Return to Video

Sætter numeriske udtryk i rækkefølge

 • 0:00 - 0:04
  Velkommen til videoen om at sætte tal i rækkefølge.
 • 0:04 - 0:06
  Vi skal se på nogle opgaver,
 • 0:06 - 0:08
  hvor vi skal opstille tal i
 • 0:08 - 0:10
  bestemte rækkefølger.
 • 0:10 - 0:12
  .
 • 0:12 - 0:14
  Det første sæt tal er
 • 0:14 - 0:44
  35,7 procent, 108,1 procent, 0,5, 13 over 93 og 1 og 7 over 68.
 • 0:44 - 0:46
  Lad os komme i gang.
 • 0:46 - 0:48
  Vi skal huske,
 • 0:48 - 0:52
  at det her er en masse
 • 0:52 - 0:55
  forskellige måder
 • 0:55 - 0:59
  at skrive almindelige tal på.
 • 0:59 - 1:02
  Det kan være procenttal, decimaltal eller brøker.
 • 1:02 - 1:05
  Det er svært at sammenligne dem, når de står sådan her.
 • 1:05 - 1:07
  Lad os derfor omskrive dem til decimaltal.
 • 1:07 - 1:12
  Man kan også omskrive dem til procenttal
 • 1:12 - 1:14
  eller brøker og så sammenligne dem.
 • 1:14 - 1:17
  Det er dog ofte nemmeste med decimaltal.
 • 1:17 - 1:19
  Lad os starte med 35,7 procent.
 • 1:19 - 1:22
  Vi skal skrive det om til et decimaltal.
 • 1:22 - 1:25
  Det gør vi med procenttal ved
 • 1:25 - 1:29
  at fjerne procenttegnet og dividere det med 100.
 • 1:29 - 1:38
  35,7 procent er det samme som 35,7 over 100.
 • 1:38 - 1:41
  5 procent er det samme som 5 over 100,
 • 1:42 - 1:45
  og 50 procent er det samme som 50 over 100.
 • 1:45 - 1:54
  35,7 over 100 er 0,357.
 • 1:54 - 1:55
  Procent betyder ud af 100.
 • 1:55 - 1:59
  Vi fjerner procenttegnet
 • 1:59 - 2:03
  og flytter kommaet
 • 2:03 - 2:07
  2 pladser til venstre. Det er det samme som at divider med 100.
 • 2:07 - 2:10
  Det bliver så til 0,357.
 • 2:10 - 2:12
  Lad os lave et par eksempler.
 • 2:12 - 2:14
  Vi har 5 procent.
 • 2:14 - 2:20
  Det er 5 over 100.
 • 2:20 - 2:22
  Procent betyder jo ud af 100.
 • 2:22 - 2:25
  Vi dividerer med 100
 • 2:25 - 2:29
  ved at flytte kommaet 2 pladser til venstre.
 • 2:29 - 2:30
  Det bliver 0,05.
 • 2:30 - 2:32
  .
 • 2:32 - 2:36
  0,05 og 5 over 100 er det samme.
 • 2:36 - 2:38
  Lad os vende tilbage til opgaven.
 • 2:38 - 2:41
  Forhåbentligt kan vi stadig huske den.
 • 2:41 - 2:43
  Vi fjerner det her.
 • 2:43 - 2:48
  35,7 procent er lig med 0,357.
 • 2:48 - 2:52
  Vi skal gøre det samme med 108,1 procent.
 • 2:52 - 2:54
  Lad os fjerne procenttegnet
 • 2:54 - 2:59
  og flytte kommaet 2 pladser til venstre.
 • 2:59 - 3:06
  Det er lig med 1,081.
 • 3:06 - 3:11
  Vi ved, at det her er mindre end det her.
 • 3:11 - 3:14
  Det kan vi se.
 • 3:14 - 3:16
  0,5 er 0,5. Det er allerede et decimaltal.
 • 3:16 - 3:21
  Lad os nu se på 13 over 93.
 • 3:21 - 3:24
  For at omskrive det til et decimaltal
 • 3:24 - 3:27
  skal vi se det som et divisionsstykke.
 • 3:27 - 3:28
  Lad os udregne det.
 • 3:28 - 3:34
  Hvor mange gange går 93 op i 13?
 • 3:34 - 3:39
  Det gør det 0 gange.
 • 3:39 - 3:42
  Lad os tilføje et komma.
 • 3:42 - 3:47
  Hvor mange gange går 93 op i 130?
 • 3:47 - 3:49
  1 gang.
 • 3:49 - 3:52
  1 gange 93 er 93.
 • 3:52 - 3:56
  Det her bliver 10.
 • 3:56 - 3:58
  Det her bliver 2.
 • 3:58 - 4:02
  Vi låner og får 37.
 • 4:02 - 4:05
  Vi trækker et 0 ned.
 • 4:05 - 4:10
  Hvor mange gange går 93 op i 370?
 • 4:10 - 4:11
  .
 • 4:11 - 4:15
  4 gange 93 er 372.
 • 4:15 - 4:16
  Det går op i 370 tre gange.
 • 4:16 - 4:22
  3 gange 3 er 9.
 • 4:22 - 4:26
  3 gange 9 er 27.
 • 4:26 - 4:31
  Hvad er det lig med?
 • 4:31 - 4:37
  Det her 0 bliver 10.
 • 4:37 - 4:39
  Det her bliver 16.
 • 4:39 - 4:41
  Det her bliver 2.
 • 4:41 - 4:44
  81.
 • 4:44 - 4:48
  Hvor mange gange går 93 op i 810?
 • 4:48 - 4:50
  Det gør det cirka 8 gange.
 • 4:50 - 4:52
