Return to Video

Подреждане на числови изрази

 • 0:01 - 0:04
  Приветствам те на презентацията
  за подредба на числа.
 • 0:04 - 0:06
  Нека започнем с някои задачи, които мисля,
 • 0:06 - 0:08
  че когато разглеждаме примерите,
 • 0:08 - 0:10
  вероятно ще разберем как да ги решим.
 • 0:10 - 0:12
  Нека видим.
 • 0:12 - 0:15
  Първото множество от числа,
  които трябва да подредим, е:
 • 0:15 - 0:30
  35,7%, 108,1%,
 • 0:30 - 0:40
  0,5, 13/93 и
 • 0:40 - 0:44
  1 цяло и 7/68.
 • 0:44 - 0:46
  Нека решим тази задача.
 • 0:46 - 0:48
  Важното нещо, което трябва да запомним,
 • 0:48 - 0:51
  когато решаваме подобен тип задачи
  с подредба на числа,
 • 0:51 - 0:55
  е да осъзнаем, че всички тези са
  просто различни начини да изразим...
 • 0:55 - 0:58
  Процентите, десетичните дроби,
  обикновените дроби и
 • 0:58 - 1:02
  смесените числа – са просто
  различни начини за означаване на числа.
 • 1:02 - 1:05
  Много е трудно да се сравнят,
  когато ги виждаме така,
 • 1:05 - 1:08
  затова аз обичам да ги обръщам
  всичките в десетични дроби.
 • 1:08 - 1:12
  Но може би има някой, който
  предпочита да ги превръща всичките в проценти
 • 1:12 - 1:14
  или в обикновени дроби, и след това да ги сравнява.
 • 1:14 - 1:17
  Но аз мисля, че десетичните дроби са
  най-лесният начин за сравнение.
 • 1:17 - 1:19
  Така че нека започнем с 35,7%.
 • 1:19 - 1:22
  Нека го обърнем в десетична дроб.
 • 1:22 - 1:25
  Най-лесното нещо за запомняне,
  ако имаме проценти,
 • 1:25 - 1:29
  е да махнем знака за "процент" и го правим "върху 100".
 • 1:29 - 1:38
  По този начин 35,7% е
  същото като "35,7 върху 100".
 • 1:38 - 1:41
  Както 5% е същото като 5/100
 • 1:41 - 1:45
  или 50% е същото като 50/100.
 • 1:45 - 1:54
  И така, 35,7/100 е равно на 0,357.
 • 1:54 - 1:55
  Ако това леко те обърка,
 • 1:55 - 1:58
  друг начин да се справим с процентите е
 • 1:58 - 2:03
  ако напишем 35,7%, махнем знака за "процент"
 • 2:03 - 2:07
  и преместим запетаята две места наляво,
 • 2:07 - 2:10
  става 0,357.
 • 2:10 - 2:12
  Нека ти покажа още няколко примера тук долу.
 • 2:12 - 2:14
  Нека кажем, че имам 5%.
 • 2:14 - 2:20
  Това е същото като 5/100.
 • 2:20 - 2:22
  Или ако използваме десетичния метод – 5%,
 • 2:22 - 2:25
  просто местим десетичната запетая
  и махаме знака за "процент".
 • 2:25 - 2:29
  Преместваме запетаята
  с две места наляво, слагаме 0
 • 2:29 - 2:30
  и става 0,05.
 • 2:30 - 2:33
  И това е същото като 0,05.
 • 2:33 - 2:36
  Също така знаем, че 0,05 и 5/100 са едно и също.
 • 2:36 - 2:38
  Нека се върнем на задачата.
 • 2:38 - 2:41
  Надявам се това да не те разсея прекалено много.
 • 2:41 - 2:43
  Ще зачеркна всичко това.
 • 2:43 - 2:48
  И така, 35,7% е равно на 0,357.
 • 2:48 - 2:52
  По същия начин и 108,1%.
 • 2:52 - 2:54
  Нека използваме метода, при който
  махаме знака за процент
 • 2:54 - 2:59
  и преместваме десетичната запетая
  с 1, 2 места наляво.
 • 2:59 - 3:06
  И така, това става равно на 1,081.
