Return to Video

Делене на дроби

 • 0:01 - 0:03
  Добре дошъл на презентацията за "Делене на дроби".
 • 0:03 - 0:04
  Хайде да започваме...
 • 0:04 - 0:07
  Така че преди да ти дам определението - всъщност аз бих могъл да
 • 0:07 - 0:09
  го направя по един различен начин - само ще ти покажа
 • 0:09 - 0:12
  механизма на това как се дели една дроб.
 • 0:12 - 0:14
  И се оказва, че не е много
 • 0:14 - 0:16
  по-трудно от умножението на дроби.
 • 0:16 - 0:21
  Ако трябваше да те попитам 1/2 делено на 1/2, винаги
 • 0:21 - 0:25
  когато делиш на една дроб или всъщност, когато се дели на
 • 0:25 - 0:30
  което и да е число, е същото като да умножаваш по с обратната/реципрочната му стойност.
 • 0:30 - 0:37
  1/2 делено на 1/2 е равно на 1/2 умножено по 2/1.
 • 0:37 - 0:45
  Ние само обърнахме - на обратно - второто 1/2.
 • 0:45 - 0:48
  И знаем от урока за умножение, 1/2
 • 0:48 - 0:51
  умножено по 2/1, ами това е просто равно на 2/2
 • 0:51 - 0:54
  или е равно на 1.
 • 0:54 - 0:56
  И това има смисъл, защото всъщност всяко число разделено
 • 0:56 - 0:59
  на себе си е равно на 1.
 • 0:59 - 1:03
  1/2 разделено на 1/2 е 1, както 5 разделено на 5 е 1,
 • 1:03 - 1:05
  както 100 разделено на 100 е 1.
 • 1:05 - 1:07
  И това не е едно ново правило.
 • 1:07 - 1:09
  В действителност, винаги си го правил.
 • 1:16 - 1:21
  Но не е ли това всъщност същото като 2 пъти
 • 1:21 - 1:24
  реципрочната стойност на 2, което е 1?
 • 1:24 - 1:25
  Ще ти покажем.
 • 1:25 - 1:27
  В действителност ще дам още няколко примера за да покажа,
 • 1:27 - 1:31
  че деленето на дроби не е всъщност една нова концепция, това
 • 1:31 - 1:35
  понятие да се умножава по реципрочната стойност.
 • 1:35 - 1:41
  Ако трябваше да ти кажа колко е 12 делено на 4?
 • 1:41 - 1:43
  Добре, знаем отговора на това, но ще ти покажа,
 • 1:43 - 1:51
  че това е същото като 12 пъти 1/4.
 • 1:51 - 1:56
  12/1 пъти 1/4 е 12/4, което е 3.
 • 1:56 - 1:59
  И 12/4 е просто друга форма да се напише 12 делено на 4,
 • 1:59 - 2:03
  т.е. е един дълъг път за да се стигне до същото място.
 • 2:03 - 2:05
  Но само исках да ти покажа, че това което правим в този
 • 2:05 - 2:08
  курс не е нищо ново в сравнени с това, което винаги сме правили.
 • 2:08 - 2:09
  Когато делим на едно число.
 • 2:09 - 2:11
  Деленето е същото нещо.
 • 2:11 - 2:14
  Делейки на едно число е същото като да умножаваш по
 • 2:14 - 2:16
  реципрочната стойност на това число.
 • 2:16 - 2:20
  И само като преговор, една реципрочна стойност, ако имам едно число
 • 2:20 - 2:28
  А, реципрочното число - inv, съкращението на реципрочно число - е 1 върху А.
 • 2:28 - 2:36
  Следователно реципрочната стойност на 2/3 е 3/2 или реципрочното число на 5, защото 5
 • 2:36 - 2:40
  е същото като 5/1, тогава реципрочното число е 1/5.
 • 2:43 - 2:46
