14 - 1:17
  მე მიმაჩნია რომ
  ათწილადების შედარება ყველაზე მარტივია.
 • 1:17 - 1:19
  დავიწყოთ 35.7%-ით.
 • 1:19 - 1:22
  გადავაკეთოთ ათწილადად.
 • 1:22 - 1:25
  ყველაზე მარტივი გზა ამის დასამახსოვრებლად
  ისაა, რომ როცა გვაქვს პროცენტი,
 • 1:25 - 1:29
  უნდა მოვიშოროთ პროცენტის
  ნიშანი და დავწეროთ შეფარდება 100-თან.
 • 1:29 - 1:39
  ანუ 35.7% იგივეა რაც 35.7/100.
 • 1:39 - 1:41
  როგორც 5% არის იგივე რაც 5/100,
 • 1:42 - 1:45
  ან როგორც 50% არის 50/100.
 • 1:45 - 1:54
  ესეიგი, 35.7/100 უდრის 0.357-ს.
 • 1:54 - 1:55
  თუ ცოტა დაიბენით,
 • 1:55 - 2:01
  შეგიძლიათ ასეც შეხედოთ, თუ გვაქვს 35.7%,
 • 2:01 - 2:04
  პროცენტის ნიშანი უნდა მოვაშოროთ,
 • 2:04 - 2:07
  წერტილი ორი ნიშნით მარცხნივ გადმოვწიოთ
 • 2:07 - 2:10
  და გამოვა 0.357.
 • 2:10 - 2:12
  კიდევ რამდენიმე მაგალითს მოვიყვან.
 • 2:12 - 2:20
  ვთქვათ გვაქვს 5%, ეს იგივეა რაც 5/100.
 • 2:20 - 2:25
  ან, თუ წერტილის გადმოწევით
  გავაკეთებთ, მოვაშოროთ პროცენტის ნიშანი,
 • 2:25 - 2:29
  გადმოვწიოთ ერთით, ორით და აქ დავწეროთ 0.
 • 2:29 - 2:30
  გამოვა 0.05.
 • 2:30 - 2:32
  ეს იგივეა რაც 0.05.
 • 2:32 - 2:36
  ასევე ვიცით, რომ 0.05
  და 5/100 ერთი და იგივეა.
 • 2:36 - 2:38
  დავუბრუნდეთ ამოცანას.
 • 2:38 - 2:41
  იმედია ყურადღება ძალიან არ გაგეფანტათ.
 • 2:41 - 2:43
  ეს ყველაფერი წავშალოთ.
 • 2:43 - 2:49
  ესე იგი, 35.7% უდრის 0.357-ს.
 • 2:49 - 2:52
  ანალოგიურად, 108.1%-ზეც.
 • 2:52 - 2:54
  პროცენტის ნიშნის მოშორების შემდეგ,
 • 2:54 - 2:59
  გადავწიოთ წერტილი ორით მარცხნივ
 • 2:59 - 3:09
  და მივიღებთ 1.081-ს.
 • 3:09 - 3:12
  ესე იგი, უკვე ვიცით,
  რომ ეს ნაკლებია ამაზე.
 • 3:12 - 3:14
  შემდეგი მარტივია, რადგან უკვე ათწილადია.
 • 3:14 - 3:18
  0.5 ისედაც უდრის 0.5-ს.
 • 3:18 - 3:21
  ახლა 13/93.
 • 3:21 - 3:24
  წილადის ათწილადში გადაყვანისთვის
 • 3:24 - 3:27
  მრიცხველს ვყოფთ მნიშვნელზე.
 • 3:27 - 3:29
  ასეც მოვიქცეთ.
 • 3:29 - 3:36
  რამდენჯერ მოთავსდება 13-ში 93?
 • 3:36 - 3:40
  ვიცით, რომ მოთავსდება ნულჯერ, ხომ ასეა?
 • 3:40 - 3:44
  ამიტომ დავუმატოთ ათწილადის წერტილი.
 • 3:44 - 3:47
  130-ში რამდენჯერ მოთავსდება 93?
 • 3:47 - 3:49
  მოთავსდება ერთხელ.
 • 3:49 - 3:55
  ერთჯერ 93 არის 93.
 • 3:55 - 3:56
  ეს გამოდის ათი,
 • 3:56 - 3:58
  ეს გამოდის ორი,
 • 3:58 - 4:04
  -- ვისესხოთ და.. -- მივიღეთ 37.
 • 4:04 - 4:06
  ჩამოვიტანოთ ნული,
 • 4:06 - 4:10
  რამდენჯერ მოთავსდება 370-ში 93?