 • 3:06 - 3:11
  Така вече знаем, че това е по-малко от това.
 • 3:11 - 3:14
  Следващото е лесно, тъй като вече
  е написано като десетична дроб.
 • 3:14 - 3:19
  0,5 ще е равно на 0,5.
 • 3:19 - 3:21
  Сега 13/93.
 • 3:21 - 3:24
  За да превърнем обикновена дроб в десетична,
 • 3:24 - 3:27
  просто взимаме знаменателя
  и го разделяме на числителя.
 • 3:27 - 3:28
  Нека го направим.
 • 3:28 - 3:36
  13, делено на 93.
 • 3:36 - 3:39
  Знаем, че се съдържа 0 пъти в 13, нали?
 • 3:39 - 3:44
  Нека добавим десетична запетая ето тук.
 • 3:44 - 3:47
  Колко пъти 93 се съдържа в 130?
 • 3:47 - 3:49
  Веднъж.
 • 3:49 - 3:54
  1 по 93 е 93.
 • 3:54 - 3:56
  Това става 10.
 • 3:56 - 3:59
  Това става 2.
 • 3:59 - 4:03
  След това заемаме и получаваме 37.
 • 4:03 - 4:06
  Сваляме 0.
 • 4:06 - 4:10
  И така, 93 се съдържа колко пъти в 370?
 • 4:10 - 4:11
  Нека видим.
 • 4:11 - 4:14
  4 по 93 е равно на 372,
 • 4:14 - 4:18
  така че всъщност се съдържа само 3 пъти.
 • 4:18 - 4:22
  3 по 3 е равно на 9.
 • 4:22 - 4:29
  3 по 9 е равно на 27.
 • 4:29 - 4:32
  И това е равно на?
 • 4:32 - 4:38
  Нека видим. Ако кажем, че тази 0 стане 10.
 • 4:38 - 4:40
  Това става 16.
 • 4:40 - 4:42
  А това става 2.
 • 4:42 - 4:45
  81.
 • 4:45 - 4:48
  И тогава колко пъти 93 се съдържа в 810?
 • 4:48 - 4:50
  Около 8 пъти.
 • 4:50 - 4:52
  И всъщност можем да продължим още,
 • 4:52 - 4:55
  но за сравнението на тези числа
 • 4:55 - 4:58
  вече стигнахме до много добро ниво на точност.
 • 4:58 - 5:00
  Така че нека спрем с тази задача тук,
 • 5:00 - 5:02
  защото десетичните дроби могат да са безкрайни,
 • 5:02 - 5:04
  но за сравнението мисля, че вече получихме
 • 5:04 - 5:06
  добра идея как изглежда тази десетична дроб.
 • 5:06 - 5:09
  Тя е 0,138 и след това просто продължава.
 • 5:09 - 5:13
  Така че нека запишем това.
 • 5:13 - 5:15
  И накрая имаме това смесено число.
 • 5:15 - 5:17
  Нека изтрия част от нещата,
 • 5:17 - 5:19
  защото не искам да те обърквам.
 • 5:19 - 5:21
  Всъщност нека го запазя за момента.
 • 5:21 - 5:22
  Има два начина да...
 • 5:22 - 5:25
  Най-лесният начин да превърнем
  смесено число в десетична дроб
 • 5:25 - 5:30
  е да видим, че това е 1
  и след това някаква обикновена дроб,
 • 5:30 - 5:33
  която е по-малка от 1.
 • 5:33 - 5:36
  Или можем да я превърнем в дроб,
  неправилна дроб,
 • 5:36 - 5:39
  като... о, всъщност тук нямаме неправилни дроби.
 • 5:39 - 5:40
  Но нека го направим.
 • 5:40 - 5:41
  Нека преобразуваме в неправилна дроб
 • 5:41 - 5:43
  и след това в десетична.
 • 5:43 - 5:46
  Мисля, че ще ми трябва повече място,
 • 5:46 - 5:53
  така че нека почистя малко.
 • 5:58 - 6:02
  Вече имам малко повече място, на което да работя.
 • 6:04 - 6:08
  И така, 1 цяло и 7/68.
 • 6:08 - 6:14
  За да превърнем смесено число в неправилна дроб,
 • 6:14 - 6:17
  умножаваме 68 по 1
 • 6:17 - 6:20
  и го добавяме към числителя тук.
 • 6:20 - 6:21
  И защо това има смисъл?
 • 6:21 - 6:26