  Така че хайде да решим няколко задачи за делене на дроби.
 • 2:46 - 2:49
  Колко е 2/3 делено на 5/6?
 • 2:56 - 3:06
  Сега вече знаем, че това е същото като 2/3 умножено по 6/5,
 • 3:06 - 3:09
  и че е равно на 12/15.
 • 3:09 - 3:15
  Можем да разделим числителя и знаменателя но 3, това е 4/5.
 • 3:15 - 3:23
  Колко е 7/8 делено на 1/4?
 • 3:23 - 3:31
  Добре, това е същото като 7/8 умножено по 4/1.
 • 3:31 - 3:33
  Запомни,само съм обърнал това 1/4.
 • 3:33 - 3:37
  Делене на 1/4 е същото като умножение по 4/1.
 • 3:37 - 3:38
  Това е всичко, което трябва да направиш.
 • 3:38 - 3:40
  И тогава можехме да използваме един пряк път, който научихме в
 • 3:40 - 3:41
  урока за умножение.
 • 3:41 - 3:43
  8 разделено на 4 е 2.
 • 3:43 - 3:45
  4 разделено на 4 е 1.
 • 3:45 - 3:47
  Ето защо това е равно на 7/2.
 • 3:47 - 3:50
  Или ако искаш да го запишеш като смесено число, това е
 • 3:50 - 3:51
  все пак, една неправилна дроб.
 • 3:51 - 3:53
  Неправилните дроби имат един по-голям числител
 • 3:53 - 3:55
  отколкото знаменател.
 • 3:55 - 3:59
  Ако искаш да го запишеш като едно смесено число, 2 се побира в 7
 • 3:59 - 4:04
  3 пъти, с остатък 1, което е 3 и половина.
 • 4:04 - 4:04
  Може да се напише по всеки начин.
 • 4:04 - 4:06
  Имайки го по този начин е
 • 4:06 - 4:08
  по-лесно да се използва.
 • 4:08 - 4:10
  Хайде да решим още няколко задачи или поне толкова
 • 4:10 - 4:14
  колкото можем да решим през следващите 4 или 5 минути.
 • 4:14 - 4:24
  Колко е минус 2/3 делено на 5/2?
 • 4:24 - 4:29
  Още веднъж, това е същото като 2/3... опа...
 • 4:29 - 4:35
  Как минус 2/3 умножено по...? Колко?
 • 4:35 - 4:40
  Умножено е по реципрочното число на 5/2, което е 2/5, и
 • 4:40 - 4:46
  това е равно на минус 4/15.
 • 4:46 - 4:52
  Колко е 3/2 делено на 1/6?
 • 4:52 - 5:00
  Добре, това е същото като 3/2 умножено по 6/1,
 • 5:10 - 5:11
  смятам, че сега може и да си го разбрал.
 • 5:11 - 5:13
  Хайде да видим, хайде да направим още няколко.
 • 5:13 - 5:16
  И, разбира се, винаги можеш да направиш една почивка и да гледаш цялата тази
 • 5:16 - 5:19
  презентация отново, тъй като може да се объркаш отново...
 • 5:19 - 5:27
  Да видим, хайде да решим минус 5/7 делено на 10/3.
 • 5:27 - 5:34
  Добре, това е същото като минус 5/7 умножено по 3/10.
 • 5:34 - 5:35
  Само умножих по реципрочното число.
 • 5:35 - 5:38
  Това е нещото, което правя отново и отново.
 • 5:38 - 5:40
  Минус 5 умножено по 3.
 • 5:40 - 5:43
  Минус 15.
 • 5:43 - 5:47
  7 пъти 10 е 70.
 • 5:47 - 5:50
  Ако разделим числителя и знаменателя на
 • 5:50 - 5:56
  5, получаваме минус 3/14
 • 5:56 - 5:58
  Ние бихме могли да го направим и точно така.
 • 5:58 - 6:00
  Можехме да направем 5, 2 и щяхме да получим
 • 6:00 - 6:03
  също минус 3/14.
 • 6:03 - 6:05
  Хайде да решим една или две задачи още.
 • 6:05 - 6:07
  Смятам, че вече си го разбарал.