  Vi kan fortsætte, men
 • 4:52 - 4:54
  lad os hellere holde
 • 4:54 - 4:58
  antallet af decimaler på et fornuftigt plan.
 • 4:58 - 5:00
  Vi stopper her,
 • 5:00 - 5:01
  for decimalerne fortsætter.
 • 5:02 - 5:03
  Vi kan godt sammenligne det nu.
 • 5:03 - 5:05
  Vi har en god fornemmelse for det nu.
 • 5:05 - 5:10
  Det er 0,138.
 • 5:10 - 5:12
  Det skriver vi ned.
 • 5:12 - 5:15
  Til sidst har vi det her blandede tal.
 • 5:15 - 5:17
  Lad os lige slette
 • 5:17 - 5:19
  noget af det her.
 • 5:19 - 5:21
  .
 • 5:21 - 5:22
  Den nemmeste måde at omskrive et
 • 5:22 - 5:25
  blandede tal til et decimaltal er
 • 5:25 - 5:30
  at adskille det hele tal fra brøken
 • 5:30 - 5:33
  og så omskrive brøken til et decimaltal.
 • 5:33 - 5:36
  Vi kan også omskrive
 • 5:36 - 5:39
  det hele til en uægte brøk.
 • 5:39 - 5:40
  Lad os gøre det på den måde.
 • 5:40 - 5:41
  Vi omskriver det til en uægte
 • 5:41 - 5:42
  brøk og omskriver det derefter til et decimaltal.
 • 5:42 - 5:46
  Vi skal bruge noget mere plads.
 • 5:46 - 5:49
  Vi fjerner
 • 5:49 - 6:01
  lige det her.
 • 6:01 - 6:08
  1 og 7 over 68.
 • 6:08 - 6:12
  For at omskrive det til en uægte brøk
 • 6:12 - 6:17
  siger vi 1 gange 68 og lægger
 • 6:17 - 6:20
  det til i tælleren her.
 • 6:20 - 6:21
  Hvorfor giver det mening?
 • 6:21 - 6:26
  Det her er det samme som 1 plus 7 over 68.
 • 6:26 - 6:29
  .
 • 6:29 - 6:32
  1 er det samme som 68 over 68,
 • 6:32 - 6:39
  så det er 68 over 68 plus 7 over 68.
 • 6:39 - 6:47
  Det er 68 plus 7 over 68, som er 75 over 68.
 • 6:47 - 6:52
  .
 • 6:52 - 6:54
  Nu kan vi bruge samme teknik
 • 6:54 - 6:56
  som før til at omskrive brøken til et decimaltal.
 • 6:56 - 6:59
  .
 • 6:59 - 7:04
  Hvor mange gange går 68
 • 7:04 - 7:06
  op i 75?
 • 7:06 - 7:09
  Det gør det 1 gang.
 • 7:09 - 7:13
  1 gange 68 er 68.
 • 7:13 - 7:16
  75 minus 68 er 7.
 • 7:16 - 7:17
  Vi trækker 0 ned.
 • 7:17 - 7:20
  Vi behøver faktisk
 • 7:20 - 7:21
  ikke et komma her.
 • 7:21 - 7:24
  68 går op i 70 én gang.
 • 7:24 - 7:26
  1 gange 68 er 68.
 • 7:26 - 7:30
  70 minus 68 er 2. Vi trækker et 0 ned.
 • 7:30 - 7:33
  68 går op i 20 nul gange.
 • 7:33 - 7:35
  Sådan fortsætter det,
 • 7:35 - 7:37
  men vi har nok
 • 7:37 - 7:40
  decimaler nu.
 • 7:40 - 7:47
  Det er lig med 1,10.
 • 7:47 - 7:52
  Hvis vi fortsatte, ville det blive mere præcist,
 • 7:52 - 7:53
  men vi er klar til at sammenligne nu.
 • 7:53 - 7:56
  Nu er alle tallene decimaltal.
 • 7:56 - 8:00
  35,7 procent er 0,357.
 • 8:00 - 8:04
  .
 • 8:04 - 8:06
  108,1 procent
 • 8:06 - 8:09
  er lig med 1,081.
 • 8:09 - 8:11
  0,5 er 0,5.
 • 8:11 - 8:15
  13 over 93 er 0,138.
 • 8:15 - 8:20
  1 og 7 over 68 er 1,10.
 • 8:20 - 8:23
  Hvad er det mindste tal?
 • 8:23 - 8:25
  .
 • 8:25 - 8:27
  Vi skal sætte dem i rækkefølge
 • 8:27 - 8:31
  fra mindst til størst.
 • 8:31 - 8:36
  Det mindste tal er 0,138.
 • 8:36 - 8:40
  Det næste er 0,357.
 • 8:40 - 8:43
  Så kommer 0,5
 • 8:43 - 8:46
  og 1,08.
 • 8:46 - 8:51
  Det største tal er 1,10.
 • 8:51 - 8:56
  Nu er vi klar til
 • 8:57 - 9:00
  flere opgaver med at sætte tal i rækkefølge.
 • 9:00 - 9:02
  Vi har nu prøvet at omskrive mange forskellige tal
 • 9:02 - 9:05
  til decimaltal.
 • 9:05 - 9:08
  Det er ofte nemmest at sammenligne.
 • 9:08 - 9:11
  Vi er nu klar til flere opgaver.
 • 9:11 - 9:12
  Der er både opgaver på hjemmesiden
 • 9:12 - 9:15
  og i andre videoer.
 • 9:15 - 9:20
  .
Title:
Sætter numeriske udtryk i rækkefølge
Description:

Sætter decimaltal, brøker og procenttal i rækkefølge.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
09:22

Danish subtitles

Revisions Compare revisions