  Защото това е същото нещо като 1 плюс 7/68, нали?
 • 6:26 - 6:29
  1 цяло и 7/68 е същото като 1 плюс 7/68.
 • 6:29 - 6:33
  А както знаем от темата за обикновени дроби,
 • 6:33 - 6:40
  това е същото като 68/68 плюс 7/68.
 • 6:40 - 6:44
  А това е същото като '(68 + 7) върху 68'.
 • 6:44 - 6:48
  75/68.
 • 6:48 - 6:52
  И така 1 цяло и 7/68 е равно на 75/68.
 • 6:52 - 6:54
  Сега превръщаме това в десетична дроб,
 • 6:54 - 6:56
  като използваме метода,
  по който преобразувахме 13/93.
 • 6:56 - 6:59
  Нека направя малко място.
 • 6:59 - 7:04
  Казваме, че 68 се съдържа в 75 –
 • 7:04 - 7:07
  притеснявам се, че няма да ми остане място.
 • 7:07 - 7:09
  68 се съдържа в 75 веднъж.
 • 7:09 - 7:13
  1 пo 68 е 68.
 • 7:13 - 7:16
  75 минус 68 е 7.
 • 7:16 - 7:17
  Сваляме 0.
 • 7:17 - 7:21
  Всъщност не ни трябва десетичната запетая.
 • 7:21 - 7:24
  68 се съдържа в 70 един път.
 • 7:24 - 7:27
  1 пo 68 е 68.
 • 7:27 - 7:31
  70 минус 68 е 2, сваляме още една 0.
 • 7:31 - 7:33
  68 се съдържа в 20 нула пъти.
 • 7:33 - 7:35
  И това отново ще продължава нататък,
 • 7:35 - 7:38
  но мисля, че вече имаме достатъчно точност тук,
 • 7:38 - 7:40
  така че можем да сравняваме.
 • 7:40 - 7:48
  Получихме, че 1 цяло и 7/68 е равно на 1,10.
 • 7:48 - 7:52
  И ако продължим с делението, ще получим
  още цифри след дес. запетая,
 • 7:52 - 7:54
  но мисля, че сме готови да сравняваме.
 • 7:54 - 7:57
  Така, изразихме всички тези числа като десетични дроби.
 • 7:57 - 8:01
  35,7% е 0,357.
 • 8:01 - 8:06
  108,1%...
 • 8:06 - 8:09
  Това 108,1 % е равно на 1,081.
 • 8:09 - 8:11
  0,5 е 0,5.
 • 8:11 - 8:16
  13/93 е 0,138.
 • 8:16 - 8:20
  И 1 цяло и 7/68 е 1,10, като продължава нататък.
 • 8:20 - 8:23
  И така, кое е най-малкото?
 • 8:23 - 8:26
  Най-малкото е, 0,...
 • 8:26 - 8:28
  Всъщност не, това е най-малкото.
 • 8:28 - 8:31
  Ще ги подредя от най-малко към най-голямо.
 • 8:31 - 8:36
  Най-малкото е 0,138.
 • 8:36 - 8:40
  Следващото по големина ще е 0,357.
 • 8:40 - 8:44
  Следващото ще е 0,5.
 • 8:44 - 8:48
  След това 1,08.
 • 8:48 - 8:52
  И после 1 цяло и 7/68.
 • 8:52 - 8:56
  Ще направим още примери като този,
 • 8:56 - 9:00
  но за това видео мисля,
  че имам време само за този.
 • 9:00 - 9:02
  Но се надявам, че това ти даде усет за тези задачи.
 • 9:02 - 9:05
  Аз винаги превръщам в
  десетични дроби при сравненията.
 • 9:05 - 9:08
  И подсказките в модула ще правят същото.
 • 9:08 - 9:11
  Мисля, че вече можеш да пробваш
  и други такива задачи.
 • 9:11 - 9:13
  Ако не, ако искаш да видиш още примери,
 • 9:13 - 9:16
  може би просто трябва да изгледаш това видео още веднъж
 • 9:16 - 9:20
  или бих могъл да запиша още клипове
  с още примери веднага.
 • 9:20 - 9:22
  Заабавлявай се!
Title:
Подреждане на числови изрази
Description:

Подреждане на числа, изразени като десетични и обикновени дроби или проценти.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
09:22

Bulgarian subtitles

Revisions Compare revisions