 • 4:10 - 4:11
  ვნახოთ.
 • 4:11 - 4:19
  ოთხჯერ 93 არის 372,
  ესე იგი, მოთავსდება მხოლოდ სამჯერ.
 • 4:19 - 4:23
  სამჯერ სამი არის ცხრა,
 • 4:23 - 4:30
  სამჯერ ცხრა არის 27.
 • 4:30 - 4:32
  რას უდრის ეს?
 • 4:32 - 4:38
  ეს უდრის...
  -- თუ ვითყვით, რომ ეს ნული ხდება ათი,
 • 4:38 - 4:40
  -- ეს გამოვა 16, --
 • 4:40 - 4:43
  -- ეს გამოვა 2, --
 • 4:43 - 4:45
  81.
 • 4:45 - 4:48
  შემდეგ, რამდენჯერ მოთავსდება 810-ში 93?
 • 4:48 - 4:51
  დაახლოებით რვაჯერ.
 • 4:51 - 4:54
  შეგვიძლია გაგრძელება,
  მაგრამ შედარებისთვის ესეც საკმარისია.
 • 4:54 - 4:57
  უკვე საკმაოდ მაღალი
  დონის სიზუსტეს მივაღწიეთ.
 • 4:57 - 5:00
  ასე რომ, ახლა მთავარ კითხვას მივუბრუნდეთ,
 • 5:00 - 5:02
  რადგან შანსია, რომ ეს პროცესი გაიწელოს,
 • 5:02 - 5:05
  შედარებისთვის კი
  საკმარისი ინფორმაცია გვაქვს ათწილადზე.
 • 5:05 - 5:10
  ეს იქნება 0.138 და შემდეგ გაგრძელდება.
 • 5:10 - 5:13
  დავწეროთ.
 • 5:13 - 5:15
  და ბოლოს, გვაქვს ეს შერეული რიცხვი.
 • 5:15 - 5:19
  -- ცოტა ნაწერს წავშლი,
  არ მინდა დაგაბნიოთ --
 • 5:19 - 5:21
  -- ან, არა, ასე დავტოვებ --
 • 5:21 - 5:25
  ორი უმარტივესი გზა შერეული რიცხვის
  ათწილადად გადასაკეთებლად არის შემდეგი:
 • 5:25 - 5:33
  ვამბობთ, რომ ეს არის ერთი მთელი
  და რაღაც წილადი რომელიც ნაკლებია ერთზე,
 • 5:33 - 5:36
  ან შეგვიძლია ეს
  გამოვსახოთ არაწესიერ წილადად,
 • 5:36 - 5:39
  მაგალითად
  -- აქ არაწესიერი წილადი არ გვაქვს --
 • 5:39 - 5:40
  მოდი ასე ვქნათ,
 • 5:40 - 5:41
  გადავაქციოთ არაწესიერ წილადად
 • 5:41 - 5:42
  და შემდეგ ათწილადად.
 • 5:42 - 5:46
  -- მგონი მეტი სივრცე დამჭირდება,
 • 5:46 - 5:58
  ცოტას გავასუფთავებ.
 • 5:58 - 6:04
  კარგი, ახლა მეტი სივრცეა სამუშაოდ. --
 • 6:04 - 6:08
  ესე იგი, ერთი მთელი 7/68.
 • 6:08 - 6:13
  შერეული წილადიდან
  რომ მივიღოთ არაწესიერი წილადი
 • 6:13 - 6:20
  უნდა ავიღოთ 68-ჯერ
  ერთი და დავუმატოთ მრიცხველს.
 • 6:20 - 6:21
  რატომ მუშაობს ეს?
 • 6:21 - 6:26
  იმიტომ, რომ ეს იგივეა,
  რაც ერთი მთელი 7/68, არა?
 • 6:26 - 6:30
  ერთი მთელი 7/68 იგივეა რაც ერთს პლუს 7/68.
 • 6:30 - 6:33
  ეს იგივეა
  -- თუ გახსოვთ წილადების თვისებები --
 • 6:33 - 6:40
  რაც 68/68 პლუს 7/68.
 • 6:40 - 6:47
  ეს კი იგივეა, რაც
  -- 68 პლუს 7 -- 75/68.
 • 6:47 - 6:52
  ესე იგი, ერთი მთელი 7/68 უდრის 75/68-ს.
 • 6:52 - 6:54
  ახლა შეგვიძლია ათწილადად გადაკეთება,
 • 6:54 - 6:56
  იმავე ტექნიკით, რაც 13/93-ზე გამოვიყენეთ.
