Return to Video

Omgjøring av desimaler til prosent (eksempel 2)

 • 0:01 - 0:06
  La oss prøve å skrive 1,501 som prosent.
 • 0:06 - 0:11
  Vi vil skrive det som et tall over 100.
 • 0:11 - 0:16
  Dette er det samme som 1,501 over 1.
 • 0:16 - 0:22
  Vi har ikke endret verdien,
  og multipliserer med 100 over 100.
 • 0:22 - 0:25
  Når vi gjør dette produktet
  uten å endre verdien,
 • 0:25 - 0:27
  multipliserer vi bare med 1.
 • 0:27 - 0:30
  Men vi endrer måten vi fremstiller det.
 • 0:30 - 0:35
  Nevneren er 1 ganger 100.
 • 0:35 - 0:37
  Det blir 100.
 • 0:37 - 0:42
  Vi multipliserer 1,501
  med 100 for å finne telleren.
 • 0:42 - 0:44
  Da blir dette,
 • 0:44 - 0:46
  om vi multipliserer det med 10,
 • 0:46 - 0:47
  flytter vi desimalen en plass,
 • 0:47 - 0:49
  og vi vil multiplisere med 100,
 • 0:49 - 0:50
  vi vil multiplisere med 10 igjen.
 • 0:50 - 0:53
  Vi flytter dseimalen to plasser til høyre.
 • 0:53 - 0:56
  Vi multipliserer det med 10 to ganger.
 • 0:56 - 0:58
  Eller med 100.
 • 0:58 - 0:59
  Vi multipliserer med 10,
 • 0:59 - 1:00
  her multipliserer vi med 100.
 • 1:00 - 1:02
  Desimalene vil stå her nå.
 • 1:02 - 1:06
  Vi får 150,1.
 • 1:06 - 1:12
  Vi har omskrevet 1,501
  som 150,1 over 100,
 • 1:12 - 1:15
  eller 150,1 av 100.
 • 1:15 - 1:21
  La meg skriver 150,1 av 100,
 • 1:21 - 1:26
  som er det samme som 150,1 prosent.
 • 1:26 - 1:33
  Det er det samme som 150,1%.
 • 1:33 - 1:34
  Da er vi ferdige.
 • 1:34 - 1:36
  Det vi egentlig gjør,
 • 1:36 - 1:37
  om du vil forenkle proseesen,
 • 1:37 - 1:41
  er å multiplisere med 100
  for å få 150,1,
 • 1:41 - 1:44
  og da sier vi at det er prosenten.
 • 1:44 - 1:47
  Så husk å skrive symbolet %.
Title:
Omgjøring av desimaler til prosent (eksempel 2)
Description:

Omgjøring av desimaler til prosent (eksempel 2)

more » « less
Video Language:
English
Duration:
01:48

Norwegian Bokmal subtitles

Revisions