 • 6:07 - 6:10
  Да кажем 1/2 делено на минус 3.
 • 6:14 - 6:15
  Аха!
 • 6:15 - 6:18
  Така че какво се случва, когато вземеш една дроб и я разделиш на
 • 6:18 - 6:20
  едно цяло число?
 • 6:20 - 6:23
  Добре, знаем, че всяко цяло число може да се запише като дроб.
 • 6:23 - 6:29
  Това е същото като 1/2 делено на минус 3/1.
 • 6:29 - 6:34
  И да разделиш на една дроб е същото като да умножиш
 • 6:34 - 6:37
  по реципрочната и стойност.
 • 6:37 - 6:42
  Тогава реципрочната стойност на минус 3/1 е минус 1/3 и това
 • 6:42 - 6:45
  е равно на минус 1/6.
 • 6:45 - 6:46
  Хайде да го направим по друг начин.
 • 6:46 - 6:52
  Какво се случва, ако имам минус 3 делено на 1/2?
 • 6:52 - 6:52
  Същото.
 • 6:52 - 7:00
  Минус 3 е същото като минус 3/1 делено на 1/2, което
 • 7:00 - 7:08
  е същото като минус 3/1 умножено по 2/1, което е равно на
 • 7:08 - 7:12
  минус 6/1, което е равнозначно на минус 6.
 • 7:12 - 7:16
  Сега, нека интуитивно дам смисъл на това,
 • 7:17 - 7:20
  защо върши работа.
 • 7:20 - 7:24
  Да кажем, че съм казъл 2 делено на 1/3.
 • 7:24 - 7:28
  Добре тогава, знаем, че това е равно на 2/1 умножено по
 • 7:28 - 7:30
  3/1, което е равно на 6.
 • 7:30 - 7:33
  Тогава, как са свързани 2, 1/3 и 6 помежду си?
 • 7:33 - 7:34
  Добре, да го погледнем по този начин.
 • 7:34 - 7:37
  Ако имах 2 парчета пица.
 • 7:37 - 7:39
  Имам 2 парчета пица.
 • 7:39 - 7:42
  Ето ги моите две парчета пица.
 • 7:42 - 7:43
  Две точно тук.
 • 7:43 - 7:45
  Така че имам две парчета пица и ще ги разделя
 • 7:45 - 7:48
  на по 3 части.
 • 7:48 - 7:51
  Тогава ще разделя всяка пица на една трета.
 • 7:51 - 7:53
  Ще нарисувам символа на Мерцедес.
 • 7:53 - 7:57
  Така че разделям всяка пица на една трета, нали?
 • 7:57 - 7:58
  Колко парчета имам?
 • 7:58 - 8:03
  Да видим 1, 2, 3, 4, 5, 6.
 • 8:03 - 8:05
  Имам 6 парчета.
 • 8:05 - 8:08
  Може би ти се иска да седнеш да по размишляваш още малко,
 • 8:08 - 8:13
  но мисля, че мога да го направя малко по-смислено за теб.
 • 8:13 - 8:17
  Хайде да направим още едно точно за да се измори твоя мозък.
 • 8:17 - 8:26
  Ако имаше минус 7/2 делено на 4/9... хайде да изберем минус
 • 8:26 - 8:31
  4/9... добре, това е същото като минус 7/2 умножено по
 • 8:31 - 8:34
  минус 9/4, нали така?
 • 8:34 - 8:38
  Само умножих по реципрочното число на минус 4/9.
 • 8:38 - 8:41
  9 умножено по 7 е равно на... минус 7 умножено по
 • 8:41 - 8:48
  минус 9 е плюс 63, и 2 пъти 4 е 8.
 • 8:48 - 8:51
  Надявам се, че сега да имаш една добра представа за това как се дели на
 • 8:51 - 8:56
  една дроб и можеш да изпробваш
 • 8:56 - 8:57
  модулите за делене на дроби.
 • 8:57 - 8:59
  Забавлявай се!
Title:
Делене на дроби
Description:

Делене на дроби

more » « less
Video Language:
English
Duration:
08:58

Bulgarian subtitles

Revisions Compare revisions