 • 6:56 - 6:59
  --ჯერ ცოტა სივრცე უნდა გამოვყო --
 • 6:59 - 7:04
  რამდენჯერ მოთავსდება 75-ში 68?
 • 7:04 - 7:07
  -- მგონი სივრცე ისევ არ მყოფინის --
 • 7:07 - 7:09
  75-ში 68 მოთავსდება ერთხელ,
 • 7:09 - 7:13
  ერთჯერ 68 არის 68,
 • 7:13 - 7:16
  75 მინუს 68 არის 7.
 • 7:16 - 7:17
  ჩამოვიტანოთ ნული,
 • 7:17 - 7:19
  აუცილებელი არაა ამ წერტილის დაწერა.
 • 7:19 - 7:24
  70-ში 68 მოთავსდება ერთხელ,
 • 7:24 - 7:28
  ერთჯერ 68 არის 68,
 • 7:28 - 7:31
  70 მინუს 68 არის ორი,
  ჩამოვიტანოთ კიდევ ერთი ნული
 • 7:31 - 7:33
  20-ში 68 მოთავსდება ნულჯერ
 • 7:33 - 7:40
  და ასე გაგრძელდება, მაგრამ ჩვენ ისევ
  საკმარისი ინფორმაცია გვაქვს შესადარებლად.
 • 7:40 - 7:48
  ესე იგი, ერთი მთელი 7/68
  დაახლოებით უდრის 1.10-ს.
 • 7:48 - 7:52
  შეგვეძლო უფრო
  დიდი სიზუსტით გამოგვეთვალა,
 • 7:52 - 7:53
  მაგრამ შესადარებლად საკმარისია
 • 7:53 - 7:56
  ესე იგი, ყველა რიცხვი
  გადავწერეთ ათწილადების სახით.
 • 7:56 - 8:01
  35.7% არის 0.357.
 • 8:01 - 8:06
  108.1% -- ამას ყურადღებას ნუ მივაქცევთ,
  შავი სამუშაოსთვის გამოვიყენეთ --
 • 8:06 - 8:10
  108.1% უდრის 1.081-ს.
 • 8:10 - 8:11
  0.5 უდრის 0.5-ს.
 • 8:11 - 8:16
  13/93 უდრის 0.138-ს
 • 8:16 - 8:21
  და ერთი მთელი 7/68 არის
  1.10 რომელიც კიდევ გაგრძელდება.
 • 8:21 - 8:23
  რომელია უმცირესი?
 • 8:23 - 8:25
  უმცირესი არის..
 • 8:25 - 8:29
  უმცირესი აი ესაა.
 • 8:29 - 8:31
  დავალაგოთ უმცირესიდან უდიდესისკენ.
 • 8:31 - 8:36
  უმცირესია 0.138
 • 8:36 - 8:40
  შემდეგი რიცხვი, იქნება 0.357, ხომ ასეა?
 • 8:40 - 8:44
  შემდეგი იქნება 0.5,
 • 8:44 - 8:47
  შემდეგ 1.08
 • 8:47 - 8:52
  და ბოლოს ერთი მთელი 7/68.
 • 8:52 - 8:56
  ასე რომ, იმედია -- მე ასეთ
  მაგალითებზე ვიდეოებს კიდევ გავაკეთებ,
 • 8:56 - 9:00
  მაგრამ ამ ვიდეოში მეტის დრო არ
  მაქვს. იმედია დაახლოებით გაიგეთ,
 • 9:00 - 9:02
  თუ როგორ იხსნება ასეთი ამოცანები.
 • 9:02 - 9:05
  მე ყოველთვის უფრო მიმარტივდება
  ათწილადებში გადაყვანა შედარებისთვის.
 • 9:05 - 9:08
  ჩვენს ამოცანებში
  მითითებები თქვენთვის იგივე იქნება.
 • 9:08 - 9:11
  მგონი, უკვე მზად ხართ
  ასეთი ამოცანების ამოხსნის საცდელად მაინც.
 • 9:11 - 9:13
  თუ არა, იხილეთ სხვა მაგალითებიც,
 • 9:13 - 9:15
  შეგიძლიათ ხელახლა ნახოთ ეს ვიდეო
 • 9:15 - 9:21
  და მეც კიდევ რამდენიმე
  ვიდეოს ჩავწერ ამ ტიპის ამოცანებზე.
 • 9:21 - 9:22
  კარგი, ისიამოვნეთ!
Title:
რიცხვითი გამოსახულებების დალაგება მიმდევრობით
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
09:22

Georgian subtitles

Revisions Compare revisions